Podporili nás

ALINA JURAJ, FPT PUCHOV

ATALOVIČ Daniel, SOS, Nové mesto nad Váhom

Aaron Aaron, VZUzyXYbFC

Abaffy Pavel, FCHPT STU BA

Abelovská Lenka,

Abelovská Marta,

Abigail Abigail, CViYexTpBHwAGbzd

Abigail Abigail, eQlooBAYNIw

Abigail Abigail, fDyvdPPhfsrtcXq

Abrahám Dominik,

Absolon Jakub, ASAP-translation.com

Absolonová Katarína, ASAP-translation.com, s.r.o.

Abu Zaid Lýdia, Preešovský samosprávny kraj

Achberger Martin, študent TF TU

Achimovičová Marcela, Ústav geotechniky SAV

Adam Adam, VsKgzIlnhYSov

Adam Adam, dBijOwztTSewfRHIC

Adam Adam, wjsvTScFmgjCedrLapt

Adamcikova Lubica, Prirodovedecka fakulta UK

Adamcová Marta,

Adamcová Renáta, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Adamcová Renáta, Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta

Adamec Lubomir, Botanicky ustav AV CR

Adamicová Katarína, JLF UK

Adamjaková Beáta,

Adamko Rastislav, Katolícka univerzita v Ružomberku

Adamov Marek, Stanica Žilina-Záriečie

Adamus Jakub,

Adamčák Ján,

Adamčík Anton Adamčík,

Adamčík Michal,

Adamčíková Katarína, Ústav ekológie lesa SAV

Adamčíková Zuzana, UEO SAV

Addison Addison, IGrlQMuZsPcy

Addison Addison, KqKSQYTcVPbXgszXwn

Addison Addison, LvDrotBQgChzw

Addison Addison, QbRWpCbuzTuWhilX

Addison Addison, pvMjnffZCVWOcR

Addison Addison, qeOhxcWTxGBc

Addison Addison, rzovCMmCXmDc

Adrian Adrian, ABshsseJQETp

Adrian Adrian, RGfeiIDrkUS

Adrian Adrian, qrVMvvRJxVj

Adrian Adrian, yEGNeFCApfQrTAH

Adámek Michal,

Aftanas Michal, TUKE

Agricolová Martina, Vysoká škola múzických umení

Aiden Aiden, LaNhwwyjgtKkdCvm

Aiden Aiden, REoOKkiGkV

Akivanov Ivan,

Alasonati Tašárová Zuzana,

Albert Viktor,

Alberty Roman, Fakulta prírodných vied UMB

Alejandro Alejandro, OSzcjkPymz

Alejandro Alejandro, iRsvagQwTEc

Alena Vladimir,

Alex Alex, GZfsLASUIEeJVJsKU

Alex Alex, sKLZMRBdwCyGk

Alexa Alexa, OinfxLYRULv

Alexa Alexa, YhyBCqUhOIkbDT

Alexa Alexa, mIIZpPEAWpqEjmIemA

Alexander Alexander, FntBIUGJOxwqImuxaO

Alexander Alexander, NQkcNKQLbmtYLpajj

Alexander Alexander, bTXmHFilRKIOk

Alexander Alexander, kHGDrdPeYj

Alexandra Alexandra, PkLnYivnXh

Alexandra Alexandra, VGgGyGmQlrjVGXszY

Alexandra Alexandra, ajXYjxvjGgs

Alexandra Alexandra, cGxqWwmabKUkyhTcV

Alexandra Alexandra, rDbhyyvkgGaFMn

Alexandra Alexandra, uNePelSJnKHHnRguqG

Alexandra Prokopčáková, UEP SAV

Alexandrová Gabriela, Technická univerzita

Alexis Alexis, DQjNsURsTPKp

Alexis Alexis, eRxSEqtxqsVnnyxb

Ali Taha Viktória,

Allison Allison, UivwhbNbQsnEOjFbDTI

Allison Allison, YMWDoRPPUKoncYz

Allison Allison, ZkIEGViZJDASjPaGlny

Allison Allison, aMUUwBOVfXEiDrlMEmx

Allison Allison, mXrMQMlvuhRBHIu

Allison Allison, qeUqPPGmrYVxaeipsV

Allison Allison, uQTTVnOVLryQy

Allo David,

Alyssa Alyssa, GmGiyblJAHcV

Alyssa Alyssa, JpYghUyFuskgbwu

Alyssa Alyssa, bYogLGdbVRSZwzQlqR

Alyssa Alyssa, ganPCKuDIbl

Alyssa Alyssa, hnuMWsMbxNS

Alyssa Alyssa, kiNHQxabVGuCXBo

Alžbeta Podobvá, Matador Holding, a.s.

Amber Amber, AwwukxbkeXpmOfvjckN

Ambrová Veronika,

Ambrozy Marián, Filozofická fakulta Prešovská univerzita

Ambrus Patrik, Filozofická fakulta UK

Ambruš Bystrík, Prir. fakulta UK

Ambrušová Katarína, SZU

Ambrušová Petra, Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Ambróz Jaroslav, Astronomický ústav

Ambrózi Martin, ÚMVaPK, PF UK

Ambrózová Jana, Katedra etnológie a etnomuzikológie, FF UKF v Nitre

Amelia Amelia, DskblCTeClAmnANUd

Amelia Amelia, dLqHZAHGvj

Amelia Amelia, fwZtgLrXyPdVtFQj

Amelia Amelia, xcRdzHTLZeaYW

Amelia Amelia, xjnAbYpfdar

Amia Amia, KYIfnthKcKJNW

Amia Amia, VGwdIIMGCjCxTVoD

Andel Aleš,

Andel Boris,

Anderko Peter, ASOFT

Andok Robert, UI SAV

Andokova Marcela, TFTU SK

Andrasko Adam, ProScience Tech

Andraskova Barbora,

Andrasova Marianna,

Andrašková Tatiana,

Andraščíková Štefánia, PU

Andrea Andrea, LsWIcAWWdqd

Andrea Andrea, YqdDVwldvF

Andrea Černá,

Andreji Jaroslav,

Andrew Andrew, GKSWFAlKUciGvFCo

Andrew Andrew, fjqAdauPJhco

Andrew Andrew, xIDNzpnWsfwGSbdAB

Andrew Andrew, yKQNsCoRiEw

Andrezálová Barbora,

Andrisová Mária, ZŠ Janka Matúšku

Andričík Marián, Filozofická fakulta UPJŠ Košice

Andrlová Fidlerová Alena, FF UK v Praze

Andruška Martin,

Andrášiková Anna,

Andy Nemeth, Institut für Innovative Komunikation

Angel Angel, XgMCTMePMXepG

Angel Angel, bJvAaJwtvtSEY

Angelina Angelina, chOAMuWmHmEsyGEsf

Angelina Angelina, veIkztGxwGUop

Angelmaier Elvis,

Angelovič Martin, Prešovská univerzita

Angelovičová Maria, ZŠ Lemešany

Anisimova Daria, Institute for Slavic Studies Russian Academy of Sciences

Anna Anna, EvkAadDqCrWhT

Anna Anna, VqtOvHFjcnVeMR

Anna Anna, WmRPTGmAAtewVbsSOT

Anna Grycova, Spojena škola

Anna Hlaváčová, Ústav divadelnej a filmovej vedy, Ústav pamäti národa

Annušová Adriana, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Antal Jaroslav, SPU v Nitre, SAPV

Antal Milan,

Antal Vitaliy, UEF SAV

Antalec Ivan,

Antalová Anna,

Antalík Marián, ÚEF SAV

Antalíková Jana, Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV

Antalíková Ľubica,

Anthony Anthony, PAAYSCchTODzcVxNe

Anthony Anthony, VfklOlBHFWvHYPdx

Anthony Anthony, YojlYPmoCvUnwRclIN

Anthony Anthony, akZUQJVstfohBGat

Anthony Anthony, hDVammraqNUFgQhSvB

Anthony Anthony, vZAGCEgoKzgZAZP

Anthony Anthony, weZQPdBUTlXqHWe

Anthony Anthony, yauLvEgvEhlI

Antolová Daniela, Parazitologický ústav SAV

Antoni Daniel,

Antoniaci Marek,

Antonio Antonio, hTKJSWYHEBBbd

Antos Jaroslav, Ustav experimentalnej fyziky

Antoľák Michal,

Antoňáková Darina, Prešovská univerzita

Antoška Roman, SIŽP

Antoška Roman, Slovenská inšpekcia životného prostredia

Antoška Ľuboš, Akadémia ozbrojených síl v Lipt. Mikuláši

Antošková Tatiana, Gymnázium M.M.Hodžu

Antošíková Jarmila, dôchodkyňa

Antálek Lukáš, študent, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Antášová Alica,

Anwarzai Branislav, Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja n.o.

Ančicová Natália,

Aoxzbltz Aoxzbltz, IwYrIpzWgIqN

Apiar Peter,

Arbe Samuel, CENAA

Arbe Tatiana, ÚM STU

Arbet Andrej,

Arce Darina, sukromná osoba

Arendášová Karina, Lekarska fakulta UK

Argalács Mikuláš,

Argaláš Dušan, GP Consulting, s.r.o.

Ariana Ariana, DornPlitKNe

Ariana Ariana, UbOmuhthwpm

Ariana Ariana, aYspwwMuHhDayfMJs

Arianna Arianna, FhcbhAltqkAqxO

Arianna Arianna, TlXPztHEWsZQFq

Arianna Arianna, cDwaImtyEBXZ

Arianna Arianna, lPXeMzfjWA

Arpášová Martina,

Arpášová Mária,

Arvai PhD. Mgr. Roman,

Ashley Ashley, XWMKTTKdHgQ

Ashley Ashley, XvQnqragspMfNdqk

Ashley Ashley, hWkiHJwRyJcSGAlNTSb

Ashton Ashton, AoGpIIGdXNQASj

Ashton Ashton, dbQUgtGjwS

Astrabová Diana,

Atanasova Desislava, Bulharska akademia vied, Cirilo-Metodievski vedecky centrum

Aubrecht Roman, Prírodovedecká fakulta UK

Aubrey Aubrey, GXHpezPVxgupB

Aubrey Aubrey, UcHNegJcBSYzntoF

Aubrey Aubrey, bloCxpOELfValZntc

Audrey Audrey, IiupfGdVsFJyVPAit

Augustin Robert,

Augustovič Tomáš,

Augustín Peter,

Augustín Peter,

Augustín Peter, FLEUROP

Augustín Tomáš,

Augustínová Eva, Slovenská národná knižnica

Augustínová Katarína,

Austin Austin, uUzFkxOrtt

Austin Austin, yuoVlMChvBDr

Autumn Autumn, AkwqpUhzZsQiGPk

Autumn Autumn, DzcikmoeSNxjdNnJH

Autumn Autumn, WhWjrKAPLG

Ava Ava, fOuHBImAnJxDg

Avery Avery, AWjxCasUKjOQVEf

Avery Avery, DrNsROnovdYkG

Avery Avery, eIkJAxpMITWjukyacWQ

Avramova Cvetanka, SU Sv. Klimenta Ochridského

Avramovová Miroslava, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

Ayden Ayden, HzgfMWRFjpfYMGTXj

Ayden Ayden, MNdkjluhUszaDfoLFTy

Ayden Ayden, XRVRMTHFjqgcTCRZMxK

Ač Alexander, GzechGlobe - Centrum výskumu globálnej zmeny

B u r d a Štefan, PÚ SAV

BABIAK Vojtech, dôchodca

BABIAK Vojtech, pracujúci dôchodca

BAKAJ Michal, ÚMB SAV

BARTOS Josef, Ustav polymerov SAV

BOZHKOV JULIAN, STAN-MEDIA OOD

BREZINA, Ing. Igor, Laboratórium metrologických analýz

Babarcsíková Lýdia,

Babiak Radomír, Prešovská univerzita

Babic Marek, Matematický ústav SAV

Babic Stanislav, študent

Babicová Daniela, UKE SAV

Babicová Zuzana, UK UPJŠ

Babinec Andrej,

Babinská Katarína, Lekárska fakulta UK

Babinčák Marián,

Babinčák Peter, FF PU

Babič Andrej, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

Babič Martin, Prírodovedecka Fakulta UK

Babičová Veronika, Základná škola

Babjak Jozef,

Babjak Matej, FCHPT STU

Babjak Roman, sittcomm.sk

Babničová Monika,

Babotová Ľubica, Prešovská univerzita v Prešove

Babuliak Matej,

Babušíková Tatiana, Archív Múzea SNP

Babál Ján,

Babálová Anna,

Babálová Darina,

Baca Lubos, Aerospace and Advanced Composites GmbH

Bachanová Emília, Prírodoved. fak. UK

Bachar Vladislav,

Bachar Vladislav,

Bacharova Ljuba, Medyinarodne laserove centrum

Bachraty Viktor,

Bachratá Mária, UMMS-SAV

Bachratý Michal,

Bachratý Miroslav,

Bachurová Jaroslava,

Bachár Dušan, STU FCHPT

Baciak Ladislav, FCHPT STU

Bacigalova Kamila, Botanicky ustav SAV

Badaničová Mária, Katedra anorganickej chémie, ÚCHV, PF UPJŠ

Badinka Andrej,

Badinkova Katarina,

Badová Mária,

Bagi Peter, Photobagi

Bagin Peter, ThunderBoy X-press

Baginová Lucia, Vysoká škola manažmentu v Trenčíne

Bahelka Ivan, Centrum výskumu živočíšnej výroby

Bahleda Milan,

Bahleda Peter, ÚM STU v Bratislave

Bahledová Dana, VUTPHP Banská Bystrica

Bailey Bailey, BGxuuAfneinzj

Bailey Bailey, FjzVIpAnCkA

Bailey Bailey, bpcQSdUoMufaggltowQ

Bailey Bailey, jQywBMUkPHOnry

Bailey Bailey, qPUsSofDZEQ

Bajana Oto, UMMS SAV

Bajci Peter,

Bajla, docent Ivan, Ústav merania SAV

Bajus Martin, Slovenska Technicka Univerzita v Bratislave

Bajusova Alica,

Bajza Adolf, Stavebná fakulta STU

Bajzík Ľubor,

Bakay Ladislav, SPU v Nitre

Bakosova Eleonora, Lekaren Lamac

Bakosova-Hlavenkova Zuzana, DF VSMU

Bakoss Pavol, LF UK

Baková Monika,

Bakoš Oliver, FiF UK

Bakošová Monika, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Bakošová Monika, prodekanka, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Bakyta Matúš,

Balaj Matej,

Balajová Miroslava,

Balala Vladimír,

Balara Milan, TUKE

Balaz Milan,

Balažová Andrea, FaF UK

Balcercikova Zuzana, virologicky ustav SAV

Baldovič Marian,

Balent Tomáš,

Balgavá Danica,

Balgavý Pavol, Farmaceutická fakulta UK

Baliová Veronika,

Balko Dalibor,

Balko Ladislav,

Balko Ľudovít, Univerzita Komenského

Balková Eleonóra, Pletatex

Balková Lívia,

Balková Terézia,

Balková Veronika,

Balková Éva,

Balla Michal,

Balleková Katarína, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

Ballokova Beata, UMV SAV

Ballonová Andrea, PF UMB BB

Ballová Mikušková Eva, SAV

Balog Martin,

Balog Tomáš, GSI

Balogh Alojz, Slovenská chemická spoločnosť

Baloghová Jela,

Balogová Anna, FCHPT STU

Balogová Martina,

Baltar Gayus, Glactica

Baluchova Bozena, UCM, VSMU

Baluska Frantisek, University of Bonn

Baluďanský Daniel, Hvezdáreň Roztoky

Baláková Denisa, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

Balátová Anna,

Baláž Andrej, SZČO

Baláž Jaroslav,

Baláž Ján,

Baláž Martin,

Baláž Matej, UPJŠ Košice

Baláž Michal, PF KU Ružomberok

Baláž Miroslav,

Baláž Miroslav, Slovenská akadémia vied

Baláž Ondrej,

Baláž Peter, Ústav geotechniky SAV

Baláž Vladimir, FCHPT STU

Baláž Zoltán,

Baláži Andrej, CVŽV Nitra

Baláži Juraj,

Baláži Ján, Univerzita Konštatína Filozofa

Balážová Eva, Pedagogická fakulta UMB

Balážová Ivana,

Balážová Iveta, Ekonomický ústav SAV

Balážová Iveta, Ekonomický ústav SAV

Balážová Jana,

Balážová Kristína,

Balážová Mariana,

Balážová Miroslava,

Balážová Mária,

Balážová Mária,

Balážová Natália,

Balážová Veronika,

Balážová Ľubica, JÚĽŠ SAV

Balážová Želmíra, SPU v Nitre

Balšanová Kristína, FifUK

Bandová Hana, VŠMU

Bandzuchova Elena, SZU

Bandžejová Ivana, MERCK s.r.o.

Bandžuch Roman,

Bara Michal, Prospect s.r.o.

Bara Márta, SAV

Barac Ľudovít, Fakulta aplikovamých jazykov EUBA

Barak Imrich, Ústav molekulárnej biológie, SAV

Baran Ivan,

Baran Michal,

Baran Peter, Juniata College

Baran Vladimír,

Baranec Boris,

Baranovičová Lenka,

Baranová Beáta, Prešovská Univerzita v Prešove

Baranová Iveta, Ing. Iveta Baranová - IBEEX

Baraníková Katarína,

Barančok Peter, Ústav krajinnej ekológie SAV

Barančok Peter, Ústav krajinnej ekológie SAV

Barančoková Magdaléna, SZU

Barančoková Mária, Ústav krajinnej ekológie SAV

Barančík Miroslav, Ústav pre výskum srdca SAV

Barančíková Gabriela, VUPOP, členka SAPV

Barassóová Mária,

Barath Ivan, Statny geologicky ustav Dionyza Stura

Barathova Monika, Virologicky ustav SAV

Barbera Barbera, YUZrqkSmxwSPNgb

Barborík Vladimír, Ústav slovenskej literatúry SAV

Barciová Tímea, Parazitologický ústav SAV, Košice

Barek Jiří, Univerzita Karlova v Praze

Bareš Stano,

Barloková Martina,

Barnovský Michal,

Barnypok Barnypok, DwFPmhUwRUJJxQwY

Barnypok Barnypok, FRUXeJZRnj

Barnypok Barnypok, HLLuddVPjbQAoCB

Barnypok Barnypok, IyNWGmBixuZ

Barnypok Barnypok, WpenbnlpIDgNalek

Barnypok Barnypok, aDrnpOEwCIRKNkjNKv

Barnypok Barnypok, bbHKFzGaFY

Barnypok Barnypok, cQsRYtcSmkwg

Barnypok Barnypok, kRBsQsDTkEYBx

Barnypok Barnypok, lEGoWxHtmEhR

Barnypok Barnypok, mIWAJwmLEtB

Barnypok Barnypok, qCLWNKJzsPnog

Barnypok Barnypok, qZDOzvMKHJceUIqfP

Barnypok Barnypok, szwogXJfeXwKg

Barnypok Barnypok, xONJqPrfuA

Barrer John Peter Butler, Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozoficka fakulta, Univerzita Komenskeho

Barry Barry, BftCSXSBtQVTrNGv

Barta Michal,

Bartek františek,

Bartiškova Jolana, učit.odb.predmetov - dôchodkyňa

Bartišková Mária,

Bartko Josef,

Bartko Ján,

Bartkova Eleonora,

Bartkova Sona,

Bartková Marianna, Masarykova Univerzita

Bartková Viera, FiF UK

Bartl, CSc. Prof. PhDr. Július, Pedagogická fakulta UK

Bartlová Alena, Historický ústav SAV

Bartlová Alena, Historický ústav SAV

Bartos Milan,

Bartos Peter,

Bartos Peter, hameln rds

Bartos Samuel,

Bartosova Maria, PrifUK

Bartova Jana,

Bartoš Erich,

Bartoš Ján,

Bartoš Rastislav, MTF STU

Bartošová Antonia,

Bartošová Katarína, UM SAV

Bartošová Maria, VU SAV

Bartošová Nina,

Bartošová Zuzana, Ústav dejín umenia SAV

Bartík Ľuboš,

Baruszová Melinda, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Baránek Peter,

Basnakova Jana, UEPS SAV

Batek Karol,

Bauer Miroslav, Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra

Bauer Viktor, UEFT SAV

Bauer Viktor, UEFT SAV

Bauer Viktor, Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV

Baumgartner Ján, emeritný člen SAPV

Baus Peter, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Bayer Martin, MÚ SAV

Bayer Tomáš, Geofyzikálny ústav AVČR

Bayerová Mária, FF PU

Bazala Peter,

Bazela Vladimir,

Bazelová Monika,

Bazovská Doc. MUDr. CSc. Sylvia, Lekárska fakulta UK

Bazylak Jaroslav,

Bačenková Darina, UPJŠ lekárska fakukta

Bačišin Matúš, Žilinská univerzita, Strojnícka fakulta, Žilina

Bačkorová Miriam, PF UPJŠ

Bačová Irena, SAV

Bačvarov Janko, Sofijská univerzita

Bačík Peter, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Bačíková Jana,

Baďuríková Zita, UK, FiF UK

Baňacký Pavol, Prírodovedecká fakulta UK

Baňas Jaroslav,

Baňasová Kamila,

Baňasová Katarína,

Bašista Branislav,

Bašnák Miroslav,

Bašnák Miroslav,

Bašnárová Miroslava, FCHPT STU BA

Bašová Silvia, FA STU

Baštek Adam, MŽP SR

Bašták Ďurán Ivan, FMFI UK Bratislava

Bašťovanský Ronald, Žilinská univerzita v Žiline, SjF

Baťalík Jozef,

Baťko Ivan, Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach

Baťková Lucia, študent

Baťková Marianna, Ústav experimentálnej fyziky SAV

Bebjak Andrej,

Beblavý Miroslav, NR SR, FSEV UK

Becková Dominika,

Becza Peter,

Bednar Peter, wordswordswords, sro

Bednar Stanislav,

Bednarčíková Ľubica,

Bednár Jozef,

Bednár Marián,

Bednár Matej,

Bednárik Jozef,

Bednárová Adriána,

Bednárová Emília, Stavebná fakulta STU

Bednárová Katarína, Ústav svetovej literatúry SAV

Bednárová Marcela,

Bednář Rastislav, NGLS

Bedrichová Viera, Chemický ústav SAV

Bedrna Zoltán, Prirodovedecká fakulta UK Bratislava

Beerová Martina,

Begeni Peter, svetelneznecistenie.sk

Begeniova Martina,

Behanova Martina, Lekarska fakulta,UPJS

Behríková Zuzana,

Behunová Tatiana,

Behúl Miroslav,

Behúlová Mariana, UCM v Trnave

Behún Jaroslav,

Behún Juraj,

Behúnová Katarína,

Behúň Michal,

Behúňová Katarína,

Behýlová Júlia, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

Beka Miroslav,

Beke Gábor,

Beko Marián,

Beková Lenka,

Belak Andrej,

Belaková Monika,

Belanová Zuzana,

Belejkanicova Michaela, Radboud University Nijmegen

Belejkanič Imrich, Prešovská univerzita

Belejová Martina,

Beleš Jozef,

Belešová Miroslava,

Beliaev Igor, Ústav experimentálnej onkológie SAV

Belický Štefan,

Belička Michal, FMFI Univerzita Komenského Bratislava

Belišová Jana, Ústav hudobnej vedy SAV

Beljak Ján, Archeologický ústav SAV

Belko Jaroslav,

Belko Lubomir,

Bella Bella, NDywXmZrAHY

Bella Bella, soaChvaNZjzqQrZONmt

Bella Maroš, FCHPT

Bella Peter, TU Košice

Bellan Pavol,

Bellérová Beáta, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Belovičová Karin,

Belovičová Zuzana, Ústav experimentálnej psychológie SAV

Belušáková Veronika,

Beládiová Otília,

Belák Albín,

Beláková Stanislava, FCHPT STU Bratislava

Belás Ľubomír, PU IFE

Beláčková Anita,

Beláň Anton, vedúci KEE, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

Beláňová Martina, Prírodovedecka fakulta UK

Bendík Pavol, Astronomický ústav SAV.

Bendžala Štefan,

Benej Martin, Prírodovedecká fakulta UK

Benešová Eva,

Beniakova Emilia, Geofyzikalny ustav SAV

Beniaková Veronika,

Benian Jaroslav, Mestský úrad v Starej Turej

Beniač, Mgr Fedor,

Benjamin Benjamin, MypwSRfSqWCfu

Benjamin Benjamin, ZtaNKmlObuz

Benjamin Benjamin, mRuoOTBboDo

Benka Jozef, TI SAV

Benko Jakub, Prírodovedecká fakulta UK

Benko Juraj, Historický ústav SAV

Benko Ján, Prírodovedecká fakulta UK

Benko Martin,

Benko Matúš,

Benko Michal,

Benko Pavel,

Benko Slavomír,

Benko Vladimír, JÚĽŠ SAV

Benkovič Karol,

Benkovič Marian,

Benkovič Vojtech,

Benkovičová Gizela,

Benkovičová Lucia,

Benkovičová Lýdia,

Benkovičová Ľudmila, Štatistický úrad SE

Benkovsky Gabriel, UFHZ SAV Kosice

Benkovský Peter, STU SjF

Benková Adriana, Lekárska fakulta UPJŠ

Benková Anna-Mária, EBF UK

Benková Zuzana, Ústav polymérov, SAV

Beno Patrik, Greenhorn, s.r.o.

Benova Ivona,

Benova Katarina,

Benuskova Lubica, Univerzita Komenskeho

Benčo Andrej, SAV, momentálne PN

Benčo Blažej,

Benčová Anna,

Benža Mojmír, Ústav etnológie SAV

Beracko Pavel, Prírodovedecká fakulta UK

Beran Josef, ŽU Žilina

Beran Viktor,

Beranová Ladislava,

Berecková Katarína,

Bereczová Miriam, študentka LF UK

Berek Dusan, Ustav polymerov SAV

Bereznai Jozef,

Berezňáková Judidta, FMFI UK

Bergerová Eva, VÚP Bratislava

Bergová Jana,

Berková Andrea,

Berlanova Stanislava,

Bernáth Ľubos, VSMU v Bratislave

Bernátová Iveta, SAV

Bernátová Lívia, FiF UK

Bernátová Vlasta,

Bero Ondrej,

Bero Peter, EDEA Partners, a.s.

Berstling Milan,

Bertók Tomáš, Slovenská akadémia vied

Bertók Tomáš, Slovenská akadémia vied

Bertóková Laura,

Berzová Eva,

Berényiová Andrea, UK

Berčák Michal, Ústav genetiky a biotechnológii rastlín

Besedic Jozef,

Besina Ivan,

Besterci Michal, UMV SAV

Betakova Tatiana, Virologicky ustav SAV

Betuš Cyril, súkromná firma

Betuštin Jozef,

Beták Martin,

Betáková Kristína,

Bevilaqua Dušan, PÚ SAV

Bezak Pavol, MTF STU

Bezak Viktor,

Bezegová Ľudmila,

Bezek Śtefan, Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV

Bezrouk Ján,

Bezák Juraj, STU

Bezák Peter, UKE SAV

Bezák Tomáš,

Bezáková, doc. RNDr. CSc. Lýdia, Farmaceutická fakulta UK

Bečica Stanislav, Obec Bernolákovo

Bečková Jana, Ústav informatiky SAV

Beľáková Helena,

Beľáková Katarína,

Beňadiková, Bc. Alica, Materská škola

Beňačková Romana,

Beňo Ladislav,

Beňo Matej,

Beňo Pavol, osoba

Beňo Peter,

Beňo Rastislav,

Beňovský Jozef, SNK Martin

Beňovský Jozef, SNK Martin

Beňovský Jozef, SNK Martin

Beňová Eva,

Beňová Viera,

Beňová Zuzana,

Beňuš Radoslav, Prírodovedecká fakulta UK

Beňuš Štefan, UKF Nitra

Bialešová Lucia, Slovenská akadémia vied

Bialková Miroslava, Prešovská univerzita

Bianchi Gabriel, SAV

Bielakova Dajana,

Bielek Boris, STU v Bratislave, Stavebná fakulta

Bielek Pavol, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Bielik Juraj, Divadlo Malá scéna STU

Bielik Lukáš, Filozofická fakulta UK

Bielik Miroslav, Prif UK

Bielik Miroslav, Prif UK

Bielik Ľudovít,

Bielikova Maria, Slovenska technicka univerzita v Bratislave

Bieliková Barbora,

Biely Peter, Chemicky ustav SAV

Bielčik Marián,

Bies Juraj,

Bihary Pavol, ABC DESIGN, s.r.o. - PraskoveFarbenie.sk

Bihunova Maria, SPU v NItre

Bilasova Viera, FFPU Presov

Bilic Michal, UKF Nitra

Biljnjová Kristína,

Biljnjová Soňa,

Bilka František, Univerzita Komenského, Farmaceutická fakulta

Bilkovičová Silvia, dôchodkyňa

Bilková Andrea, Univerzita Komenského, Farmaceutická fakulta

Bilský Ľubomír, CVTI SR

Bilá, Ing., PhD. Anna, Technická univerzita v Košiciach, Inštitút regionálneho a komunálneho rozvoja

Bilčík Boris, ÚBGŽ SAV

Bilčík Dušan, Geofyzikálny ústav SAV

Bilčíková Katka,

Binderova Natalia,

Binó Lucia, Biofyzikální ústav AV ČR, Brno

Birková Anna, LF UPJŠ

Biros Daniel,

Birová Daniela,

Biroš Peter, Stavebná fakulta, TU Košice

Birošová Lucia, FCHPT STU

Birošová Zuzana,

Biskupič Stanislav, FCHPT STU

Biskupová Katarína, Magistrát mesta Košice

Bisták Andrej,

Bistáková Žaneta, STU v Bratislave

Bittner Igor, MARINO s. r. o.

Bittner Miroslav,

Bittner Miroslav,

Bittó Ladislav, Geofyzikálny ústav SAV

Bittšanský Michal, Jesseniova lekárska fakulta UK

Bitušíková Alexandra, Univerzita Mateja Bela

Biziková Alena,

Biznár Viktor,

Bizovska Valeria, Ustav anorganickej chemie SAV

Bizub Tomáš,

Bičárová Svetlana, GfÚ SAV

Blaha Milan,

Blaha Ľuboš, Ústav politických vied SAV

Blaho Peter, programator

Blahová Jana,

Blahová Nataša,

Blahová Veronika,

Blahunka Juraj,

Blahušiak Marek, FCHPT STU

Blahušiaková Alena, SNK

Blahušiaková Magdaléna, VŠMU

Blahynka Miloslav, Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV; Hudobná a tanečná fakulta VŠMU

Blake Blake, DDtWeLcryA

Blake Blake, lJTWTdrQAUuNd

Blake Blake, sDuNYpPFIryuoyBUou

Blake Blake, tnQEOzaMjB

Blake Blake, wLzUdYANUTgUCsIehC

Blaško Jaroslav,

Blaško Juraj, SAV

Blaško Marek, Úrad priemyselného vlastníctva SR

Blaško Michal, Podnikateľ-šľachtic

Blaško Miloš,

Blaško Peter, FNsP Žilina, Ul.Vojtecha Spanyola 43, 012 07

Blaškovics František,

Blaškovicsová Ida,

Blaškovič Tomáš,

Blaškovičová Hana,

Blaščáková Marta,

Blažek Tomáš, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Blažeková Eva,

Blažencová Lesanka,

Blažík Tibor, Prif. UK

Blchac Gabriel,

Blcháč, Ing., PhD. Ján, S.M.S., spol. s r.o.

Blehová Ivana, HaveFun

Blidárová Ľubomíra,

Blinová Lenka,

Blunárová Dominika,

Bláha Peter, architekt, interný doktorand STU Bratislava

Blánska Jana,

Blénessy Tibor,

Blštáková Dominika,

Bob Bob, CPraHwYInWy

Bob Bob, VfblOdsSov

Bob Bob, YhrKKosVXexXNbjGq

Bob Bob, sxwjKCdihsokZ

Bobakova Miroslava, Univerzita Komenskeho

Bobakova Miroslava, Univerzita Komenskeho

Bobek Pavol,

Boboková Alena,

Boboková Blanka,

Bobrov Nikita, LF UPJŠ Košice

Bobrova Dana,

Bobulska Lenka, Presovska Univerzita v Presove

Bobuľská Dana,

Bobák Andrej, PF UPJŠ

Bobák Ladislav, LF UPJŠ

Bobáková Daniela, Univerzita P. J. Šafárika

Bobáková Lýdia, dôchodca

Bocak Ladislav, Palacky University

Bocak Ladslav,

Bochňák František, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Bock Igor, FEI STU Bratislava

Bodacz Bohuš,

Bodacz Boris, SHMÚ

Bodicka Eleonora, NCZI

Bodik Rudolf,

Bodik Rudolf,

Bodik Rudoolf,

Bodingerová doc. Alena, FTF VSMU

Bodiš Dušan, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Bodišová Linda,

Bodnarova Barbora,

Bodnarova Marcela, AsU SAV

Bodnár Ladislav, študent

Bodocká Mária Viktória,

Bodoriková Silvia, Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

Bodriová Ildikó,

Boggan Sr Monica, Order of the Most Holy Redeemer - Redemptoristines

Boggero Ján,

Bognár Csaba,

Bohac Andrej, Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta

Bohdalova Maria, FM UK

Bohmerová Adela, Filozofická fakulta Univerzity Komenského

Bohovič Roman, Ústav Experimentálnej Onkológie

Bohoš Matej, M&B Promotion, s. r. o.

Bohunická Alena, Filozofická fakulta Univerzity Komenského

Bohunčáková Slávka, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Bohusova Lucia,

Bohuš Mirko,

Bohuš Jurkovič Bohuš Jurkovič, dôchodca

Boháč Imrich,

Boháčová Viera, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV

Bojnanská Katarína,

Bokesová Jarmila,

Bokor Jozef,

Bokor Tomas,

Bokša Vladimír, ŠRVŠ SR

Bokůvka Otakar, profesor,Strojnícka fakulta ŽU

Boldisova Eva, VU SAV

Boldiš Miroslav,

Bolhová Eva,

Boltižiar Martin, Ústav krajinnej ekológie SAV; Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Bolyó Juraj, Lonza Biotec, s.r.o.

Bomba Alojz, Ústav experimentálnej medicíny, Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, člen SAPV

Bomba Lukáš, Fakulta humanitných vied ŽU v Žiline

Bona Martin, Pau SAV

Bonk Branislav, Technická univerzita v Košiciach

Boor Richard,

Boor Štefan, FCHPT STU

Boor Štefan, FCHPT STU

Boorova Barbora,

Boorová Daniela, ŠGÚDŠ

Boorová Daniela, ŠGÚDŠ

Bordáč Michal,

Bordáč Mário,

Boreková PaedDr. Dagmar,

Boris Taragel, ČSOB banka

Borisov Borislav, Plovdivská univerzita Paisije Chilendarského

Boriš Martin, KRE FEI STU BA

Borko Ľubomír, Ústav molekulárnej biológie SAV

Boros Ladislav,

Borosova Beata, FiFUK

Borovička Michal, STU Bratislava

Borovská Marta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Borovský Ján,

Borovský Ján,

Borovský Miroslav, Lekárska fakulta UK Bratislava

Boroš Erich,

Boroš Marek,

Borsig Eberhard, Ústav Polymérov,SAV

Borská Slávka, Trnavská univerzita, Filozofická fakulta

Bortňák Dávid,

Borza Juraj,

Borčinová Veronika,

Boržek Jozef,

Borženská Katarína,

Bosanska Dagmar,

Boszorád Ján,

Boszorádová Eva, Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV

Bosák Julián, take

Bosák st. Julián,

Bosák, doc., PhDr. Ján,

Bosíková Eva, Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV

Botiková Marta, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiFUK

Botto Ľubomír, CVŽV Nitra

Bottová Kvetoslava, Prírodovedecká fakulta UK

Boča Miroslav,

Bočinec Stanislav,

Bočkay Marcel,

Bočkay Milan,

Bočkayová Klára,

Bočová Beáta,

Boďo Peter,

Boďová Anna, Slovenská národná knižnica

Boďová Anna, Slovenská národná knižnica

Boďová Katarína, Univerzita Komenského

Bošanský Marián, PrifUK

Bošková Dominika, študent

Božeková Martina,

Božik Dušan, GFU SAV

Božik Ján,

Božík Michal,

Božíková Jana,

Braciník Peter,

Bradley Bradley, BKrkmKtBMpJbDWg

Bradley Bradley, JjnVjRpCpXJEn

Bradley Bradley, KISbVepICwuCBVUa

Bradley Bradley, cIUIFUhVYFQQJdm

Bradley Bradley, xZQfPpeqdGfqnD

Bradley Bradley, xnXrJaZMWPgQJj

Bradnanska Noema,

Bradová Ružena,

Brady Brady, JZvSgDMONrVXiYf

Brady Brady, qHEJgrccvyNsfIsVK

Brady Brady, sTgxTUutsoOSwiGkw

Brajercik Jan, Presovska university v Presove

Brajerčík Michal,

Brajerčík Peter,

Brajerčík Peter, VŠMU

Brajerčíková Daniela,

Brandeburova Andrea, UEM UPJS LF

Brandon Brandon, PNsKnKpuhwV

Brandon Brandon, YDcNgbWZtT

Brandon Brandon, irXtfMLAPCcuDc

Brandon Brandon, zbUgCwaIcBqgFF

Brandt Martin, Elektrotechnická fakulta Žilinská univerzita v Žiline

Branišová Lýdia,

Braun Lukáš,

Braun Marek, Vigen, s.r.o.

Brayden Brayden, GBUuwTVExqn

Brayden Brayden, YWSrjFUrEYHKYw

Brayden Brayden, bxoNoWjdCq

Brayden Brayden, hNFwFrxMcvzJPF

Braško Michal,

Brecik Miroslav,

Breier Jakub, FIIT STUBA

Breier Pavol,

Breier Róbert, Fakulta matematiky fyziky a informatiky, Univerzity Komenskeho

Breierova Emilia, Chemicky ustav SAV

Brejčák Peter,

Brenková Barbora,

Brenková Jana,

Brestenská Beáta, Prírodovedecká fakulta UK

Brestenský Vojtech, CVŽV Nitra

Brestic Marian, SPU v Nitre

Bresťáková Lívia, FMFI

Breza Martin, FCHPT STU

Brezina Ivan,

Brezinová Jana,

Brezinová Lenka,

Breznoščák, Mgr. Miron,

Breznoščák, Mgr. Miron,

Brezovska Erika,

Brezáni Ivan, TUKE, FBERG, ÚMVaOŽP

Brezňan Martin, Univerzita Žilina

Brečka Matúš, súkromná osoba

Brhlíková Radoslava, UKF Nitra

Brian Brian, BNrmDSDwpviKZSGT

Brianna Brianna, OcuDVLfzbf

Brianna Brianna, YgChxKdGnyopfS

Briestenská Katarína,

Briestenský Ladislav, SZČO

Brimich Ladislav, Geofyzikálny ústav SAV

Brindza Dušan, občan

Brindza Peter, Univerzita Komenského v Bratislave

Brindzová Magdaléna, občianka

Britan Jozef, Dochodca

Britaňák Vladimír, Ústav informatiky SAV

Brlejová Marta,

Brndiar Ján, Fyzikálny Ústav SAV

Brnoliak Pavol, RKD s.r.o.

Brnová Monika,

Brodenec Ivan, Univerzita Mateja Bela

Brody Brody, FUKHsRZUxCittQ

Brody Brody, kOMOmiksUG

Brody Brody, rbsNkKIWEDnyGhksid

Brodziansky Maroš,

Brodňa Stefan,

Brokešová Zuzana,

Broniš Peter,

Brooke Brooke, AAHXPAOkLTE

Brooke Brooke, WzRRFONpBOrG

Brooke Brooke, lHUpxnvNZmIb

Brooke Brooke, tZZbUZgyBEUwu

Brooklyn Brooklyn, BStbndbTzJrFpZXt

Brooklyn Brooklyn, MNUCvqUgkJG

Brooklyn Brooklyn, NpTjstLJiSgrETGi

Brooklyn Brooklyn, SZtQPNcilUvQajz

Brooklyn Brooklyn, gVMknUnDIX

Brooklyn Brooklyn, zBIuoIIQGojsMUvezD

Bros Miroslav, Siemens

Bros Miroslav, Žilinská Univerzita

Broska Igor, Geologický ústav SAV

Broz Michal, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Brozman Matej,

Brozmanová Jela, Ústav experimentálnej onkológie SAV

Broďáni Jaroslav, UKF

Brtko Branislav,

Brtko Július, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV

Brtková Anastázia,

Brtáňová Anna, Ústav anorganickej chémie

Bruncko Dusan, Ustav experimentalnej fyziky SAV

Bruncková Helena, Ústav materiálového výskumu SAV

Brunner František, Ekonomický ústav SAV

Brunner Róbert,

Brunovský Pavel, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Brusilová Alena, Slovenská technická univerzita

Bryan Bryan, nwlzcMKibicMgCXZ

Bryja Vítězslav, Masarykova Univerzita Brno

Brzychcy Ing.Miroslav,

Brázda Norbert,

Brúderová Ivana,

Brúderová Tatiana,

Brňák Oto,

Bubanec Branislav,

Bubeník Peter, ŽU Žilina

Bubeníková Emília, Žilinská univerzita

Bubeníková Karolína,

Bublinec Eduard, Katolicka univerzita/ člen SAPV

Bubán Stanislav, VŠVU

Bubán Stanislav, VŠVU

Buc Dalibor, FEISTU

Buc Milan, Lekárska fakulta UK

Bucha Tomáš,

Buchel Ondrej,

Bucher Slavomír, Prešovská univerzita v Prešove

Buchlová Melánia, Knižnica PEVŠ

Buchtová Eva, STU, fchpt

Buchvald Dušan, Lekárska fakulta UK

Bucik Radoslav,

Bucova Daria, Spojena skola internatna

Budaj Jan, Astronomicky ustav SAV

Budajova Anna,

Buday Tomáš,

Budinska Zuzana,

Budjas Dusan, Technische Universität München

Budzák Martin, Výskumný ústav chemických vlákien, a.s.

Budzáková Jana,

Budzáková Monika, Botanický ústav SAV

Budáč Lukáš,

Budáč Ondrej,

Budáčová Elena,

Bugala Juraj, Prif UK

Bugala Marián, Geografický ústav SAV

Bugar Julius,

Bugarova Daniela,

Bugos Ondrej, Neuroimunologicky ustav SAV

Bugoš Filip,

Bugár Gabriel,

Bugár Gabriel,

Bugár Ignác, Medzinárodné laserové centrum

Bugár Martin, FEI STU Bratislava

Bugár, Mgr. Arpád,

Bujdošová Zuzana, Univerzita P.J. Šafárika

Bujdák Juraj, Ústav anorganickej chémie SAV

Bujdáková Helena, PriF UK, Katedra mikrobiológie a virológie

Buják Gábor,

Bujňák Ján, Žilinská univerzita v Žiline

Bujňák Peter,

Bujňák Rastislav,

Bujňáková Zdenka,

Bukovanová Katarína, Výskumný ústav potravinársky Bratislava

Bukoven Pavel, VSVU

Bukoven Tomáš,

Bukovenová Katarína,

Bukovsky Lev, PF UPJS

Bukovská Gabriela, Ústav molekulárnej biológie SAV

Bukovská Zuzana,

Bukovský vladimir, SNK

Bulko Jan,

Bulko Lukas,

Bulko Martin,

Bulko Miroslav, Piaristické gymnázium J. Braneckého

Bulkova Antonia,

Bulková Mária,

Bulla František,

Bulla Oldrich, SvF STU

Bullová Anna,

Bullová Cecília,

Bullová Petra,

Bullová Viera,

Bullová Zuzana,

Bulánková Eva, Prírodovedecká fakulta UK

Bulík Anton,

Bumová Ivica, FSEV

Bundzel Marek, TU Košice

Bundzikova Jana, UEEN SAV

Bungerova Vladimíra,

Bunčák Ján,

Buranský Ivan, MTF STU

Buranský Tomáš,

Burda Jozef, Neurobiologický ustav SAV, Košice

Burdova Lucia,

Burdíková Eva, CVČ

Bureš Radovan, Ústav materiálového výskumu SAV

Bureš Stanislav, Universita Palackého

Burešová Adriana, ŠOP SR

Burešová Magdalena,

Burger František, Ústav hydrológie SAV

Burger, st. Boris,

Burgr Marián, Súkromná základná umelecká škola

Burgrová Katarína, Prešovská univerzita

Burjanivova Ludmila,

Bury Daniel,

Bury Peter, ŽU v Žiline

Bury, PhDr.,CSc. František, SZČ

Buryová, Mgr. Lýdia, SZČ

Burza Michal,

Butka Peter, EkF TU Košice

Butvin Pavol, Fyzikálny ústav SAV Bratislava

Butvinová Beata, FÚ SAV

Buzalka Tomas,

Buzova Katarina, Unuverzita Komenskeho

Buzássy Ján, básnik a prekladateľ, člen AOSS

Buzássyová Klára, členka vedeckej rady, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Buček Ján,

Buček Ján, Univerzita Komenského

Buček Marek, FMFI UK

Bučeková Alexandra,

Bučeková Marcela,

Bučeková, Ing. Zuzana,

Buči Mário,

Bučka Peter,

Bučko Marek, Chemický ústav SAV

Bučko Marek, Chemický ústav SAV

Bučková Edita,

Bučková Martina,

Bučková Monika,

Bušová Veronika,

Bušíková Zuzana, NRC pre HIV/AIDS

Bužek Tomáš,

Bysiewicz Joanna,

Bystricky Slavo, Chem. ústav SAV

Bystrická Silvia, Prírodovedecká falulta UK

Bystrický Martin,

Bystrický Roman, Ústav anorganickej chémie SAV

Bystrický Valerián, Historický ústav SAV

Bzdušek Tomáš, občianske združenie TROJSTEN

Bzdúšek Ivan,

BÁGEĽOVÁ ANNA, Univerzita Komenského

Bágelová Alena, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Bálent Marek,

Bálint Vojtech, Žilinská Univerzita

Bálint Vojtech, Žilinská univerzita

Bálintová Tímea,

Bánovská Lucia,

Bánovský Martin,

Bányi Matej,

Bárdy Pavol,

Bárdyová Mariana,

Bárdyová Mária,

Bárta Jozef, STU MTF

Bártová Katarína, STU MTF

Bátor Martin, študent TUZVO

Bátora Jozef,

Bátorová Viera,

Bédi Miloš,

Bénes Ildikó, K.K.V. - Union, s.r.o.

Béreš Dárius,

Bílik René, Trnavská univerzita v Trnave

Bíliková Eva, študent virologie

Bíliková Katarína, UMB SAS, Bratislava

Bílková Lukrécia, školstvo

Bíreš Matúš,

Bírešová Janka,

Bírešová Zuzana,

Bírová Nadežda,

Bízik Ľubomír, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Bónová Lucia, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Bôbová Mária,

Böhmer Daniel, Lekárska fakulta UK

Böhmer František, Klinika detskej psychiatrie DFNsP a LF UK

Böhmer Richard,

Böhmerová Viktória,

Böhmová Dorota,

Búgelová Paulína, PdF UK

Búlik Milan,

Búliková Jana,

Búliková Veronika,

Búriková Zuzana, SAV

Bútora Peter,

Běhal David,

Běták Emil, Fyzikálny ústav SAV

Běták Emil, Fyzikálny ústav SAV

Běták Emil, Fyzikálny ústav SAV

Bľanda Michal,

CHVATÍK Ivan, Filosofický ústav AV ČR

Cabadaj Peter, Slovenská národná knižnica

Cabadaj Roman, Stavebná fakulta STU v Bratislave

Cabajová Martina,

Caban Boris, živnostník

Cabanová Katarína, Pedagogická fakulta Univerzita Komenského

Cabanová Mariana,

Caboň ml. Miroslav,

Cabrunova Anna,

Cabuka Peter,

Caden Caden, DtwNSYlBHBa

Cagala Martin, ÚMFG SAV

Cagalinec Marko,

Cambel Vladimír, ElU SAV

Cambelova Katarina,

Cambelová Zuzana,

Camber Juraj, STU

Cameron Cameron, NRasoNDSEM

Cameron Cameron, OGBIyVHkEtxuS

Cameron Cameron, QhOhUFUOJSNT

Cameron Cameron, euvvRVtyIIuPh

Cameron Cameron, udlsDiAzSEkX

Camila Camila, GTmQARkHTfT

Camila Camila, GevFTPGigCWWKQWvBl

Camila Camila, NpKMfDpUIkiMypwbw

Camila Camila, jleEnzsXQsbMfbAX

Candrák Lubomír,

Candráková Barbora,

Cankov Rastislav,

Capcara Robert,

Capeková Zuzana, Výskumný ústav vodného hospodárstva

Capik Marek,

Capkovic Frantisek, Ustav informatiky SAV

Cariková Zuzana, Astronomický ústav SAV

Carlos Carlos, QMGjijInjam

Carlos Carlos, RvCJjDUYHI

Carlos Carlos, fpXHUNNICWMOcYpLXJ

Caroline Caroline, MWwweKpzHDNz

Caroline Caroline, PvwzVvkpVxxVLFSpMub

Caroline Caroline, elkMWbyQLLtGQ

Carson Carson, CZvvOvZboYOBwtVLlLY

Carson Carson, cMKBGVKyBZmuecenlL

Carter Carter, ueOAFDRBJKqAFtHxZ

Cehuľa Marián,

Cejpek Kamil, Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností, Územné koordinačné centrum v Banskej Bystrici

Cekan Pavol, Rockefeller University

Celinsky Adam, T-Systems

Cendula Peter, IFW Dresden

Cenker Michal, Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Centár Radovan,

Centárová Ivana,

Cepelova Zuzana,

Cerbak Matej,

Cermakova Kristina,

Cernova Miroslava,

Certicky Michal, Univerzita Komenskeho, BA

Cerňak Miloš, UI SAV

Chabada Tomáš,

Chabronova Zuzana, VU SAV

Chajdiak Jozef, UM STU v Bratislave

Chalmoviansky Pavel, FMFI UK

Chalmovianská Jana,

Chalmovský Michal,

Chalupka Ľubomír, Filozofická fakulta UK

Chalupková Anna, Prirodovedecka fakulta UK

Chalupová Mária, ŽU

Chalányová Mária, PRIF UK

Chandogová Eva, LFUK

Chano Ľubomír,

Chanová Marta, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v PH

Charles Charles, MuUCeAxEveCwCI

Charles Charles, YqhUpjnOLKaWNsUjGj

Charles Charles, cLZQuQUsUMiMsNsnDR

Charles Charles, jANPTrmzPCISPoIw

Charles Charles, zzBFZSzdAWVxghynth

Charlotte Charlotte, GwrwOcvXKO

Charlotte Charlotte, ilEnfUcxDNGaYn

Charvát Juraj,

Charvát Tomáš, UK v Bratislave

Chase Chase, GCVYgtCTVIpCYJcNYiO

Chase Chase, fpVqAjSVuXLnKhIL

Chase Chase, tcJoKlrswvmEMedPMCJ

Chasníková Silvia,

Cheben Ivan, Archeologický ústav SAV

Cheben Michal, Archeologický ústav SAV

Chifor Gabriela, Textron

Chilová Viktória,

Chlapíková Daniela,

Chlebničanová Katarína, VŠVU

Chlebovcová Beáta,

Chlepkova Miroslava, Slovenska Technicka Univerzita

Chloe Chloe, WbOpIWnyGTVkax

Chloe Chloe, vQZkPUHbPqSCoUcUno

Chloe Chloe, yNxiUeVKQMmyrMlnJjT

Chludová Zuzana, Slovenská národná knižnica

Chládeková Barbora,

Chmara Michal,

Chmelarová Anna, UPJŠ LF

Chmelikova Monika, PriF UK

Chmelinova Anna,

Chmelinová Katarína, FiF UK Bratislava

Chmelo Ladislav,

Chmelová Martina,

Chmelová Mária,

Chmelár Eduard, Paneurópska vysoká škola

Chmelík Tomáš,

Chmelík Tomáš,

Chmelíková Eva,

Chmielewska Eva, Prirodovedecka fakulta UK

Chnapkova Lucia, IBM

Cho Zdenko, Slovenský syndikát novinárov

Chochlik Matus, Zilinska Univerzita

Chochol Drahomír, Astronomický ústav SAV

Chochola Jaroslav,

Chocholová Bronislava,

Chodák Ivan, Ústav polymérov SAV

Chodáková Lenka, študentka PriF UK

Choluj Jozef,

Choluj Vladimír, Ekonomická univerzita v Bratislave

Cholujova Dana, UEO SAV

Cholujová Jarmila,

Cholujová Jarmila,

Choma Mojmir, student

Chomist Michal,

Chomjak Maroš,

Chomo Michael,

Chomová Katarína, Ekonomická univerzita v Bratislave

Chomová Mária, Lekárska fakulta UK

Chorvatova Alzbeta, Medzinarodne Laserove Centrum

Chorvát Dušan, Medzinárodné laserové centrum

Chorváthová Ľubica,

Chorvátová Jela,

Chovan Ing, Ľubomír,

Chovan Jaroslav,

Chovan Jozef, Bioekoterm, s.r.o.

Chovan Martin,

Chovan Martin, Univerzita Komenského, Prírodovedecká fak.

Chovan Peter,

Chovancová Jana, Slovenská zdravotnícka univerzita

Chovancová Katarína, Univerzita Mateja Bela

Chovanec Jan,

Chovanec Jozef, UACh SAV

Chovanec Martin,

Chovanec Miroslav, Ústav experimentálnej onkológie SAV

Chovanec Ľuboš, študent, Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU BA

Chovanova Lucia,

Chovanová Romana,

Chrappa Juraj,

Chrastina MUDr. Martin,

Chrastinová Ľubica, CVŽV Nitra

Chrebet Tomáš,

Chrenka Branislav, Geografický ústav SAV

Chrenková Mária, CVŽV

Christian Christian, FPABKPizrSEvjaeSGU

Christian Christian, ItpeUwGwBT

Christian Christian, RfIJbIfUeXadO

Christian Christian, qiGEXIxqDitpuIFYbrK

Christian Christian, zRiJVeXDKDSUlq

Christopher Christopher, YyVkYcQdMbHD

Christopher Christopher, oZrEHhynUKY

Christopher Christopher, pYpTdNAEtPwcElm

Christophoryová Jana,

Chromco Matus,

Chromik Štefan, ElUSAV

Chromikova Veronika, BOKU

Chromikova Zuzana,

Chríbik Andrej,

Chudjak Martin,

Chudoba Milan,

Chudy Michal, TU Wien, Atominstitut

Chudík Martin, študen UK, BA

Chudíková Katarína,

Chudý Andrej, SOS/BL

Chudý Radoslav, Prírodovedecká fakultka UK

Chudějová Erika, ústav experimentálnej onkológie SAV

Chupayeva Kateryna, TUKE

Chupáčová Jaroslava,

Chupáčová Michaela, Trnavská univerzita

Chvojka Michal, Univerzita Sv. Cyrila a Metoda

Chvojka Peter,

Chvostál Marián,

Chvostáč Michal,

Chylikova Andrea,

Chynoradský Ján, dôchodca

Chytilová Mária, UVLF v Košiciach

Chňapek Milan, KBB FBP SPU v Nitre

Cibičková Mária,

Cibulka Denis,

Cibulková Anna, ÚCJ LF UK

Cibulková Jana,

Cibulková Zuzana, Fakulta Chemickej a Potravinárskej Technológie, Slovenská Technická Univerzita

Cibíková Ľudmila,

Cidylova Martina,

Cierny Michal,

Ciesarová Zuzana, VÚP Výskumný ústav potravinársky

Cifra Peter, Ústav polymérov SAV

Cifrová Margaréta, študentka, Fakulta hospodárskej informatiky, EUBA

Cigánik Vincent,

Cigáň Marek, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Cihlárová Renáta, Technická Univerzita Zvolen

Cihová Marína, Ústav experimentálnej onkológie SAV

Cihoňová Zuzana,

Cimerman Jan,

Cimrová Barbora,

Cintula Juraj,

Cipovová Katarína, SvF STU

Cipár Miroslav,

Cirner Michal, FF PU v Prešove

Cisár Ján,

Ciulisova Ingrid, Slovenska akademia vied

Ciupriková Alena,

Claire Claire, cAdEaKrDDNej

Claire Claire, cHBrhZTOBxqpf

Claire Claire, gyKQaBlBLoHUBjF

Claire Claire, xqNGORtxqSMeYuozG

Cmorej Pavel, Filozofický ústav SAV

Coch Peter,

Cocuľa Stanislav,

Cole Cole, JrHDZrGcsxNKtRMkyo

Cole Cole, dPkKfIAVVtVsjUiF

Cole Cole, jCZNcHtzBBRFJ

Cole Cole, nJDvIfsCERAt

Colin Colin, IlvVbwuKLbtvonp

Colin Colin, olnCJXZCHHTrDLw

Colton Colton, DIeaiSfyYVgpUK

Colton Colton, OMWWblYgBAhGeSBU

Colton Colton, nnMeLfGXccnZuKtGOif

Comba Stefan,

Combová Anna,

Combová Iveta,

Combová Maria,

Connor Connor, AeiFglvonCAr

Connor Connor, CnpmojleadycO

Connor Connor, RoSchivbin

Connor Connor, YNHwdnZobgafkunoVv

Connor Connor, xgTyusKiPirzZ

Cooper Cooper, GeXFoKDnfmddTz

Copko Michal,

Csaplár Jozef, SHMÚ

Cseresova Livia,

Cseteová Andrea,

Csiba Karol, Ústav slovenskej literatúry SAV

Csiba Peter, FMFI UK

Csikósová Monika,

Csomor Alexander, Hawle , SRO.

Csomorova Katarina, Ustav polymerov SAV

Csunyocska Tibor,

Csuthy András,

Csáderová Lucia, SAV

Császárová Estera, PriF UK

Császárová Kristína, FiFUK

Csütörtöky Tomáš,

Culenova Zuzana Culen,

Cunev Jozef,

Cupalova Carmen,

Cupperová Petra, ÚBGŽ SAV

Cupák Lubomír,

Cupáková Mária, Farmaceutická fakulta UK

Curt Curt, VpPPlHNEgs

Cvacho Igor, SZČO

Cvacho Peter,

Cvengros Jan,

Cvengroš Ján, Fakulta chem. a potr. technológie STU Bratislava

Cvik Oleg,

Cviklovič Vladimír,

Czaková Natália, UKF Nitra

Czaniková Klaudia, SAV Ústav polymérov

Czifra Zsolt,

Czikkova Sona, UFHZ-SAV

Cziráková Eleonora, Dôchodca

Cziszárová Mária, Chemický ústav SAV

Czocherová Ivana,

Cárach Martin, ÚGBR SAV v Nitre

Cáriková Katarína, LF UPJŠ Košice

Císar Alexander, OZ Centrum invencie

D r o t á r Michal Dušan, dôchodca

DE DE, jROlJWgFpNasqP

DE DE, nNwHsKbrbG

DE DE, zniJxlIoSbzu

DELLO SBARBA Persio, Università degli Studi di Firenze

DURMIS Július, SYNKOLA

Dado Tomas,

Damjanovová Mária,

Danada Ondrej,

Dandul Marian,

Danek Ladislav,

Danek Pavol,

Dangl Vojtech, Historický ústav SAV

Danglová Oľga, Ústav etnológie SAV

Daniel Daniel, WdqtKUgzQcoiNYbAK

Daniel Daniel, rTEBeaDFbghZz

Daniel Daniel, scBrhUfkwtrKOUy

Daniel Daniel, vTCgTStagMu

Daniel Ivan, UNB Bratislava

Daniel Ján, CVRV Piešťany

Daniel Stanislav,

Danihelova Maria, UEE SAV

Danihelová Jana, SPP

Danihelová Martina, Slovenská technická univerzita

Danilla Tibor, LFUK

Danillova Eva,

Danina MUNTEAN, University of Medicine and Pharmacy of Timisoara

Daniš Peter,

Danišovič Ľuboš, LF UK

Danko Juraj,

Danko Ján, Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Danko Marián, FMFI UK

Danko Martin, Ústav polymérov SAV Bratislava

Danko Michal,

Dankova Ivana,

Dankova Nadezda, Ustav polymerov SAV

Danková Hana,

Danková Lenka, Ekospol

Danková Zuzana, PriF UK

Danková MUDr. Marcela, LFUK

Dano Marek,

Danovičová Petra,

Danová Katarína,

Danusa Vlasakova, UEO SAV

Daroková Žaneta,

Darula Radoslav,

Darula Stanislav, Ústav stavebníctva a architektúry SAV

Daubner Peter, aktívny občan

Daubnerová Ivana, Ústav zoologie SAV

David David, IXAMYztlMT

David David, YvOSewLQaEB

David David, dHJbXVlyZnuhgX

David David, iCqOjDEweFtEiXm

David Michal,

David, PhD. doc. dr. Stanislav, ÚKE SAV, pob. Nitra

Davidson Barbara,

Davidson Doug,

Daňo Miroslav, MMK

Debnárová Alexandra,

Debre František,

Debrecká Barbora,

Debreová Michaela,

Deckár Matej, študent LF UK

Dedacek Dalibor,

Degma Peter, Univerzita Komenskeho, Prirodovedecka fakulta

Delina Radoslav, Technická univerzita v Košiciach

Demkanin Peter, Fakulta matematiky, fyziky a informtaiky UK

Demko Maroš, Zemplínske múzeum v Michalovciach

Demko Milan,

Demko Viktor, PriF UK Bratislava; UMB, Norway

Demovič ml. Boris,

Demová Jarmila,

Denciová Eva, Filozofická fakulta Univerzity Komenského

Denderz Natalia, FCHPT

Denis Stefanisko, student

Denková Miriam,

Denková Zuzana,

Derco Vladimír,

Dercová Katarína, Slovenská technická univerzita

Dercová Marta, Prešovská univerzita v Prešove

Dercová st. Marta,

Derdáková Markéta, Parazitologický ústav a Ústav zoológie SAV

Derdáková Markéta, Parazitologický ústav a Ústav zoológie SAV

Derka Tomas, PriFUK BA

Derkova Maria,

Dermek Tomáš, Ústav merania SAV

Derneš Stanislav,

Derňárová Ľubica, PU v Prešove, FZO

Destiny Destiny, SmDLLBKbZRUyNBonAsO

Destiny Destiny, kOpRBhnkUTvfDxCaXup

Devin Devin, TtrxPwMLIysJLIWvo

Deykova Hristina, Ustav pro bulharsky jazyk BAV

Deák Dušan, UCM

Deák Michal, Instituto de Física Teórica, Universida Autónoma de Madrid

Deák Miroslav,

Deáková Zuzana,

Dghonson Dghonson, QqWRZzcSYBKnTOaooh

Dghonson Dghonson, nLZmPnsqGAflWtHN

Diabolkova Alena, Order of the Most Holy Redeemer

Dian Martin, FMFI UK

Dianišková Veronika,

Dianišková Ľubica,

Dianová Helena, dôchodkyňa

Diačiková Denisa,

Dibarbora Roman, VizArt Studio

Dibarborová Kornélia, klinický psychológ

Dibarborová, Mgr. Adela,

Dibdiak Michal, Žilinská Univerzita

Dideková Vlasta,

Dideková Zuzana,

Didnianská Martina,

Diego Diego, CKmKuwnXsTWpTTodRbR

Diego Diego, XsWTiwHKcE

Diego Diego, qsIjQRzIAJejZfGEEAZ

Dienes Koloman, Prírodovedecká fakulta UK

Dieneš Zoltán,

Dieška Michal,

Dikant Filip,

Dilsky Miroslav,

Dimitrova Slaveia, Sofijska univerzita

Dimitrova-Todorova doc. d.f.n. Liljana, Bulharska Akademie Ved

Dinga Vladimir, AaRSaP SjF TUKE

Dingová Alica, BÚ SAV

Dinič Michal,

Dinková Soňa, PriF UK

Dinčák Ján,

Dinčáková Lucia, Prif UK

Ditrichová, ArtD. doc.Dagmar, FTF VŠMU

Ditteová Júlia,

Dittinger Milan,

Diva Diva, VeZXnINiKfaDhNur

Diva Diva, XdRsMCuWqHpzN

Divacky Roman,

Dižo Ján,

Djovčoš Martin, FHV UMB

Djurišičova Danijela, FSEV

Dlabikova Hana,

Dlhopolcová Jana,

Dlhos Marek,

Dlhý Dušan, Stavebná fakulta STU Bratislava

Dlugolinský Martin,

Dlugolinský Štefan, Slovenská asociácia novinárov

Dlugolinský Štefan, ÚI SAV

Dluhoš Dominik,

Dobai Roland, Ústav informatiky SAV

Dobias Jozef,

Dobiaš Dušan,

Dobiašová Karolína,

Dobiš Matej,

Doboly Tibor, Natures s.r.o.

Dobosova Katarina,

Doboš Andrej,

Dobošová Anna,

Dobrik Alexander,

Dobrocka Kornel, Virologicky ustav SAV

Dobrocka Tatiana,

Dobrocký Ondrej, THERMO|SOLAR Žiar s.r.o.

Dobrocký Ondrej, THERMO|SOLAR Žiar s.r.o.

Dobrotka Andrej, Ustav Materialov, MtF STU (Department of Astronomy, Graduate School of Science, Kyoto University)

Dobrovodska Maria,

Dobrovodsky Lubomir,

Dobrovodská Marta, Ústav krajinnej ekológie

Dobročka Edmund, ElÚ SAV

Dobročka Pavol,

Dobrucka Lucia,

Dobrucká Anna, Ateliér Dobrucká, s.r.o.

Dobrucký Dušan,

Dobrucký Martin,

Dobránsky Mario,

Dobríková Mária, Filozofická fakulta Univerzity Komenského

Dobríková Zdenka, ZŠ pri zz,

Dobsinsky Matej, T-Systems

Dobáková Eva,

Doc.PhDr. Kolesár, PhD. Zdeno, Vysoká škola výtvarných umení Bratislava

Dodecký Jaroslav, Fakulta manažmentu Prešovská univerzita v Prešove

Dogovič Branislav,

Dojčinovičová Michaela,

Dojčák Lukáš,

Doktorov Vladimir, student EU BA

Doktorovova Slavomira, Institute of Biotechnology and Bioengineering, UTAD, Portugalsko

Doktorovová Božena,

Doktorovová Edita,

Doktorovová Lucia,

Dolgoš Ondrej,

Dolinsky Peter,

Dolinsky Roman, Student

Dolník Pavel,

Dolobac Roman,

Domanik Marián,

Domaracká Lucia, F BERG, TU v Košiciach

Domenová Marcela, Prešovská univerzita

Domeová Andrea,

Dominic Dominic, GEgJOrfOiWlsgwI

Dominic Dominic, NidwoFHmEKZlYXmav

Dominic Dominic, ZPskUnunJGHhjnovN

Dominic Dominic, uRIqfJPGFtRNDXewbhh

Domonkoš Juraj,

Domová Miroslava, Slovenská národná knižnica

Domček Vladimír,

Donato Fabio, Università di Ferrara

Donovalova Jana, Prírodovedecká fakulta

Donovalova Lenka,

Donovalová Janka,

Dorkinová Martina, Imperial Tobacco Slovakia

Dorko Dominik,

Dorko František, LF UPJŠ

Dorková Martina,

Dorotovic Viktor,

Dorčák Miloš,

Dostálková Andrea,

Dovala Dušan,

Dovalova Gabriela,

Dovinová Ima, Slovenská akadémia vied, Ústav normálnej a patologickej fyziológie

Dovičovič Roman, Národné centrum zdravotníckych informácií

Dovičín Rudolf,

Dováľová Gabriela, Ekonomický ústav SAV

Dořičáková Aneta, Univerzita Palackého v Olomouci

DrZoibergLo DrZoibergLo, SUGIkyCoQUICJ

DrZoibergLo DrZoibergLo, dZUXijyEscwGk

Drab Lukáš, TUKE

Drabik Jakub, IH FF PU

Drabikova Lucia,

Dragašek, MUDr., PhD. Jozef,

Drahovska Hana, Prirodovedecka fakulta UK

Drahovský Tomáš,

Drahošová Lenka, študentka FF TU

Drahňovský Juraj, MtF STU

Dratvová Monika,

Draxler Juraj, Anglo-americka univerzita

Drenka Peter,

Drenčák Miloslav,

Drgoňa Ľuboš, Lekárska fakulta UK

Drieniková Katarína,

Drienovsky Marian, Materialovotechnologicka fakulta STU

Drinková Lýdia,

Drlíková Katarína,

Drnzíková Denisa,

Droba Ondrej,

Drobka Juraj,

Drobková Lenka,

Drobna Beata,

Drobny Martin, Digital Visions

Drobná Beata, SZU

Drobná Patrícia,

Drobná Veronika,

Drobný Jaroslav,

Drobný Milan,

Drobný Peter,

Drongová Zuzana, Katedra botaniky, PriF UK

Dropková Janka, Slovenská národná knižnica

Droppa Michal,

Drotován Michal,

Drozdová Darina,

Drozdík Ján,

Drozdíková Eva,

Druga Michal,

Drutarovsky Milos,

Drutarovská Jana,

Dráb Filip,

Drábek Jiří, Univerzita Palackého

Drábeková Mária,

Drábeková Zuzana,

Drábeková Zuzana, FiF UK

Drábik Milan, vedecký pracovník, Ústav anorganickej chémie SAV

Drábiková Katarína, Ústav experimetálnej farmakológie a toxikológie

Drábová Dominika,

Drábová Veronika, Prírodovedecká fakulta UK

Dráfi František, ÚEFT SAV, Doktorand

Dráč Igor,

Dráč Igor, dôchodca

Dráč Pavol,

Drška Roman,

Držík Milan, Medzinárodné laserové centrum

Dubaj Daniel,

Dubayová Katarína, Sembid, s.r.o.

Dubcová Veronika,

Dubecký František, Elektrotechnický ústav SAV

Dubek Martin,

Dubeň Vojtech,

Dubeňová Eva,

Dubišová Andrea,

Dubnicka Stanislav, Fyzikalny ustav SAV

Dubnickova Anna Zuzana, FMFI UK,

Dubovec Matej,

Dubovecká Lucia,

Dubovický Michal, Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV

Dubovská Eva,

Duchoslav Miloš,

Duchovič Peter, VIPO a.s.

Duchová Lenka,

Duchoň František, FEI STU

Duchoň Miloslav, Matematický ústav SAV

Duchoň Mário,

Duchoňová Kristína,

Ducárová Eliška,

Dudas Marek, UPJS Kosice

Dudeková Alena,

Dudeková Gabriela, Historický ústav SAV

Dudinská Irina, PU v Prešove

Dudinský Vladislav, PU v Prešove

Dudková Gabriela,

Dudková Jana, Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV, FTF VŠMU

Dudok Miroslav, Univerzita Komenského

Dudomova Beata,

Dudová Adriána,

Dudáš Branislav,

Dudáš Jozef,

Dudáš Jozef, FCHPT STU

Dudáš Martin,

Dudášová Barbora, FCHPT STU

Dudášová Elena,

Dugovic Branislav, FCHPT STU

Dugovič Milan,

Dugovičová Veronika,

Dugovičová Ľubica,

Dujava Igor,

Dujavová Agáta, Elektrotechnický ústav SAV

Dulak Roman,

Dulanská Silvia, PriFUK

Dulina Ľuboslav, Žilinská iniverzita v Žiline

Dulla Matúš, ÚSTARCH SAV

Dullová Veronika,

Dulovičová Renáta, Ústav hydrplógie SAV

Dunaj Peter,

Dunaj Ľubomír, Univerzita Komenského v Bratislave

Dupal Daniel, Univerzita Komenskeho

Duračinská Mária, PraF UK

Durdiaková Irena,

Durdiaková Jaroslava, LF UK v BA

Durica Michal,

Durik Matej,

Durina Branislav, BDScom - programator analytik

Duris Anton,

Duris Jozef,

Duris Lubomir,

Durkáčová Michaela, Technická univerzita v Košiciach

Durmeková Tatiana, Univerzita Komenského v Bratislave

Durovcik Emil,

Duľa Marek, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach

Dvoncova Daniela, CVRV, VURV Piestany, VSS Viglas-Pstrusa

Dvonka Vladimír,

Dvončová Miroslava,

Dvoran Ján, ÚIAM FCHPT STU

Dvoranová Ingrida, FF TU v Trnave

Dvorský Peter,

Dvorský Rastislav, Ing. Rastislav Dvorský

Dvorčáková Andrea,

Dvouletý Ondrej, DID Košice s.r.o.

Dvořái Pavel, Vydavateľstvo RAK

Dvořák Zdeněk, Univerzita Palackého Olomouc

Dvořáková Kvetoslava, Matematický ústav SAV

Dvurečenskij Anatolij, riadteľ, Matematický ústav SAV

Dyda Marian, Univerzita Komenskeho

Dylan Dylan, AbugFSBXInot

Dylan Dylan, VGchZUeEmEdkbESA

Dylan Dylan, hmEqzxFFUL

Dylan Dylan, qtILspqYuRcMsiox

Dylan Dylan, wEPUloCqaZ

Dzadon Stefan,

Dzamková Michaela,

Dzbor Juraj,

Dzborova Eva,

Dzimková Zuzana,

Dzirbíková Zuzana,

Dzubakova Katarina,

Dzurilla Peter, Mediálka TV, Prešovská univerzita v Prešove

Dzuro Matej,

Dzuríková Anna,

Dávidová Mariana, MsK Želiezovce

Dóč Otto,

Dörnhöferová Michaela,

Džborová Zuzana,

Džubinská Andrea,

Džuganová Daniela,

Džuganová Daniela, Univerzita P.J.Šafárika

Džuganová Marta,

Džugasová Vladimíra, PRIF UK

Džujko Ján, FFPU v Prešove

Džurinová Radka, študentka, Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Ebringerová Anna, Chemický ústav SAV

Ehn Marcel, PRIF UK

Ehrenberger Peter,

Elena Martincová Elena Martincová,

Elexova Milinda,

Eli Eli, WMTYjUssEA

Eli Eli, iVjBKNPlgUqcQmiex

Eliašová Anna, Fakulta zdravotníckych odborov

Elijah Elijah, gpDndHxvXLtK

Elijah Elijah, uHXODohAqaOB

Elizabeth Elizabeth, ubNgppqwvsvcigbnwrQ

Ella Ella, PnSBpPcIljOQDCG

Ella Ella, orVzDeeeJtGvaLfzA

Elschek Kristian, Archeologický ústav SAV

Ember František,

Emberová Barbara,

Emil Tkadlec, Univerzita Palackého v Olomouci

Emily Emily, mCLLCxZAGowIlAyQe

Emily Emily, qSXwMpRkYu

Emily Emily, yRdIYxmPVEffsPXVak

Emma Emma, AMlGpztsZzpmajtYq

Emma Emma, lCxOerXFYSex

Emmer Štefan, STU, Sj.fakulta

Endel Branislav,

Enekesova Edina, PriF UK

Eperješi Matúš, Prešovská Univerzita- Externý doktorand

Erdziak Pavol,

Erdődy Peter,

Eric Eric, LWdOllRFJkONqxwNOy

Eric Eric, VSEKofTClwZjK

Eric Eric, ZeqDuWprdsSVYLlmIv

Eric Eric, fuHlFGmawZjNeJsrw

Eric Eric, nXaWlUETKqmcQyHHmYu

Eric Eric, wRVPyVmtmKPea

Erin Erin, bOIGcMthQYpHXvqlEtT

Ernek Martin, Fei STU

Ernekova Andrea, STU

Ernst Dávid, Slovenská poľnohospodárska univerzita

Ester Lomová, Nadácia Milana Šimečku

Etwuqjrl Etwuqjrl, TIUboETxr

Eva Eva, XvnmbeSnqcEz

Evan Evan, LpdNHvCcofRLi

Evan Evan, vGVaMMwBiAiV

Evelyn Evelyn, AiFVQmPFdDe

Evelyn Evelyn, HinBNhMQoCKlyAIqg

Evelyn Evelyn, WIrHqNdJfW

Evelyn Evelyn, nGAfJoDpJbKncgJKr

Evelyn Evelyn, qdVCurygqXhyYzL

Evelyn Evelyn, uzyncCFMwTeuhe

Ewerlingová Laura,

Ezzeddine Petra, Fakulta Humanitních Studií Univerzity Karlovej Praha

Eštok Gabriel,

Eštvanová Barbara,

FERENC PETER, PRIRODOVEDECKA FAKULTA UPJŠ

FIALA Karel, Agrovýzkum Rapotín, s.r.o.

FILIP Alojz,

Faberova Maria,

Faberova zuzana,

Fabian Dušan, Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV

Fabian Jozef, Elektrotechnický ústav SAV

Fabian Marian, Rice University

Fabian Patrik,

Fabiankovicova Eva, dochodca

Fabianová Helena,

Fabišiková Anna,

Fabo Pavol,

Fabová Alena,

Fabrici Jozef,

Fabricius Miroslav, Historický ústav SAV

Fabryova Helena, Prirodovedecka fakulta UK

Fabuš Radoslav,

Facka Peter,

Facunová Rút,

Faith Faith, VWdwQYaJKzA

Faith Ján, VÚD,a.s. Žilina

Faix Štefan, riaditeľ, Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV

Faix Štefan, riaditeľ, Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV

Fajnor Pavol, Žilinská Univerzita

Fajnor Vladimir, Prirodovedecka fakulta UK v BA

Faltičková Zuzana,

Faltýnek Fric Zdeněk, Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

Falťanová Nasťa, Prognostický ústav SAV

Faragulová Alena,

Farah Valéria, Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Farbulová Justína, Výskumný ústav potravinársky

Farkas Ludovit, FEI, STU

Farkasova Katarina,

Farkaš Jozef, PRIF UK

Farkaš Pavol, CHU, SAV

Farkaš Vladimír, Chemický ústav SAV

Farkašová Anna,

Farkašová Etela,

Farkašová Zuzana, ZŠ, Bratislava

Farková Miluša, VEDA, vyd. SAV

Farský Ivan, JLF UK

Faráriková Jana,

Fačkovcová Zuzana, Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

Fačkovec Boris, ÚOChB AV ČR

Faško Daniel,

Fecko Marián, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Fecko Miroslav,

Fecko Peter, Archeologický Ústav SAV

Fecková Nataša,

Fecková Nataša,

Fecková Ľubomíra, Ústav molekulárnej biológie SAV

Fedakova Silvia,

Federič Pavol, FMFI UK

Federičová Brigita,

Fedor Jan, Elektrotechnicky ustav SAV

Fedor Peter, Univerzita Komenskeho v Bratislave

Fedorco Marek,

Fedorišin Ján, ÚEF SAV v Košiciach

Fedorko Gabriel,

Fedorko Pavol, Slovenská technická Univerzita

Fedorková Andrea, PriF UK

Fedorková Barbora, ÚKE, Slovenská akadémia vied

Fedorková Katarína,

Fedorovová Ľubica,

Fedorová Jana, Gymnázium A. Bernoláka v Senci

Fedorová Zuzana,

Fedoročko Peter, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach

Fedunová Diana, ÚEF SAV

Fedák Viliam, Technická univerzita v Košiciach

Fedáková Dana,

Fedáková Denisa, Spoločenskovedný ústav SAV

Fedáková Eva, Stavebná fakulta TU v Košiciach

Feher Alexander, KUR FESRR SPU Nitra

Fehér Peter,

Fehérová Dária, Divadelný ústav

Feik Karol,

Feik Michal, FHI EU BA

Fejesová Gabriela,

Feješ Vladimir,

Fejfar Antonin, Fyzikální ustav AV ČR

Fekete Klement,

Feketeová Renáta,

Feketeová Zuzana,

Feková Katarína, Prešovská univerzita v Prešove

Felberova Marta,

Felcanová Lucia,

Feldsamova Alena,

Fencík Róbert, SvF STU v Bratislave

Fendeková Miriam, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského

Fenďa Peter,

Ferancová Miroslava,

Ferancová Oxana,

Feranec Ján, GÚ SAV

Ferdinandyová Lýdia,

Ferenc David, kawaiishop

Ferenc Jaroslav,

Ferenc Lukáš,

Ferencei Jozef, Ústav experimentálnej fyziky SAV

Ferenceiová Júlia, ÚVT TU

Ferenceyová Eva, dôchodca

Ferenczy Viktoria,

Ferenčuhová Bohumila, Historický ústav SAV

Ferenčáková Andrea,

Ferenčík Michal, TU Zvolen

Ferenčíková Adriana, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Ferianc Ondrej,

Ferianc Peter, Ustav molekularnej biologie SAV

Feriancová Alena, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Ferianček Lukáš,

Ferienčiková Denisa,

Ferjenčíková Andrea, Slovak Association for Science and Applicated Research

Ferko Andrej, UK Bratislava

Ferkova Eva, Vysoká škola múzických umení

Ferus Peter, Slovenská poľnohospodárska univerzita

Fetisovová Želmíra, JLF UK

Fečík Miroslav,

Fečík Miroslav,

Fhqkelgz Fhqkelgz, fvwFLPvOzL

Fialková Daniela, Trnavská Univerzita

Fialová Jana,

Fialová Silvia, FaF UK

Fiantokova Kristina,

Fiačanová Lucia,

Ficeriová Jana, Ústav geotechniky SAV, Košice

Ficková Klára,

Fidrmuc Jarko, Univerfzita Komenského Bratislava

Fidríková Danica, Slovenská akadémia vied

Fiebig Richard,

Fiedlerová Agnesa, Ústav polymérov SAV

Figa Štefan, Žilinská univerzita v Žiline

Figedy Štefan, VUJE,a.s.

Figurová Tatiana,

Fikar Miroslav, FCHPT STU v Bratislave

Filagová Žofia,

Filip Jaroslav, Chem. ústav SAV

Filip Schmidt,

Filipcan Peter,

Filipek Marian,

Filipek Pavol, Žilinská univerzita

Filipko Vladimír,

Filipkova Gabriela,

Filkaszová Lenka,

Fillo Peter,

Filo Juraj, Prif UK

Filípková Darina, Univerzita sv.Cyrila a Metoda v Trnave

Filúšová Erika,

Filčák Richard, Prognostický ústav SAV

Filčíková Diana,

Filčíková Zora, LFUK

Findor Andrej, FSEV UK

Finik Dominik,

Finka Maros, STU

Fischer Filip, Pixelfederation

Fischer, Ing. Róbert,

Fischerova Jana,

Fischerová Mária, Ústav informatiky SAV

Fister Jozef,

Fiuraskova Zuzana,

Fišera Vladimír,

Fišera Ľubor, FCHPT STU

Fišerová Michaela,

Fišerová Michaela,

Flajs Tomáš,

Flašík Milan, slobodný umelec

Fleischhackerová Anna, Chemický ústav SAV

Flochová Katarína, Konzervatórium J.L.Bellu Banská Bystrica

Flórián Karol, TU v Košiciach

Flóro Michal,

Fnouckova Katarina, skola

Fobel Marek,

Fodrej Peter, URPI FEI STU

Fodrek Peter, ÚRPI FEI STU

Fogel Jaroslav, FEI STU

Fojta Miroslav, Biofyzikální ústav AVČR, v.v.i.

Follrichová Mária, Katedra žurnalistiky FiF UK

Foltán Fratišek, Ekonomická univerzita v Bratislave

Fonod Robert, FEI TUKE

Forgáč Marcel, Filozofická fakulta Prešovskej unniverzity

Formanek Peter,

Formelová Zuzana, CVŽV

Formánková Zuzana,

Forner Miloš,

Forraiova Lenka, USTAV materialoveho vyskumu

Fortunová Ľubica,

Fotta Martin,

Frajkorova Frantiska, Ustav anorganickej chemie SAV

Francová Veronika, ZachranmeVedu

Francúzová Jana,

Frandofer Milan,

Franeková Ľudmila,

Frank Juraj, FMFI UK

Frank Karol, Ekonomický ústav SAV

Frank Katarina, LF UPJS

Franklinová Valika,

Franko Frantisek, Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania, Prešovská univerzita

Frankova Eva, FO

Frano Ivan, Výskumný ústav spojov

Franta Roman,

Fraňo Dušan, Stakotra Manufacturing

Fraňo Peter,

Fraňová Anna,

Fraštacká Fundárková Jana,

Fraštia Marek, Svf STU Bratislava

Frecer Vladimir, FaF UK

Frecerová Jana, Academia Tours s.r.o.

Fremal Karol, Katedra histórie FHV UMB B. Bystrica

Freml Milan, Fakulta informatiky a informačných technológií STU

Fridrichova Ivana, UEO SAV

Frischer Viktor,

Frič Marek, HAMU

Frk Branislav, Prešovská univerzita

Frkáň Rastislav,

Frkáňová Katarína,

Frnka Peter,

Frohlich Vincent,

Frohlich Vincent,

Frohlichova Eva,

Frohlichová Lenka,

Frollo Ivan, Ústav merania SAV

Fronček Fabián,

Fráterová Lenka, ÚGBR SAV

Fríbertová Romana,

Fröhlich Ján,

Fröhlichová Daniela,

Frčka Slavomír,

Ftacnik Milan,

Ftáčniková Soňa, APVV

Fuchs Oto,

Fuchs Peter, FEI STU

Fugger, M.B.A. Miero Boris,

Fugowska Celina,

Fuksi Tomáš,

Fulajtár Ivan,

Fulajtárova Ing. Katarína, FChPT STU

Fuleova Andrea, VU SAV

Fulla Peter,

Fundárek František,

Furekova Anna,

Furmann Radovan, CEIT SK, s.r.o.

Furmannová Beáta, Žilinská univerzita v Žiline- Výskumno vývojové centrum SjF

Furár Ivan, STU Bratislava

Fusatý marek,

Fusekova Zuzana,

Futó Viktor,

Fuzik Tibor,

Fuňák Martin,

Fáberová Martina,

Fábry Štefan, dôchodca

Fábryová Oľga,

Fábryová Oľga,

Fábryová Veronika, UMB

Fízeľ Ján,

Fónod Kristián,

Földes Tomáš, Université Libre de Bruxelles (ULB)

Földeš František,

Fúsková Monika,

Fülöpová Alexandra,

Fľak Pavel, Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied

Fľaková Renáta, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Főző Ladislav, Technická univerzita v Košiciach

GONDA Patrik,

GREMANOVÁ EVA,

GROHOL DENIS,

Gabaj Pavol,

Gabajová Blanka,

Gabalcov á Zuzana, Ústav materiálov a mechaniky strojov

Gabarík Michal, PdF Univerzity Komenského

Gabauer Martin, SOSE Lipt. Hradok

Gaberščik Alenka, Dept. of Biology, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana

Gabonayová Eva, SCS Poprad

Gabriel Gabriel, FkwtZLPvjcQHLf

Gabriel Gabriel, dCroeezDbTFAncgFcf

Gabriel Gabriel, jJksKhfZXazcyYKBv

Gabriel Gabriel, jNrzdjPGRSXtqxTB

Gabriel Gabriel, uZxwtxrwjmqN

Gabriella Gabriella, UtPoHsyWpJD

Gabriella Gabriella, WJOrQvjPPFGFiOLC

Gabriella Gabriella, YQOizJBfdhZoSxdJ

Gabriella Gabriella, kekagUlhMdWsWwi

Gabriella Gabriella, sRKlJUfYVV

Gabrielová Herta, Ekonomický ústav SAV

Gabrielová Jana, Slovenská národná knižnica

Gabrižová Zuzana,

Gabula Tomáš, Archeologický ústav SAV

Gaburjáková Marta, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV

Gabzdilová Soňa, SvÚ SAV

Gabčo Peter,

Gaj ml. Michal, Architekt

Gajarská Veronika, študent Prírodovedecká fakulta Univezity Komenského

Gajdos Lubos,

Gajdos Lubos,

Gajdos Lubos,

Gajdos Lubos,

Gajdová Hana,

Gajdoš Alfonz, FPV UMB

Gajdoš Andrej,

Gajdoš Marián, Spoločenskovedný ústav SAV

Gajdoš Matúš, Strojnícka Fakulta STU

Gajdoš Peter, Sociologický ústav SAV

Gajdoš Peter, Ústav krajinnej ekológie, SAV, Pobočka Nitra

Gajdoš Tomáš,

Gajdošechová Lucia, Ústav experimentálnej endokrinogie

Gajdošová Alena, ÚGBR SAV

Gajdošová Jana, Prírodovedecká fakulta

Gajdošová Katarína, SAV

Gajdošová Kristína,

Gajdošová Zuzana,

Galabová Dagmar, Slovenská národná knižnica

Galamboš Michal, PriF UK

Galbavy Juraj,

Galbička Martin,

Galbička Ľuboš,

Galbičková Ivana, Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV

Galis Martin, FMFI, Univerzita Komenskeho

Galisova Andrea, FMFI UK

Galko Igor, G55 s.r.o.

Galko Juraj,

Galková Margita, SAŽP

Gallee Filip,

Galliková Zuzana, STU Stavebná fakulta

Gallovičová Martina,

Galovič Dávid,

Galovičová Anna, Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva

Galovičová Beata,

Galovičová Lucia,

Galusek Dušan, vedúci oddelenia, Ústav anorganickej chémie SAV

Galusková Dagmar, VILA-TnU AD

Galvánek Gabriel,

Galáčová Denisa,

Galík Matúš,

Gamcová Mária, Technická univerzita v Košiciach, FEI

Gamec Ján, Technická univerzita v Košiciach, FEI

Gandžalová Katarína,

Gaplovsky Martin,

Gaplovská Katarína, Prif UK

Garafová Alexandra,

Garai Ján,

Garaiova Saskia,

Garaiová Jana,

Garaj Bernard, Filozofická fakulta UKF v Nitre

Garaj Vladimír, Farmaceutická fakulta UK

Garajová Miroslava, UPJŠ v Košiciach

Gardonova Marika Gardonova,

Garek Martin, Katedra histórie, Filozofická fakulta. Trnavská univerzita

Garry Garry, FcjTDymqLX

Garry Garry, FsDgUEMrEvZeGwy

Garry Garry, McNuFOVHuxwvFRqNljY

Garry Garry, kErSVVidASggeY

Garry Garry, qOYWCgxvmUWmvhzN

Gasova Lenka,

Gasper Peter,

Gastgebova Daniela Gastgebova,

Gata Otto, dôchodca

Gaura Viktor,

Gavalier Peter, FTF VSMU

Gavalierová Dana, Projektová kancelária Spišská Nová Ves

Gavalierová Dana, TSK

Gavenčiak Ladislav,

Gavin Gavin, vsaINVmKkVLagJfhhGd

Gavin Gavin, yUoHxCNjVW

Gavora Ivan, VÚD, a.s.

Gavorníková Katarína,

Gavulová Lucia, študent molekulárnej biológie

Gavura Ľuboš,

Gazda Juraj,

Gazda Martin,

Gazda Peter,

Gazda Tomas,

Gazdík Peter,

Gazdík, Mgr. PhD. Marián, Filozofická fakulta UK, Katedra angl. a am.

Gazi Marina, Prif uk

Gaál Jozef,

Gaálová Julianna,

Gaľa Lukáš,

Gaňová Simona,

Gašo Martin, Žilinská univerzita v Žiline

Gašpar Igor, Univerzita Mateja Bela

Gašpar Vladimír,

Gašparovič Lukáš, FCHPT STUBA

Gašparovičová Anna, knižnica

Gašparovičová Júlia,

Gašparovičová Viera, STU SvF Bratislava

Gašparová Mária,

Gašparík Jozef,

Gašparík Vladimír, Prírodovedecká fakulta UK

Gašparík, docent Vladimír, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského

Gašparíková Otília, Botanický ústav SAV

Gašperová Mária,

Gašperík, Ing. CSc. Juraj, Ústav molekulárnej biológie SAV

Gašperíková Daniela, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV

Gaži Gabriel, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

Gažiová Tatiana,

Gažo Emil, Ústav experimentálnej fyziky

Gažo Peter,

Gažovič Ondrej, FSEV, Univerzita Komenskeho

Gažová Zuzana, ÚEF SAV

Gažová, Prof., PhDr., PhD. Viera, Filozofická fakulta Univ. Komenského

Gbúr Ján, FF UPJŠ Košice

Gdovinova Veronika,

Gdovinova Zuzana, UPJŠ LF Košice

Gdovinova Zuzana, UPJŠ LF Košice

Gebura Marek, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

Geffert Anton, TU vo Zvolene

Geguššová Andrea,

Geist Karol,

Geist Radovan, EurActiv.sk

Geistová Eva,

Geistová Miroslava, SOVVA, o.z.

Geistová Čakovská Barbora, Filozofický ústav SAV

Gejdošová Kamila,

Gelinger Viktor,

Gemeiner Pavol, FCHPT STU

Gemeiner Peter, Chemický ústav SAV

Gemzicka Eva,

Gendiar Andrej, Fyzikálny ustav SAV

Gendiarová Marta,

Genesis Genesis, QzURiojGVfw

Genesis Genesis, UWnlOtlObTNWwQFRbNM

Genesis Genesis, cRarDIkSLkufE

Genesis Genesis, oFIQNVdTJKDPBIh

Genesis Genesis, rJHkrYKyewaPF

Gergely Ladislav, SVÚ - Košice

Gergova Lina, Estonian Literary Museum

Gerhátová Katarína, Ústav krajinnej ekológie SAV Bratislava

Geriaková Ivana, Matematický ústav SAV

Gerlici Juraj, Žilinská univerzita v Žiline

Germ Mateja, Biotechnical faculty

German Matúš, Technická Univerzita v Košiciach

Gerová Magdaléna, UNsP Ba

Gerová Mária, Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV

Gerulová Kristína, MTF STU

Geržo Daniel,

Gettová Lenka,

Gharaibeh Ahmad, UNLP košice

Ghillány Martin,

Ghillányová Katarína, Ústav anorganickej chémie SAV, Bratislava

Gianna Gianna, CaNTAMTVLbJ

Gianna Gianna, PckdquHhddySHTC

Gianna Gianna, erNARRmuGLdQf

Gianna Gianna, nDAPdygJGvLb

Gianna Gianna, sEKxOgdfpD

Gibadulinová Adriana, Virologický ustav SAV

Gibalová Karolína,

Gibalová Lenka, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV

Gieci Viktor,

Giertlová Mária, Lekárska fakulta UPJŠ Košice

Gindl-Tatárová, prof., ArtD. Zuzana, FTF VŠMU

Ginzeryova Irena, Virologický ústav SAv

Gičová Anna, Úrad verejného zdravotníctva SR

Gladiš Marián, KSSFaK FF UPJŠ v Košiciach

Gladišová Iveta, TU Košice

Glasnák Ondrej,

Glesk Lukáš,

Glevaňák Michal, Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove

Glezl Tomas,

Gluchman Vasil, FF PU v Prešove

Gmitro Jaroslav,

Gmitro Michal,

Gmuca Štefan, Fyzikálny ústav SAV

Gmucová Katarína, členka Snemu SAV, Fyzikálny ústav SAV

Gmucová Lenka,

Gnip Slavomír,

Gnipova Anna, PriF UK

Godla František, Prešovský samosprávny kraj, Odbor školstva

Godulová Ivana,

Godál Ondrej,

Godány Andrej, Ústav molekulárnej biológie SAV

Godár Vladimír, UK

Godárová Katarína, rodič

Goffa Eduard, Prírodovedecká fakulta

Goffova Danica,

Goga doc. Marián, Ekonomická univerzita

Gogola Peter, STU MTF

Gogoláková Elena,

Gogora Andrej, Filozoficky Ustav SAV

Gogová, JUDr., CSc. Mária, TnUAD Trenčín

Goldschmidt Anton,

Golecká Táňa,

Golecký Bohumír, ŠU SR

Golema; doc. PaedDr., PhD. Martin, FHV UMB v Banskej Bystrici

Golembiovsky Martin,

Golianova Julia,

Golias Andrej,

Goliasova Terezia, Virologicky ustav SAV

Goliašová Kornélia, Botanický ústav SAV

Golis Ondrej,

Gombiková Zuzana,

Gomboš Milan, VHZ ÚH SAV

Gombár Matúš,

Gomoryová Erika, Technická univerzita vo Zvolene, členka SAPV

Gonda Jozef, PF UPJŠ

Gonda Michal,

Gondošová Daniela, Slovenská národná knižnica

Goneková Anna,

Gonos Ján,

Gonos Martin,

Gonšenicová Romana,

Gonščák Stanislav,

Goralski Jiří,

Gorčíková Slávka, ÚEE, SAV

Gottas Alfréd, THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.

Gottas Alfréd, THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.

Gočalová Erika,

Grace Grace, IzmzKbsErVevH

Grace Grace, OgDiYtnYaAiH

Grace Grace, btqxzNTxwvv

Grace Grace, eKGIFTDHQjrSYk

Gracie Gracie, AXUTixuDoHoWq

Gracie Gracie, MUbSkHKfes

Gracie Gracie, dHCOSFjWlpHLFai

Gracie Gracie, yZGtzNWhNOu

Gracza Tibor, FCHPT STU v Bratislave

Grajcar Miroslav, FMFI UK

Grajciarová Petra,

Gramatova Elena,

Gramblička Matej,

Gramblička Michal, FChPT, STU Bratislava

Gramblička Štefan, Stavebná fakulta STU

Grambličková Magdaléna,

Grancova Kristina,

Grauzelová Táňa,

Gračík Rastislav,

Grebečiová Ľubica, Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu

Gregan Fridrich, umb

Gregan Juraj, MFPL

Gregor Attila,

Gregor Peter,

Gregor Peter, Sensor s.r.o

Gregorovič Pavol,

Gregorová Dagmara,

Gregorová Eva, Prírodovedecká fakulta UK

Gregorová Hana,

Gregorová Jana, FA STU Bratislava

Gregova Danka,

Gregova Kristina, LF UPJS

Greguš Michal, Fakulta managementu UK

Greguš Michal, Univerzita Komenského

Gregušová Dagmar, Elektrotchnický ústav SAV

Greksáková Olga, Farmaceutická fakulta UK

Greppel Pavol,

Grečko Tomáš,

Grečner Eduard, filmový režisér

Greňa Ivan,

Greško Ivan,

Grešlík Vladislav, Prešovská univerzita

Grešnerová Mária,

Grešáková Ľubomíra, ÚFHZ SAV

Grežo Radovan Andrej,

Griač Peter, Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV

Griač Tomáš,

Grigarová Zuzana,

Grigorov Dobromir, Sofijská univerzita Sv. Klimenta Ochridského

Grinaj Lukáš,

Grinč Michal, Prírodovedecká fakulta UK

Grivalský Tomáš, PRIF UK

Grman Ján, FEI STU

Grmanová Zuzana,

Grofova Renata,

Grolmus Tomas,

Groma Marian, UK v Bratislave, Pedagogická fakulta

Grones Peter,

Gronesová Paulína, Ústav experimentálnej onkológie SAV

Grossová Michaela,

Grošaft Jaroslav, dôchodca

Gruska Damas, FMFI UK

Gruska Damas, Fakulta matematiky,fyziky a informatiky, UK

Gruľa Daniel,

Grušpier Ladislav,

Grznarik Radovan,

Grác Michal,

Grác Róbert, PRIF UK

Grófová Mária,

Grófová Mária, Archív UK

Grünner Karol, Stavebná fakulta STU

Grňo Michal,

Gubiš Jozef, CVRV Piešťany

Gubišová Marcela, Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany

Gubka Andrej, NLC Zvolen

Gubka Karol, TU vo zvolene

Gubka Milan,

Gubka Pavol,

Gucikova Martina,

Gucmann Filip, FEI STU, ElU SAV

Gulai Imrich,

Gulasova Zuzana,

Guldanová Bibiána,

Guláš Michal, Universite de Namur, Belgium

Gulčik Boris,

Gurinová Erika, SAV

Guričan Jaroslav, Univerzita Komenského

Guričan Pavol,

Gurišová Veronika, ÚACH, Slovenská akadémie vied

Gurský Ján, Ústav exprimentálnej onkológie SAV

Gurth Manfréd, SAV

Guryčova Darina, LF UK

Gurňák Daniel, Prírodovedecká f. UK

Gurňáková Martina, ZŠ Gessayova

Gustav Russ, Virologicky ustav SAV

Guttova Margita,

Guttová Anna, Botanický ústav SAV

Guzmický Peter, FEI STU

Gučková Veronika,

Guľvášová Slavena,

Guľák Tomáš,

Gvoždík Václav, ÚŽFG AV ČR, v.v.i.

Gyepes Róbert, Univerzita J. Selyeho v Komárne

Gyurcsisová Júlia,

Gyurászová Katarína, študentka UPJŠ Košice

Gyárfáš MUDr Ján, Národný onkologický ústav

Gyárfáš Matej, prodekan, Vysoká škola múzických umení

Gyárfáš Lutherová Soňa, Ústav etnológie SAV

Gába Ján,

Gáborová Gabriela, STROJZVAR

Gábrišová Daša, Ústav genetiky a biotechnológií rastlín Slovenskej akadémie vied

Gáfrik Miroslav,

Gáfriková Gizela, Ústav slovenskej literatúry SAV

Gál Lukáš,

Gálik Dušan, Filozofický ústav SAV

Gálik Ján, Neurobiologický ústav SAV

Gálik Michal,

Gális Pavol,

Gálová Tereza,

Gálová, PaedDr Katarína,

Géci Jozef, SITECH s.r.o.

Gömöry Fedor, Elektrotechnický ústav SAV

Gürtlerová Patrícia,

HRADSKÁ Naďa, RTVS

HRUŠKA Dušan, Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove

HVIŠČOVÁ IVANA,

Haasová Ivana,

Habaj Ivan,

Habaj Michal, SAV

Habaj Peter, Astronomický ústav SAV

Habaj ml. Ivan,

Habajová Anna,

Habajová Elena,

Habala Ladislav, Univ. Wien

Habala Ondrej, Ústav informatiky SAV

Haberland Denis, Pamiatkový úrad SR

Habrovský Richard,

Habrová Martina,

Habušta Imrich,

Habušta ml Imrich,

Habuštová Mária,

Habán Jakub,

Hacker Marian,

Hackerová Silvia,

Hadová Magdaléna,

Hadzima Branislav, Žilinská univerzita v Žiline

Hagoňová Petra, študentka FiF UK Bratislava

Hailey Hailey, JgOTInCPUBhZVCscZov

Hailey Hailey, URiVzAMIcS

Hainová Katarína, UEO SAV

Haizer Ľudovít,

Hajdu Peter,

Hajdu Zuzana, CVTI SR

Hajduk Matúš,

Hajduková Juliana,

Hajduková Juliana, SAIA, n.o.

Hajková Jaroslava, Slovenská akadémia vied

Hajnická Valeria, Virologický ústav SAV

Hajossy Rudolf, MÚ SAV

Hajská Marianna, LFUK, Bratislava

Hajtmanová Agáta, THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.

Hakala Branislav Viliam,

Haklová Božena, PaU SAV

Halabuk Andrej, ÚKE SAV

Halada Peter, živnostník

Halada Vít, Vysoká škola výtvrarných umení

Halada Ľuboš, Ústav krajinnej ekológie SAV

Haladova Zuzana, FMFI UK

Haladová Mária, Farmaceutická fakulta UK

Halahovets Yuriy, Fyzikálny ústav SAV

Halaj Miroslav, dôchodca

Halajová Júlia,

Halajová Viera, dôchodkyňa

Halaling Robert,

Halama Maroš, Technická univerzita v Košiciach

Halama Tomáš,

Halandová Monika, Ústav ekológie lesa SAV Nitra

Halas Juraj, Katedra logiky a metodológie vied, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Halašová Darina, Ekonomická univerzita, Bratislava

Halcinova Alica,

Halenárová Andrea,

Haley Haley, HKkfXKAVnpCHJSDKq

Haley Haley, UIsxwgcjKvnFR

Haley Haley, YYTNDThuYO

Haley Haley, sXxZyVGaUbjXUmagiK

Halgaš Ján,

Halgašová Lenka, Chemický ústav SAV

Halgašová Nora, Ústav molekulárnej biológie SAV

Halgoš Jozef, Prif UK

Haliakova anna, penzista

Halická Margaréta, FMFI UK Bratislava

Halienová Andrea,

Halko Radoslav, Prif UK v Bratislave

Halková Silvia,

Hallon Michal,

Halmo Jozef, dôchodca

Halmo Milan, Tenasko Zvolen

Halmo Samuel,

Halmová Daniela, SPU v Nitre

Haluska Jan, Matematicky ustav SAV

Halušková Jana, Univerzita P.J. Šafárika Lekárska fakulta

Halušková Marta,

Halušová Zuzana, ŠRVŠ o.z.

Haládik Juraj,

Halák Peter, EDEA PARTNERS, a. s.

Halánová Monika, UPJŠ, Lekárska fakulta

Halás František, študent FiF UK BA

Halászová Lucia, GMB

Halčin Pavol,

Hamar Dušan, Prif UK

Hamara Michal,

Hamarčák Imrich, Prešovská univerzita v Prešove

Hambalek Erik,

Hambálek Ľubomír, Astronomický ústav SAV

Hambáleková Alžbeta,

Hamerlik Ladislav, Ústav zoológie, SAV

Hamerlík Ing. Pavol,

Hamerlíková Magdaléna,

Hammoud Daniela,

Hamranová Gabriela, Slovenská národná knižnica

Hamžík Igor,

Hanajík Peter, Prírodovedecká fakulta UK

Handžáková Jana,

Hanečka Ján,

Hanisko Lubomir, VUPOP Bratislava

Hanispakova Jana,

Hanišová Lenka,

Hanková Andrea, CVRV Piešťany, VŠS Vígľaš-Pstruša

Hannah Hannah, BstMIREXaNUzZ

Hannah Hannah, NKRHLLIYQK

Hannah Hannah, gYxvBIUULCUVnhynUyN

Hannah Hannah, mgfpBguKBawRc

Hano Milan,

Hanudeľová Nadija,

Hanula Marcel, Ústredná vojenská nemocnica SNP

Hanula Matej, Historický ústav SAV

Hanulikova Adriana,

Hanulikova Adriana,

Hanulikova Adriana,

Hanus Anton, CVŽV Nitra

Hanus Vladimír, odd.školstva MsÚ

Hanuskova Martina, University of Plymouth

Hanusová Emília, CVŽV Nitra

Hanusová Vladimíra,

Hanuľák Karol, SŠ Tvrdošín

Hanušin Ján, Geografický ústav SAV

Hanzalik Martina,

Hanzel Andrej,

Hanzel Ondrej, Ústav anorganickej chémie SAV

Hanzel Peter,

Hanzelová Mária,

Hanzelová Nikoleta,

Hanzelová Vladimíra, Parazitologický ústav SAV

Hanzlíček Ivan, Stavebná fakulta STU, študent

Hanák Peter,

Hanák , MVDr. Radoslav,

Hanáček Anton,

Hanáček Ján, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine

Haníková Jaroslava, UPJŠ Košice

Hanúsek Ing. Vladimír, dôchodca

Hapala Ivan, ÚBGŽ SAV

Hapalová Miroslava,

Hapčová Magdaléna, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v BA

Harajka Viliam,

Harcsa Zoltán,

Harichova Janka, Ustav molekularnej biologie SAV

Haringová Zuzana, PÚ SAV

Hariš Pavol,

Harmanovsky Lubomir,

Harmatha Juraj, Ústav organické chemie a biochemie AVČR, Praha

Harmatha Ladislav, STU FEI, Bratislava

Harrerova Maria,

Hartl Tibor,

Harustiak Milos, INA Kysuce, a.s.

Harušinec Jozef, ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Haruštiak Ján, AA TERRA ANTIQUA

Harvan Dávid,

Harvan Ivan, Stavebna fakulta STU Bratislava

Harvanová Denisa, Lekárska fakulta UPJŠ

Haršány Lukáš,

Haršány Ľuboš,

Harťanský René, KMER FEI STU

Hasenohrlova Katarina,

Hasenohrlová Jana,

Hasenöhrl Stanislav, Elektrotechnický ústav SAV

Haskova Veronika, Svf STU

Hasonová Lucia, LFUK BA - študent

Hasprunová Petra, študentka Univerzity Komenského v Bratislave

Hatala Tomáš, FEI STU

Hatalova Marta, Správa účelových zariadení SAV

Hatarová Eva, Slovenská národná knižnica

Hatiarova Barbora,

Hatoková Mária, Ústav experimentálnej psychológie SAV

Hauptvogel Pavol, CVRV Piešťany

Hauskrecht Martin,

Hauzer Viliam, Základná škola Lipová

Havas Michal, student FPV UMB

Havasova Maria,

Havaš Peter,

Havašová Alžbeta,

Havierová Zuzana,

Havlátová Gabriela, Správa účelových zariadení SAV

Havlík Štefan, Ústav informatiky SAV

Havlíková Sabína, VÚ SAV

Havlínová Bohuslava, FChPT STU

Havran Michal,

Havrlentová Michaela, CVRV Piešťany

Haydary Juma, FCHPT STU

Hayden Hayden, VhMEZvClSZAzHCZGV

Hayden Hayden, iBIkgfqaLfxPt

Haľama Igor,

Haško Daniel, Medzinárodné laserové centrum

Haško Juraj,

Hašková Katarína, VŠMU

Hašková Veronika,

Hašplová Katarína, Prírodovedecká fakulta UK

Haščík Štefan, ElÚ SAV, Bratislava

Head of Nuffield Dept. of Medicine Professor Peter Ratcliffe, University of Oxford

Hedera Jakub,

Hedera Marián,

Hegedšová Katarína, Botanický ústav SAV

Hegedűs Ondrej,

Hegedűsová Alžbeta, FPV UKF v Nitre

Hejl Zdenek, Správa účelových zariadení SAV

Helena Čertíková, VŠMU

Heleyová Katarína,

Helma Jaromír,

Hemala Vladimír, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Hencel Karol,

Hendmaus Eleof,

Henry Henry, vjOQCsydVaDTONXV

Henčová Ing. arch. Lucia,

Herak Michal,

Herbst Martina,

Herbst Roman,

Herdová Jana,

Herichova Iveta, Univerzita Komenského v Bratislave

Herman Peter, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Herman Štefan,

Hermanová Viera,

Hermanský Dominik,

Hermanský Peter,

Herrmannová Ráchel,

Hertel Maroš, Historický ústav SAV

Herudová Martina,

Hešková Hana,

Heželová Mária, Technická Univerzita v Košiciach

Hiller Edgar, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Hipka Eva, Ustav polymerov SAV

Hipki Miroslav, Zivnostnik

Hipmanova Linda, Slovenska Technicka Univerzita

Hirják Matej,

Hlavatovičová Katarína,

Hlavatá Jana,

Hlavatá Hudáčková Natália, PRIF UK

Hlavatý Michal, SjF STU

Hlavačková Miriam, HU SAV

Hlavenka Fil, EU

Hlavenka Vladimír, FFUK

Hlavenková Gabriela, CVRV Piešťany

Hlavna Miroslav,

Hlaváč Eugen,

Hlaváč Teodor,

Hlaváčiková Hana,

Hlaváčová Edita,

Hlaváčová Mária,

Hlaváčová Nataša, Ústav exp. endokrinológie, SAV

Hlavčák Peter, Histopatologia, a.s.

Hlavčáková Svetlana, Filozofická fakulta UK Bratislava

Hleba Lukáš, SPU, FBP, Katedra Mikrobiológie

Hlebova Stanislava, TU Liberec a TU Kosice

Hledíková Ida, VŠMU

Hledíková Ida, VŠMU

Hlinická Veronika,

Hlinka Ján,

Hlinková Eva, ZŠ

Hlinková Jana,

Hlinková Katarína,

Hlinková Mária, Slovenská národná knižnica

Hlinčíková Miroslava, Ústav etnológie SAV

Hlipala Ivan,

Hlista Miloš,

Hlivárová Nora, Fakulta managementu UK

Hloch Sergej, Fakulta výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove

Hloskova Zora,

Hloušková Zuzana, Ústav polymérov SAV

Hlubek Milan,

Hlubina Richard, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Hlubinová Kristína, Ústav experimentálnej onkológie SAV

Hlubovic Michal,

Hluchý Ladislav, riaditeľ, Ústav informatiky SAV

Hlusek Jozef,

Hlôšková Hana, KEKA FiF UK

Hlúbek Michal,

Hnatič Michal, PF UPJŠ

Hnatko Miroslav, UACH SAV

Hnatková Miriam,

Hnatova Biana, Slovenska filharmonia

Hnila Boris, Zákaldná škola

Hnila Ján,

Hnila Ján,

Hnila ml. Pavol,

Hnilica Richard, TU Zvolen

Hnilová Viera,

Hnát Andrej, CVRV- VÚA Michalovce

Hnát Juraj, FEI STU

Hnátová Mária,

Hnátová Romana, Slovak Telekom, a.s.

Hochelová Mirina, Filozofická fakulta UK

Hochlova Nora,

Hodorová Ingrid,

Hodoň Július, Vitrum Laugaricio Joint Glass Centre of the IIC SAS, TnUAD and RONA a.s.

Hodoši Jakub,

Hodálová INGRID, Level1 s.r.o

Hodálová Iva, Botanický ústav SAV

Hodúrová Zuzana, PrifUK

Hoffman Michal, Prírodovedecká Fakulta, Univerzity Komenského v Bratislave

Hofierka Jaroslav, Prešovská univerzita

Hofreiter Roman,

Hojerová Jarmila, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Hojsik Martin,

Hojsik Michal,

Hojstričová Jana, Vysoká škola výtvarných umení

Hojčková Katarína,

Hokynek Peter,

Holaň Martin,

Holba Jiří, Orientální ústav AV ČR

Holdos Juraj, Filozoficka fakulta KU v Rbk

Holeckova Silvia,

Holej Lukáš,

Holenda Michal,

Holeva Marek,

Holic Roman,

Holič Martin,

Holičová Martina,

Holka Filip, Materialovo technologicka fakulta STU

Holka Lukáš,

Holka Marek,

Holko Ladislav, Ústav hydrológie SAV

Holkovič Ľubomír, MZF STU

Holková Naďa,

Hollá Katarína, študent PriFUK

Hollá Vlasta,

Hollý Ivan,

Hollý Jaroslav,

Holmanová Anna, ÚM STU

Holoda Emil, UVLF v Košiciach

Holoda Tibor, Wilsonic

Holodová Viera,

Holotnak Eduard,

Holotnakova Paula,

Holoďák Dušan,

Holubcová Eva,

Holubec Ing. Ivan,

Holubek Tomas, ElU SAV

Holubek Tomas, Elektrotechnicky ustav SAV

Holubkova Katarina,

Holubova Katarina, Vyskumny ustav vodneho hospodarstva

Holubová Viera,

Holá Oľga, FCHPT STU

Holáková Mária, FiF UK

Holík Peter,

Holúbek Matúš, SvF STU Bratislava

Holý Karol, Fakulta matematiky,fyziky a informatiky UK

Holý Martin,

Holčík Ján, euTERM

Homišinová Mária, Spoločenskovedný ústav SAV

Homola Patrik,

Homola Tomáš, FMFI, UK

Homolová Lucia,

Homolová Veronika,

Homolová Zuzana,

Homzová Diana,

Honek Marek, Slovenská Technická Univerzita

Honěk Matúš,

Horak Jaromir, CTPS

Horak Tomas, FESTO

Horciciak Michal, UK Prirodovedecka fakulta

Hornak Igor,

Horniak Martin, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Horniaček Milan, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Hornická Miroslava, Technická univerzita

Hornišová Eva,

Hornišová Klára,

Hornáčková Eva,

Hornáčková Petra,

Horník Miroslav, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta prírodných vied

Horodníková Jana, F BERG, TU v Košiciach

Horovská Ľubica, Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV

Horv8thov8 Lucia,

Horvat Ivan,

Horvath Anton,

Horvath Ivan, University of Kentucky

Horvathova Eva, Ustav experimentalnej onkologie SAV

Horvathova Lenka,

Horvát Oliver, Stavebná fakulta STU v Bratislave

Horváth Adam,

Horváth Alexander, PSK

Horváth Anton, Prirodovedecká fakulta UK

Horváth Branislav, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Horváth Gabriel, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK

Horváth Ján, Prírordovedecká fakulta UK

Horváth Ján, Správa účelových zariadení SAV

Horváth László,

Horváth Marian,

Horváth Marian,

Horváth Marian,

Horváth Marián,

Horváth Matej,

Horváth Pavol, STU

Horváth Peter,

Horváth Peter, FMFI UK Bratislava

Horváth Tomáš, Ústav slovenskej literatúry SAV

Horváth Viktor,

Horváthová Dana, UMB

Horváthová Eva, AÚ SAV

Horváthová Ingrid,

Horváthová Iveta, SZU

Horváthová Janka, Správa účelových zariadení SAV

Horváthová Lucia,

Horváthová Marcela,

Horváthová Martina,

Horváthová Mira,

Horváthová Mária,

Horváthová Terézia,

Horváthová Žaneta, Slovenská národná knižnica, Martin

Horvátová Daniela, Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV

Horvátová Hana,

Horvátová Zuzana, Výskumný ústav vodného hospodárstva

Horáková Renáta, FaF UK

Horáková Ľubica, SAV, ÚEFT

Horčičáková Jarmila,

Horčičáková Martina,

Horčičáková Nina,

Horňák Mirko, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Horňák Štefan,

Horňáková Eliška,

Horňáková Katarína, UPJŠ Právnická fakulta

Horňáková, prof. PhDr., PhD. Marta, Pedagogická fakulta UK v Bratislave

Horňáček Michal, FCHPT STU Bratislava

Hostin Stanislav, Fakulta prírodných vied, UCM Trnava

Hostová Ivana, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity

Hovancová Helena,

Hovaňák Vladimír,

Hovoric Robert, Prif UK

Hovorič Ján, Horninitrianske bane Prievidza

Hovoričová, Ing. Daniela, Ing.Daniela Hovoričová

Hovorka Ivan, Parazitologický ústav SAV

Hovorka Juraj, UK

Hozlár Peter, CVRV, VURV

Hozza Tomáš,

Hošeková Lucia,

Hošeková Oľga,

Hoššo Jozef, Filozofická fakulta UK v Bratislave

Hoťka Matej, UMFG SAV

Hoťka Peter, Arborétum Mlyňany SAV

Hoťka Stanislav,

Hrabovcova Eva,

Hrabovecká Matilda,

Hrabovecký Imrich,

Hrabovska Anna, Farmaceutická fakulta UK

Hrabovská Eva,

Hrabovská Zuzana, PRIF UK

Hrabovský Andrej,

Hrabovský Ján,

Hrabárová Eva, Chemický ústav SAV

Hrabíková Silvia,

Hrachova Jana, Ustav anorganickej chemie, SAV

Hradiská Mária,

Hradská Katarína, Historický ústav SAV

Hrapkova Eva,

Hraška Stefan, UKF Nitra, člen SAPV

Hraška Štefan, UKF Nitra

Hraška Štefan, UKF Nitra ( člen SAPV )

Hraška Štefan, UKF Nitra, člen SAPV

Hrašková Stanislava,

Hrašok Tomáš, Študent TUKE

Hrbekova Jana,

Hrckova Katarina, CVRV

Hrdlička Pavel, Správa účelových zariadení SAV

Hrdlovič Pavol, Ústav polymérov SAV

Hrebeňáková Mariana,

Hreha Ján, FMFI UK

Hreha Radoslav,

Hreha Rastislav, Archeologický ústav SAV

Hrehora Matúš, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Hrenák Jaroslav, Univerzita Komenského

Hrenáková Zuzana,

Hreško Juraj, KEE FPV UKF v Nitre

Hric Roman, Univerzita Mateja Bela

Hrica Juraj, Filozofická fakulta Univerzity Komenského

Hricko Jaroslav, UI SAV

Hricoviniova Zuzana, CHU SAV

Hricovinyova Marta,

Hricová Andrea, Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV

Hricovíni Miloš, Chemický ústav SAV

Hriešik Ján, Vysoká škola výtvarných umení

Hrindová Božidara,

Hrinková Mária, dôchodca

Hrivnák Richard,

Hrivňáková Ľuba, Gymnázium M.M. Hodžu

Hrkel Michal, doktorand

Hrmova Maria, ChU SAV

Hrnciar Maros,

Hrnko Anton,

Hrnčiar Viliam, Ústav technológií a materiálov SjF STU v Bratislave

Hrnčiarová Katarína,

Hromada Daniel, Ecole Pratique des Hautes Etudes

Hromada Martin, Prešovská Univerzita

Hromadová Liliana, FMFI UK

Hromkovic Juraj, ETH Zurich

Hronec Miroslav,

Hronska Danica,

Hronská Helena, FCHPT STU

Hronský Viktor, Katedra fyziky, FEI, Technická univerzita v Košiciach

Hronček Peter,

Hrončokova Helena,

Hrončáková Martina,

Hrtanek Dalibor,

Hrubišková Helena, PriF UK v Bratislave

Hrubovčáková Monika, ÚMV SAV

Hrubý Dušan, KEAI TF SPU v Nitre

Hrubý Martin, Ústav počítačových systémov a sietí, FIIT STU Bratislava

Hrubčová Martina,

Hrudka Tomas,

Hrusovsky Jozef, Presovska univerzita

Hrustič Tomáš, Ústav etnológie SAV

Hrustičová Ľudmila,

Hruška Martin, FPV UMB Banská Bystrica

Hruškova Alena,

Hrušková Jarmila,

Hrušovský Ivan,

Hrušovský Ján,

Hrušovský Marek,

Hrušovský Rastislav,

Hruščová Zuzana,

Hrúzová Kamila,

Hrúzová Lenka, OZ Prales

Hrúzová Lucia, Správa účelových zariadení SAV

Hrča Martin,

Hrčková Jana,

Hrčková Ľudmila, Ústav polymérov SAV

Huba, profesor, zástupca riaditeľa Mikuláš, Geografický ústav SAV

Hubač Ivan, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Hubinský Andrej,

Hubinský Andrej Hubinský,

Hubinák Juraj,

Hubocanova Zuzana, student UK v BA

Hubová Oľga, SvF STU Bratislava

Hudcovský Peter,

Hudec Boris, ElU SAV

Hudec Dušan, SMÚ Bratislava

Hudec Ivan, FCHPT STU Bratislava

Hudec Martin,

Hudec Michal, energia.sk

Hudec Rudolf, Baumit s.r.o.

Hudec, PhD. MUDr. Roman, Lekárska fakulta UK

Hudecova Daniela, FCHPT STU

Hudecová Alexandra, Katedra genetiky,PRIF UK

Hudecová Anna,

Hudecová Eleonóra,

Hudecová Hana,

Hudecová Ivana, Geografický ústav SAV

Hudecová Jana, Deloitte Audit s.r.o.

Hudecová Soňa, ÚMFG SAV

Hudek Adam, SAV

Hudekova Zuzana,

Hudeček Peter,

Hudeček Theodor, Prešovská univerzita v Prešove

Hudák Martin, VÚB Banka

Hudák Miroslav,

Hudák Tomáš,

Hudáková Martina,

Hudáková Silvia, Fakulta managementu UK, BA

Hujík Ivan,

Hula Igor, FIIT STU

Hulkó Gabriel, SjF STU

Hulman Martin, Medzinárodné laserové centrum

Hulmanova Margita, Ekonomicka univerzita v Bratislave

Huláková Silvia,

Hulík Tomáš,

Hulíková Alžbeta, University of Oxford

Hulínová Zdenka, Stavebná fakulta STU BA

Humeníková Mária,

Humeňanská Monika,

Huna Robert,

Hunter Hunter, NDXkTontSG

Hunter Hunter, NiENtWLfyDVRFlJvSOX

Hunter Hunter, TpiMIpKQAeYOayXE

Hunter Hunter, glDOaNWuTcjFFWcIjYn

Hunter Hunter, jidHKjWhhl

Hupko Daniel, SNM-Múzeum Červený Kameň

Hurai Vratislav, Geologický ústav Slovenskej akadémie vied

Huraiová Monika, Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta

Hurban Ľuboš, Stavebná fakulta, STU Bratislava

Hurbanova Lenka, UEO SAV

Hurbánek Pavol,

Hurbánková Marta, SZU v Bratislave

Hurná Kornélia,

Hurníková Zuzana, Parazitologický ústav SAV

Hurta Vladimír,

Hurtalová Lenka, Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra materiálového inžinierstva

Husa Pavel, TU vo Zvolene

Husar Milan,

Husar Tomas,

Husenicova Lucia,

Hushegyi Gábor, Slovenské národné múzeum

Huszár Stanislav,

Huszárová Katarína,

Husár Branislav, Ústav polymérov

Husár Martin,

Husár, Doc., Ing., PhD. Štefan,

Husárik Marek, Astronomický ústav SAV

Husárová Michaela,

Husárová Petronela, Vydavateľstvo Osveta

Husárová Viera,

Husárová, Mgr. Slavomíra, Chemický ústav SAV

Hutník Ondrej, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

Hutta Milan, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Huttmanová Michaela, Historický ústav SAV

Huttová Mária, Filozofická fakulta UK

Hutárová Silvia,

Huzulák Jozef,

Hučalová Anna, Slovenská národná knižnica

Hučková Dana, Ústav slovenskej literatúry SAV

Hučková Katarína,

Hučková Miroslava, UEE SAV

Hušek Imrich, ElU SAV

Hušeková Barbora,

Hušeková Kristína, Elektrotechnický ústav SAV

Huščavová Vanda,

Hužovič Ján, Správa účelových zariadení SAV

Hužvár Jozef,

Hvizdak Ladislav,

Hvizdošová Ľuba,

Hvozdara,doc.RNDr.,DrSc Milan, Geofyzikalny ustav SAV

Hybenová Eva, FCHPT STU

Hybska Elena,

Hybsky Robert,

Hyll Vladimír, súkromný podnikateľ

Hypiusová Mária,

Hyros Lubomir,

Hyroššová Petra,

Hyčko Marek, Matematický ústav, SAV

Hájek Tomáš, študent MTF STU

Hájek (doc., Mgr., PhD.) Michal, Masarykova Univerzita, Prirodovedecka fakulta

Hájeková Elena, FCHPT STU

Ház Aleš, Fakulta chemickej a potravinerskej technologie

Híreš Juraj,

Híreš Ondrej, Trenčianská univerzita

Híveš Ján, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Hók Jozef, PriF UK Bratislava

Hók Vendelín, SjF STU BA

Hôrková Kristína, Prif UK

Húska Dušan, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Húska Juraj,

Húska Martin,

Húska Michal,

Húšťava Filip,

Hübner Vladimír, Filozofická fakulta UK

Hýžďalová Martina, BFÚ, AV ČR

ILLA Anna,

IVAN Peter,

IVAN Peter,

Ian Ian, QlfhnEeBZAzGmxfywxm

Ian Ian, ZFQlKSMslndnSSO

Ian Ian, hMAngYRAvRkbFgPzU

Idešicová Monika, UCM Trnava

Igaz Csaba,

Igaz Rastislav, TU Zvolen

Iglódyová Adriana, Parazitologický ústav SAV

Igondová Erika,

Igondová Miroslava, Stavebná fakulta, STU v Bratislave

Igor Popovič,

Ikhardt Peter, Teologicka fakulta, Trnavska univerzita

Ikhardt Peter, Trnavská Univerzita, Teologická fakulta

Ikrényi Ivan, SPU

Ilavska Paulina,

Ilavská Silvia, Slovenská zdravotnícka univerzita

Ilavský Juraj, Žilinská univerzita, EF

Iliť Tomáš,

Ilkovič Ján, Technická univerzita v Košiciach

Illas Milan, G-U Slovensko

Illeková Emília, Fyzikálny ústav SV

Illés Vladimír,

Illés Štefan, Siemens PSE

Illýová Marta, Ústav zoológie SAV

Imrich Ján, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Ústav chemických vied

Imrich Richard, Molekulárno-medicínske centrum SAV

Imrichová Mária, Prešovská univerzita

Ing. Janotík Štefan, Dochodca

Ing. Labaš Karol,

Ing. Lenharčík Imrich, Výpočtové stredisko SAV

Ing. Macková Alexandra,

Ing. Pukajová Mária,

Ing.ROVAN Marcel, ZTP

Ira Vladimír, riaditeľ, Geografický ústav SAV

Iršai Jevgenij, VŠMU

Isaac Isaac, hxZYAKSIvqnwtMMOOiv

Isaac Isaac, jyCGdtZkKqIFBns

Isaac Isaac, phvWJoLlhzmVAnddQih

Isabel Isabel, LRlQTWBugKbH

Isabel Isabel, VGADdWxRwUURexN

Isabel Isabel, tSFdIZglLQHwfF

Isabel Isabel, tedheIxRssNWyrhs

Isabella Isabella, DfVSKBhqnov

Isabelle Isabelle, LzKfQProlgGkiHYOB

Isaiah Isaiah, vWwnbMuLYfDCTvINa

Isova Jana, SAV

Ivan Dušan,

Ivan Peter,

Ivana Laučíková, VŠMU Bratislava

Ivanecká Patrícia,

Ivaničková Edita, Historický ústav SAV

Ivanov Peter,

Ivanova Ivana,

Ivanová Jarmila,

Ivanová Monika, Ústav pre výskum srdca, SAV

Ivančo Ján, Fyzikálny ústav SAV

Ivančová Ingrida, študentka

Ivančík Ondrej,

Ivaška Michal,

Ivašková Ingrid, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV

Iveta Csáderová,

Iveta Škripková, Bábkové divadlo na Rázcestí

Ivoríková Helena, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV Bratislava

Izakovicova Magdalena,

Izakovičová Zita, Ústav krajinnej ekológie SAV

Izsmán Adela,

Izsmán Jónás,

Iškyová Marcela,

Ištok Robert, Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied

Ištoňová Miriam, PU FZO

Ištván Ján, študent ŽU v Žiline

Ištván Milan, PPP

Iždinská Zita, SjF STU v Bratsilave

Ižipová Renáta,

JASAŇ ZDENEK,

JERGEL Milan, býv. vedúci vedecký pracovník ElÚ SAV

JUDr. Weissová Tatiana, Ústav štátu a práva SAV

JUZA Peter,

JUZA Peter, docent

Jablonická Agáta, Ústav krajinnej ekológie SAV

Jablonski Daniel, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Jaborka Lukáš,

Jabůrková Lucia,

Jack Jack, TocWtjcqvR

Jack Jack, mdtijXRRVRdnsO

Jack Jack, pweDngquznEY

Jackson Jackson, RfUaqhyVtzZWYEhnE

Jackson Jackson, YCfoRXBSzQ

Jackson Jackson, cItzNSLEJQpncBnPZbR

Jackuliak Peter, LFUK Bratislava

Jacob Jacob, GXPRrtXSLkapW

Jacob Jacob, RPWoONpNESs

Jacob Jacob, RSHsnWSdJWYzpF

Jacob Jacob, RhMGrQQfwH

Jacob Jacob, amJktDOzuwp

Jacob Jacob, cAXMDCERLZGRpw

Jacob Jacob, ezRPmLSSgnTo

Jacova Michaela,

Jada Jada, lbHAvUvzrIisGt

Jada Jada, suxkQjsZtPntDtGJO

Jada Jada, tJMLRUpRZVzKTV

Jaden Jaden, IJwNwJmRSdeAk

Jagla Fedor, ÚNPF SAV

Jahnová Eva, Slovenská zdravotnícka univerzita

Jakab Július, Študentská rada vysokých škôl Slovenskej republiky

Jakab Katarína,

Jakab Michal,

Jakabovič Ján, Slovenská technická univerzita, fakulta Elektrotechniky a Informatiky

Jakabová Lucia,

Jakabová Silvia, UKF v Nitre

Jakabová Zuzana, Katedra geografie a regionálneho rozvoja, FHPV PU Prešov

Jakal Jozef, Geograficky ustav SAV

Jake Jake, CtfcoiqQDHesOvr

Jaksa Rudolf, TU Kosice

Jaksicsová Vlasta, Historický ústav SAV

Jakubcová Katarína,

Jakubcová Lenka,

Jakubczyk Marcin, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Pol\'sko)

Jakubek Lubomir,

Jakubik Tibor, FCHPT-STU

Jakubikova Kornelia, FiF-UK

Jakubisova Eva, UK

Jakubičková Helena,

Jakubova Radka,

Jakubová Jana, CVRV Piešťany

Jakubík Ján, Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied

Jakubík Marián, Astronomický ústav SAV

Jakubíková Veronika, Trnavská univerzita

Jakubček Peter, VUJE

Jakuš, prof., MUDr., DrSc Ján, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine

Jakóczy Ladislav, MTF - STU

Jalč Dušan, ÚFHZ SAV

Jambor Radovan,

Jambrich Andrej,

Jambrichova Jarmila,

James James, AbWPNaIUXGlryntis

James James, qgmpgXJPEOynS

Jamečná Marianna,

Jamečný Ľubomír, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Jamrich Michal, UK Bratislava

Jamrichova Miroslava, Prirodovedecka Fakulta UK

Jamrichová Valéria, ÚCJ LF UK Bratislava

Janacova Antonia, FCHPT STU

Jancekova Michaela,

Jancovic Matus,

Jancovic Ondrej,

Jancovic Peter, University of Birmingham

Jancovicova Viera, STU Bratislava

Jancura Pavol,

Janda Mario, FMFI UK

Janda Mario, FMFI UK

Jandušíková Marie,

Jandzik David, Prirodovedecka fakulta UK v Bratislave

Jandák Martin,

Jandáková Ivana,

Jane Jane, VoXniVDuVBZY

Jane Jane, XsezCNHxgPQJFsEpMk

Janec Peter,

Janek Marián, Technologický inštitút SAV

Janglova Danica, UI SAV

Janiga Marián, Výskumný ústav vysokohorskej biológie ŽU

Janigová Ivica, Ústav polymérov SAV

Janik Ing. Rudolf, FMFI UK

Janisova Monika, Botanicky ustav SAV

Janičkovič Dušan, Fyzikálny ústav SAV

Janišová Dagmar, ZŠ Zemianska Olča

Janke František, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach

Jankejechová Erika,

Jankov Ján,

Jankovichová Alžbeta,

Jankovič Ján, Ústav svetovej literatúry SAV

Jankovičová Andrea,

Jankovová Emília,

Janková Katarína, FMFI UK

Janky Filip, Ustav fyziky plazmy, Akademia vied CR

Jankyová Anna,

Janni Janni, fVnQcSQAnBH

Janni Janni, nLRWTGPTUedVAr

Janosikova Zuzana,

Janotka Ivan, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.

Janovec Jozef,

Janovec Ladislav, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Janovic Ján,

Janovickova JAna,

Janovič Maroš,

Janovičová Kristína,

Janovová Dagmar, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV

Janovská Darina,

Janočko Bc. Peter,

Janočková Nicol, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

Janošíková Zuzana,

Janská Veronika,

Jansík Kvetoslav,

Janulíková Jana, VÚ SAV

Januš František,

Janušková Vladimíra,

Janák Miroslav,

Janáková Mária,

Janáč Viliam,

Janík Zoltán,

Janíková Alžbeta, PRIF UK

Janíčková Andrea, študentka farmaceutickej fakulty

Janíčková Barbora, SZUŠ Ružomberok

Janíčková Nikoleta,

Jančiga Tomáš,

Jančo Viktor,

Jančo Štefan,

Jančová Mária,

Jančová Ľubica, VUTPHP Banská Bystrica

Jančuška Drahoslav,

Jančárová Andrea, UMB, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, študent

Janšová Eleonóra, Slovenská národná knižnica

Jareková Jana, Univerzita Komenského Lekárska fakulta

Jariabková Katarína, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Jarolímek Ivan, Botanický ústav SAV

Jarolínová Martina,

Jaros Jakub,

Jaroslav Dudík, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

Jaroslav Polička,

Jarosova Zuzana,

Jaroš Richard,

Jarošová Jana, Žilinská univerzita v Žiline

Jarábeková Lucia,

Jasenková, Ing. Ivana, SOŠ

Jasenčáková Katarína,

Jasičová Beata,

Jaskievičová Monika,

Jasmine Jasmine, dyeTDCTbyMlYyO

Jasmine Jasmine, fuahPrFaoaZCZPpzyWM

Jasmine Jasmine, gfHgwvIlnhoEtGZlAG

Jasmine Jasmine, kRViyQSFeNyiVQVKChx

Jasmine Jasmine, mmwJorNnxhyakpl

Jason Jason, CfNtVNpCNmw

Jason Jason, bYWDOXwibMLJda

Jason Jason, hkrjwvzXjcUTFCQMG

Javor Martin, Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania, Prešovská univerzita

Javorka Jozef, Zelený svet, s.r.o.; Bystria, o.z.

Javorkova Veronika, Ustav pre vyskum srdca, SAV

Javorková Alica,

Javorková Alica,

Javorská Kateřina, Akadémia umení

Javorský Peter, ˇUstav fyziológie hospodárskych zvierat SAV

Jayden Jayden, BlXqSaqZIPXOE

Jayden Jayden, OinzEkIDPeHiuH

Jayden Jayden, qDjYWeQEVIHfOhr

Jašo Peter,

Jašová Viera, VÚCHV, a.s. Svit

Jašurek Jozef,

Jaščur Michal, Ůstav fyzikálnych vied, PF UPJŠ

Jaššová Mária,

Jeck Tomáš, Ekonomický ústav SAV

Jedenásta Zuzana,

Jedinák Michal,

Jedlička Ladislav, Prírodovedecká fakulta UK

Jelenská Lenka,

Jelenský Ján,

Jeleň Martin, Prif UK

Jendek Branislav,

Jendral Eduard,

Jendrichovský Marián,

Jendrišáková Stela, CVRV-Piešťany - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva

Jendrol\' Stanislav, profesor, Univerzita P. J. Šafárika

Jendželovský Norbert, STU - Stavebná fakulta

Jendželovský Rastislav, ÚBEV PF UPJŠ v Košiciach

Jennifer Jennifer, PmDYxNpgjdSyOiwfXu

Jennifer Jennifer, ZiaHFHJCJWegxgUZv

Jennifer Jennifer, aFJGmCBbYVnT

Jennifer Jennifer, kwgbOfHkNYzKrIuOos

Jenča Andrej, UPJŠ LF a UN L.P. Košice, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie

Jenča Ján, MONOGRAM Technologies

Jenča Pavol,

Jenčo Michal,

Jenčíková Eva, USIL SAV

Jenčíková Kristína,

Jeremiah Jeremiah, FCLobbxRVU

Jeremiah Jeremiah, PFbvYGMfRQGnlNCw

Jeremiah Jeremiah, mlgsKZbfuA

Jergel Matej, Fyzikálny ústav SAV

Jersáková Jana, Jihočeská univerzita Přírodovědecká fakulta

Jerz Jaroslav, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

Jerz Vladimír, STrojnícka fakulta STU

Jesenák Karol, UK

Jesse Jesse, CInuhIOnjEJzisqZGeI

Jesse Jesse, ufNsmQnZzVUv

Jessica Jessica, nKBAHaziwItkx

Jessica Jessica, yjjCVmVXnzMeKepPas

Jesus Jesus, BtKtOwuKagWHyWomWXd

Jesus Jesus, ZehmwgckIWrLJ

Jesus Jesus, kVeJCtqTsF

Jevčáková Erika,

Jeňová Lucie,

Jeňová Lívia,

Jeřábek Igor,

Ješko Ondrej,

Ješková Eva,

Ježek Filip,

Ježovič Vladimír,

Ježík Marek, ÚEL SAV

Ježík Pavol,

Jhyueouh Jhyueouh, mfDrdUufczdy

Jimmi Jimmi, dCcUNfySxrml

JimmiXS JimmiXS, BGzlcsKPoaHQTj

JimmiXS JimmiXS, BMjubpltDqi

JimmiXS JimmiXS, DoLImmKfABSPXd

JimmiXS JimmiXS, FsbTqobbzwMhzAVfRbI

JimmiXS JimmiXS, JBSwLVxwLdjtPLWKNGa

JimmiXS JimmiXS, JRogUTZbLRdlpZ

JimmiXS JimmiXS, NyapGRaJHlOBSBOOwmb

JimmiXS JimmiXS, UFkCFoinJJDFGTXYQGm

JimmiXS JimmiXS, VBqRASkTjiiHpfEms

JimmiXS JimmiXS, fStqCLHBqCxfyTH

JimmiXS JimmiXS, iaBcWuSrTHGwAY

JimmiXS JimmiXS, kAxrKcXaiIg

JimmiXS JimmiXS, kjyZXjxwBI

JimmiXS JimmiXS, lkjzNxfoKE

JimmiXS JimmiXS, oCTgNswClmXnqlF

JimmiXS JimmiXS, oChfNCDaeeOlfmcmRJ

JimmiXS JimmiXS, rNYxnESRqcxfPdyBMlx

JimmiXS JimmiXS, sxlccpTadtMEt

Jirounková Klára, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Jiří Chýla, Fyzikální ústav AV ČR

Jobbová Michaela,

Jobbágy Dávid,

Jobbágyová Eva,

Jocelyn Jocelyn, PmauhKgCLmbozV

Jocelyn Jocelyn, PpOMjNByOOMtq

Jocelyn Jocelyn, SZrOQRlvTK

Jocelyn Jocelyn, vyHLwGNOvyVmnCN

Jochymkova Eva,

John John, YODHFBUbPXbm

John John, bObebyTxEQOmwhSVFb

John John, mSSrqEJpNDyEMJdZU

John John, ntnxGVeJRrNz

John John, zZNCiUAYOkWJyQPDjZ

Joklová Mária, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela

Joklová Viera, FA STU

Jombík Pavel,

Jombík Peter,

Jombíková Helena,

Jonathan Jonathan, QnywrmvXkvfbSvh

Jonathan Jonathan, lRpjcWBPIXLLwkpK

Jonnerová Simona,

Joppa Pavol, Univerzita P. J. Šafárika, Lekárska fakulta

Jopčík Martin, SPU v Nitre

Jordan Jordan, HFvhVMoQLlA

Jose Jose, CijBdMiDLFeWWvwExTw

Jose Jose, nuvCUjTcZEDBREoCm

Jose Jose, wUEWHgKfJBqUEPJNMJq

Joseph Joseph, OARgVLsNCp

Joseph Joseph, VCjZaurHDBA

Joshua Joshua, JbJXwDnbgtgREHEfYI

Joshua Joshua, YeFDaANkmucRXrOKpli

Josiah Josiah, mwaIJtxjbOWScyRKReH

Josiah Josiah, nUkKLlJeAuKT

Jovankovic Vesna,

Jozef Jozef, NuPaNRkRvSCFQyhu

Jozefovicova Maria,

Joštiak Albín, SOŠ-Technická

Juan Juan, gOWBHliJcxD

Juan Juan, xWBDxdyixkVCyzDx

Judičák Jozef, TU Košice

Juhár Jozef, Technická univerzita v Košiciach

Juhás Juraj,

Juhás Pavol,

Juhásová Daniela,

Juhásová Tatiana,

Juhász Attila,

Juhászová Gabriela,

Julia Julia, OGDjBubkVn

Julia Julia, ebZNlJxQZPZ

Julian Julian, CrBRxyeQHVfvuNqODs

Julian Julian, ZZVPygEybEn

Julian Julian, kDOdhBxNvYrVSD

Julian Julian, mDPisWbyObi

Julian Julian, wYhGvfOxiaxbuAJQFaY

Julie Engel, EORTC

Junasova Dana,

Junek Jaroslav,

Jura Martin, Zakladna skola Jana Pavla II

Juran Samuel,

Jurašek Marián,

Jurašková Viera,

Jurcisinova Lenka,

Jureček Rudolf, CHKO Záhorie

Jurečka Stanislav, Zilinska univerzita

Jurečková Mária, vysoká škola

Jurga Vojtěch, VŠCHT Praha

Juriga Martin, STU Bratislava, Sjf

Jurigová Mária, Slovenská lekárska komora

Jurikovic Matej, STU FIIT

Jurina Ľubomír, TREND

Jurisova Eliska,

Juriňáková Etela, školstvo

Juriňáková Romana,

Jurišic Ladislav, FEI STU

Jurišič František,

Jurkovic Martin,

Jurkovič Lubomir, PriF UK v Bratislave

Jurkovič Michal, Elektrotechnický ústav SAV

Jurkovičová Adela,

Jurkovičová Dana, ÚMFG SAV

Jurkovičová Ivana,

Jurkovičová Jana, LFUK

Jurková Katarína,

Jurovatá Dominika, STU MTF v Trnave

Jurovska Michaela, slobodne povolanie

Jurová Anna, Spoločenskovedný ústav SAV

Jurová Anna, Ústav anorganickej chémie

Jursová Renáta, študentka

Jursová Renáta, študentka

Jursová Renáta, študentka

Jursová Renáta, študentka

Juránek Ivo, ÚEFT SAV

Juráni Bohdan, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského

Juráni Miloslav, študent

Jurášek Peter, Univerzita Komenského Bratislava

Juráška Dalibor, CORA GEO, s.r.o.

Jurášková Eugénia,

Jurášková Jana, SZŠ CENADA

Jurášová ivica,

Jurík Roman, Asociácia doktorandov Slovenska

Jurík Tomáš,

Juríková Alena, ÚEF SAV

Juríková Jana,

Juríková Katarína,

Juríková Natália,

Juríková Nina,

Juríčková Anna, VŠMU

Jurček Michal, UI SAV

Jurči Milan,

Jurči Radovan Jurči,

Jurčišin-Kukľa Jozef,

Jurčišinová Nadežda, IH FF PU Prešov

Jurčová Elena, STU Stavebná fakulta

Jurčák Stanislav,

Jurčík Peter, EUBA

Jurčíková Emília,

Jusko Marcel, Lekáreň U Samaritána

Jusko, Mgr. Jaroslav,

Juskova Jana,

Justhova Veronika, Univerzita Komenskeho

Justin Justin, FyANTNpbziEsMSlwjvE

Justin Justin, VhbFfSaMQSSunnJDloo

Justin Justin, mRRoacOlxPoYLPJIHln

Justin Justin, pEsiANlwLaiZa

Ján Budaj,

Ján Koreň,

Jánoš Michal, FNsP - Žilina

Jánoška Július,

Jánošková Lývia,

Jánošková Nikoleta,

Jánošková Viera,

Jánošová Barbora,

Jánošík Miroslav, -

Jánošíková Elena,

Jánský Peter,

Jászberényi František,

Jászberényiová Soňa,

Jéney Gabriel,

Júdtová Iva, SZČO

KANALOŠ Joshua Jozef, Ambasador

KANSKÝ Emil,

KLAS Antonín, Ekoomický ústav SAV

KOSIKOVA BEATA, UPOL-odd.FOTOCHEMIE POLYMEROV

KRUPPOVÁ MÁRIA, VÝSKUMNÝ ÚSTAV CHEMICKÝCH VLÁKIEN,a.s. SVIT

KULIKOVA IVANA,

KULIKOVá LENKA,

KURUC Ing. Marián, dôchodca

Kababíková Jana,

Kabát Ľubomír,

Kaclík Stanislav,

Kacvinská Iveta,

Kadarová Viktoriya,

Kaden Kaden, AcZOatlIlAokIEZp

Kaden Kaden, INbddeYMUXJBFahGmRK

Kadnárová Mária, FaF UK

Kadrabová Jana, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Kadvan Peter,

Kadúch František,

Kadúchová Zuzana,

Kaffanová Zuzana, CVTI SR

Kailingová Milica,

Kaiser Karol,

Kaitlyn Kaitlyn, IhiUEZCHQNwFnVnGOkD

Kaitlyn Kaitlyn, Sxsjvblafbbw

Kaitlyn Kaitlyn, WHnDqYDzToZTUGi

Kaitlyn Kaitlyn, hZxDMqHrQXPwS

Kaitlyn Kaitlyn, rlPNSTkfiDE

Kajaba, doc., MUDr., PhD. Igo, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied

Kajan Peter, Ú SAV

Kajanová Ludmila, VUTPHP Banská Bystrica

Kajzar Jan,

Kakos Juraj,

Kakuta Šimon,

Kalafutová Ing. Bc. Juliana,

Kalajtzidis Ján, Prešovská univerzita v Prešove

Kalašová Gabriela,

Kalina Martin, STU, Stavebná fakulta

Kalinay Pavol, Fyzikalny ustav SAV

Kalincová Daniela, TU FEVT vo Zvolene

Kalinčák Daniel, Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline

Kaliská Kornélia,

Kaliský Anton,

Kaliský Ján, UMB

Kalivoda Martin, PrifUK

Kalivoda Peter,

Kalivodová Eva, Medexim

Kaliňáková Barbora, FChPT STU

Kallova Kristina,

Kalmár Peter,

Kalna Gabriel, ZS PAvla Marcelyho

Kalocsay Dan,

Kalus Juraj,

Kalus Juraj, BCI-S&T, s.r.o.

Kalusová Marta,

Kalužný Ján, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Kalužská Veronika,

Kalúz Martin, ÚIAM (OIRP) FCHPT STU Bratislava

Kalúz Stanislav, Ústav zoológie SAV

Kamencayová Helena,

Kamencayová Mária, SAV VU

Kamenicka Iveta,

Kamenicky Martin,

Kamenicky Norbert,

Kamenicky Robert,

Kamenicky Robert,

Kamenický Miroslav, Univerzita Komenského

Kamenský Gabriel, UN Bratislava

Kameníčková Alžběta,

Kamhalová Magdaléna,

Kamil Baňas,

Kamila Rzymanová, Ing., SZČ

Kammerová Barbora,

Kamndalaft Kamil,

Kamocsai Marek,

Kamody Radoslav,

Kamodyová Natália, IMBM, LF UK

Kamrlova Barbora, FMFI UK

Kanala Roman,

Kanaš Marek,

Kancir Andrej,

Kancko Andrej,

Kancko Martin,

Kancko Slavomír,

Kandalaft Kamil,

Kandova Andrea, student SvF STU

Kandriková Beáta,

Kandričáková Michaela, Prif UK

Kandrík Ján,

Kanitrová Denisa,

Kanka, vedecký pracovník Robert, Ústav krajinnej ekológie SAV

Kanovský Martin, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Kanátová Jolana,

Kapelova Jana, Vysoká škola výtvarných umení

Kapitančík Michal,

Kapitáňová Katarína,

Kapišinská Zdena, Ústav anorganickej chémie SAV

Kaplan Marek, Geothermal Anywhere s.r.o.

Kaplíková Adriana,

Kapolková Viera,

Kapral Ondrej,

Kapraľová Katarína,

Kaprinay Barbara,

Kaprinay Ing. Sylvia, Fyzokol, spol. s r.o.

Kaprinay,Ing. Zoltán, Fyzokol s.r.o.

Kaprálik Ondrej,

Kapusta Juraj, STU

Kapustová Blanka,

Kapustová Mária, MTF STU

Kapuš Jakub, Slovak Organisation for Space Activities (SOSA)

Kapšo Róbert,

Kapšová Barbora,

Kapšová Eva,

Karabinoš Anton, SEMBID,s.r.o.

Karabinoš Ivan,

Karabová Kristína,

Karabáč Štefan, Stavebná fakulta TU Košice

Karabáš  Ján, Univerzita Mateja Bela

Karabín Michal, STU BA FCHPT

Karabínoš Stanislav,

Karaffa Lukáš,

Karamanová Mária,

Karasek Matej,

Karch Peter,

Kardis Kamil, Gréckokatolícka teologická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove

Karika František,

Karika Juraj,

Kark Peter,

Karlik Miloslav,

Karliková Canková Oľga,

Karlová Natália,

Karmažínová Mária, ÚMFG

Karolčík Štefan, UK

Karovič Karol, Ústav merania SAV

Karoľová Katarína,

Karpišová Ivana,

Kartaliova Zuzana,

Karvaiova Marta,

Karvaiová Lucia,

Karčová Agáta, JÚĽŠ SAV

Kasala Karol,

Kasalova Kristina,

Kasalová Ivana, MTF STU Trnava

Kasanický Tomáš, Ústav informatiky, SAV

Kasanický, Ing. František, dôchodca

Kasarda Martin, Snowball communications, Fakulta masmédií PEVŠ

Kasič Lukáš,

Kasičová Zuzana,

Kastel Eva, Virologický ústav SAV

Kastl Tomáš,

Kastler Viliam,

Kasz Csilla,

Kasák Peter, Ustav polymerov SAV

Kasáčová Bronislava, Univerzita Mateja Bela

Katelyn Katelyn, AJcmOECqkYR

Katelyn Katelyn, JbTTPNLOZfuClyHumP

Katina Stanislav,

Katina Stanislav, FMFI UK

Katinova Katarina, školstvo

Katinová Klaudia,

Katinová Klaudis,

Katona Aleš,

Katreniaková Zuzana, UPJŠ v Košiciach, LF

Katuščák, PhD. prof. PhDr. Dušan, Slovenská národná knižnica

Kautman Ján, SNM-PM

Kautmanová Barbora,

Kautmanová Brigita,

Kautmanová Ivona, SNM PM

Kavec Ján, Slovintegra, a.s.

Kavecansky Viktor,

Kavecký Štefan,

Kavečanský Viktor, SAV

Kavický Rastislav, Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS

Kavuličová Jana, TU v Košiciach

Kayla Kayla, VmmBoKTpELLkibdzE

Kayla Kayla, eegBqzgoqetXj

Kayla Kayla, najumYebrJMFKL

Kaylee Kaylee, EgJPRUrvDMfp

Kaylee Kaylee, VSxbMUXLCVQckD

Kaylee Kaylee, VlnYAuohJUGNYWxH

Kaylee Kaylee, dAUKeADnJNtw

Kazimírová Mária, Ústav zoológie SAV

Kazán Alexander,

Kačeriaková Darina,

Kačic Ladislav, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

Kačmarik Juraj, UVL F

Kačmár Lukáš,

Kačmárová Alena, Prešovská univerzita

Kačur Jaroslav, HALDY-PLUS spol. s r.o.

Kačurik Tomaš,

Kačániová Barbora,

Kačániová Miroslava, SPU NItra

Kačániová Mária,

Kačírková Mária, Ekonomický ústav SAV

Kačúr Peter,

Kaľatová Beáta, UPJŠ

Kaňková Milena,

Kaňková Zuzana,

Kaňuk Jakub, študent UK

Kaňuk Ján, FHPV Prešovská univerzita

Kašaj Ján, Správa účelových zariadení SAV

Kašová Ľubica, VUJE, a.s.

Kašpar Norbert, Universal MD a.s.

Kašper Marek,

Kaščák Ondrej, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity

Kašša Ján, Žilinská univerzita v Žiline

Kaššovicová Martina,

Kebis Anton, Slovenská zdravotnícka univerzita

Keblovska Zdenka, Katedra geologie a paleontologie, PRIF UK,Mlynska dolina Bratislava

Kecerová Annamária, LF UPJŠ

Kejř Róbert,

Kekely Michal,

Kelemen Sándor,

Kelemen Vojtech,

Kelemenova Jana,

Kelemenová Veronika,

Kellerová, MUDr.DrSc Eva, Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV

Kello Martin, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Kello Vladimir, Univerzita Komenskeho Bratislava

Kelčíková Simona, JLF UK v Martine

Kemenyík Štefan,

Kenderessy Eva, Ustav svetovej literatury SAV

Kenderova Dorota, Všvu,Galéria HIT

Kendra, Mgr. PhD. Milan, Filozoficka faulta PU

Kenyeres Jozef, FEI STU

Kern Bohumil,

Kerner Lukáš, KOCH PRIF UK

Kertész Igor, FEI STU

Keráčik Jozef, Slovenská národná knižnica

Kessel Samuel,

Kesselová Jana, Prešovská univerzita

Kesselová Jana, Prešovská univerzita

Kesselová Jana, Prešovská univerzita

Kevický Michal, FMFI UK

Kečkešová Monika, doktorand SPU

Kešeľáková Jana,

Khloe Khloe, tmDYclFxljX

Khun Miloslav, Prírodovedecká fakulta UK

Khunova Viera, FCHPT STU

Kiaba Martin,

Kianička Daniel,

Kicková Anna, PriF UK

Kidová Anna, Geografický ústav SAV

Kieferová Mária,

Kilian Peter, BioScience Slovakia, s.r.o.

Kiliánová Gabriela, Ústav etnológie SAV

Kiliánová Zuzana,

Kimberly Kimberly, AZJldxOCTdyNbAuNihF

Kimličková Zuzana,

Kimák Ivan, CVČ - RCM

Kimáková Katarína, UPJŠ v Košiciach

Kirchmayer Matus,

Kirdajová Denisa,

Kirinovičová Naďa,

Kiriľák Matúš,

Kirková Veronika, Prírodovedcká fakulta UK - študent

Kirner Jozef,

Kirschnerova Sona, FCHPT STU

Kirschnerová Diana, ZachranmeVedu

Kiselicova Renata, Centire s.r.o.

Kiseľák Jozef, FMFI UK v Bratislave

Kisová Judita,

Kiss Alexander, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV

Kissová Viktoria,

Kittler Richard-, SAV

Kizeková Marianna, LF UPJŠ Košice

Kičiňová Miriam,

Kičák Mário, FTF VŠMU

Kiňová Sepová Hana, Farmaceutická fakulta UK

Kiš Lukáš, Webmajster.NET

Kiša Branislav, Siemens

Kišoňová Renáta,

Kiššová Mária,

Kiššová Petra,

Kiššová Viola, Spojená škola internátna

Kkcqhmuj Kkcqhmuj, CgazoPHlKERsV

Klacko Michal,

Klacková Martina,

Klacsová Mária, FaF UK

Kladeková Daniela, UPJŠ v Košiciach

Kladiva Eduard, Ústav experimentálnej fyziky SAV

Klamár Radoslav, FHPV PU Prešov

Klapal Jan, PrF UP Olomouc

Klas Matej, FMFI - UK

Klaudiny Jaroslav, Chemický ústav SAV

Klaudiny Tomas,

Klaudíniová Jana,

Klačanová Katarína, FCHPT STU

Klačka Jozef,

Klačka Jozef, Ústredný archív SAV

Kleibl Martin,

Kleimanová Terézia, CVRV Piešťany

Klein Peter,

Klein Slavomír,

Kleinelderová Simona,

Kleinova Iva,

Kleinová Andrea, FCHPT_STU v Bratislave

Kleinová Angela, Ústav polymérov SAV

Kleinová Anna,

Kleinová Dagmar, Univerzitná knižnica v Bratislave

Kleinová Eva,

Kleman Tomáš, STU BA

Klembara Jozef, Univerzita Komenského v Bratislave, PRIF UK

Klempa Boris, Virologický ústav SAV

Kleniarová Lubica,

Klenovičová Milena,

Klepcova Petra,

Klepáčová Katarína,

Klepáčová Lucia,

Klepáčová Zuzana,

Klescikova Lucia, STU FCHPT

Klesniaková Mária, PriF UK

Kleštincová Lucia,

Kleštincová Monika,

Klešč Marián, FEI TU Košice

Klika Matej,

Kliková Katarína,

Kliman Ján, Fyzikálny ústav SAV

Klimekova Marta, Centrum vyskumu rastlinnej vyroby Piestany

Kliment Martin, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Klimeš Iwar, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV

Klimková Zuzana,

Klimova Marta,

Klimovič Martin, Pedagogická fakulta PU v Prešove

Klimová Zuzana,

Klincová Katarína,

Klinec Ivan, Ekonomický ústav SAV

Klinčák Ján,

Klištinec Dávid,

Klobucký Robert, Sociologický ústav SAV

Klobusicka Erika, fn nitra

Klobučník Michal,

Klobušická Margita, Ústav experimentálnej onkológie SAV

Klokner Rudolf,

Klokoč Boris,

Kloska Matej,

Klubert Ivan,

Klubertová Lucia,

Klubicová Katarína, UGBR SAV

Klucarova Miroslava,

Klucarova Zuzana,

Kluchová Darina, UPJŠ LF

Kluka Tomáš,

Kluka Ľubomír, VÚP

Kluvánková-Oravská Tatiana, vedúca oddelenia, zástupca riaditeľa Prognostický ústav SAV

Klučariková Daniela,

Klučiar Ivan,

Klučiarová Vlasta,

Klčová Jela, CVRV Piešťany

Kmecová Valéria, Fotoservis FaF

Kment Attila, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU

Kmet Dusan,

Kmeť Július, dôchodca

Kmeťová Jitka,

Kmiť Igor,

Knap Viliam, Lekárska fakulta UPJŠ

Knapcová Zuzana, študent

Knapereková Lenka,

Knapik Peter, Ekonomická univerzita

Knapova Miroslava,

Knazik Marek, SimPlan Optimizations

Knazovic Peter, Bratislavska vodarenska spolocnost

Knazovicova Katarina, Studijny pobyt VB

Knazovicova Magda, Ustav anorganickej chemie

Knazovicova Veronika, Advokatska kancelaria

Knazovicova Zuzana, Studijny pobyt - Londyn

Knopová Elena,

Knopp Ján, Rada ved. spol. SAV

Knoška Juraj,

Kober Peter,

Kobes Peter,

Kobza Marek, Ústav ekológie lesa

Kobza Miroslav,

Kobzová Alena,

Kobzová Vilma, SEK -EU

Kochanová Zuzana, Slovenská akadémia vied

Kochová Hedviga,

Koci Juraj, Virologicky ustav SAV

Koci Kamila, Virologicky ustav SAV

Kocian Adrián,

Kocian Ľudovít, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Kocián Michal,

Kociánová Mária,

Kocková Edita, Slovenská národná knižnica

Kocková Monika,

Kocman Jan, VSMU

Kocner Tomas,

Kocsisova Teodora, SAV UPo

Kocunova Eva,

Kocurová Katarína,

Kocúrová Emília, ÚMFG SAV

Koděra Peter, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského

Kohanova Iveta, FMFI UK

Kohut Martin,

Kohut Peter, UBGZ SAV

Kohutková Ivana,

Kohutova Zuzana,

Kohániová Zuzana, ElÚ SAV

Kohári Tomáš,

Koháryová Michaela, Prírodovedecká fakulta UK

Kohút Dušan,

Kohút Matej,

Kohútová Mária, Historický ústav SAV

Koišová Jana, IFBLR UCM

Koišová Lenka,

Kojtalová Katarína,

Kolarik Jakub,

Kolarik Michal, FAFUK

Kolarovic Andrej, FCHPT STU

Kolarska Irina, IEFEM - BAV, BG

Kolarčik Peter, LF UPJŠ

Kolarčík Jaroslav, SZČO

Kolcúnová Silvia,

Koleda Ľubomír, SAV

Koledová Zuzana,

Kolena Branislav, UKF v Nitre

Kolencik Stanislav,

Kolencik Stanislav,

Kolencik Stanislav,

Koleničová Janka,

Kolenka Branislav,

Kolenčík Marek, PrifUK

Kolenčíková Simona,

Kolesarova Lubica,

Kolesik Miroslav, UKF

Kolesár Ján, Letecká fakulta TUKE Košice

Kolesárová Alena, slobodné povolanie

Kolesárová Eva,

Kolesárová Jana, Prešovská univerzita

Kolesíková Gabriela, študent, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Kolevová Dagmar, ZŠ

Kolevová Dagmar, ZŠ

Koleňák Roman, MTF STU Trnava

Koleňáková Monika, MTF STU Trnava

Kolinčáková Lenka,

Kollar Frantisek,

Kollar Juraj,

Kollarova Eva, Asociácia rusistov Slovenska

Kollarčíková Veronika,

Koller Tomáš, Lekárska fakulta UK a Univerzitná nemocnica

Kollerova Edita, VUSAV

Kollár Jakub, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Kollár Juraj,

Kollár Martin, FMFI UK

Kollár Richard, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského

Kollár Róbert, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Kollárik Martin,

Kollárovič Gabriel, ÚEO SAV

Kollárová Alexandra,

Kollárová Karin, Chemický ústav SAV

Kollárová Radana,

Kolláthová Lívia,

Kolník Martin,

Koloman Ivanička, STU

Kolosta Stanislav, Ekonomicka Fakulta UMB

Kolovecká Eva, Ústav pro jazyk český, AV ČR, v.v.i.

Kolozsváryová Jana,

Kolárik Pavol,

Kolárik Pavol,

Koláček Marián, Univerzita Komenského

Kolčáková Jana,

Koma Jozef,

Koma Jozef, fmfi ukf

Komacka Juraj,

Komada Tomas,

Komadel Peter, Ústav anorganickej chémie SAV

Komanický Vladimír, Univerzita P. J. Šafárika

Komendova Lucia, Universiteit Antwerpen, Belgium

Komenska Katarína, Institut filozofie a etiky, FF PU

Komm Michael, Věda žije!

Komora Štefan, dôchodca

Komorovský Rastislav, živnostník

Komorovský Stanislav, UACH SAV

Komorovský Stanislav, UACH SAV

Komorová Klára, Slovenská národná knižnica

Komorášová Jana,

Komová Anna, FMFI UK

Komová Eva, Letecká fakulta TU Košice

Kompiš Martin,

Kompiš Vladimír, dôchodca

Kondelová mária,

Konečná Zdenka,

Konečník Andrej,

Konečný Jakub,

Konečný Lukáš, Prírodovedecká fakulta UK

Konečný Stanislav, Spoločenskovedný ústav SAV

Koniar Dušan,

Konkolova Radka,

Konopka Pavol,

Konstantinova Daniela, Univerzita Sv. Cyrila a Metoda

Konstantová Viera, Žilinská Univerzita V Žiline

Konstnatová Viera, Žilinská Univerzita v Žiline

Kontroš Matej,

Kontsek Martin,

Kontseková Soňa,

Koník Ján, Stavebná fakulta, STU v Bratislave

Konôpka Jozef, Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied

Konôpková Emília,

Konôpková Jana, Arborétum Mlyňany SAV

Konôpková Ľubica,

Konôpková Ľubica, UKF

Konček Peter,

Končeková Danica,

Končír Jozef,

Kopaskova Marcela,

Kopcansky Peter, UEF SAV

Kopcansky Peter, Ustav experimentalnej Fyziky SAV

Kopcová Mária,

Kopecká Eva,

Kopecká Martina, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

Kopecká Monika, Geografický ústav SAV

Kopera Lubomir, ELU SAV

Kopp Michal,

Koppel Juraj, člen Predsedníctva SAV

Koprda Vasil, FChPT STU

Koprdová Michaela,

Koprivňáková Jana, Gréckokatolícka teologická fakulta PU

Kopuncová Natália,

Kopunec Ivan,

Kopunec Miroslav,

Kopásek Peter,

Kopáček Vladimír,

Kopáčková Hedviga,

Kopáčková Romanca,

Kopček Michal, MTF STU Trnava

Kopčeková Alena,

Kopčeková Lucia, FaFUK

Kopčo Norbert, TU Košice

Kopčík Michal,

Kopčíková Lenka, Ministerstvo financií SR

Korbačka Teodor, dôchodca

Korbaš Július, Univerzita Komenského (profesor)

Korbová Mária, Prešovská univerzita v Prešove

Korcová Katarina, Transtrade s.r.o.

Kordoš Peter, Elektrotechnický ústav SAV a FEI STU

Koren Robert,

Korenko Branislav, FEI STU Bratislava

Korenko Michal, UACH SAV

Korenko Stanislav, Masaryk University,Department of Botany and Zoology Faculty of Sciences

Korenko Stanislav, Masaryk University,Department of Botany and Zoology Faculty of Sciences

Korenčák Marek, študent, Prírodovedecká fakulta UK

Koreňová Anna, Slovenská technická univerzita

Koreňová Miroslava, Neuroimunologický ústav SAV

Korim Peter, UVLF v Košiciach

Korim Vojtech, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela

Korimová Gabriela, EF UMB

Korinkova Eva,

Kormanec Ján, vedéci oddelenia Génovej Expresie, Ústav molekulárnej biológie SAV

Kormanová Tatiana,

Kormaníková Jana, Prešovská univerzita v Prešove

Kormaníková Lucia,

Kormutak Andrej, Ustav genetiky a biotechnologii rastlin SAV

Kornošová Terézia, Divadlo bábok

Koronthályová Oľga, ÚSTARCH SAV

Korpáš Richard,

Korytár Richard, Karlsruher Institut für Technologie

Korytárová Katarína,

Korytárová Katarína,

Korček Pavol, Fakulta architektúry STU v Bratislave

Koscelníková Daniela,

Koscova Hyacinta, Farmaceuticka fakulta UK

Koscová Lídia,

Koscura Mgr. Peter,

Kosnáč Pavol,

Kosorin Michal,

Kosorinová Alena, Virologický ústav SAV

Kosorinová Daniela,

Kosorinová Michaela,

Kosorínová Martina,

Kostecký Pavel, FMFI UK Bratislava

Kostelnik Miroslav,

Kostelničák Martin, Filozofická Fakulta Univerzity Komenského, katedra Pedagogiky, doktorand

Kostelná Zuzana,

Kostelník Radovan,

Kostič Ivan, ÚI SAV

Kostka Maroš,

Kostka Martin,

Kostka Peter, STU v Bratislave, Strojnícka fakulta

Kostka Zdeněk, Ústav hydrológie SAV

Kostková Anna,

Kostková Magdaléna,

Kostková Mária,

Kostolanska Katarina,

Kostolanský František, Virologický ústav SAV

Kostolanský Juraj,

Kostova Nina, Institute of Catalysis, Bulgarian Academy of Sciences

Kostovičová Janka,

Kostovičová Lenka, FSEV UK

Kostovčík Lukáš, Prešovská univerzita

Kostovčíková Zuzana,

Kostrab Matúš,

Kostráb Jozef,

Kostrábová Štefánia, Podtatranská knižnica

Kosár Karol,

Kotian Michal,

Kotian róbert,

Kotoulek Karol, LFUK

Kotrbancová Martina,

Kotrčka Rudolf, súkromná osoba

Kottman Michal,

Kottulová Janka, Univerzita Komenského

Kotus Milan,

Kotvan Peter,

Kotvanová Alexandra,

Koukalová Blažena, emeritní pracovnice Biofyzikální ústav AVČR

Kovac Michal, University of Oxford

Kovac Mikulas,

Kovac Milan,

Kovacik Jaroslav, UMMS SAV

Kovacik Samuel,

Kovacikova Jana,

Kovacova Alena,

Kovacova Zuzana, 3.lekarska fakulta UK Praha

Kovacs Peter,

Kovacz Benjamin,

Kovaczová Andrea,

Koval, prof. MUDr. Štefan, LF UPJŠ

Kovalcik Lukas,

Kovalcik Lukas Kovalcik,

Kovalik Martin,

Kovalčík Jozef,

Kovalčík Marcel, Netmont s.r.o.

Kovalčík Matej,

Kovalčíková Alexandra,

Kovalčíková Daniela,

Kovalčíková Kristína, FMFI UK

Kovalčíková Mária,

Kovarik Ales, Akademie ved CR

Kovačičová Katarína,

Kovačovský Patrik, VŠVU

Kovaľ Michal, FMFI UK v Bratislave

Kovaľ Peter, FEI STUBA

Kovaľan Miroslav,

Kovaľová Lucia,

Kovács Peter,

Kovácsová Alena, STU

Kováliková Anežka,

Kovár Marek, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Kováč Dalibor,

Kováč Dušan,

Kováč Dušan, Historický ústav SAV

Kováč Gabriel, Univiverzita veterinárského lekárstva a farmácie

Kováč Ivan,

Kováč Ivan,

Kováč Ivan,

Kováč Ivan,

Kováč Jaroslav, STU

Kováč Karol, STU FEI

Kováč Ladislav, Ústav materiálového výskumu SAV

Kováč Martin,

Kováč Martin, MTF STU

Kováč Matej, Univerzita Komenského (PrifUK)

Kováč Michal, FMFI UK

Kováč Miroslav,

Kováč Pavol, Elektrotechnický ústav SAV

Kováč Pavol,

Kováč Vladimír, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského

Kováč Ľubomír,

Kováč Ľubomír, Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Kováč Štefan,

Kováčik Andrej,

Kováčik Jaroslav, SPU Nitra, člen SAPV

Kováčik Jerguš,

Kováčik Juraj,

Kováčik Peter, SPU v Nitre

Kováčik Viktor,

Kováčiková Eleonóra,

Kováčiková Lenka,

Kováčiková Veronika,

Kováčiková Zuzana,

Kováčiková Zuzana,

Kováčiková Ing. Eva, Výskumný ústav potravinársky

Kováčová Andrea,

Kováčová Jana,

Kováčová Lucia,

Kováčová Lucia,

Kováčová Margaréta,

Kováčová Marianna, Prírodovedecká fakulta UK

Kováčová Monika, STU Bratislava

Kováčová Renáta,

Kováčová Serena, Ú SAV

Kováčová Veronika,

Kováčová Zuzana, TUKE

Kowalská Eva, Hisrtorický ústav SAV

Kowalská Júlia,

Koyurkova Maria, PF UPJS

Koza Julius, Astronomicky ustav SAV

Kozelová Monika, STV

Koziak Tomáš,

Kozmon Ivan,

Kozonova Lenka,

Kozovska Zuzana, ustav experimentalnej onkologie SAV

Kozová Mária, profesorka, Prírodovedecká fakulta UK

Kozubkova Ivana,

Kozubová Martina,

Kozubík Alois, Biofyzikální ústav AVČR

Kozák Jaroslav,

Kozáková Kristýna,

Kozáková Renáta,

Kozánek Milan, Ústav zoológie SAV

Kozárová Radka,

Kozáček Ján,

Koóš Miroslav, Chemický ústav SAV

Kočergin Róbert,

Kočisová Juliána, študent VŠZaSP

Kočiš Dušan, Geothermal Anywhere, s.r.o.

Kočiš Igor, Geothermal Anywhere

Kočiš Ivan, Ekowatt sro

Kočiš Jakub,

Kočiš Tomáš,

Kočiško R=obert, Technická Univerzita v Košiciach

Kočišková, Bc. Margita,

Kočišová Barbora, Simply4you, s.r.o.

Kočišová Františka,

Kočišová Jana,

Kočišová Jana, Fakulta humanit. a prírod. vied, Prešovská univerzita,

Kočišová Veronika,

Koľvek Gabriel, UPJŠ KE

Kořínek Juraj, Medistyl s.r.o

Kořínková Veronika, Univerzita Komenského

Kořínková Veronika, Univerzita Komenského

Košecký Martin,

Košková Mária, SÚJS SAV

Košta Marcel,

Košta Marek, FMFI UK

Koštialová Katarína, UMB

Košuth Jaroslav,

Košuth Jaroslav,

Košuthová Emilia, STU

Košík Ivan, Virologický Ústav SAV

Košík Silvester,

Košík Tomáš,

Košíková Martina, Virologický ústav, Slovenská akadémia vied

Košíková Renáta,

Košút Mário,

Košč Stanislav, Katolícka univerzita v Ružomberku

Koščo Ján,

Koščo Ján, F BERG, TU v Košiciach

Koščová Marcela, Žilinská Univerzita

Košťál Dávid,

Košťál Jaroslav, Katedra ekológie a environmentalistiky UKF

Košťál Peter, MTF STU

Košťálová Daniela, FaF UK

Košťálová Daniela, FaF UK

Koželová Adriána, FF PU

Koželová Soňa, SAV

Kožiak Rastislav, Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied

Kožuch Michal,

Kožuch Miroslav, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Kožár Tibor, Ústav experimentálnej fyziky SAV

Krabáč Branislav,

Kraic Ján, CVRV Piešťany

Krajcovicova Jana, SHMU

Krajnyik Zsolt, SWS

Krajník Michal,

Krajči Juraj, SAV- ústav polymérov

Krajčovič Branislav,

Krajčovič Dušan,

Krajčovič Martin, Žilinská univerzita

Krajčovič Michal,

Krajčovičová Linda, Filozofická fakulta UK

Krajčová Nadežda, FHPV PU

Krajčí Marián, Fyzikálny ústav SAV

Krajčí Pavel,

Krajčík Ivan, Podnikateľ

Krajčíriková Katarína,

Krajňák Marek,

Krajňák Martin, PrifUK

Krajňáková Dušana,

Krakovský Jozef,

Kraková Lucia, Ústav Molekulárnej biológie SAV Bratislava

Kralova Zuzana, UPJS Kosice

Kralovič Ján, Trnavská univerzita

Kramara Juraj, PriF UK

Kramara st. Juraj,

Kramarova Marta, Statna jazykova skola

Kramarová Zuzana, Prírodovedecká fakulta UK

Krankus milan, FFUK, Bratislava

Kraslan Jaroslav, UKF Nitra (študent)

Krasničan Jan,

Krasnovská Elena,

Krasnovský Michal,

Krasoňová Hana, Virologický ústav SAV

Kratochvil Tomas, ZEOCLAY s.r.o.

Kratochvíl, PhD doc. PaedDr. Viliam, FiF UK

Kratochvíla Ján, UPOL SAV

Krausko Miroslav,

Kravcová Mária,

Kravec Karol,

Kraviarová Zuzana, UMB

Kraxner Jozef, Vila-TnU A.D.

Krcho Pavol,

Krchňavá Zuzana, SZU

Krchňavý Dávid,

Krchňák Martin,

Kredátusová Jarmila, Prešovská univerzita v Prešove

Krejnusová Ingrid, Vírologický ústav SAV

Krejčí Hana, JAMU Brno

Krekovič Eduard, Katedra archeológie FiFUK Bratislava

Krekovič Slávo, Atrakt Art

Krekovičová Eva, Ústav etnológie SAV Bratislava

Krekulová Elena,

Krekáč Andrej,

Kremler Martin, FMFI UK

Krempa Pavol,

Krempaska Alena, LPR

Krempaska Dominika,

Krempasky Juraj, Paul Scherrer Institut

Kreps František, študent FCHPT-STU

Kriglerová Štefánia,

Kris Jozef, Stavebna fakulta, STU

Kristek Jozef, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Kristeková Miriam, Geofyzikálny ústav SAV

Kristiak Jozef, Fyzikalny ustav SAV

Kristian Pavol, Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach

Krivda Peter, Výtvarný teoretik

Krivosudský Lukáš,

Krivosudský Rastislav, Katedra krajinnej ekológie PRIF UK Bratislava

Krivoš Vladimír,

Krivošík Bohuslav,

Krivošíková Katarína,

Krivošíková Zora, Slovenská zdravotnícka univerzita

Krizalkovic jr. Milan,

Krišanda Jozef,

Krišandová Zuzana,

Krišandová Zuzana, Astronomický ústav SAV

Krištof Koloman, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Krištoffy Jozef,

Krištofič Juraj,

Krištofič Michal, FCHPT STU

Krištofič Peter, FSS MUNI, študent

Krištofič Tomáš, Geothermal Anywhere s.r.o.

Krištofičová Svetlana,

Krištofík Ján,

Krišťák Ľuboš, TU Zvolen

Križan Igor,

Križan Matej,

Križan Peter, SjF STU v Bratislave

Križanová Katarína,

Križanová Oľga,

Križanová Oľga, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV

Križková Eva,

Krjaková Iveta,

Krkoš Ján,

Krkošová Anna,

Krkošová Mária,

Krno Iľja, Prif UK, Bratislava

Krno Svetozár,

Krnová Kristína, Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied

Krnáč Matúš,

Krnáč Štefan,

Krnáčová Jana,

Krnáčová Monika,

Krnáčová Petra,

Krok Alexander, SjF STU

Kroužilová Ludmila, Sofijská univerzita

Krovina Adam,

Krssak Martin, Bielefeld University

Krupa Emil, Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra

Krupa Igor, Ustav Polymerov SAV

Krupova Lenka, JLF UK

Krušinská Štefania, dôch.

Krušinský leonard,

Krušinský Štefan, súkr. arcitekt

Kryštofová Svetlana, FCHPT STU

Král Peter,

Král Roman,

Král Vladimír,

Králik Anton, dôchodca

Králik Juraj, Stavebná fakulta, STU Bratislava

Králik Martin,

Králik Tibor,

Králik Ľubor, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

Králiková Ivana,

Králiková Katarína,

Králiková Miriam,

Královič Viktor, FEI STU

Králová Stanislava,

Kráľ Martin,

Kráľ Matej,

Kráľová Eva, Fakulta architektúry STU

Krížik Peter, UMMS SAV

Krížová Jarmila,

Krčmár Roman,

Krčmář David, Prírodovedecká fakulta UK

Krško Jaromír, Fakulta humanitných vied UMB Banská Bystrica

Krško Ondrej, FMFI UK

Kršková Alexandra, Turčianska knižnica v Martine

Kršková Katarína, Ústav experimentalnej endokrinogie

Kršková Martina,

Kuba Richard,

Kubackova Andrea, Ustav krajinnej ekologie SAV

Kubacková Jana,

Kubala Marek, Žilinská Univerzita

Kubala Miroslav,

Kubalik Jan, Czech DEX s.r.o.

Kubalová Ivona,

Kubalová Silvia, Prírodovedecká fakulta UK

Kubalíková Jana,

Kubalíková Katarína,

Kubačka Ján,

Kubačka Marek,

Kubašková Alena, Gymnázium Michala Miloslava Hodžu

Kubena Branislav,

Kubica Juraj, Slovenská technická univerzita

Kubikova Blanka, UACH SAV

Kubina Peter, VUZ-PI Bratislava

Kubincová Jana,

Kubinec Milan, FMFI UK Bratislava

Kubinec Robert, Prif UK

Kubinec Tomáš,

Kubinová Katarína, Gymnázium

Kubisa Tomáš,

Kubisová Mária,

Kubička Erik,

Kubo Martin, študent, Filozofická fakulta TU

Kubo Michal,

Kubovics Juraj,

Kubovicsova Dorota,

Kubovicsova Maria,

Kubová Bernadeta, Trnavská univerzita v Trnave

Kubák Matúš, Technická univerzita v Košiciach

Kubáni Bronislav,

Kubáni Viliam, Prešovská univerzita

Kubáň Viktor,

Kubíková Mária,

Kubíčková Anna,

Kucera Michal, Elektrotechnicky ustav SAV

Kucera Ing. Stefan,

Kucerova Amalia,

Kucerova Lucia, UEO SAV

Kucharik Daniel,

Kucharik Dušan, Výskumný ústav dopravný

Kucharik Ondrej,

Kuchariková Adriana, SZU

Kucharovič Peter,

Kucharík Milan,

Kuchtová Jana,

Kuchár Juraj, Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach

Kuchťák Jozef, študent TU Zvolen

Kuciak Anton, Ing.Anton Kuciak

Kucianová Anna, SNK

Kuciaň Miroslav,

Kucková Zuzana,

Kudela Karel, Ústav experimentálnej fyziky

Kudela Stanislav, Ustav materialov a mechaniky strojov SAV

Kudja Jozef,

Kudjová Soňa,

Kudlová Gabriela,

Kudlová Kristína,

Kudláč Dávid,

Kudláč Milan,

Kudláčová Blanka, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

Kudláčová Lenka, študent

Kudzia Viktor,

Kufčák Emil,

Kugla Martin, Fair Analyses

Kuhn Igor,

Kujan Martin,

Kuka Ivan, Slovenská národná knižnica

Kukan Marek,

Kukan Matúš,

Kukanová Zuzana,

Kukla Ján, ÚEL SAV

Kuko Peter,

Kukoľ Peter,

Kukuk Ján,

Kukurova Ivica,

Kukurová Lenka,

Kukučková Beáta,

Kukučková Soňa,

Kukučová Mária,

Kulan Peter, Prešovská univerzita v Prešove

Kulfan Ján, Ústav ekológie lesa SAV

Kulfan Miroslav, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

Kulhanek Rastislav,

Kulich Martin, Občiansko-demokratická mládež

Kuliková Lucia, výskumný pracovník, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

Kulinová Eva,

Kuma Peter,

Kuminiak František,

Kumičáková Darina, ŽU Žilina

Kunca Branislav,

Kunce Piotr, UMB Banska Bystrica,/Akad. Umenia Krakov

Kuncírová Viera, ÚEFT SAV

Kundra Emil,

Kundrak Vladimir,

Kundrát Július, FSEV UK

Kunec Patrik, Univerzita Mateja Bela

Kunecova Daniela,

Kunová Gabriela,

Kunová Lenka, EXAM testing, spol. s r. o.

Kunová Miroslava,

Kunt Miroslav,

Kupcová Veronika, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta

Kupková Miriam, ÚMV SAV

Kupčíková Silvia,

Kurdi Gejza,

Kurdiova Irena,

Kurdiova Timea, UEE, SAV

Kurejová Marianna,

Kureková Eva, SjF STU

Kuric Eduard,

Kuric Štefan, (zamestnanec CORA GEO, s. r. o., v Poprade; + živnostník v Kežmarku)

Kurilla Viktor,

Kurillová Katarína,

Kurimsky Radovan,

Kurincová Čavojová Vladimíra, ÚEP SAV

Kurinová Martina, Výskumný ústav papiera a celulózy a.s.

Kuruc Jozef, Katedra jadrovej chémie, Prírodov. fak., Univ. Komenského v Bratislave

Kurucova Tatiana, UMFG SAV

Kuruczová Naďa,

Kusa Dagmar, BISLA

Kusa Daniela, Ustav experimentalnej psychologie SAV

Kusá Mária, Filozofická fakulta UK

Kusý Dalibor, VUPOP

Kusý Martin, Slovenská Technická Univerzita

Kusý Ondrej,

Kutejová Eva, ÚMB SAV

Kutkova Maria,

Kutschy Peter, Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Kuzma Adam, Fakulta architektúry STU v Bratislave

Kuzmik Jan, Elektrotechnicky ustav SAV a Technicka Univerzita Vieden

Kuzmišinová Ivana, Technická univerzita, Ekonomická fakulta

Kuzmová Dagmar, Univerzita v Prešove

Kuzmová Klára,

Kuzmyk Vasyľ,

Kuzmíková Jana, Ústav slovenskej literatúry SAV

Kuzyšin Bohuslav, Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

Kuča Juraj,

Kučera Aleš, Astronomický ústav SAV

Kučera Michal, Centrum vedecko-technických informácií SR

Kučera Miroslav, Aspiro

Kučerková Lucia, FCHPT, STU

Kučerková Magda, Ústav svetovej literatúry SAV

Kučerová Barbora,

Kučerová Danica, Botanický ústav SAV

Kučerová Ivana, FMFI UK

Kučeráková Kristína, Trnavská univerzita v Trnave, Katedra klasickej archeológie

Kučo Tomáš,

Kušnierová Mária, Ústav geotechniky SAV

Kušnirák David, PRIF UK

Kušnyerová Ivana,

Kušnyerová Katarína,

Kušnír Marek,

Kuštek Radovan, študent

Kuštorová Janka,

Kuželová Lenka,

Kuželová Magdaléna, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava

Kvapilova Lucia,

Kvapilová Henrieta, Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV

Kvasnakova Katarina,

Kvasnica Martin, architekt

Kvasnicka Vladimir, Fakulta informatiky a informacnych technologii STU

Kvasnička Matúš,

Kvasz Ladislav, Univerzita Komenského

Kvačkaj Michal, Technická Univerzita

Kvačkaj Tibor, profesor, Hutnícka fakulta TU v Košiciach

Kvašňák Ľuboš,

Kvetan Karol, MtF STU TRnava

Kveton Branislav, Intel Labs

Kveton Radomil, SvF STUBA

Kvetňanský Richard, ÚEE SAV

Kvietikova Ivica, Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Květonová Viera,

Kyjacová Lenka, prírodovedecká fakulta UK

Kyle Kyle, RzACgnFhHE

Kyle Kyle, eqJqFoFVGnUhWh

Kylie Kylie, DKfcXEHWUeJRLEPfL

Kylie Kylie, SJJGlRfQywzfs

Kylie Kylie, SibbfhUrIh

Kylie Kylie, fCEfyFTmRqxpp

Kylie Kylie, fVXqltAKJvojaaxYB

Kylie Kylie, gkmTVwzezG

Kylie Kylie, lreCYPwjGITEUDkrM

Kylie Kylie, uEJROqdsECqY

Kypus Milan,

Kyselova Zuzana, vedecký tajomník, Ústav exp. farmakológie a toxikológie SAV

Kyselá Alžbeta,

Kyselá Alžbeta,

Kyseľ Marián, UPJŠ LF Košice

Kyseľ Peter,

Kyska Miloslav,

Kyslan Karol, Technická univerzita v Košiciach

Kyslan Peter,

Kytka Lukáš,

Kádasi Attila,

Kádasi Horáková Miriam,

Kádaši Ľudevít, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV

Kákoniová Daniela, Chemický ústav SAV

Kákošová Zuzana, Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava

Károlyová Anna, SZU

Kárová Darina, riaditeľka, Medzinárodný festival Divadelná Nitra

Kárász Pavol, Prognostický ústav SAV

Kász Ján,

Kázmérová Kristína, Geothermal anywhere

Kéry Martin,

Kónya Peter, Prešovská univerzita

Kónyová Annamária, Prešovská univerzita

Kóňa Daniel, Stavebná fakulta STU

Kóša Štefan, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně

König Tomáš, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského

Körner Otakar,

Körösi Ladislav, FEI STU

Kúdela Matúš, Prírodovedecká fakulta UK

Kúdela Michal,

Kúdela Miroslav, Správa účelových zariadení SAV

Kúdela Pavol,

Kúkelová Zuzana, ČVUT Praha

Kúšiková Silvia, Prírodovedecká fakulta UK

Kľučár Ľuboš, Ústav molekulárnej biológie SAV

Kľučárová Ľubomíra,

Kľúčik Marian, FEI STU

Kňapová Kateřina, FF UK

Kőrös Zoltán,

Křížková Barbora, Karlova Univerzita v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra Zoologie, oddělení entomologie

Kšiňan Igor,

Kšiňan Jaroslav,

Kšiňan Michal, HU SAV

Kšiňan Michal, Historický ústav SAV

LAZÁROVÁ, Ing. Anna, Slovenská akadémia vied

LOBODA AGNIESZKA, JAGIELLONIAN UNIVERSITY

Labasova Zuzana, CEEV Zivica

Labath Pavel, FMFI UK

Labatova Stanislava, UI SAV

Labaš Vladimír, Strojnícka Fakulta - doktorand

Labašová Eva, DFNsP

Labašová Katarina,

Labdafská Alena, Materská škola

Labdafský Lukáš, študent

Labdafský Peter, inval. dôchodca

Labuda Martin, Prírodovedecká fakulta UK

Labudová Jana, FTVŠ UK

Labudová Martina, Virologický ústav SAV

Labík, Doc, ArtD: Ľudovít, FTF VŠMU Bratislava

Lacher Peter,

Lachký Michal,

Lachmann Gabriel, Utopia

Lacho Dušan, Archa občianske združenie

Lachvac Lubomir, LF UPJS

Laciaková Diana, Prešovská Univerzita v Prešove

Laciková Kristína,

Lacinová Ľubica,

Lacináková Mária, FiF UK

Lack Tomáš, Žilinská univerzita v Žiline

Lackanič Pavol,

Lacko Ivan, Filozofická fakulta UK v Bratislave

Lacko Lukáš,

Lacko Miroslav,

Lacko Ondrej,

Lacko Tomáš, Výpočtové stredisko SAV

Lacko Vladimír,

Lackovičova Ľubica, UEEN SAV

Lackovičová Daniela,

Lackovičová Zuzana, ZŠ s MŠ Smolenice

Lackovičová Ľubica, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV

Lacková Monika,

Lacková Mária,

Lacková Veronika, FMFI UK

Laco Juraj,

Lacova Viktoria, Umelecka skola

Lacsný Boris, UKFv Nitre

Laczko Martin,

Lacík Igor, riaditeľ, Ústav polymérov SAV

Lacíková Serdulová Milica, FF UK

Ladovsky Tomas,

Ladányi Miroslav,

Ladányiová Kristína,

Laffersová Denisa,

Laho Tomáš, SAV, Úfhz

Lahová Martina,

Lahová Monika, Virologický ústav SAV

Lajdová Ľudmila,

Lakata Daniel, FF PU

Lakatoš Boris, Slovenská technická univerzita, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Lakatošová Jana, Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky CVRV

Lakotová Veronika, študentka FiFUK

Laková Dana, SNK, Martin

Laktišová Michaela, FCHPT STU - študent

Lalinska Bronislava, PriF UK

Lalíková Vlasta, CVRV Piešťany

Lamačka Matúš,

Lambert Martin,

Lamosova Jana,

Lampart Filip,

Lancz Tomáš,

Landon Landon, ECCgNAMmDeqKY

Landon Landon, XAucCgMQiwGzwatiIvh

Landon Landon, XuimDJWVxx

Lang Lukas,

Langer Pavel, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV

Langer Roman,

Langer Ronald, Ústav experimentálnej fyziky SAV

Langer Vladimír,

Langova Nada, DF TU Zvolen

Lanstyák István, FF UK

Lanátor Ľubomír,

Lanátor Ľubomír,

Lapin Milan, profesor fyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Lapošová Katarína,

Larva Tibor, slovenská pospolitosť

Lath Dieter, Ústav polymérov SAV

Latinović Mária, študentka FF PU

Latta Pavol, Fakulta matematiky, fyziky a intormatiky Univerzity Komenského v Bratislave

Lauda Branislav,

Lauko Ján,

Lauko Martin, FMFI UK

Lauko Viliam, PRIF UK

Laukova Helena,

Lauková Andrea, UFHZ SAV

Lauková Ľubica, Gymnázium Jozefa Lettricha

Laurinc Zoroslav,

Laurinčík Ladislav,

Laurovičová Dagmar,

Lauš Miroslav,

Lauš Miroslav,

Lauš Ľubomír,

Laušová Eustella,

Laušová Miriam,

Laušová Stela,

Laušová Zuzana,

Lavrin Anton, Technická univerzita v Košiciach

Layla Layla, JYHsQocNeXVeDZjQv

Layla Layla, zDWBSteovwsqHvlQQuz

Lazar Miloš,

Lazarova Renata,

Lazišťan Filip,

Lazorova Lenka,

Lazúrová Ivica, UPJŠ

Lačná Marianna,

Lačný Martin, Prešovská univerzita

Lačný Ľubomír,

Laš Juraj, Zilinska univerzita v Ziline

Laštinec Ján, CVTI SR

Lašček Ondrej, FMFI UK

Laščeková Mária,

Laščiak Dušan,

Leah Leah, ARRcabZdJXwnSe

Leah Leah, XNaKBXBMDKVGVcKvKAn

Leah Leah, drvLXYOOfDEAkxbstFN

Leah Leah, oaRCDSrgApmTqF

Lechman Radovan,

Lechovič Emil,

Leginus Jakub,

Leginuszová Veronika,

Legiň Andrej,

Legíň Michal, Divadlo na hojdačke

Lehocká Veronika,

Lehoczká Viera, Filozofická fakulta UK

Lehoczký Peter, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Lehoczký Peter, UEO, SAV, BA

Lehotova Denisa,

Lehotova Denisa,

Lehotsky Peter,

Lehotská Jana,

Lehotská Jana,

Lehotský Ján, Symat s.r.o.

Leitman Anton,

Leitnerova Janka, Kreativne centrum sro

Lejavová Katarína,

Leláková Ľubica,

Lences Martin,

Lendak Fedor,

Lendvay Róbert,

Leng Ľubomír, ÚFHZ SAV

Lengová Jana, Ústav hudobnej vedy SAV

Lengvarský Lukáš, senátor AS UK Bratislava

Lengyel Daniel,

Lengyel Jozef, FChPT STU v Bratislave

Lengyelova Eva,

Lengyelová Tünde, Historický ústav SAV

Lenharčíková Renata, Národné centrum zdravotníckych informácií

Lenk Miroslav, LF UK

Lenka Hajkova, CHMU

Lenko Martin,

Lenková Rút, Fakulta športu PU v Prešove

Lenovsky Ladislav, FF UKF v Nitre

Lenárt Peter,

Lenártová Elena,

Lenčešová Ľubomíra, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, SAV

Lenčo Peter,

Lenčéš Dávid,

Lenčéš Lukáš,

Lenčéš Patrik,

Lenčéš Zoltán, Ústav anorganickej chémie SAV

Lesajova Jana,

Lesay Ivan, Ekonomický ústav SAV

Lesayová Lenka,

Leskovský Martin,

Lesňák Slavomír,

Letaši Ján, dôchodca

Letko Marián,

Letko Pavol,

Letkova Kristina, LFUK

Letková Jana, PRIF UK

Letková Margita,

Letnanova Elena, STU

Letovancová Eva, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave

Letňanová Elena, STU

Levarski Zdenko, Prirodovedecka fakulta, UK

Levi Levi, EDpeEzOvZWvmG

Levi Levi, MaJltNaNsggyMRIVXo

Lexmann juraj, Ústav hudobnej vedy SAV

Lešinská Ľubica, FA STU

Lešinský Daniel,

Lešinský Ján, SjF STU

Leška Dušan, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK Bratislava

Leško Erik, Univerzita Konštantína Filozofa

Lešková Lívia, Prírodovedecká fakulta UK

Lešková Blahová, Mgr. PhD. Adela, FF Prešovská univerzita v Prešove

Leštinský Michal, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK

Lešundáková Kušniráková Slávka,

Lešňovský Ondrej,

Ležovič Martin,

Liam Liam, UeeAKGWEYG

Liam Liam, yGjuwZVDbG

Libantová Elizabeta,

Libantová Jana, Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV

Libiak Michal,

Libiaková Gabriela, Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV

Libovic Matus,

Lichardus Branislav, Vysoká škola manažmentu

Lichardus Branislav, Vysoká škola manažmentu

Lichardus Svetozar,

Lichner Ľubomír, Ústav hydrológie SAV

Lichvarová Kristína,

Lichvár Peter, Amec Nuclear Slovakia

Lichvárová Mária,

Lichvárová Mária, SOVVA

Lichvárová Mária, UMB

Lichvárová Zuzana, Ing., Continental Matador Rubber

Lichvárová, Ing. Mária, CVRV Piešťany

Lichá Hana,

Lichý Milan,

Lickova Martina, Virologicky ustav, SAV

Lidstone Gerald, Goldsmiths London University

Lidstone Gerald, Goldsmiths, University of London

Lieskovský Peter, -

Lieskovský Tibor, ScF STU, Bratislava

Lietava Ján, II. interná klinika, Lekárska fakulta UK

Lifka Richard,

Liga Ján, UKF Nitra

Lihocky Jan,

Lillian Lillian, EyoZjEasGe

Lillian Lillian, JBKAGONxMoYIDxKRiQ

Lillian Lillian, KpuyDcRyQf

Lillian Lillian, OAmwvmvQKxzde

Lillian Lillian, yHQYzwYCQAi

Lily Lily, gdfOnUvrlU

Lily Lily, ookfpuKigZGJOv

Linczényi Roman, BIC Bratislava

Lindovská Nadežda, Divadelná fakulta VŠMU

Lintnerova Otilia, PRIF UK

Lioncool Lioncool, dOGgwEtmgcczREznXPw

Lipavský Jan, Česká akademie zemědělských věd

Lipnická Milena, Pedagogická fakulta UMB

Lipnická Petra, neulogy

Lipnická Zlata, Zlata Lipnická-UZL

Lipnická Zuzana,

Lipovský Jiří, PřF UHK

Liptajová Anna,

Liptak Boris,

Lipták Imrich,

Liptáková Denisa, FCHPT STU

Liptáčik Ján,

Liskovcová Lucia,

Lisuch Julius, Vyvojovo-realizacne pracovisko ZaSS

Lisyová Oľga, PU, Prešovska Univerzita v Prešove

Liszka József,

Lisá Elena, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Lisý Vladimír, Technická univerzita v Košiciach

Litavský Michal,

Litschmann Tomáš,

Littera Pavol,

Littva Juraj,

Littvová Alžbeta, Knižnica J.Szinnyeiho Komárno

Litvaj Ivan, Zilinska univerzita

Lizoň Pavel, Botanický ústav SAV

Lizoňová Jana, CVRV Piešťany-VUTPHP B.Bystrica

Ličko Stanislav, Základná škola

Ličková Martina, VU SAV

Lišaniková Jana, UMB PDF

Liška Martin, STU Bratislava

Lišková Desana, Chemický ústav SAV

Lišková Oľga, SZU

Lobellová Veronika,

Lobotka Andrej,

Lobotka Juraj,

Lobotka Peter, Elektrotechnicky ustav SAV

Lobotka Vladimir,

Lofaj František, Ústav materiálového výskumu SAV

Lofflerová Katarína, S5P, a.s.

Logan Logan, QRFWQRrTdfnZffaYQ

Logan Logan, YJWiuzULMGafVEt

Logan Logan, bipKtOiutVpaWLkHbOh

Lojko Branislav, Slovenská technická univerzita

Lojková Soňa, PRIF UK

Lokaj,Profesor Ján, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Lomnitzerová Katarína, Nemocnica

Lonek Andrej, STU

Longauer Jaroslav,

Longauerová Alena, Prešovská univerzita v Prešove

Loos Dušan, PRIF UK v Bratislave

Lopušná Katarína,

Lopušná Katarína, Prírodovedecká fakulta

Lopušný Tibor,

Lopúchová Jana, Univerzita Komenského PdF

Lorincz Oto,

Lovacká Valéria,

Lovas Michal,

Lovaš Peter,

Loveček Tomáš,

Lovich Peter,

Lošťák Milan,

Lubinová Beáta, ZŠ s MŠ

Luby Štefan, Fyzikálny ústav SAV

Luby Štefan, Fyzikálny ústav SAV

Lubyova Martina, SAV

Lucas Lucas, APRxmgPflWIJGIqMu

Lucas Lucas, JVrCeRwCtRLZIoC

Lucas Lucas, aeQpYxRpmEZaWr

Lucas Lucas, dXXOfCUjbacxnwFiJZO

Lucas Lucas, eHyCivbDDoPBA

Lucas Lucas, gjkvCSMAAxbEajRRwuZ

Lucas Lucas, iaLVDtUSaDNwb

Lucia Kořenková, Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina

Lucka veronika,

Luckanicova Martina,

Luha Ján, LF UK

Luis Luis, EpgsahuFVUSWFX

Luis Luis, WQCWnUehKSOUTknvYZc

Luis Luis, aLhtTpmGHberUz

Luis Luis, eGPJhIRcgHye

Lukac Pavol,

Lukacikova Lubomira,

Lukacova Kristina,

Lukacova Timea,

Lukačová Helena,

Lukačín Lukáš,

Luke Luke, IoPvFtCXXPH

Luke Luke, vjcEspIiGmJHUTKOb

Lukesova Jana,

Lukeš Vladimír, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Lukešová Alena,

Lukianenko Ľubica, Geologický ústav PriF UK

Luknár Miloš, SvF STU

Lukovická Katarína,

Lukovičová Jozefa, STU Stavebna fakulta

Lukácsová Melinda,

Lukáč Andrej,

Lukáč Branislav,

Lukáč Dušan, IDEÁL plus

Lukáč František,

Lukáč Ján,

Lukáč Michal, Žilinská univerzita

Lukáč Mikuláš,

Lukáč Rastislav, Filozofická fakulta UKF, Nitra

Lukáč Štefan, LF UK

Lukáčik Ľubomír, KVPS Nitra

Lukáčiková Eva,

Lukáčiková Eva,

Lukáčová Alžbeta, ÚHV SAV

Lukáčová Ivana,

Lukáčová Jana, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity

Lukáčová Jana, SOVVA

Lukáčová Katarína,

Lukáčová Klára, Materská škola

Lukáčová Mária,

Lukáčová Nadežda, NbÚ SAV

Lukáčová Zuzana,

Lukáčová Zuzana,

Lukáš Jozef, Prírodovedecká fakulta UK

Lukáš Jozef, Prírodovedecká fakulta UK

Lukáš Jozef, Prírodovedecká fakulta UK

Lukáš Jozef, Prírodovedecká fakulta UK

Lukášová Romana,

Lukšík Ivan, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského

Lulkovič Branislav,

Lulkovičová Eva, Medzinárodné laserové centrum

Lupták David, Lepší svet, n.o.

Lupták Jozef,

Lupták Ján, Prírodovedecká fakulta UK

Lupták Martin,

Lupták Matej,

Luptáková Barbora,

Luptáková Karolína, KPTK, Fakulta ekológie a environmentalistiky, TU Zvolen

Luptáková Lenka,

Luptáková Lenka, Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta

Luston Juraj,

Lustonova Daniela,

Luther Daniel, Ústav etnológie SAV

Luther Miloslav,

Lutherová Deana, podnikateľka - Luther&Partner s.r.o.

Lutišanová Gabriela,

Luttmerding Matej,

Lux Patrik,

Luxova Miroslava, Botanicky ustav SAV

Luzárová Nikola,

Lučanská Ľuba,

Lučeničová Terézia,

Lučeničová Terézia, Prírodovedecká fakulta UK

Lučivjanská Paulína,

Lučková Iveta, SEMBID s.r.o.

Lušpai Karol, Fykulta Chemickej a Potravinárskej technológie STU

Lysakova Lucia, -

Lysina Roman,

Lysá Anna, Univerzita komenského

Lysá Žofia, Historický ústav SAV

Lysý Jozef, Pedagogická fakulta UK

Lysý Miroslav,

Lábaj Ľubomír,

Lánczos Tomáš, Prírodovedecký fakulta UK v Bratislave

Lániová Marta, ÚEE SAV

Lányi Štefan, Fyzikálny ústav SAV

Lásiková Angelika, FCHPT STU Bratislava

Lászlová Katarína, STU

Látečková Jana, SvF, KVHK

Látka Vladislav,

Látková Martina,

Látková Michaela,

Látková Renáta,

Líška Michal,

Líška Miroslav, Datalan

Líška st. Branislav, LF UK

Líšková Zuzana,

Lörincz Igor,

Lőrinc Štefan, Ing. Štefan Lőrinc - ELKO

Lőrincz, Mgr. Peter, CPPPaP Rožňava

MACÁK Kamil, dôchodca

MAGVAŠI Peter, CEIT, a.s., Žilina

MARTIŠKOVÁ, Ing. Anna, Slovenská akadémia vied

MESAROS Lubomir, TU ZVOLEN

MINARIK MILAN,

MUlinka Pavol,

Macek Juraj, PriF UK

Macek Peter, Strojnícka fakulta ŽU

Macek Peter, Strojnícka fakulta ŽU

Macek Vít, Stavebná fakulta TUKE

Mach, MUDR., CSc Peter, LF UPJŠ

Machaj Michal,

Machajdík Daniel, Elektrotechnický ústav, SAV

Machala Drahoslav, Spolok slovenských spisovateľov, podpredseda

Machala Miroslav, Výzkumný ústav veterinárního lékařství

Machala Zdenko, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Machala Zdenko, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Machata Peter,

Machkova Martina, FCHPT

Machkova Nada, Slovenska agentura zivotneho prostredia

Macho Ladislav, Ústav exper. endokrinologie

Macho Palo,

Machova Eva, Chemicky ustav SAV

Machovichová Alexandra,

Machová Zora, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Macháček Tomáš,

Macháčková Lenka, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Macháčová Simona, PřF UK

Maciak Matus, Charles University, Praha

Mackanicova Lenka,

Mackenzie Mackenzie, AVjKjCAoCdp

Mackenzie Mackenzie, dljiEfBMabvocPcOAk

Macko Martin, Historický ústav SAV

Macko Ľubomír,

Macko, JUDr. Tibor,

Mackovič Jasmina,

Mackovič Peter,

Mackovjak Simon, Fakulta matemetiky, fyziky a informatiky, UK BA

Macková Iveta, Ústav anorganickej chémie SAV

Macková Martina,

Macková Michala,

Macková Mária, SAV

Maco Peter, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Macová Eva, SAV

Macáková Eva,

Macáková Ľudmila, dôchodkyňa

Macášek Fedor, BIONT, a.s.

Macúchová Anna, Žilinská univerzita

Macúchová Eva,

Madajová Michala, GÚ SAV

Madaras Mikuláš, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha

Madaras Tomáš, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P.J.Šafárika

Madarasová Gecková Andrea, Univerzita PJ Šafárika

Madarás Ján, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Madejova Jana, UACH SAV

Madeline Madeline, HXZsxSHzwLEy

Madeline Madeline, IihrrxndWJPZcjZwK

Madeline Madeline, OdiiorkRQKoAtoE

Madeline Madeline, VGndTpSZBMjEyzdPJ

Madeline Madeline, sfxhlkfeLQYXRsUfJZF

Madeline Madeline, yrUysWlYTdx

Madelyn Madelyn, TtFEAJOTtGgtVJwq

Madelyn Madelyn, kxadQYDCpn

Madelyn Madelyn, vmDnDEyrNOTrFaMwH

Madelyn Madelyn, ymeJDkthUMcrXWAogb

Madelyn Madelyn, zIEuetCfNZyqjKfJQg

Madison Madison, CmwRUEyoRCyjOnx

Madison Madison, ORzxdYHzfTusxlK

Madison Madison, oSqQUdJewXaLHzz

Madolová Marta,

Madrová Dagmar, Správa účelových zariadení SAV

Madziková Alena, Prešovská univerzita

Madzin Jozef, Prif UK

Madáč Peter,

Magdinová Eva, Arborétum Mlyňany SAV

Magdolen Dušan, Ústav orientalistiky SAV

Magdolen Peter, Chemický ústav SAV

Magdolen Peter, exriaditeľ odboru vysokoškolskej VaT MŠ SR

Magerová Erika,

Magic Magic, DpqALdoJoh

Magic Magic, LCjZhvJitNuSsr

Magic Magic, YhuPaMkYQwhSXn

Magic Magic, ffymixaVNCSlC

Magová Tatiana,

Magová Tatiana,

Magušin Emil,

Magušinová Alena, Ústav ekológie lesa SAV Nitra

Magyaricsová Marta, SOŠ

Magyariová Ľudmila,

Mahagan Karol, fpv ukf

Mahnclfp Mahnclfp, UrXPmdpTVYHr

Mahút Marek, Universität Wien

Majba Marek,

Majcher ján,

Majcin Dušan, GFÚ SAV

Majdan Martin, ŽU-Fstroj-KPI

Majdiak Blažej, študent

Majdiš Mojmír, FMFI

Majdák Myron,

Majer Juraj,

Majer Libor, FEI STU Bratislava

Majer Marek,

Majer Michal,

Majer Tomas, MONOGRAM Technologies

Majerek Rafał, Jagelovska univerzita v Krakove

Majernikova, Prof. RNDr. DrSc Eva, Fyzikalny ustav SAV

Majerník Pavol,

Majerník Tomáš,

Majerníková Valéria, Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany

Majerníková Ľudmila,

Majerová Daša,

Majerová Daša,

Majerová Jarmila, Slovenská národná knižnica

Majerová Kristína, Ústredný archív SAV

Majersky Dusan, ADINIS s.r.o.

Majerská Kristína,

Majerčáková Daniela, FM UK

Majerčíková Monika, Ústav polymérov SAV

Majláthová Viktória, Parazitologický ústav SAV

Majtan Tomas, Ustav molekularnej biologie SAV

Makara Štefan,

Makayla Makayla, EejVPZOWfDZCA

Makayla Makayla, MmOyHTMpyt

Makayla Makayla, MqRrIunqfQhRbGX

Makayla Makayla, QiOqUYioaPMBQzY

Makayla Makayla, tjGWwaVkZyCSeeP

Makovická Klára, ved. pracovník v dôchodku

Makovnik Michal, LFUK

Maková Jarmila,

Maková Lenka,

Maková Tatiana,

Makuch Martin,

Makuša Michal,

Makva Michal,

Makáň Radoslav,

Malarik Martin,

Malatinec Jozef,

Malatinský Tomáš,

Malay Jakub,

Malay Miroslav,

Malayová Lenka,

Malec Peter, Freelancer

Maliar Tibor, FPV UCM TT

Malikova Marta, UPOL SAV

Malikova Slava,

Maliková Zuzana, Technicka Univerzita v Košiciach

Maliničová Lenka,

Malinka Matúš, študent

Malinovský Branislav, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Malinovský Ľudovít, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Maličký Gabriel,

Mališka Matúš,

Malova Petra,

Malovaný Marian, FA STU

Malovcová Alžbeta,

Malovíková Anna, Chemický ústav SAV

Malá Lucia,

Malá Prachárová Martina,

Malík Ján, U SAV

Malík Peter, Ústav informatiky SAV Bratislava

Malík Peter, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Malík Vladimír, Štúdio DOMČEK

Malíková Eva,

Malý Michal,

Malý Peter,

Malý jozef,

Malý Ľudovít,

Malček Róbert, Archeologický ústav SAV

Malčovská Silvia, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

Mamaghani Amir,

Mamaghani Amir, FEKT VUT Brno

Mancovičová Nataša, TUKE, Svf

Manduch Juraj,

Manduchová Ivana,

Mandák Martin,

Manko Peter, Prešovská univerzita

Mann Arne, Ústav etnológie SAV

Mannová Elena, Historický ústav SAV

Manová Alena, FCHPT STU Bratislava

Maníková Blanka,

Maradova Ivana,

Maraček Imrich, UVLF v Košiciach, člen SAPV

Marchevský Ondrej, Inštitút filozofie a etiky, FF PU v Prešove

Marchevský Pavol, Trnavská univerzita v Trnave

Marchevský Pavol, politológ

Marcinek Patrik,

Marcinkechová Helena,

Marcinová Hedviga, PU v Prešove

Marcišová Denisa,

Mardiak Jozef, Lekárska fakulta Univeryity Komenského

Mardiaková Katarína, UNB Bratislava

Marek Jaroslav,

Marek Jozef, UEF SAV

Marek Miloš, Trnavská Univerzita. Filozofická fakulta, Katedra histórie

Marek Miroslav, sjf STU

Marek Peter,

Marenčík Anton,

Marešová, RNDr. Jana, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, FPV, KER

Margeta Ján,

Margetová Anna,

Margetová Dajana,

Margočová Zuzana,

Marhevský Igor, FPV UKF v Nitre

Marhold Karol, Botanický ústav SAV, vedecký pracovník, profesor

Maria Maria, HQhOQrwJCtED

Maria Maria, QGIdWBkWRuGJeSeE

Maria Maria, pmZgDBjUYue

Mariah Mariah, EoBtMVPSRuapGFQN

Mariah Mariah, MMbxOGLqfRvtVzl

Mariah Mariah, pGEfIPLYfCJxhAQ

Mariah Mariah, rSmlpVgfnnw

Mariah Mariah, tUnuysZNIReh

Mariah Mariah, ydMRVOoShLSFcN

Marincak David,

Marissa Marissa, EIrFifUWsQRn

Marissa Marissa, LMiSAXuPtQtYcP

Marissa Marissa, VvbDeljrTQvpmMxEyV

Mark Mark, AfPjgEGJDp

Mark Mark, CHPnmQplAZAukd

Mark Mark, DtAMcgBloOEMXxRhu

Mark Mark, ELsqKUJTvBevtq

Mark Mark, EcQCCnmKxYvXl

Mark Mark, FzdVMbLjtKv

Mark Mark, GxtmffxeadbzqIjUj

Mark Mark, HaijqmrZbIHF

Mark Mark, ImBnYIKOMkYHBHByF

Mark Mark, JNfEwiTCqNFfrIHK

Mark Mark, LbngNiNOTPaPgWy

Mark Mark, LnjglsAcTUg

Mark Mark, LyhfobIpMRn

Mark Mark, PLpTQBRpwWHAmSVW

Mark Mark, PWrRBZWlADaLFb

Mark Mark, QKjoqgwrzRJAqUF

Mark Mark, QudAPUxZHr

Mark Mark, RDDrkWRhzer

Mark Mark, RIlzCOMZMWcJkmef

Mark Mark, RYQzpRNWgXNgnnhr

Mark Mark, SvKhPUEVIiGilnSKxa

Mark Mark, TNABtQuzcsv

Mark Mark, TeaukzclDLo

Mark Mark, UAtYNsvOJjWuiBkK

Mark Mark, UGKlhYbBOUsfgVjTfK

Mark Mark, XLOIMCdwEyF

Mark Mark, XRmMSxyTQkPaztvmcC

Mark Mark, XZVqLRMgSBCOOx

Mark Mark, XttHVYuxwI

Mark Mark, YBOuRdHCgRF

Mark Mark, ZCEUZEcDvDzrhuTg

Mark Mark, dZQtWfvJAbStqFzF

Mark Mark, dmIohsEftuDcKyjO

Mark Mark, eaePOhERXDnHDJuFMkX

Mark Mark, eeokLOHjkTmYfrrTJU

Mark Mark, fpagRuApteVC

Mark Mark, gSyuaPSxPklim

Mark Mark, gUIDfhlFOWj

Mark Mark, gnIQeoBzsoCkR

Mark Mark, kemNvKkOEsEtOmlDTe

Mark Mark, koYRKesDjlgkiZgFWLJ

Mark Mark, mChLdhjUFXLu

Mark Mark, mHfziLoaKbUGlFgYh

Mark Mark, pOjeSKYHlDvBCqDEYvH

Mark Mark, pVUNnWgmOghsOeR

Mark Mark, qGaioQOwKol

Mark Mark, sFFENCoYXLEy

Mark Mark, tIPerkbpbmRPXI

Mark Mark, xDlZsCCXxiopP

Mark Mark, yyCXZLjQUElHSH

Mark Mark, zJuIUPJkxxw

Mark Mark, zdbvXYqXeevTQBGwyR

Mark Mark, zfAXHtdVEOLaVf

Marko Alfonz,

Marko Ján,

Marko Peter,

Markova Andrea,

Markova Jana, UMFG SAV

Markovič Marian, Fyzikálny ústav SAV

Markovič Kočišová Katarína,

Markovičová Veronika,

Marková Dana, Archeologický ústav SAV /doktorand

Marková Erika,

Marková Eva, Ústav experimentálnej onkológie SAV

Marková Ewa, 1.SG v Bratislave

Marková Silvia, ÚMFG SAV

Markoš Jozef, FCHPT STU v Bratislave

Markošová Mária, Fakulta matematiky , fyziky a informatiky, UK

Markušová Kvetoslava, UPJŠ v Košiciach

Markušová Oľga,

Maroszová Jaroslava, STU FChPT

Maroš Michal,

Marošová Eva,

Marošová Lenka, SZU

Marsenić Alexandra, Geofyzikálny ústav SAV

Martanovičová Jana, INFOSTAT

Martančík Branislav, MtF STU

Martaus Jozef,

Martin Kučera,

Martin Vojtela,

Martincová Janka,

Martinec Anton,

Martinka Juraj,

Martinka Juraj, LFUK

Martinka Michal, Univerzita Komenského v Bratislave

Martinkovicova Mária,

Martinkovičová Alžbeta,

Martinková Miroslava, Ustav chemických vied, PF UPJŠ

Martinovicova Adriana,

Martinska Gabriela,

Martinák Boris, AKAB Púchov

Martinčeková Lucia,

Martiš Radovan,

Martišovič Radovan,

Martončik Marcel, Prešovská univerzita

Martoňák Roman, FMFI UK

Martoš Lukáš,

Marták Ján, FCHPT STU

Maruna Tomáš,

Maruniak Ján, Gymnázium M.K. Banská Bystrica

Marushiakova Elena, Institute of Ethnology and Folklore Studies woth Ethnographic Museum at Bulgarian Academy of Sciences

Marušiak Ivan, Gratex a.s.

Marušiak Juraj, vedecký pracovník, Ústav politických vied SAV

Marušincová Denisa,

Mary Mary, QOyTlNZZhHZfl

Mary Mary, bZtKIUjptAWcoYzuNz

Mary Mary, vMqHZiioajeMTiC

Marčeková Viera,

Maršálková Lenka,

Masarik Albín, Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici

Masarovič Daniel,

Masaryk Ivan, EDEA PARTNERS, a. s.

Masaryk Radovan,

Masaryk Ľuboš,

Masaryková Jana,

Masaryková Jana,

Masindova Ivica, Ustav experimentalnej endokrinologie, SAV

Masničáková Viera, xxx

Masničáková Viera, xxx

Masný Matej,

Mason Mason, bhOJPsKeyYqBj

Mason Mason, pOiudMqhsFiszgUC

Mastihubová Mária, Chemický ústav SAV

Mastišová Zuzana,

Masár Juraj,

Mateasikova Bianka,

Mateasikova Ester, FiF UK

Matejdes Marián, UK v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Matejkovič Peter, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Matejková Adriana, Slovenské banské múzeum

Matejková Adriana, Slvoenské banské múzeum

Matejov Milan,

Matejov Peter,

Matejovicova Lenka,

Matejovič Pavel,

Matejovová Jarmila, CVTI SR

Matejová Katarína, Prešovská univerzita

Matejčík Štefan, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK

Materňák Tomáš,

Matečný Igor, Univerzita Komenského Prírodovedecká fakulta

Matiašovský Peter, Ústav stavebníctva a architektúry SAV

Matiašová Martina,

Matichová Tatiana,

Matik Marek,

Matis Branislav,

Matis Martin, FCHPT STU, Danubia Nanotech, s.r.o.

Matisovska Viera, SOŠ-Sabinov

Matisová Marta, VUP, a.s.

Matkovicova Zuzana, PriF UK Bratislava

Matlovič René, Prešovská univerzita

Matlovičová Kveta, Prešovská univerzita

Matláková Mária, Ekonomický ústav SAV

Matoušek Vladislav, Fyzikálny ústav SAV

Matovič Viktor, študent

Matrková Mária,

Matthew Matthew, KTltBqPKsPBQcOOZXy

Matthew Matthew, dbJOzAqVASSynMZjBkk

Matthew Matthew, enhAxXWEEMsiaG

Matthew Matthew, tZCKVQXoTDGNNwv

Mattová Patrícia,

Mattúšek Andrej,

Matulová Mária, Chemický ústav SAV

Matulíková Tamara, Prírodovedecká fakulta UK

Matulčíková Mária,

Matura Andrej,

Maturkaničová Lenka,

Matuška Dušan,

Matušková Lucia,

Matušíková Ildikó, Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV

Matušíková Miroslava,

Matuščák Jaroslav, DF TU Zvolen

Matuščáková Zuzana,

Matys, prof. Mirko, PRIF UK Katedra inžinierskej geológie

Maták Peter,

Matáková Barbora,

Matáková Barbora, Mendelova univerzita v Brne

Matíková Miroslava,

Matúšková Radka, študent Prif UK

Matúšová Dominika,

Matúšová Radoslava, ÚGBR SAV

Maur Norbert, Ústrav sociálej antropológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

Maxa Matej,

Maya Maya, QOngFZubuiJQYKC

Maya Maya, kKXogEPXFxNSMlyKhq

Maya Maya, xHzAbKZKpcNIZxsrs

Maya Maya, zyZPIIRXvqXJechzME

Mazag Ján,

Mazalanová Eliška,

Mazanec Ján, KAIVT FEI STU

Mazák Ján, FMFI UK

Mazán Peter,

Mazárová Eva,

Mazáň Marián, Chemický Ústav SAV

Mazíková Viera, FPT TnUAD v Púchove

Mačejovská Barbara,

Mačejovská Ľudmila,

Mačejovský Jozef,

Mačejová Zuzana,

Mačura Rastislav, Astronomický ústav SAV

Mačák Vladimír, FO

Mačáková Daniela, CVRV

Maďar Jozef, Prešovská univerzita v Prešove

Maďarič Juraj, NÚSCH, a.s.

Maďarová Jana,

Maľučká Lucia, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Maňka Peter, Arborétum Mlyňany SAV

Maňkovská, Ing. DrSc. Blanka, UKE SAV

Maňkovský Fedor, dôchodca

Maňo Peter,

Mašek Ján,

Mašek Michal, Accenture

Maškara Pavol,

Mašková Zuzana,

Mašura Jozef, Klinika detskej kardiologie LFUK DKC NUSCH

Mašľanyová Darina, študent VŠ

Maťašeje Anna, Univerzita Komenského Lekárska fakulta

Maťašík Andre, Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV

Maťaščík Lukáš,

Maťaťa Matej,

Maťko Igor, Fyzikálny ústav SAV

Maťo Vladimír,

Maťuchová Veronika,

Maťufka Matúš,

Maťušová Zuzana,

Medal Richard, Centrum environmentálnych aktivít

Medlová Margita,

Medovič Radovan,

Medvecka Maria,

Medvecká Veronika,

Medvecký Matej,

Medvecký Michal, CVRV Piešťany

Medvecký Štefan, Žilinská univerzita

Medveď Juraj, Stavebná fakulta, STU v Bratislave

Medveď Milan, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Medveď Milan, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Medveďová Alžbeta, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU

Medňanská Irena, Prešovská univerzita

Medňanský, Doc. Mgr. art., PhD. Karol, Prešovská univerzita Filozofická fakulta Inštitút hudobného a výtvarného umenia Katedra hudby

Medžová Andrea,

Medžová Lívia, študent molekulárna biológia

Mega Andrea,

Mego Jaromír,

Mego Michal, LFUK

Melanie Melanie, AQhCpfnvbtLKk

Melanie Melanie, FtfVHkiyUt

Melanie Melanie, cBgSFeUFTCLlLVE

Melanie Melanie, psLjszuOpaKlxpCMZ

Melanie Melanie, qXdEJyskWTB

Meleckova Agnesa,

Meleckova Zuzana, BUSAV

Melecske Akos,

Melega Juraj,

Melich Martin, SPU v Nitre

Melichar Tomáš,

Melicher Jozef,

Melicherová Lenka,

Meliorisová Lucia,

Melisek milos,

Melissa Melissa, BHFknNqPtrtNxdmLS

Melissa Melissa, LXAvoZBIVogvxbl

Melissa Melissa, MnCkMTfnZxPWtfjIjO

Melkusová Helena, Prešovská univerzita

Melo Marian, Univerzita Komenskeho

Melo Matúš,

Meluš Mário,

Melušová Martina, FCHPT v Bratislave, STU

Mendel Ľubomír, Centrum výskumu rastlinnej výroby

Mendelová Daniela,

Menkyna Martin,

Mentel Marek, Katedra Biochémie, PriF UK

Mentelova Lucia, Univerzita Komenskeho Prirodovedecka fakulta

Meravý Tomáš,

Merc Jaroslav,

Mereďa Pavol, Botanický ústav SAV

Mereš Michal, Comenius University

Mertin Dušan, CVŽV Nitra

Mesaros Vladimir, FMFI UK

Mesežnikovová Želmíra, FSEV UK

Mesežnikovová Želmíra, FSEV UK

Messingerova Lucia, Ústav molekulárnej fyziologie a genetiky

Meszaros Attila,

Meszaros Tomas,

Mesároš Martin, Akadémia umení

Mesároš Peter, Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.

Mesárošová Monika, ÚEO SAV

Mesík, MUDr. Juraj,

Metenko Marek,

Meton František, SZČO

Metonová Eva,

Mečiarová Mária, Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta

Meško Dušan, Univerzitná nemocnica Martin

Meško Pavel,

Mešková Michaela, Prírodovedecká fakulta UK

Mgr. Adamčiaková Zlatica,

Mgr. Lenč Marek,

Mgr. Petrova Martina, skolstvo

Mgr.ROVAN Marcel, sukr.

Mia Mia, RuMNBWoWducqvK

Mia Mia, bgcSqkvExn

Mia Mia, kewSVjqWzXWJwivB

Mia Mia, kkdVvsBguLBT

Mia Mia, wQdeVqaMaqtbZ

Mia Mia, xUTWUpzFKNdXdJ

Michael Michael, MCMibaaUjE

Michael Michael, UadXOtzxlLBHNb

Michael Michael, XLoVRYVRACIwGqaJy

Michael Michael, mLGKtqfXucfffkQ

Michal Džatko, VÚPOP

Michal Paulík,

Michal Čeppan, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Michalcova Veronika, Prírodovedecká fakulta UK

Michalec Martin, študent FaF UK

Michalec Milan, CVRV-VÚTPHP

Michalik Peter,

Michaličková Alexandra,

Michalko Jaroslav, Slovenská akadémia vied

Michalko Martin,

Michalko Michal,

Michalko Michal,

Michalko Ľubomír, Fakulta architektúry STU v Bratislave

Michalkova Eleonora, Botanický ústav SAV

Michalkova Ivana,

Michalkova Monika, UACH SAV

Michalkova Veronika, Ustav zoologie SAV

Michalková Eleonóra, Botanický ústav SAV

Michalková Katarína, ÚBGŽ SAV

Michalková Monika, Prírodovedecká fakulta UK

Michalková Mária,

Michalovič Peter, Filozofická fakulta Univerzity Komenského

Michalovič Vladislav,

Michalovýchová Petra,

Michalík Jozef, Geologický ústav SAV

Michalík Marek,

Michalík Tomáš,

Michalíková Alžbeta,

Michalíková Anna,

Michela Miroslav, HÚ SAV

Michelle Michelle, GpddcXydOKPwQFMQ

Michelle Michelle, UwaSEWALCNxEU

Michelle Michelle, noJhphEJYp

Michelle Michelle, vQcIUOIeoMfj

Michelová Michaela,

Michiels Carine, Univesrity of Namur

Michlík, Ing., CSc. Peter, VÚCHV, a.s.

Michna Roman,

Michniak Daniel, Geografický ústav SAV

Michniaková Beáta,

Michnová Barbora,

Michálek Ján,

Michálek Lukáš,

Michálek Martin, Prírodovedecká fakulta UK

Michálek Martin, Ústav anorganickej chémie SAV

Michálek Slavomír, Historický ústav SAV

Michálková Darina,

Michálková Iveta, Amazonka

Mickova Karolina,

Micovčin Tomáš,

Micsinaiová Alžbeta, FiFUK

Midriak Matej,

Midriak Matej,

Midriak Rudolf, Ústav vedy a výskumu UMB + Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied

Miga Michal,

Migaš Jozef,

Miglierini Marcel, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Miguel Miguel, qsyyXtxSmsRvWdMRr

Migát Michal, FCHPT STU Bratislava

Mihalik Ján, ÚMV SAV Košice

Mihalik Marcel,

Mihaliková Katarína,

Mihalová Danica, Ústav experiment.farmakológie a toxikológie SAV

Mihaylova Ina, Sofia University

Mihaylova Katya, Bulgarian Academy of Sciences

Mihaylova-Palanska Miglena, South-West University \"Neofit Rilski\"

Mihaľ Mário,

Mihaľ Roman, Technická univerzita v Košiciach

Mihina František, Prešovská univerzita

Mihina Štefan, Slovenská poľnohospodárska univerzita, člen Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied

Mihok Michal, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Mihok Tomáš,

Mihočková Valentína, SOVVA, o.z.

Mihál, RNDr., CSc. Ivan, Ústav ekológie lesa SAV

Mihálik Daniel, CVRV Piešťany

Miháliková Silvia, Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK

Miháliková Tatiana, Botanický ústav SAV

Mihálková Jana,

Mihálková Klaudia,

Mihálová Simona,

Mihály Róbert, Iniciatíva UM!

Mihály Róbert, Iniciatíva UM!

Mihók Peter, UMB

Mika Marian,

Mike Mike, LpUtKUIseYAzi

Mike Mike, RAxHSuWamjA

Mike Mike, XXrJzGYPlSf

Mike Mike, wpUCHfQneG

Mikeska Tomáš,

Mikeš Jaromír, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

Mikeštík Tomáš,

Mikita Miroslav, Žilinská univerzita v Žiline

Mikita Ondrej,

Mikitová Táňa, Knižnica M.Hrebendu v Rimavskej Sobote

Mikla František,

Mikletič Marek,

Miklisová Dana, Parazitologický ústav SAV

Miklo Ján, RMC s.r.o.

Miklovič Jozef, Katedra chémie UCM Trnava

Miklovičová Eva, STU FEI

Mikloška Marek,

Miklánek Martin,

Miklánek Ondrej,

Miklánková Gabriela, CVTI SR

Mikláš Šimon,

Mikolaj Peter,

Mikolajczyková Eva,

Mikolka Pavol, Masarykova Univerzita

Mikoláš Juraj, Materiálovotechnologická fakulta Trnava

Mikolášiková Andrea,

Mikova Katarina,

Mikula Daniel,

Mikula Jakub,

Mikula Jaroslav,

Mikula Marián, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Mikula Pavol,

Mikulec Marcel, SAV

Mikulec Pavol,

Mikulec Vladimír,

Mikulecová Denisa,

Mikulecová Gabriela,

Mikuličová Ivanka,

Mikulová Martina,

Mikuláš Michal, Univerzita Komenského, študent

Mikuláš Ľubomír, Slovenská národná knižnica

Mikulášek Juraj,

Mikulíková Lenka, Univerzitný technologický inkubátor STU

Mikulíček Peter, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského

Mikus Matej,

Mikuska Branislav,

Mikuš Milan, VUJE, a.s.

Mikuš Peter, FaF UK

Mikuška Ján, G-trend, s.r.o.

Mikušková Tatiana, VÚ SAV

Mikušová Katarína, Prírodovedecká fakulta UK

Mikušová Lucia, FCHPT STU

Mikušová Petra,

Mikušová Vladimíra,

Mikušová, PhD. Monika, Vysoká škola múzických umení

Mikyta Svätopluk,

Mikšíková Eva, Ústav anorganickej chémie SAV

Milan Šuster, SvF STU

Milata Viktor, FCHPT STU

Milatová Alena,

Milec Miloš,

Milincký Ladislav,

Milička Ján, Univerzita Komenského Prírodovedecká fakulta

Milo Vladimír,

Milová Barbora,

Milová Erika,

Milčák Marián, UPJŠ Košice

Mimovicova Zuzana,

Minar Dr. Jan, Dept. Chemie, Ludwig-Maximilians Universität München

Minarikova Ivana,

Minarikova Nikola,

Minarič Bc. Peter,

Minarovicova Jana,

Minaroviech Jana,

Minarovič Igor,

Minařík Martin, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

Mingyar Erik,

Minta Jozef Michal,

Minár Jozef, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Minárik Gabriel, Geneton sro

Minárik Martin, Monoprix spol. s r.o.

Mináriková Alica, LiAxx Biotech s.r.o

Miroslav Vavra,

Mishel Mishel, UJGwFbdTADey

Misik Matej,

Miskolczi Juraj, SPU

Mislovičová Danica, Chemický ústav SAV

Mislovičová Sibyla, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

Mistrikova Veronika, Slovenska akademia vied, Ustav genetiky a biotechnologie rastlin

Mistrík Martin,

Mistrík Miloš, Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV

Mistríková Jela, Prírodovedecká fakulta UK

Mitanová Tatiana,

Mitaľ Mgr.art. Jozef,

Mitková Alica, Ustav experimentálnej endokrinológie

Mitroova Zuzana, UEF SAV

Mitríková Jana, Prešovská univerzita

Mizov Maxim,

Mičeková Denisa,

Mičietová Eva, Univerzita Komenského v Bratislave

Mičko Henrich,

Mičková Martina,

Mičková Ľubica, Filozofická fakulta UK

Mičuch Michal, študent

Mišianik Ján, Onkologický ústav sv. Alžbety

Miškolci Juraj, UNIA KLASTROV SLOVENSKA

Miškolciová Janka, ZŠ Jelšovce

Miškolciová Lucia,

Miškolciová Lýdia, PF UMB Banská Bystrica

Miškovicová Anna,

Miškovičová zuzana, učiteľka na ZS

Miškovsky Pavol, vedúci katedry, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

Miškovský Vladimír,

Mišková Jaroslava,

Mišovičová Margita, Virologický ústav SAV

Miština, CSc. Ing. Timotej, MsÚ Piešťany

Mištinová Ing. Alžbeta, VURV Piešťany

Mišun Martin, FEI STU

Mišák Jakub,

Mišíková Katarína,

Mišíková Pavlína, o.z. Živá planéta

Mlacekova beata, UVLF Kosice

Mladenova Margarita, Sofijská univerzita Sv. Klimenta Ochridského

Mlichová Katarína,

Mlkvá Gabriela,

Mlynarčíková Alžbeta, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV

Mlynková Andrea,

Mlynár Roman, CVŽV Nitra

Mlčúchová Andrea, FiFUK

Mocak Miroslav, Slovenska organizacia pre vesmirne aktivity SOSA

Mocko Martin,

Mocko Martin,

Moczo, prof. RNDr., DrSc. Peter, FMFI UK

Mocák Ján, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Modrava Veronika, Masarykova Univerzita (Brno, CZ)

Mogon Lubomir,

Mojzeš Andrej, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Mojzeš Martin,

Mojžiš Ján, Lekárska fakulta, UPJŠ

Mojžiš Art.D Doc.Mgr.Peter, VŠMU FFTV, Bratislava

Mojžišová Zuzana, FTF VŠMU

Mokriš Marek, Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta

Molińska Agnieszka,

Molly Molly, zLkWfdEKctSHKKr

Molnar Marian, FEI STU

Molnar Ondrej, UVT TUKE

Molnár Martin,

Molnár Martin, Zemplínske múzeum v Michalovciach

Molnár Miroslav,

Molnár Pavol,

Molnár Pavol,

Molnár Peter,

Molnár Viktor,

Molnárová Iveta,

Molnárová Katarína,

Molčányiová Zdravecká Mária,

Moncoľ Ján, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Monošík Rastislav, STU-FCHPT

Monček Vladimír,

Moravanská Katarína, Sociologický ústav SAV

Moravcik Adam,

Moravcik Oliver, MTF STU

Moravcova Magdalena, Studentka FHV UMB v Banskej Bystrici

Moravcová Lucia,

Moravcová Lucia,

Moravec Tomas, Ustav Experimentalni Botaniky

Moravek Juraj,

Moravčík Martin,

Moravčík Michal, Trnavská univerzita

Moravčík Roman,

Moravčík Tomáš,

Moravčíková Daniela, FCHPT STU

Moravčíková Jana, Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV

Moravčíková Magdaléna, SZČO

Mordavská Beáta,

Mordavský Rastislav,

Mores Jozef, szčo

Morgan Morgan, CdVMuYIFNUhejOtb

Morgan Morgan, KelqRpkMciYIvwJtRoS

Moricová Valéria, Žilinská univerzita v Žiline

Morochovičová Monika, Výskumný ústav potravinársky, Bratislava

Morochovičová Tatiana, Pedagogická fakulta UK

Morovics Miroslav Tibor, Predsedníctvo SAV

Morovicsová Eva, Lekárska fakulta UK

Morovičová Petra,

Morvay Jozef,

Morvay Peter,

Morvayová Blanka,

Morvová Marcela, FMFI UK

Morávek Peter, Geothermal Anywhere

Mosko Tibor, CAS CR

Mosna Radoslava,

Mosná Miriama,

Mosnáček Jaroslav, vedecký pracovník, Ústav polymérov SAV

Mosnáčková Katarína,

Motola Pavol,

Motyčka Jozef, FMFI UK

Mozolova Zelmira,

Mozolík Martin,

Mozolíková Mária, dôchodkyňa

Mošať Miroslav,

Moško Matej,

Mošková Antónia, ElÚ SAV

Mošna Zbyšek, UFA, AV ČR

Mošovská Silvia,

Mrafko Peter, FU SAV

Mrafkova Alena,

Mrafkova Eva, skolstvo

Mrafková Lea, SHMÚ

Mramúchová Miriama, Prírodovedecká fakulta UK

Mravcova Katarina,

Mravcová Mária,

Mravec Boris, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV

Mravec Jozef, Institut Jean-Pierre Bourgin, INRA

Mravec Ladislav,

Mravec Michal,

Mravčák Rastislav,

Mraz Patrik, Botanicky ustav SAV

Mračka Igor, MÚ SAV

Mrenová Helga,

Mrnco Ivan, DHI Slovakia

Mrncova Zuzana,

Mrva jaroslav,

Mrákava Igor,

Mrákavová Ľubica,

Mráz Andrej,

Mráz Ján,

Mráz Peter,

Mráziková Darina,

Mrázová Matilda,

Mrázová Viera,

Mrázová Viera, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Mrázová Viera, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Muchová Darina, CVRV Piešťany - VŠS Malý Šariš

Muchová Eva,

Muchová Eva, Ekonomická univerzita v Bratislave

Muchová Jana, Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK

Muchová Jaroslava, Trnavská univerzita

Muchová Mária, F BERG, TU v Košiciach

Muchová Mária, Združenie kresťanských seniorov SR

Muchová Zdenka, FBP, SPU Nitra

Muckova Agnesa, DFNsP, KDP

Mudončeková Silvia,

Mudriková Andrea, STU MTF

Mudrončeková Lívia,

Mudrončík Dušan, MtF STU v Trnave

Mudroňová Jana,

Mudrík Samuel,

Mullerova Denisa,

Mullerová Anna,

Mullerová Darina, PosAm

Multáňová Ivica,

Mulík, PhD. PhDr. Peter, Slovenský historický ústav Matice slovenskej

Munková Mária, MV SR Štátny archív Bratislava

Muranova Kristina,

Murgaš Milan,

Murgašová Žaneta,

Murray Rebecca, študentka

Murrayova Nina,

Murrayová Zlatica, zš Trstená

Murár Roman,

Muráriková Natália,

Murín Ján,

Murín Matej,

Murín Vladimír,

Murín Štefan,

Murínová Ingrid,

Murínová Jana,

Murínová Katarína,

Murínová Lucia, Žilinská univerzita

Murínová Martina,

Murínová Zuzana,

Muríňová Eva, JLF UK

Musil Martin,

Musil Peter, Univerzita Komenského

Musilova Alena,

Musinsky Jan, SAV

Muziková Katarína, Filozofická fakulta UK, Bratislava

Mušinka Alexander, Prešovská univerzita

Mya Mya, HQVOhNxCbQL

Mya Mya, PSwrkuLHeKuhZwEWN

Mya Mya, kjseUeLiIysItf

Mydielka Ľubomír, Detašované pracovisko EF ŽU

Mydla Matej, FaFUK

Mydlová Lenka,

Myslivcová Erika,

Mácsová Ria, Ekopack Slovakia s.r.o.

Májek Michal,

Májek Michal, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Májeková Jana, Botanický ústav SAV

Májeková Magdaléna, ÚEFT SAV

Májsky Jozef,

Máliková Lucia, Slovenský Orol

Mániková Dominika, ÚEO SAV

Mániková Kristína,

Mártonfi Pavol, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Ústav biologických a ekologických vied

Máčada Martin,

Máťuš Marek, FaF UK

Mäsiar Juraj,

Mészáros Gergely, FCHPT STU

Mészáros Ondrej, Univerzita Komenského, Filozofická fakulta

Mészáros Patrik,

Mészárosová Erika, Geografický ústav SAV

Móric Branislav,

Móza Branislav,

Môciková Adriana,

Múcska Vincent, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

Múdry Blažej, študent

Mútňanová Eva,

Mútňanová Lenka,

Múčka Ján, FSEV UK

Mücke Pavel,

Müller Dušan, Ultramed s.r.o.

Müllerová Jarmila, Žilinská univerzita

Müllerová Katarína, Technologický inštitút SAV

Müllerová Mária,

Műller Gabriel,

Műllerová Monika, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

NAHLIK ANTON,

NEVIZÁNSKY Gabriel, Archeologický ústav SAV

Nadubinska Michaela,

Nadubinská Miriam, SAV

Nagajda Ľubomír,

Nagajdova Ľuboslava,

Nagy Attila,

Nagy Imrich, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

Nagy Miroslav,

Nagy Miroslav, Fyzikalny ustav SAV

Nagy Roman,

Nagy Tibor,

Nagy Štefan, Študent UK

Nagyova Alena, Grand Print Plus,s.r.o.

Nagyova Nada,

Nagyová Alžbeta, SAV VÚ

Nagyová Alžbeta, SŠI

Nagyová Júlia,

Nagyová Katarína,

Nagyová Soňa, Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta

Nahácka Veronika,

Nahácka Zuzana,

Nahálková Veronika, ÚBGŽ SAV

Najvirt Bohumír, Fa Najvirt

Najvirt Robert,

Nanasiova Olga, SvF STU, Bratislava

Nasch Ľudovít,

Natalie Natalie, DIskiXeGMulE

Natalie Natalie, SakPqoBmGrzfh

Nathan Nathan, UdtnwilThl

Nathaniel Nathaniel, BAgbxRJDDXYpk

Nathaniel Nathaniel, HmziEWsgAgFBZ

Nathaniel Nathaniel, cqxSKqkYYzIPeAxWE

Nathaniel Nathaniel, eNIQfScKmFc

Nathaniel Nathaniel, xfJfrsHWSnWPuraX

Nather Peter, FMFI UK

Navarová Simona,

Navratil Drahoš, Verejný ochranca práv

Navratilova Eva, Medzinárodné laserové centrum

Navrátil Marek,

Navrátil Tomáš, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i

Navrátilová Natália,

Naďová Alžbeta,

Naďová Katarina,

Naďová Paula,

Naďová Zuzana,

Naňo Tomáš, STU MTF

Necpál Miroslav,

Necpálová Katarína, Prirodovedecká fakulta Univerzity Komenského

Neda Markovská, LF UPJŠ

Nedela Roman, Univerzita Mateja Bela

Nedomová Mária,

Nedorost Jaroslav,

Nedoroščík Jozef,

Neilinger Pavol, FMFI UK

Nemcová Edita, Prognostický ústav SAV

Nemcová Renáta,

Nemec Ivan,

Nemec Ondrej,

Nemec Patrik, Žilinska univerzita v Žiline

Nemeskürthyová Ľudmila, Ústredný archív SAV

Nemeth František,

Nemeček Peter, Univerzita sv. Cyrila a Metoda

Nemeš Pavol, STU SvF Bratislava

Nemjová Katarína, Katedra botaniky, univerzita Karlova

Nemoga Karol, Matematický ústav SAV

Nemčeková Alica, SOŠ

Nemčeková Jozefína,

Nemčeková Miroslava, SjF STU Bratislava

Neogrády Pavel, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

Neradovičová Mária,

Nerušilová Nina, Sovva, o.z.

Nerád Ivan, Ústav anorganickej chémie SAV

Neumann Jozef,

Neumannová Ľudmila,

Neupauer Alexander, SPaP a.s. Bratislava

Neupauer Ludovit,

Neupauer Marek,

Neupauer Marek,

Neupauerova Ing. Zuzana, Ekonomicka univerzita

Neupauerová Jana, Technická univerzita v Košiciach

Neupauerová Renáta, LDM Zvolen

Nevaeh Nevaeh, IMexfnKDrXLr

Nevaeh Nevaeh, zzOjIHrqlutewFhi

Neveďal Peter, VŠMU FTF

Neveďalová Magdaléna,

Nevolný, Mgr. Peter, OKH P PZ

Nevrlova Dominika,

Nečedová Mária,

Nešťák Matúš,

Nešťák Ľubor,

Nicholas Nicholas, BTyUSGCzVUOAqbH

Nicholas Nicholas, ZtdeWONJSR

Nicholas Nicholas, gnQzqCJOkIEFxC

Nicholas Nicholas, kMWtLvydXW

Nichtová Zuzana,

Nicole Nicole, BJapVzjcPKhIQOUCCZj

Nicole Nicole, GOSmLbxSXmlqPxZQMf

Nicole Nicole, KtUXWKjMzaqHfxN

Nicole Nicole, PnkuXPStvZuInjRM

Nicole Nicole, QKYWRpKiNwbPDSrT

Nicole Nicole, RoRBWhvdtIsrKhqyS

Nicole Nicole, fOuwfVMIYHvZhVs

Nicole Nicole, oVxeOWIhjZHJeWaS

Niczová Renáta, Nitrianska galéria

Niederová Ľubica, ÚBGŽ SAV

Nigutova Katarina, SAV

Nikodem Pavel,

Nikolov Christo,

Nikolova Svetlina, Bulgarian Academy of Sciences

Nilson Nilson, pxdikCFMVRH

Nincz Marian,

Nitrayová Soňa, CVŽV Nitra

Nizna Bozena,

Nizna Darina,

Nizny Jozef,

Niňajová Iveta, Strategy & Development Consultant

Niševa Božana, Ústav bulharského jazyka

Ništiar, Prof.MVDr.CSc., František, Univerzita P.J.Šafárika, Lekárska fakulta

Nižnanský Ľuboš,

Nižná Božena,

Nižňanský, Prof. Eduard, Katedra všeobecných dejín FF UK

Noah Noah, POjzNpQrYsFShGU

Noah Noah, ZeNJQBzqloNjRrzd

Noah Noah, phFUMtKlUF

Noga Jozef,

Noge Filip,

Noge Juraj, CVTI SR

Nogellova Zuzana,

Nohel Ales,

Nosaľ Marek,

Nosek Adam,

Nosek Radovan, Žilinská Univerzita v Žiline

Nosko Peter,

Noskovičová Viera,

Nosková Mária, Prírodovedecká fakulta UK

Nosál Ján,

Novacik Peter, Brectan, o.z.

Novak Lukas, Katedra parazitologie, PrF UK, Praha

Novak Michal, Neuroimunologicky ustav SAV

Novak Peter,

Novakova Eva, VU SAV

Novakova Martina, ICT Prague

Novanská Hana, RÚVZ TT

Novohradská Silvia, Univerzita Komenského Lekárska fakulta

Novota Peter,

Novotna Katarina,

Novotna Katarina,

Novotny Branislav, MU SAV

Novotny Ivan, FEI STU

Novotny Martin,

Novotná Anna,

Novotná Nária, Trnavská univerzita v Trnave

Novotná prof. Dr. DrSc. Mária, Trnavská univerzita v Trnave

Novotný Aleš,

Novotný Ján, Geografický ústav SAV

Novotný Marián,

Novotný Martin, LF UPJŠ, KICM

Novotný Miroslav, ŠČAS LF UK

Novotný Pavel, Žilinská univerzita

Novotný Peter, FMFI UK, Mlynská dolina, Bratislava

Novotný Rastislav,

Novotová Alena,

Novoveský Michal,

Novožilová Kristína,

Novysedlák René,

Novysedláková Miroslava, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Novák Igor, Ústav polymérov SAV

Novák Marek, FEI TUKE

Novák Michal,

Novák Pavel, Imperial College London, UK

Novák Peter, Geothermal Anywhere

Novák Radek,

Novák Viliam, Ústav hydrológie SAV

Novák Vladimír,

Novák Ing Richard, Dôchodca , Jednota dôchodcov

Novák, prof. DrSc. Jozef, dôchodca

Nováková Anna,

Nováková Ivana,

Nováková Jana, Ústav molekulárnej biológie, SAV

Nováková Katarína,

Nováková Magdaléna, Geografický ústav SAV

Nováková Miroslava, Imperial College London, UK

Nováková Zuzana, Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Nuhlíček Martin, Filozofická fakulta UK, Katedra filozofie a dejín filozofie

Nuhlíčková Soňa, SAV

Nvota Juraj, Divadlo Astorka Korzo´90

Nábělková Mira, FF UK Praha

Nádaždy Vojtech, Fyzikálny ústav SAV

Nádaždy Vojtech, Fyzikálny ústav SAV

Nádaždyová Terézia,

Náglová Hedviga, LFUK

Náhlik Ján,

Nány Peter,

Nánási Tibor, MTF STU Trnava

Némethova Matilda, Virologický ústav SAV

Némethová Silvia, Ekonomická univerzita

Némethová Vlasta, Prírodovedecká fakulta UK

Némethová, Ing. Lenka, Technická Univerzita v Košiciach

Némethy PETER,

Némethyová Barbora, Prešovská Univerzita

Némethyová Barbora, Prešovská Univerzita

Nétryová Zuzana,

Nôta Roman,

Němcová Eva, Slovenská zdravotnícka univerzita

Němec Tomáš, Ústav termomechaniky AVČR

Obdržálek Vladimir,

Obdržálková Eva,

Obert Bohus, Ustav genetiky a biotechnologii rastlin SAV

Obertová Eva,

Obertáš Juraj,

Obrcianová Daša, CVRV - VUTPHP

Ocelíková, profesor Eva, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach

Ocenas Emil, NETsystems

Ocenasova Zuzana,

Odler Martin,

Odler Martin, Český egyptologický ústav

Odnogová Zuzana, Vyskumny ustav potravinarsky

Odrobiňák Jaroslav, Žilinská univerzita

Odrobiňáková Sabína, vhs-sk-projekt, s.r.o

Ohraďanová Anna,

Okenka Imrich, prorektor, Univerzita J. Selyeho

Okkel Samuel,

Okolicanyova Lucia,

Okuliarová Monika, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Okániková Erika, RRA Skalica

Okša Gabriel, Matematický ústav SAV

Olah Andrej, FA STU

Olej Vladimír, Univerzita Pardubice

Olejarova Daniela,

Olejár Martin, SPU v Nitre

Olejár Vladimír,

Olejárová Mária,

Olexa Ladislav, Archeologický ústav SAV

Oleárová Anna, Farmaceutická fakulta UK v Bratislave

Oliver Oliver, PUfnghhOrz

Oliver Oliver, QvVdNDVWUhHtqbFjFuT

Olivia Olivia, GuYWAQlKGYOWvMeEJlw

Olivia Olivia, YdBpoGpaoycamTyS

Olivia Olivia, pzbJEzQJymlzRxsx

Olivia Olivia, qNAducSDrXNJDM

Oller Jan,

Olos Peter,

Ološtiak Martin, FF PU v Prešove

Olsavova Zora,

Olšavská Katarína, Botaniský ústav Slovenskej akadémie vied

Olšovská Katarína, SPU v Nitre

Olšovský Peter,

Omachelová Milada, STU Bratislava

Omasta Štefan, Prírodovedecká fakulta UK

Omastová Mária, Ústav polymérov

Ondejková Mária, Správa účelových zariadení SAV

Ondeková Jana,

Onderik Juraj, FMFI UK

Onderová Barbora,

Onderová Iveta, STU Bratislave, SjF

Onderová Monika, Parazitologický ústav SAV

Ondica Bystrik,

Ondika, Ing. Pavol, Dôchodca; (posl.zam. Vihorlat Snina)

Ondrašovič Miloslav, UVLF-Košice

Ondreičková Katarína, Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany

Ondrejička Vladimír, VUJE Trnava, a.s.

Ondrejka Jaroslav,

Ondrejka Martin, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

Ondrejka Róbert, UVLF

Ondrejkovič Peter, Ústav merania

Ondrejkovič, prof. PhDr., DrSc. Peter, UKF

Ondrejkovič, prof. PhDr., DrSc. Peter, UKF Nitra

Ondrejkovič, prof. PhDr., DrSc. Peter, UKF Nitra

Ondrejkovič, prof. PhDr., DrSc. Peter, UKF Nitra

Ondrejkovič, prof. PhDr., DrSc. Peter, UKF Nitra

Ondrejkovičová Iveta, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU

Ondrejkovová Ivana,

Ondrejková Ivana, Prírodovedecká fakulta UK

Ondrejková Ľubomíra,

Ondrejmišková Katarína,

Ondrejovič Slavomír, Jazykovedná ústav Ľ. Štúra SAV

Ondrejovič Slavomír, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

Ondrejčo Michal,

Ondrejčák František, Výskumno-šľachtiteľská stanica

Ondreáš Radovan,

Ondriaš Karol, ÚMFG SAV

Ondriska Martin, VŠMU

Ondrišekova Ivana,

Ondrovič Adrián, súkromná firma

Ondrovičová Gabriela, ÚMB SAV

Ondrus Vladimir, Universität Hohenheim

Ondruš Michal,

Ondruška František,

Ondruška Juraj, Slovenská technická univerzita

Ondruška Ján, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Ondruška Ľubomír, CVŽV Nitra

Ondrušková Andrea,

Ondrušková Emília, Ústav ekológie lesa, SAV

Ondrušková Eugénia, Matematický ústav SAV

Ondrušková Ivana, FPVMV UMB Bystrica

Ondrušková Ľudmila,

Ondrušová Zuzana,

Ondrášik Martin, Stavebná fakulta STU Bratislava

Ondráško Ľubomír,

Ondrášková Adriena, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Ondrášová Monika,

Ondrčka Juraj,

Onger Peter,

Oniščenko Juraj, Univerzita Komenského

Onuferova Eva,

Opalková Jarmila, FF PU

Opaterná Ľubica,

Opavská Zdeňka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Opoldusová Zuzana,

Opálenská Kristína,

Oravcova Ivana,

Oravcova Katarina,

Oravcova Marta,

Oravcová Adriana, Jazykovedný ústav ĽŠ SAV

Oravcová Eva, Fakulta architektúry STU

Oravec Andrej,

Oravec Andrej,

Oravec Dusan,

Oravec Ivan,

Oravec Laco, Nadácia Milana Šimečku

Oravec Martin,

Oravec Matej,

Oravec Miloš, FEI STU Bratislava

Oravec Miroslav,

Oravec Peter,

Oravec Tomáš, študent LF MU

Oravec Vladimir,

Oravska Alena, SAV

Orbanová Eva, Trnavská univerzita v Trnave

Orbánová Eva, ÚKE SAV

Orfánus Tomáš, Ústav hydrológie SAV

Orgoníková Anna,

Orgován Lukáš,

Orgoňová Oľga, Filozofická fakulta UK Bratislava

Oriňáková Renáta, PF UPJŠ

Orlovský Ján, Západoslovenská energetika, a.s.

Orlíček Milan, Správa účelových zariadení SAV

Orolínová Zuzana,

Oros Mikuláš, Parazitologický ústav, SAV

Orosová Martina,

Orosová Martina, Parazitologiský ústav SAV

Orosz Stefan,

Orosz Vincent,

Oroszová Lenka, SAV

Oroszová Magdaléna, UPJŠ

Oroszová Zuzana,

Orsag Jakub, UPJS Kosice

Orszagh Marek,

Országh Ivan, PriF UK

Országh Juraj, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského

Országhová Danica, SNK

Országhová Danica, SNK

Országhová Zlatica, PriF UK

Országhová Zuzana, Lekárska fakulta UK

Orság Peter, PriF UK

Orságová Anna, STU-FCHPT

Orságová Veronika,

Orth Tomáš,

Oružinský Róbert,

Orviský Martin,

Osadský Michal,

Oslancova Ivancova Livia,

Oslanec Peter, Sapa Profily a.s.

Oslanec Peter, Ústav materiálov a mechaniky strojov, Inoval, SAV

Ostatník, CSc. Dr. Marián, AZEN-Aliancia za Európu národov

Ostertagova Alexandra, FF UK Bratislava

Ostricová,Ing. Alžbeta, NÚRCH

Ostrožlík, RNDr., CSc. Marian, Geofyzikálny ústav SAV

Osvald Lukáš,

Osyková Linda, Historický ústav SAV

Osyková Mária,

Oszlányi Július, Ústav krajinnej ekológie SAV

Otahelova Helena, Botanicky ustav SAV

Otepka Pavol, SPU v Nitre

Otrísalová Lucia, Filozofická fakulta UK

Ottingerova Jana,

Ottonellova Karolina,

Otčenášová Slávka, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Ovadová Alena,

Ovadová Daniela,

Ovečka Matej,

Ovečka Michal,

Ovečka Milan,

Ovečková Ingrid, VU SAV

Ovečková Mgr.Oľga,

Ováriová Daniela, FIF UK Bratislava, študentka

Owen Owen, AeLSXvZIYEfvkqJs

Owen Owen, LTybvJtqLKWnkaK

Ox Karol,

Ozdín Daniel, Univerzita Komenského, PriF UK

Ozdínová Silvia, Geologický ústav SAV

Ozorovský Vojtech, Lekárska fakulta UK

Očenášová Jana, Archiv UK

Oťaheľ Ján, Geografický ústav SAV

Ožvaldová Adriana,

Ožďáni Ondrej, Archeologický ústav SAV

PAnigaj Ľubomír, PF UPJŠ

PETRIK Peter, UMMS SAV

POLÓNI Marián, Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Pacak Branislav,

Pacalaj Marian, NLC Zvolen

Packova Veronika, Univerzita Komenskeho

Paczkowska Jana,

Pado Rudolf, Občianske združenie TATRY

Padová Alexandra,

Padušňáková Martina,

Pagac Rastislav,

Pagacik Jan,

Pagacikova Alena,

Paige Paige, ODvIwxhXyWpboKFT

Pajtáš Ľubomír,

Pakanova Zuzana, FCHPT STU

Pakšiová Julie,

Palacka Ivan, Zamestnanec

Palacka Vladimír, SAE - Automation, s.r.o.

Palajová Silvia, Strojnícka fakulta ŽU

Palenčár Peter, Ústav polymérov SAV

Palenčár Rudolf, SjF STU v Bratislave

Palenčárová Marianna,

Pales Dalibor,

Palik Miroslav, FCHPT STU Bratislava

Palkechová Danka,

Palko Marek,

Palkovicova Estera,

Palkovič Tomáš,

Palkovičová Ľubica, Slovenská zdravotnícka univerzita

Pallai Martin,

Pallang Andrea, AP GALLERY o.z.

Paltseva Nataliya, Astronomický ústav SAV

Paluch Ján,

Palugová Ivana,

Paluška František, OZ Náš domov Sásová

Palušková Bibiána,

Palušáková Mária,

Palúch Martin, ÚDFV SAV

Palček Peter, Žilinská univerzita v Žiline

Palčová Lenka,

Panajotov Veličko, Univerzita sv. Klimenta Ochridského v Sofii

Panak Branislav, STU

Pankuch Peter,

Panuška Štefan, Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, interný doktorand

Panák Daniel,

Panák Jozef,

Panák Ján, FCHPT STU v Bratislave

Panák Martin,

Panáková Beata,

Panáková Jana,

Panáková Zuzana,

Panáková Zuzana,

Pančíková Hana, SAŽP

Pančíková Marta,

Papajová Barbora,

Papala Jozef,

Papcunová Miroslava, TU v Košiciach

Papp Peter, vedecký pracovník, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Pappalardo Juan Sebastian, National Institute for Agricultural Technology

Papranec Lukáš,

Papula Ján, Fakulta managementu Univerzity Komenského

Papánková Blažena, FCHPT STU Bratislava

Papáč Richard,

Papčo Stanislav,

Papčo Stanislav,

Papčová Cecília,

Papčová Zuzana, UPJŠ v Košiciach

Papčová Zuzana, UPJŠ v Košiciach

Parada Ján, E-zine Humanisti.sk

Paradeiserová Marta,

Parchovianský Milan, doktorand, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Pardo Vive Enrique, Elektrotechnický Ústav, Slovenská Akadémia Vied

Parenička Pavol, Slovenská národná knižnica

Parkányi Vladimír, Centrum výskumu živočíšnej výroby

Parobeková Jitka, Filozofická Fakulta UK

Parobok Štefan,

Parohova Jana, SAV UNPF

Partlová Andrea,

Partová Edita, PdF UJS Komárno

Parvanov Michal,

Paskova Ludmila,

Pastircak Blahoslav, UEF SAV

Pastirčák Daniel,

Pastirčák Martin,

Pastirčáková Katarína, Ústav ekológie lesa SAV, Pobočka biológie drevín

Pastorek František,

Pastorek Michal, Ústav Experimentálnej Onkológie SAV

Pastoreková Jarmila,

Pastoreková Laura,

Pastoreková Štefánia,

Pastorkova Katarina, Univerzita Komenskeho, Prirodovedecka fakulta

Pastorkova Sona,

Pastorková Oľga,

Pastorková Zuzana,

Pastuchová Zuzana,

Pastyrik Patrik,

Patarák Michal, Psychiatrické oddelenie, FNsP F.D. Roosevelta

Patarák Ondrej, -

Patay Tibor,

Patayová Alžbeta,

Patric Patric, lZdygvgFgBr

Patrick Patrick, HIHnxlLWwayqkRpK

Patrícia Boršová,

Paudits Karol,

Pauditsová Eva,

Paule Ladislav, Technická univerzita, člen SAPV

Paulen Radoslav, STU

Paulenda Tomáš,

Pauliaková Ivana,

Paulik Tomas,

Paulikova Lenka,

Pauliniová Zora,

Paulišin Marek,

Paulišin Michal,

Paulišinová Lívia,

Paulovicova Nina,

Paulovič Aurel, FIIT STU

Paulovičová Ema,

Paulovičová Petra,

Paulíková Jarmila,

Paulíková Lucia,

Paulíček Igor, FF MU Brno

Paučo Ján,

Paučo Mikuláš,

Paučo Radoslav, FMFI UK

Paučová Jana, Stredná odborná škola Hnúšťa

Pavelka Martin,

Pavelka Slavomír,

Pavelkova Nikoleta,

Pavelková Jana, ÚMFG SAV

Pavlanská Lucia,

Pavlechová Mária, SZU

Pavlendová Gabriela,

Pavlendová Hana,

Pavlik Ján, FCHPT STU

Pavlik Karol,

Pavlik Lukas,

Pavlikova Ivona,

Pavlikova Olga,

Pavlinec Juraj, Ústav polymérov SAV

Pavlov Jan,

Pavlova Maria,

Pavlovič Andrej,

Pavlovič Peter, Neptun Specijalitet d.o.o.

Pavlovič Peter, Právnická fakulta, Masarykova univerzita

Pavlovičová Jarmila, FEI STU Bratislava

Pavlovičová Kristína, Filozofická fakulta UK a Viedenská univerzita

Pavlovičová Michaela, UMFG

Pavlovkin Ján, Botanický ústav SAV

Pavlová Jana,

Pavluvčíková Elena, Inšt.psychológie FF Prešovskej univerzity

Pavluš Ladislav,

Pavlík Gabriel,

Pavlík Peter,

Pavlík René,

Pavlík Roman,

Pavlík Viliam, Ústav anorganickej chémie, Slovenská Akadémia Vied

Pavlík Vladimír,

Pavlík Vladimír, SvF, Slovenská technická univerzita

Pavlíková Edita, CVRV

Pavlíková Lenka, Ministerstvo vnútra SR Štátny archív v Bratislave

Pavucek Miroslav,

Pavúk Peter, Katedra archeológie FiFUK

Pavúk Tomáš,

Payer Juraj, LF UK

Payton Payton, QKqqQLstqSDRBmCGfq

Payton Payton, yJzguOgAMEP

Pazmanyova Katarina,

Paíčková Zuzana,

Pačaiová Hana, Technická Univerzita v Košiciach

Paľa Gabriel, Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta

Paľa Martin,

Paľko Martin,

Paľkova Daša, dochodkyna

Pašiaková Mariana, Prif UK

Paška Jaroslav, Parlement européen

Paška Peter,

Paško Martin Paško,

Pašteka Lukáš,

Pašteka Lukáš, Prif UK

Pašteka Roman, UK v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Pašteková Michaela, VŠVU

Paštéková, Prof. Jelena, Ústav aslovenskej literatúry SAV

Paššová Laura,

Paššák Juraj, Thermo|solar Žiar s.r.o.

Paššák Juraj, Thermo|solar Žiar s.r.o.

Paššák Juraj, Thermo|solar Žiar s.r.o.

Paššák Peter,

Pažická Alexandra, ŠGÚDŠ

Pažický Vladimír, študent, Žilinská Univerzita v Žiline

Pažitný Andrej, Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.

Pažitný Andrej, Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.

Pažák Peter, Aon Benfield

Pecadny Igor,

Pecen Štefan, simulta, spol. s r.o.

Pecho Jozef, Slovenský hydrometeorologický ústav

Pecho Jozef, Ústav fyziky atmosféry AV ČR

Pecho Štefan, FiF UK

Pecho, ml. Štefan, ÚMV, Práv,fakulta UK,

Pechová Nadežda,

Pecháček František, MTF STU Trnava

Pecháček Juraj, FEI STU v Bratislave

Pecháčová Michaela,

Pecháňová Oľga, Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV

Peciar Marián, Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Pecina Jozef, FF UCM v Trnave

Pecivova Jana, ÚEFT SAV

Pecko Stanislav, FEI STU

Pecuch Michal, T-Com

Pecuch Peter, VÚOS a.s.

Pecušová Katarina,

Pekarcikova Jarmila, Trnavska Univerzita v Trnave

Pekarik Štefan,

Pekarovic Pavol, ziadna

Pekarovič Peter,

Pekarová Michaela, Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Pekarík Eduard,

Pekaríková Jana,

Pekařová Katarína,

Peknušiaková Eva,

Pekuniak Miroslav,

Pekár Adam,

Pekár Ján, prorektor, Univerzita Komenského

Pekár Martin, Prešovská univerzita v Prešove

Pekárik Ladislav, Ústav zoológie SAV

Pekárová Pavla, Ústav hydrológie SAV

Pelachová Tatiana, ÚMMS SAV

Pelech Ondrej,

Pelech Ondrej,

Pelech Peter,

Pelechová Alena,

Pelikan Martin, University of Missouri

Pella Daniel, UPJŠ Lekárska Fakulta v Košiciach

Penchev Vladimir, Ústav pre etnologiu a folkloristiku s Etnografickým muzeom BAV - Sofia

Penesová Adela, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV

Penesová Adela, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV

Penteková Anna,

Pentrák Martin, Ústav anorganickej chémie SAV v Bratislave

Perecárová Monika,

Peres Sámuel, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK

Perešíni Peter,

Pergler František, VŠMU Bratislava

Perný Marián, Botanický ústav SAV

Perný Milan, FEI STU

Perovský Tomáš,

Perutka Igor,

Pesko Tomas,

Pestun Ivan,

Petelen Ivan, FA STU

Peter Glončák,

Peter Hudek, UI SAV

Peter Trebaticky, Ustav informatiky SAV

Peter Švík, doktorand, Historický ústav SAV

Peternai Zuzana, Gymnázium P. Pázmáňa

Peterová Ivana,

Peterská Daniela, VÚP

Petluš Peter, UKF v Nitre

Petra Lukáš,

Petranský Ivan Albert, Ústav pamäti národa

Petraskova Kristina,

Petrasová Alica, Prešovská univerzita v Prešove

Petraško Ľudovít, Prešovská univerzita

Petrenčíková Nadežda, Ústav polymérov SAV

Petrigalla, Ing. Jozef, dôchodca

Petrigalová Nora,

Petrigalová Simona,

Petrik František,

Petrikova Jana, LF UPJS Košice

Petrikova Jana, TUKE SvF

Petrikova Nadežda,

Petrikova Zuzana, 3M

Petrikovič Peter, Centrum výskumu živočíšnej výroby

Petrilová Zuzana,

Petrincová Edita,

Petrisko Juraj, VUVH

Petro Ivan,

Petro Marek,

Petrova Katarína,

Petrovaj Ján, PF UPJS Kosice

Petrovajova Dana, PF UPJS Kosice

Petrovajova Jana,

Petrovajová Michaela, LF UK Bratislava

Petrovič Juraj, ProScienceTech

Petrovič Ladislav,

Petrovič Marián,

Petrovič Pavel, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Petrovič Ľubomír,

Petrovičová Ida, UKF

Petrovová Eva, Univerzita veterinarskeho lekarstva a farmacie

Petrovský Jaroslav,

Petrová Katarína,

Petrová Zuzana,

Petrufová Magdaléna, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

Petruš Gustáv, Digi Slovakia s.r.o

Petruš Ladislav, Chemický ústav SAV

Petruš Lukáš;, Prešovská univerzita

Petrušek Peter, ŽSR

Petruška Miloš,

Petrušková Daniela,

Petrušová Agnesa,

Petrušová Alena, Sapa profily a.s

Petrušová Lenka, Tech. Univerzita vo Zvolene

Petrušová Martina, Prif UK v BA

Petrák Marián, PRIF, Univerzita Komenského v Bratislave

Petrák Martin,

Petránsky, DrSc. Dr.h.c. prof. PhDr. Ľudovít, Fakulta architektúry STU v Bratislave

Petráš Rudolf, SAPV

Petrášek Jozef,

Petrášková Karin,

Petrášová Božena, FF UCM

Petrášová Monika, FF UK

Petrík Igor, Geologický ústav SAV

Petrík Maroš,

Petrík Vladimír,

Petríková Dana,

Petríková Emília,

Petríková Katarína,

Petríček Stanislav, VUCHT a.s.

Petržala Jaromír,

Pevala Anton, Elektrotechnický ústav SAV

Peyton Peyton, BdMOdPDUjJJLWScWcPb

Peyton Peyton, HaZznUDNwbJBn

Peyton Peyton, XgznBOqtDDUasvEv

Pečovský Pavol, UVN -FN Ružomberok

Peškovičová Dana,

Peťko Branislav, Parazitologický ústav SAV

Pfaundlerova Andrea,

Pharma531 Pharma531, uteeiwii

Pharmd312 Pharmd312, twiwpyuu

Piatko Bohuslav,

Piatková Dagmar,

Piatková Svatava,

Piatriková Anna, Vila, TnUAD

Pidanič Pavol,

Pidhajecká Vladimíra, ÚBGŽ SAV

Pieš Ján,

Pifko Henrich,

Pifková Ivana, študent

Pikna Ľubomír,

Piknová Katarína, SAV, Botanický ústav, Bratislava

Pikáliová Katarína,

Pilchová Daniela,

Pileková Zuzana, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

Pilipová Ivana,

Pilipčinec, rektor Emil, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Pilišiová Ružena,

Pilka Boris,

Pilko, PhD. Mgr. Ján, Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU v Prešove

Pilkova Anna, Fakulta managementu UK

Pilát, Ing. Peter,

Pindroch Ivan,

Pindrochová Ivana,

Pindrochová Katarína,

Pindrochová Mária,

Pinková Oľga,

Pintér Slavomír,

Pintérová Beáta, Katedra histórie

Piovarči Samuel, ÚEF SAV

Pipa Peter,

Pipíška Martin, Univerzita Sv. Cyrila a Metoda

Pirický Gabriel, Ústav orientalistiky SAV

Pirohová Ivana, Prešovská univerzita v Prešove

Pirošík Vladimír,

Piršel Miroslav, Ústav experimentálnej onkológie SAV

Pisarova Lucia,

Pisarovicova Anna,

Pisarovičová Viera,

Pisarský Vladimír, Prešovská univerzita v Prešove

Pisarčík Ondrej,

Pisarčík Patrik,

Piscová Magdalena, Sociologický úsatv SAV

Piscová Veronika, ÚKE SAV

Piskunova kvetoslava,

Pistek Peter, STU FIIT

Pitel Jozef, Elektrotechnický ústav SAV

Piteľ Ján, TU v Košiciach, FVT so sídlom v Prešove

Pitoňk Martin,

Pitoňák Michal, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

Pitoňáková Katarína,

Pitra Luboš,

Piussi Lucia, Živé kvety

Pivarník Martin,

Pivarníková Oľga,

Pivarči Martin,

Pivarčiová Anna,

Pivko Daniel,

Pivoluska Matej,

Pivovarníková Júlia,

Piváčková Lenka, FaFUK - študentka

Pištek Michal,

Pišút Peter, Prírodovedecká fakulta UK

Pižemová Natália,

Pjecha Michal,

Pjechová Mariana,

Pješčák MIroslav, SZČO

Plachký Tomáě, Ústav anorganickej chémie SAV

Plachá Iveta, Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV

Plachý Igor, SYMAT s.r.o.

Plachý Jozef, Prírodovedecká fakulta

Plank Plank, qnzrlPqBtrpprQVm

Platková Olejárová Gabriela, FF PU v Prešove

Plauchová Jana,

Plavcan Juraj,

Plavčan Jozef,

Plavčan Jozef, FMFI UK

Plaček Jan, penzista

Plačko Boris, Murstav

Plačko Marián,

Plačková Anna, penzistka

Plačková Katarína, PdF UK Bratislava

Plačková Magdaléna, CVRV

Plašienka Dušan, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

Plašienka Dušan, Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta

Plašienka Dušan, Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta

Plašienka Dušan, Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta

Plašienková Zlatica, FiF UK

Plecenik Andrej, Vedúci katedry, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK

Pleceniková Iveta, Slovenská ekonomická knižnica EU v Bratislave

Pleceníková Andrea, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Plencner Alexander, FMK UCM Trnava

Plencner Martin,

Plesch Gustav, Prírodovedecká fakulta UK

Plesko Michal,

Plesková Zuzana, Masarykova univerzita v Brně

Plesnik Pavol,

Plesník Pavol, Ekonomická univerzita v Bratislave

Pleuková Jana,

Pleva Ľubomil, dôchodca

Plešivčák Martin,

Plichta Dusan, Neulogy

Plišková Anna, Prešovská univerzita v Prešove

Plšíková Jana, UPJŠ, Košice

Plžík Milan, FMFI UK

Pobeha Pavol, Lekárska fakulta UPJŠ Košice

Pobudova Zuzana,

Pochop Jaroslav, SPU v Nitre

Pochybová Soňa, MTA KFKI RMKI

Poctavek Jan, FEI STU BA

Podešlová Katarína, Ústav anorganickej chémie SAV

Podhorská Mária,

Podhorský Ján, Žilinská univerzita

Podlucký Michal,

Podmajerský Marián,

Podmaková Gabriela,

Podoba Juraj, Slovenská akadémia vied, Ústav etnológie

Podobná Lýdia,

Podobová Ing. Ema, Chemický ústav SAV,Bratislava

Podobová Katarína, PSS, a.s.

Podolan Gabriel, FCHPT STU

Podolec Peter,

Podrimavský Milan, Historický ústav SAV

Podstrelený Miloš,

Podstupka Ivan, publicista

Pogányová Michaela,

Pohanka Vladimír, SZÚ

Pohankova Jana,

Pohronská Mária, FIIT STU

Pokorný Vladislav, Fyzikální ústav AVČR

Polacek Lukas,

Polacek Miroslav,

Polacova Viera, Prif UK v Bratislave

Polak Michal,

Polak Milan, Elektrotechnicky ustav SAV

Polakova Lydia, Vitalcentrum

Polakovic Eduard,

Polakovic Richard,

Polakovic Roman,

Polakovicova Lucia,

Polakovicova Maja, Faf UK

Polakovicova Veronika,

Polakovič Jozef, CVRV Piešťany

Polakovič Milan, Slovenská technická univerzita

Polakovič Miloš,

Polakovičová Marta, Slovnaft

Polačiková Mária, Centrum výskumu živočíšnej výroby

Polašková Anna, FMFI UK

Poledňák Juraj,

Polekova Lenka, Celgene s.r.o

Poliak Andrej,

Poliak Andrej,

Poliak Michal,

Poliak Peter,

Poliak Rastislav,

Poliačková Kristína,

Polician Ľuboš,

Polkablová Tatiana,

Pollák Matej, CVTI SR

Pollák Štefan, CVRV-VÚTPHP Banská Bystrica

Polláková Veronika,

Polohová Marta, Prešovská univerzita

Poloncová Erika, Slovenská národná knižnica

Poloncová Erika, Slovenská národná knižnica

Polonsky Filip,

Polovka, PhD. Ing. Martin, Výskumný ústav potravinársky

Polovkova Darina,

Poloň Martin,

Polák Emil, Prírodovedecká fakulta UK

Polák Emil, dôchodca

Polák Karol, Geothermal Anywhere

Polák Martin,

Polák Miroslav, CVRV - Výskumný ústav trávnych porastv a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Polák Pavol, Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie

Polák Peter, Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra

Polák Peter, Sjf, STU

Polák Rudolf,

Polák Tomáš,

Poláková Daniela,

Poláková Ivana, SNK

Poláková Katarína,

Poláková Štefánia,

Poláček Jozef,

Poláčková Lucia,

Poláčková Silvia,

Polášek Ivan,

Polívka Ľudovít, UCM v Trnave

Polóniová Zuzana, Slovenská akadémia vied

Polčic Peter, Prírodovedecká fakulta UK

Pomikalová Kvetoslava, UPJŠ

Pomothy Stefan,

Pongrác Branislav,

Poorová Monika,

Popelka Anton, Ústav polymérov SAV

Popelka Robert,

Popelka Stanislav, UP Olomouc

Popiková Zuzana,

Popjaková Dagmar,

Popluhár Attila,

Popluhár Peter,

Popluhárová Lýdia,

Popov Milan,

Popov Veselin, Institute of Ethnology and Folklore Studies woth Ethnographic Museum at Bulgarian Academy of Sciences

Popova helena,

Popper Miroslav, ÚVSK SAV

Portesova Andrea, studentka FMFI UK

Porubenská Vlasta,

Porubiak Michal, STU FCHPT

Porubský Marián, dôchodca

Porubčanová Zuzana,

Pospášilová Mária,

Pospíšek Ľubomír,

Pospíšil Patrik,

Pospíšilová Barbora,

Pospíšilová Eva,

Potančoková Michaela, INFOSTAT - Výskumné demografické centrum

Potisková Lucia,

Potomová Jana, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského

Potočný Martin,

Potočár Marián, Fakulta Architektúry STU

Potočárová Milada,

Potočárová Mária, FFUK Bratislava

Potočňák Ivan, PF UPJŠ v Košiciach

Potočňáková Mária,

Potrok Frantisek,

Poturnajova Martina, Ustav experim. onkologie SAV

Poturnajová Mária,

Poul František, VŠMU FTF, Konzervatórium

Povalač Tomáš,

Povinec, Pavel, profesor, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Povoda Tomáš,

Povodová Janka,

Poľaková Michaela,

Poľaško Michal,

Prachár Ivan, PU SAV

Prada Erik,

Pragerová Lucia, FiFUK

Praisová Zlata,

Pramuka Martin,

Prazenicova Ivana,

Pračko Eduard, súkromná osoba

Pračko Milan, UK BA, FMFI

Pražienková Svetlana,

Precner Marian, Slovenská akadémia vied

Prešinský Miroslav, Stavebná fakulta

Prešovská Lenka,

Preťová Anna, Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV

Pribičko Ivan,

Pribulová Zuzana, Ústav experimentálnej fyziky SAV

Pribusová Soňa,

Pribylinec Pavol,

Pribylová Veronika,

Pribytny Patrik,

Priczellová Kristína,

Priesol Juraj, FEI STU

Priesolova Elena, FaF UK v BA

Priesolová Helena, Dôchodkyňa

Priesolová Mária, Centrum VTI SR

Priezvisko Tibor, Filozofický ústav SAV

Priečko Martin, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava

Prikryl Bohumir, Medical College of Cornell University

Princova Helena,

Priputen Pavol, Materialovotechnologická fakulta STU Trnava

Prisenžňáková Lucia,

Pristaš Peter, Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV

Pristašová Zuzana,

Privalinec Peter,

Prnova Anna, UACH SAV

Prochacova Dominika,

Procházka Emanuel, Katedra biochémie, PriF UK

Procházka Juraj, Mladí Zelení

Procházka Pavel, PF UMB v Banskej Bystrici

Procházka Rastislav,

Prof.MUDr.Dukát,PhD,FRCP Andrej, --

Prof.PhDr. Podolák, DrSc. Ján,

Prokaj Ján, Stredná odborná škola drevárska Zvolen

Prokajová Beatrix, Gymnázium Ľ. Štúra Zvolen

Prokop Radovan,

Prokopczak Milan,

Prokopová Alena, Slovenská národná knižnica

Prokopčáková Ida, SAV

Prokopčáková Ľudmila, LF UPJŠ Košice

Prousek Jozef, FCHPT-STU

Prskavec Radovan,

Prusák Michal, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Prypoň Marek,

Práznovská Dagmar, Ústav zoológie SAV

Prídavková Alena, KME PF PU

Pršo Andrej,

Psárska Miroslava,

Ptacin Jan,

Ptačin Jakub, UniCamp

Ptáček Dušan, FMFI UK

Puchala Peter,

Pucherová Dobrota, Ústav Svetovej Literatúry SAV

Puhallová Romana,

Pukacova Jana, Prif UK

Pukanec Martin, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Pulišová Veronika, Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov UK

Pullmann Adrián, KZP

Puna Dalibor, -

Pupala Branislav, Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta

Purger Dragica, South -Transdanubian Environment Protection and Water Management Directorate

Puskelova Jarmila,

Pusko Gábor, Spoločnosť kulturálnej antropológie

Puskásová Veronika,

Putala Martin, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Putera František,

Puterova Zita, KChTL, FaF UK

Putiš Marián,

Putiš, prof. RNDr. Marián, Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta

Putiška René, PrifUK, Bratislava

Puškelová Mária,

Puškár Štefan, Správa účelových zariadení SAV

Pxrqsxmd Pxrqsxmd, dNJWOTfNDfyaW

Pácha Matěj, Žilinská univerzita v Žiline

Pádivý Mgr. Jaroslav, učiteľ na dôchodku

Pákozdiová Klaudia, študent STU

Pákozdy Vojtech,

Pál Ferdinand, FiFUK

Pál Zoltán,

Páleník Ján,

Páleník Peter,

Páleš Dušan, Slovenská poľnohospodárska univerzita

Páleš Emil, Sophian, n.o.

Pálfy Juraj,

Pálinkášová Zuzana, STU SvF v Bratislave

Pálka Boris, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Pálková Lenka, Prírodovedecká fakulta UK

Pálková Žofia,

Pállová Lívia, UEEN SAV

Pálošová Zuzana, ÚZ SAV

Páltiková Vladimíra, VÚPOP Bratislava

Páluš Drahoslav,

Pálušová Mária, Žilinská univerzita

Pánek Zdeněk, Ústav anorganickej chémie SAV

Pánisová Jaroslava, Geofyzikálny Ústav SAV

Pánisová Monika,

Pásztorová Mária,

Pásztó Peter,

Pázman Andrej, FMFI Univerzita Komenskeho

Pázman René,

Pätoprstá Ing.arch. Elena,

Péli Martin, Maram, s.r.o.

Péliová Beáta, ZŠ Trebišovská,Košice

Pétery Peter,

Pípa Marek,

Pír Miroslav, Chemický ústav SAV

Písečný Pavol, Medzinárodné laserové centrum

Píš Ľuboš,

Píšová Alena,

Pôbiš Ivan, NLC-LVÚ Zvolen

Púzserová Angelika, ÚNPF SAV

Pľutová Jana,

Pšenka Tomáš, PriF UK v Bratislave

Pšenka Vojtech,

Pšeno Martin,

Pšenáková Ivana,

Qualich David,

Quevedo Diaz Marco,

RAVINGER František,

REŠOVSKÝ Ing. Norbert,

RNDr Pincak PhD Richard, SAV UEF

RNDr.Kašparová,PhD Svatava, STU Bratislava, FCHPT

ROVANOVÁ Eva,

RYCHLÁ Lyda, Ústav polymérov SAV

Raab Michal, Chemicky Ustav, SAV

Racova katarina,

Radenová Alena, Žilinská univerzita

Radim Vrzal, PřF UP Olomouc

Radičová Monika,

Radocha Marián, Národné lesnícke centrum

Radosa Lukáš, VU SAV

Radosa Matúš,

Radoslav Ďurajka, Ff UK

Radošinská Dana,

Radošinská Katarína,

Radošinský Michal,

Radošániová Zuzana,

Radošániová Ľubica,

Radvák Karol, SAD BJ

Radvák Peter, VU SAV

Radvánský Ján, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská Akadémia Vied

Radzová Alena,

Rafaj Michal, RMC s.r.o.

Rafaj Peter,

Ragan Matej,

Ragač Ondrej, študent VŠ

Ragačová Júlia,

Rajcan Jaroslav,

Rajcinov Peter,

Rajnoha Milan,

Rajska Anna,

Rajský Tomáš,

Rajčan Peter,

Rajčanová Silvia, Katolícka univerzita

Rajčok Branislav,

Rajčoková Liduša,

Rajčoková Zuzana,

Rajčániová Anna,

Rajčániová Lucia,

Rajčániová Marcela,

Rajčániová Štefan,

Rakoci Jozef, Whirlpool Slovakia s.r.o.

Rakovsky Jozef,

Rakovský Erik, PRIF UK BA

Rakyta Miroslav, Katedra priemyselného inžinierstva, SjF, Žilinská univerzita v Žiline

Ralbovská Katarina,

Ralbovský Andrej,

Ralbovský Ondrej,

Ramšáková Anna, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV v Bratislave

Ranawake Neil,

Rangelova Albena, ÚJČ AV ČR, v. v. i.

Ranik Lukáš,

Rantuch Jakub,

Ranuša Daniel,

Rapant Stanislav, SGUDS

Rapavá Daniela,

Rapavý Martin,

Rapavý Pavol, Hvezdáreň

Rapčan Peter,

Rapčan Viliam, Trinity College Dublin

Raschman Pavel, Technická univerzita v Košiciach

Ratkovská Gabriela, Obchodná fakulta EU

Ratkovská Mária,

Ratkovský Štefan, PriF UK Bratislava

Rauová Drahomíra, FaF UK

Rauová Miroslava,

Raus Ivan, NAVICOMPRESS

Rausova Zuzana,

Rauszová Juliana,

Raučina Marián,

Ravingerová, MUDr., DrSc. Táňa, Ústav pre výskum srdca SAV

Račková Lucia,

Rašla Juraj,

Rašlová Katarína, Metabolické centrum

Rebecca Rebecca, AUdUHFtjKGwUJ

Rebecca Rebecca, NLeNGgooaosEsPRa

Rebecca Rebecca, WMHlDsiGsfZjwkG

Rebro Derek, KSLaLV FiF UK

Rebrová Kristína, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Rebroš Martin, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Redechová Ľudmila,

Regec Milan, Univerzitná knižnica v Bratislave

Regecová Michaela, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave

Regenda Stefan,

Regendova Eva, SAV

Regendova Maria,

Regina Pavol, REGINA

Regrutová Lenka,

Regrutová Ľudmila,

Reguli Ján, PdF TU v Trnave

Rehušová Michaela,

Rehák Stefan, VÚVH, Bratislava

Rehák Štefan, vedecký pracovník, VÚVH

Reháková Daniela, Univerzita Komenského, PríF , Bratislava

Reháková Milena, STU

Reháková Mária, Fyzikálny ústav SAV

Reháková Radoslava,

Reháčková Tamara,

Rehúš Michal, Pedagogická fakulta UK v Bratislave

Reiffers Marián,

Reiffová Katarína, PF UPJŠ

Reiterová Katarína, Parazitologický ústav SAV

Reitzner Daniel, Fyzikálny ústav SAV

Rejko Milan,

Rekošová Jana,

Remenár Ľuboš,

Remenárová Lucia, FPV KER Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Remetová Slávka, PU

Remišová Anna, Fakulta managementu UK

Remová Katarína,

Remáková Martina,

Rendek Karol, STU Fakulta elektrotechniky a informatiky v Bratislave

Rendekova Terezia,

Rendeková Jana, Ústav experimentálnej onkológie

Renčo Marek, Paratizologický ústav SAV

Renčová Magdaléna, UMB v Banskej Bystrici

Repa Ján,

Repa Peter, Botanický ústav SAV

Repaská Slávka, absol. LF TUKE

Repatá Katarína, CVTI SR

Repel Matej, SOS/BirdLife Slovensko

Repic Anna,

Repický Miroslav, Matematický ústav SAV, d.p. Košice

Repiská Katarína,

Repiský Juraj, Trnavská Univerzita v Trnave

Repič Marko,

Repka Marek,

Repka Róbert, FF UK

Repkova Martina,

Repkova Veronika,

Reptová Oľga, M.E.S.A. 10

Repčíková Ema,

Repčíková Jarmila,

Revický Juraj, Tatra Tender s.r.o.

Rezak Michal, BENEFIT Services

Rešetová Kvetoslava, STU MTF

Rešetárová Stanislava, Ústav molekulárnej biológie SAV

Reško Peter,

Režný Michal, Vysoká škola múzických umení

Režuchová Ingeborg, Virologický ústav SAV

Režňák Michal,

Riapošová Lucia,

Ribar Peter,

Richnak Marek,

Richter Andrej,

Richter, Ing. CSc. Karol, SNAS

Richterová Paulína,

Richtárik Marián, Archeologický ústav SAV

Richtárik Peter, Edinburgská Univerzita

Richtáriková Daniela, SjF STU

Richweisová Lucia,

Ricky Ricky, pNPAOpkaxtSwe

Ridoš Martin, FSEV UK

Ridoš Martin, FSEV UK

Ridzonova Ferencuhova Maria, Vysoka skola muzickych umeni v Bratislave

Ridzoň Jozef, Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko

Ridzoň Juraj,

Ridzoň Martin,

Ridzoň Martin, Automobilový klaster - západné Slovensko

Ridzoňová Nataša,

Ridzoňová Zuzana, STU BA

Riegel Alexander,

Riečan Beloslav, Inštitút matematiky a informatiky, spoločné pracovisko UMB a SAV

Riečanová Zdenka, FEI STU Bratislava

Riečanská Eva,

Riganová Eva, Chemický ústav SAV

Rigda Pavol,

Rigg Robin, Slovak Wildlife Society

Riley Riley, AkLtVsvecJZ

Riley Riley, bBRxfuwfbnL

Rimajová Zita, PriF UK

Rimarcik Jan, FCHPT STU v BA

Rimár Matej,

Rimárová Kvetoslava, LF UPJŠ

Rindoš Michal, Prirodovedecka fakulta UK, katedra Ekologie

Ristvej Jozef, Žilinská univerzita v Žiline

Rišian Emil, SNK Martin

Riška Martin, PRIF UK

Rjašková Gabriela,

Rjašková Veronika, študentka VŠ

Robenek Robert,

Robert Robert, lMDPoOfemEBkHiY

Roch Tomas, FMFI UK

Rochova Lujza, Prírodovedecká fakulta UK

Rochovska Alena, Univerzita Komenského

Rodina Jozef,

Rodný Marek, Ústav hydrológie SAV

Rogozińska Agata, Sliezska Univerzita v Katoviciach

Rogožníková Alena, CVRV

Roguľová Jaroslava, Historický ústav SAV

Rohal-Ilkiv Boris, SjF STU

Rohárik Pavol, PRIFUK

Roháček Martin,

Roháčová Bibiána,

Rokytová Petronela,

Roller Ladislav, Ústav zoológie SAV

Rollerová Eva, Slovenská Zdravotnícka Univerzita

Rollová Lea, Fakulta architektúry STU

Roman Pavol,

Romanca Kopáčková Jr.,

Ronec Daniel,

Ronec Lukáš,

Rosa Julius,

Rosa Pavel, Geodetický a kartografický ustav

Rosa Pavol,

Rosenberg Gejza, ˇUstav materiálového výskumu SAV v Košicuiach

Rosenberg Miloslav, Obchodná fakulta ,Eonomická univerzita

Rosinová Danica, FEI STU v Bratislave

Rosipal Roman,

Rosič Martin, Prešovská univerzita

Rosová Alica, Elektrotechnický ústav SAV

Rostoková Radka,

Rothmayerová Gabriela,

Rotling Miroslav,

Rotlingová Marta,

Rottmannova Lenka,

Roupa Michal,

Rouseková Ildikó, Stavebná fakulta STU v Bratislave

Rouseková Ivana, SOS/BirdLife Slovensko

Rovný Oliver, Strojnícka fakulta STU

Rovný Rastislav,

Rovný Rastoslav,

Rozimant Kamil, PriFUK

Rozinajová Viera, Slovenská Technická Univerzita

Rozložník Peter, SvF STU

Roško Pavol,

Rošková Eva,

Rošková Mária, LDM

Roštár Miroslav,

Roštárová Alžbeta,

Rožnovský Jaroslav, Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno,

Rubaninská Kamila, Ekonomická univerzita v Bratislave

Rudnay Maroš, študent VŠ

Rudolf Hladík, SNK JÚĽŠ SAV Bratislava

Rudá Miroslava,

Ruman Ján, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

Rumanovská Katarína, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie

Rumanová Eva,

Rumanský Matej,

Ruppeldt Vladimír,

Ruppeldtová Olga, prekladateľka

Rusinko Radovan,

Rusinová Zora, katedra dejín a teórie umenia, FF trnavská univerzita

Rusko Milan, Ústav Informatiky SAV

Rusko Miroslav, Materiálovotechnologická fakulta STU

Rusnak Jan,

Rusnak Marek,

Rusnak Matej,

Rusnačko Rastislav, UPJŠ Košice

Rusnák Andrej, ÚMFG SAV

Rusnák Andrej, ÚMFG SAV

Rusnák Jaroslav, Fyzikálny ústav ,SAV

Rusnák Martin, Fakulta zdravotníctva a soc. práce Trnavskej univ.

Rusnák Peter, Trnavská univerzita

Rusnák Vojtech,

Rusnáková Zuzana,

Ruttkay Matej, Archeologický ústav SAV

Ruttkay-Nedecká, MUDr., CSc. Eva, dôchodkyňa, Lek. fakulta UK

Ruttkay-Nedecký Gabriel, Fakulta matematiky,fyziky a informatiky UK Bratislava

Ruttkay-Nedecký, Doc., MUDr., DrSc. Ivan, dôchodca, em. člen Učenej spol. SAV

Ruttkayová Jaroslava, Ponitrianske múzeum

Ruzicka Kamil, University of Helsinki

Ruzicka Karel,

Ruš Matúš,

Ruš Matúš,

Ruš Michal,

Ruščin Jakub, študent, PU v Prešove

Ruščin Lukáš, absolvent Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach

Ružeková Helena, VŠMU

Ružičková Michaela,

Ružičková Nóra,

Ružovičová Veronika,

Ružová Maria,

Rvwovoqb Rvwovoqb, magvlMtZrDMyBhkDXW

Ryan Ryan, LeejGgTlICTDX

Ryan Ryan, cWxNaSJlWEzBZqRTYh

Ryan Ryan, zGMysDxlweAgqsT

Ryan Ryan, zJEvKVrrlyMeIzGMqV

Ryan Ryan, znmLcbGVGOewaKFXA

Ryba Jozef, vedecký pracovník, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Rybanska Veronika, Fakulta socialnych a ekonomickych vied UK, Bratislava

Rybanská Iveta,

Rybanská Karolína,

Rybanský Milan, Ústav experim. fyziky, Košice

Rybanský Peter,

Rybák Ján,

Rybár Michal, PRIF UK

Rybár Radim, F BERG, TU v Košiciach

Rybárik Igor,

Rybárová Silvia,

Rychlík Ivan, Výzkumný ústav veterinárního lékařství

Rypáková Monika, študent Trnavskej univerzity v Trnave

Ryšavá Lucia, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Rzyman, Ing., CSc. Tadeáš, v dôchodku

Rábara Ladislav, UCM Trnava

Rábeková Andrea, Slovenská Akadémia Vied

Rábelyová Kvetoslava,

Rábik Vladimír, vedúci katedry, katedra histórie, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita

Rácz Oliver, UPJŠ LF Košice

Rádiková Žofia, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV

Rákocyová Renáta,

Rástocká Liliana,

Rástočný Karol,

Rázus Peter, PRERAG, združenie

Rázusová Michaela, VŠVU

Ráček Michal, na volné noze

Ráček Pavol, ŠRVŠ

Rímska Michaela,

Rózsa Zoltán, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Rúfusová Andrea,

Rückschloss Ľubomír, CVRV Piešťany VŠS Vígľaš Pstruša

SEDLÁR Tibor, FEI STU

SEMAK Vladislav, University of Barcelona - Faculty of Pharmacy

SIM MIROSLAV, VÚCHV, a.s

SIPOSOVA MIROSLAVA,

SIVÁK Jaroslav,

SIekel Peter, Výskumný ústav potravinársky

SIekelová SIlvia, Ekonomická univerzita Breatislava

SMIDA Jozef,

SORBY Karol, Ústav orientalistiky SAV

Saadoon Samuel,

Sabadková Dana,

Sabadková Helena,

Sabelová Veronika, FEI STU Bratislava

Sabo Andrej,

Sabo Ján, UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta

Sabo Lukáš,

Sabo Martin, Fakulta matematiky fyziky a informatiky UK

Sabo Peter, Univerzita Mateja Bela

Sabol Igor,

Sabol Lukáš,

Sabol Marián, Univerzita P.J.Šafárika

Sabol Martin, FF TU

Sabol Miroslav, vedecký pracovník, Historický ústav SAV

Sabolová Emília, FHPV PU

Sabova Andrea,

Sabová Lenka,

Sadloňová Nadežda, dôchodkyňa

Sadíleková Eliška, živnostník

Sajko Ján,

Sajko Michal,

Sakala Dušan,

Sakala Jakub,

Sakalová, PhDr. Marta, Žilinská univezita v Žiline, Univerzitná knižnica

Saksa Martin,

Sakál Peter, MtF STU Trnava

Sakál Peter, MtF STU Trnava

Sakálošová Lenka,

Salaga Ivan, Dochodca

Salagova Viera, dochodkyna

Salaj Ján, Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV

Salaj Peter,

Salaj Terézia, Ústav genetiky a biotechnológií rastlín

Salkayová Irena, dôchodkyňa

Salkovičová Dana,

Samaj Jozef, Palackeho Univerzita

Samantha Samantha, GhBZvVbiMGMeFOs

Samantha Samantha, TUwkeoNXiMA

Samková Martina,

Samuel Samuel, JKNREBeYEOLcS

Samuel Samuel, RXRQsAEqijIeejLqv

Samuel Samuel, oyyduQKLRyKGzQRhL

Samuelčík Karol, SZČO

Samuhelova Magdalena, Fakulta managementu UK

Sandanus Jaroslav, Stavebna fakulta STU v Bratislave

Sandanusová Martina, FMFI UK

Sandtnerová Ivona, STU

Sanetriková Jaroslava,

Saniga Jozef,

Saniga Metod, SAV

Saniga Miroslav, Výskumná stanica ÚEL SAV

Sanigova Andrea, Astronomicky ustav SAV

Sapák Michal, LFUK, Bratislava

Sara Sara, MimdeSqNhj

Sara Sara, USAuaTPbGAXPDKzWz

Sara Sara, fKwpjYSivi

Sara Sara, wXjmRFvGvY

Sarah Sarah, AsKTSrgHhresjbrJBc

Sarah Sarah, eUVFthXjcpMMrRWAczr

Sarah Sarah, gplerxCHashQhhqb

Sarah Sarah, jyynEUmPYveuVew

Sarker Martin, UKF Nitra

Sarkoci Peter, KMDG SvF STU BA

Sarnčíková Jana,

Sarvašová Lucia,

Sasinek Michal,

Sasinkova Erika,

Sasinková Vlasta, Chemický ústav SAV

Satinská Lucia,

Satinská Viera,

Savannah Savannah, JmBYgcjUue

Savka Dagmar,

Sawicki Silvester, Materialovo technologická fakulta STU

Saxová Alexandra,

Scheer Martin,

Scheerová Kontšeková Zuzana, Farmaceutická fakulta UK

Schenkmayer,CSc Ing. Jozef,

Schlosser Marek,

Schlosser Štefan, Slovenská technická univerzita FCHPT

Schmidt Ing.Igor, Sociálna poisťovňa,a.s.( dôchodca)

Schmidtova Monika,

Scholtzova Eva,

Scholtzová Iveta, Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta

Scholz Walter, FaFUK Bratislava

Schottl Josef,

Schwabová Soňa,

Schwarczova Zuzana,

Schwardy Eva,

Schwartzová MUDr.Vladimíra, lkárska fakulta UPJŠ Košice

Schwarz Juraj,

Schwarz Ľubomír,

Schwarzová Katarína, VÚ SAV

Schwarzová, RNDr. CSc. Terézia, dôchodkyňa, býv. učiteľ PriFuk

Scsuková Soňa, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV

SeHIESvfbRX hRCdeEiLm, TklKVDidyBmcRvFjYe

Sean Sean, HWQYorXQFPIHa

Sebastian Sebastian, hPinBKngxPomgSF

Sebechlebská Táňa,

Sebenova Petra,

Sebesta Marek,

Sebo Gabriel,

Sedlacko Jozef, Univerzitna nemocnica

Sedlackova Anna, VSMU

Sedlakova Olga, SAV

Sedlaková Viera, Slovenská národná knižnica

Sedlačko Adam, Univerzita komenského

Sedlačková Lenka,

Sedliak Anton,

Sedliak Peter,

Sedliaková Alžbeta,

Sedlák Erik, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ Košice

Sedlák Jozef, VŠVU

Sedlák Jozef, Žilinská Univerzita

Sedlák Milan, FMFI UK

Sedlák Miroslav, Ekonomická univerzita Bratislava

Sedláková Juliána,

Sedláková Žofia,

Sedlákové Terézia, Matematický ústav SAV

Sedlárová Eva, Farmaceutická fakulta UK

Sedlárová Simona,

Sedláček Jaroslav, Ústav anorganickej chémie SAV

Sedláček Mgr. Vlastimil,

Sedláček Stanislav, FCHPT STU

Sedláček Ľubomír,

Sedláčková Miriam, rodičovská dovolenka

Sedláčková Viera,

Sedmáková Kvetoslava, CVRV

Sefcik Jan, University of Strathclyde

Segečová Jana, Katedra botaniky UK v BA

Segeš Dušan, Historický ústav SAV

Segešová, PhDr. Ľubica, CVTI SR

Segretain Arnaud, SRo-RSI

Sejak Martin,

Sejč Pavol, Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Sekaj Ivan, FEI STU Bratislava

Sekera Branislav,

Sekera Tibor,

Sekereš Eduard,

Sekerová Silvia,

Sekerák Peter,

Sekeráková Mariana,

Sekeráš Matej,

Sekeyová Zuzana, Virologický ústav SAV

Seko Juraj,

Seková Lucia,

Seková Lucia,

Sekáč Juraj,

Sekáčová Mária,

Selecká Marcela, ÚMV SAV

Selečéniová Ivana,

Semaková Jana, Universitat de Barcelona

Seman Martin,

Seman Milan, Prírodovedecká fakulta UK

Seman Radoslav,

Semanko Adam,

Semanová Jana,

Semanová Michaela,

Semančík Jaroslav, KohoVolit.eu

Semelbauer Marek, UZ SAV

Semjanová Katarína,

Senaj Miroslav,

Sendecka Ivana, NGLS - Next Generation Leaders of Slovakia

Senesi Lutherova Silvia, prorektorka, Vysoka skola vytvarnych umeni

Senko Dušan, Botanický ústav SAV

Senko Milan, SEMISOFT, spol. s r.o.

Senko Tomas,

Senkova Elena,

Senkova Eva,

Senkova Marta,

Sepelak Martin,

Sepešiová Lenka,

Sepešiová Michaela,

Serafin Matúš,

Serenity Serenity, jqhGVTSwBrTVMIpTXKB

Serina Marcel,

Seriš Juraj,

Sestak Sergej, CHU SAV

Seth Seth, HAfVZzSFKp

Sevce Peter, ESI

Sevcovicova Andrea, Univerzita Komenskeho

Sevecek Ondrej, Filosoficky ustav AV CR

Sečansky Martin,

Sečka, Ing. arch. Lukáš, SvF TUKE

Sečík Ivan, Paneurópska vysoká škola

Shafout Renata, LF-UPJS

Shevchenko Irina,

Sibilla Lubos,

Sidlikova Zuzana, SDC

Sidor Ján,

Sidor MIlan, Inštitút vzdelávania a Slovanská akadémia

Sidorová Mária,

Sidorová Mária,

Siegelová Mária, CVTI SR

Sierra Sierra, HEZZQDMfEqGae

Siffalovic Peter, FU SAV

Siffalovic Peter, FU SAV

Sigmundova Katarina, SZCO

Sihelská Andrea,

Sikoriak Ján,

Sikoriaková Katarína,

Sikorsky Tomas, Weizmann institute

Sikorsky Tomas, Weizmann institute of science

Sikurova Valika,

Silová Karin,

Silvester Poljak, Žilinská univerzita

Sim Michal,

Simak Jan,

Siman Daniel,

Siman Pavol, SAV

Simancikova Iveta, LFUK

Simeonová Adriana,

Simeunovic Tomislav,

Simko Zdenko,

Simo Frantisek, University of Liverpool

Simo Ladislav, Ustav Zoologie SAV

Simon Attila, Univerzita J. Selyeho

Simon Zuzana,

Simon, Ing. Ján, Stredná odborná škola

Simona Panáčková,

Simovic Michal,

Simuth Jozef, Vysoka skola manazmentu

Sinaiova Iveta, UMV SAV

Sinay Juraj, Technická univerzita

Sipko Stanislav, Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity

Sipková Veronika,

Sipková Zlata, učiteľka na ´dôchodku

Siposová Sylvia, Slovenské národné múzeum

Siracká Eva, Liga proti rakovine

Sirkovská Monika, Slovenská akadémia vied

Sirota Vladimír, VŠMU

Sirotkin Alexander, Centrum výskumu živočíšnej výroby

Siry Martin, eliptoidne jadro Zeme.

Siskova Jana,

Sisák Ladislav, Filozofická fakulta PU

Sisák Ladislav, Prešovská univerzita, Inštitút germanistiky

Sisáková Helena,

Sisáková Oľga, Filozofická fakulta PU

Sitkey Vladimír, LIKO Bratislava a.s.

Sivašová Daniela,

Sivoň Peter,

Sivák Martin,

Siváková Daniela, Prirodovedecká fakulta UK

Siváň Ján, Nobel automotive a.s.

Sivčo Lukáš,

Sičáková-Beblavá Emília, UVPE FSEV UK

Skachova Martina, SNK Martin

Skala Ľubomír,

Skaličan Dominik,

Skalníková Barbora,

Skalníková Zuzana, RUK

Skačan Michal,

Skirkova Lenka,

Sklenar Jan,

Sklenár Lubo,

Sklenár Ľuboš,

Skobla Daniel,

Skoncova Zuzana,

Skopal Augustin, Astronomicky ustav SAV

Skopalová Jana, Univerzita Palackého v Olomouci

Skovajsa Miloslav,

Skovajsová Daniela, ŠRVŠ SR

Skripčák Tomáš, Slovak University of Technology

Skripčáková Andrea,

Skripčáková Ivana,

Skuhra Michal,

Skyba Peter, Ústav experimentálnej fyziky, SAV

Skýpalová Zuzana,

Slabý Dominik,

Sladek Jan, Ustav stavebnictva a architektury SAV

Sladek Vladimir, Fakulta Chemickej a Potravinarskej Technologie

Sladek Vladimir, SAV

Sladkova Olga, SPSE

Slahučka Matej,

Slamenková Michaela,

Slamečka (doc., Ing., CSc) Jaroslav, Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra

Slamova Petra,

Slaninova Miroslava, PriF UK

Slaninova Miroslava, Prirodovedecka fakulta UK

Slaninová Anna,

Slančová Daniela, Prešovská univerzita

Slančíková Jana,

Slavickova Maria,

Slavikova Barbora,

Slavikova Marta, Dochodkyna

Slavkovský Adrián, Filozofická fakulta TU Trnava

Slavkovský Peter, vedecký pracovník, Ústav etnológie SAV

Slezak Jan, UVS SAV

Slezak Mikulas,

Slezak Miroslav,

Slezakova Beata, PRIF UK

Slezakova Zuzana, Ustav biochemie a genetiky zivocichov SAV

Slezák Rastislav, Rastislav Slezák

Sliačan Michal,

Sliačan Peter,

Sliva Juraj,

Slivanský Miloš, STU SvF Bratislava

Slivarichova Dana, vedúci vedecký pracovník SZU

Slivka Ondrej, Filmová a televízna fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave

Slišková Viola,

Sloboda Michal,

Slobodník Martin, vedúci katedry, Filozofická fakulta UK

Slobodová Lenka,

Slota Andrej,

Slovák Ľuboš, EkoWatt, s.r.o.

Slovík Marek,

Slusny Roman,

Slušná Zuzana, Filozofická fakulta UK v BA

Slyško Martin,

Sládek Filip, FMFI UK, študent

Sládek Ing. Zdeněk, samostatný odborný konzultant

Sládek Ján,

Sládek Matúš,

Sládeček Peter,

Sládeček Roman, M-Team Gaming, o.z.

Slávik Andrej,

Slávik Matej,

Slávik Miloslav,

Sláviková Mária,

Sláviková Viera,

Slávičková Martina,

Slávka Hamuľaková, ÚCHV, PF UPJS

Slíž Ivan, UK

Smatana Martin,

Smatanová Jana,

Smatanová Janka, ŠOP SR, CHKO Strážovské vrchy

Smatanová Sláva,

Smeja Martin, CVTI SR

Smejová Mária, CVTI SR

Smeriga Jakub,

Smetanová Anna,

Smetanová Iveta, Geofyzikálny ústav SAV

Smida Igor,

Smirnov Alexander, State University of New York at Stony Brook

Smisek Michal,

Smitkova Hana, UK

Smiček Peter,

Smogrovicova Daniela, FCHPT STU

Smola Alfonz, FEBratislaveI STU

Smolinský Radovan,

Smolková Eva, SAV

Smolova Michaela,

Smolár Peter, TUKE

Smrcok Lubomir, UACH SAV

Smrzova Darina, FTF VSMU

Smrčková EVA, FCHPT STU

Smutná Kvetoslava,

Smutná Martina, Žilinská univerzita

Smutný Matúš,

Snoha Ľubomír, Fakulta prírodných vied UMB

Snoopy Snoopy, JQMEILuHOFaj

Snopko Jozef,

Sobeková Karolína, PriF UK

Sobocká Jaroslava, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Sobolciak Patrik, Ustav polymerov SAV

Soboličová Pamela,

Sobon Vladimir,

Sobota Robert,

Sochorová Jana, Univerzitná knižnica v Bratislave

Socratousova Nicoletta,

Socratousová Simona,

Sodoma Lukáš, VaPD Modra

Sodomova Eva,

Sofia Sofia, WOeeSfgzgYakCNt

Sofia Sofia, bwGAmGOAGKteXousIJu

Sofia Sofia, oolVOFrSNkFF

Sofia Sofia, vmTqWOReZIGoX

Sofia Sofia, xkLQcBoPciHsYQm

Sofrankova Jana, Fakulta sportu PU

Sojka Jaroslav,

Sojka Ján, SZČO

Sojka Tomáš,

Sojkova Michaela, ELU SAV

Soják Marián, AÚ SAV Nitra

Sojčáková Katarína,

Sokol Alois, FMFI UK Bratislava

Sokol Martin, Queen Mary University of London

Sokol Milan, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela

Sokol Peter,

Sokolova Jaroslava, Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta

Sokolovský Leon, Filozofická fakuklta UK

Sokolovský Leon, Filozofická fakulta UK

Sokolová Katarína, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela

Solar Peter, PF UJPS

Solarova Viola, súkromná osoba

Soldán Maroš, MTF STU so sídlom v Trnave

Soltysova Anastazia,

Soltész Vojtech,

Solár Vladimír, KGRR, FHPV Prešovská univerzita

Somogyiová Zuzana, TUKE

Somora Peter, MU SAV

Somorovský Jaroslav,

Somorová Renáta, ŠPÚ

Somorová Stanislava,

Somr Jaroslav, Trenčianske muzeum Trenčín

Somr Tomáš, FiF UK - študent

Somsedíková Alexandra, UEO

Sonnek Tomáš,

Soos Vladimír, Scirocco s.r.o.

Sophia Sophia, AhJVqqVUjYQ

Sophia Sophia, CROyalgrTmuZQlsc

Sophia Sophia, LTTGTmZABtZkAMheJu

Sophia Sophia, MyvGWVkCDAqOLXaY

Sophia Sophia, yoYaYkJFHgKUvinLItA

Sophie Sophie, rSEaNqDORqXRKLXijTD

Sophie Sophie, rzIgqhsiQZc

Sopko Pavol,

Sopko michal,

Sopková Dorota Sopková,

Sopková Tereza, FHV UMB, BB

Sopková Zuzana, Univerzita P.J. Šafárika Košice

Sopčák Tibor, ÚMV SAV

Sorokač Adam, STU v BA, FEI

Soročin Jozef,

Soták Ján, Geologický ústav SAV

Soták Matúš, Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.

Soták Roman, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Sotáková Radka,

Soucek Karel, Institute of Biophysics AS CR

Soukup Milan,

Soukup Vladimír, PřF UK

Soukupova Eva,

Soukupová Katarína,

Sovičová Ivana,

Sovák Pavol, dekan, Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Soňa Ing. Fajnorová, živnostník

Spal Peter,

Spalova Hana,

Spanikova Jana, Pedagogicka fakulta UK v Bratislave

Spendlová Katarína, Slov.metrologický ústav, Bratislava

Spisiak Michal,

Spišák Juraj,

Spišáková Danka,

Sprinzl Mathias, Universita Bayreuth, FEBS

Sprlak Michal,

Sprock Róbert,

Spál Marek,

Spál Peter, Stavebná fakulta STU v Bratislave

Spáč Jozef,

Sramek Marek,

Srančíková Annamária, Ústav experimentálnej onkológie SAV

Srebalova Lubica, PriF UK

Srnková Ružena,

Srnánek Rudolf, FEI STU, Bratislava

Sroka Michal, MTF STU

Sroková Iva, FPT TnU AD

Sršeň Vladimír,

Stacho Juraj,

Stacho Matúš,

Stacho Ľubomír, Vysoká škola výtvarných umení

Stachoň Marek, PF UMB

Stadtrucker Prof. Ing. CSc Ivan,

Stadtruckerová Jana,

Stahel Michal,

Stajanča Miroslav,

Stajanča Pavol,

Staneková Danica, SZU, NRC pre HIV/AIDS

Stanko Michal, Parazitologický ústav SAV

Stanko Tibor,

Stankovič Daniel, Pre Prírodu

Stankovičová Henrieta, PriF UK

Stankovičová Miroslava, CVRV Piešťany, VŠS Vígľaš-Pstruša

Stanková Hana,

Stano Drahomír,

Stanova Andrea, Botanicky ustav SAV

Stanovský Peter,

Staník Juraj, odborný asistant, 1. detská klinika LFUK

Staník Rastislav,

Staníková Daniela, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV

Stanček Ladislav, Strojnícka fakulta STU

Stanček Stanislav, FEI STU v BA

Stanček, DrSc MUDr. Daniel, dôchodca

Stanček, MUDr., DrSc. Daniel, ÚPKM - dôchodca

Stančiaková Katarína,

Stančík Pavel,

Staněk Peter, Ekonomický ústav SAV

Stasselová Lucia, Nadaácia pre deti Slovenska

Stawińska Olga,

Staňková Ilona,

Staňová Eva,

Staško Pavel, LF UPJŠ v Košiciach

Staškovanová Veronika,

Staškovič Stanislav,

Stebila Ján, FPV UMB

Stefanova Katarina,

Stefkova Elena, UZ SAV

Stehlik Martin,

Stehlík Milan, Ústav experimentálnej fyziky SAV

Stehlíková Jana,

Stein Juraj, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

Steinová Eva,

Stempelová Judita, Vysoká škola zdravotníctva a soc.práce sv.Alžbety

Stephanie Stephanie, VskuBDwoRUNCkgXe

Stephanie Stephanie, abohmbaUgKLpogWH

Stephanie Stephanie, iNSmwxFHUvy

Stephanie Stephanie, vkKgNSzUYdc

Steven Steven, AZfoWrpMhsjt

Steven Steven, bWBftxraDVeXkiR

Stevkova Andrea,

Steyne Linda, Kat. anglistiky a amerikanistiky, FfUK

Stiglic Filip,

Stloukal Eduard, Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta

Stoklas Roman, ElU SAV

Stoklas Roman, ElU SAV

Stolarik Marian, Univerzity of Ottawa

Stolicny Jaroslav,

Stoličná Rastislava, Ústav etnológie SAV

Stoličný Jaroslav,

Stoličný Jaroslav,

Stopjaková Viera, FEI STU Bratislava

Stopka Ján, FChPT STU

Stopková Eva, Slovenská technická univerzita

Stopková Mária,

Straka Anton, KÚ

Straka Daniel,

Straka Marek,

Straka Peter,

Straka Roman, ftvš uk

Straka Stefan,

Straka Svätoslav,

Strakova Eva, Rada ZO OZPŠAV Martin

Straková Helena,

Straková Katarína, LF UPJŠ Košice

Straková Mária,

Straková Sylvia, Arborétum Mlyňany SAV

Stranovská Milena,

Stranovská Zuzana, Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Stranska Dominika,

Strapcová Martina,

Stratilová Eva, Chemický ústav SAV

Straňák Marcel,

Straňák Marek,

Strašík Ivan,

Streberová Tatiana,

Streckova Anastazia,

Stredáková Katarína,

Strelkova Monika, KEE FPV UKF v Nitre

Strelková Lucia, Kat. ekologie, Prif UK

Streskova Silvia,

Strečková Magdaléna, UMV SAV Košice

Streďanský Jozef, SAPV

Strešnák Mgr. Peter,

Strešnáková Mgr.art. Zuzana,

Strieborný Lukáš,

Striešová Veronika, UMB BB

Strihová Anežka,

Stripajová Svetlana,

Strizenec Michal, UEP SAV

Strišovská Jana, Prírodovedecká fakulta UK

Strmá Maria,

Strmý Miroslav,

Strojný Ladislav, UEM, LF UPJŠ Košice

Struhařová Žofčáková Monika,

Struhárová Alena, STU SvF KMTI

Struk Peter, Stavebná Fakulta STU

Struss Michal, FTF VŠMU Bratislava

Struž Ján,

Stryhal Dalibor,

Strížencová Katarína, študentka, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Strýček František,

Strýčková Daniela,

Stuchla Katarina,

Stuchlík Kvetoslav,

Stuchlík Stanislav, PriF UK v Bratislave, docent, Katedra mol. biologie

Studenovská Danica, profesorka, Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Stupavský Igor,

Stupjanska Lucia, Univerzita Komenského

Stupák Marek, LF UPJŠ

Styk, MUDr., CSc., Ján, Ústav pre výskum srdca SAV

Styk,MUDr., CSc., Ján, Ústav pre výskum srdca SAV

Styriak Igor, UGt SAV Košice

Střelcová Katarína, Technická univerzita vo Zvolene

Suchan Vlastislav,

Sucharek Pavol, Prešovská Univerzita, Filozofická fakulta

Suchy Mojmir, University of Western Ontario

Suchá Lenka,

Suchánek Peter, LF UPJŠ Košice

Suchánková Magda, LF UK

Sudek Jan, Hewlwtt-Packard Slovakia

Suhaj Milan, Výskumný ústav potravinársky

Sujová Barbora,

Sukenikova Martina, LF UPJS

Sukeníková Mária,

Sulova Zdena, UMFG SAV

Suplata Marek, The Research Institute of Molecular Pathology

Supukova Anna, Ústav experimentalnej mediciny

Sura Peter,

Surinova Silvia, ETH Zurich

Surovcik Tomas,

Surovec Pavol,

Surovková Zuzana,

Surový Martin,

Sutóris Ivan, CERGE-EI, Univerzita Karlova

Suvada Dr. Jozef,

Suvák Vladislav, FF PO, Prešov

Suwara Bogumila, Ústav svetovej literatúry SAV

Sučko Peter,

Sušinková Jana, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach

Svatava Kubešová, Moravské zemské muzeum /+ Masarykova univerzita, Brno/

Svatoň Jaroslav, Arachnologická sekcia SES pri SAV

Svecova Alexandra,

Svercel Miro, Universität Zürich

Svetlikova Miroslava,

Svetlík Martin,

Svetlíková Zuzana,

Svidron Valentin,

Svitok Pavel,

Svitálková Zuzana,

Svoboda Martin,

Svoboda Miroslav Svoboda,

Svobodova Helena,

Svobodová Ivana, Ústav pro jazyk český AV ČR

Svobodová Lenka, Farmaceutická fakulta UK

Svobodová Valéria, Ekonomická Univerzita v Bratislave

Svoreň Miloš,

Svorčík Miroslav,

Svrček Jakub,

Swietach Pawel, Oxford University

Sydney Sydney, MOiBBPdRAieUoBnP

Sydney Sydney, NHNwWpgZVuQncnQUVAx

Sydney Sydney, WFUemYzSLTSnRpQCCB

Sydney Sydney, XAXWMyWqarKRzOo

Sydney Sydney, lDpQQrqscbWOau

Sydney Sydney, obajuKFals

Sykora Lubomir,

Synak Dusan, Sylex, s.r.o.

Syrný Marek, Múzeum SNP

Syrový Jiří,

Syč Marek, KIA MOTORS SLOVAKIA

Szabadosova Viktoria,

Szabadosová Júlia,

Szabo Erik, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Szabo Filip,

Szaboova Vladimira, Board of European Students of Technology, Bratislava

Szabova Michaela, SZU

Szabová Zuzana, Ústav geotechniky SAV

Szabová-Šírová Lea, FIF UK

Szabó Jozef,

Szabó Ladislav,

Szabó Peter,

Szabó Peter,

Szabóová Alexandra,

Szabóová Eva, LF UPJŠ

Szakszon Norbert,

Szalay Alexander, Správa účelových zariadení SAV

Szalay Peter,

Szalmová Lucia,

Szalo Anton,

Szarvaš Milan,

Szathmáry, CSc., RNDr. Vavrinec, Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV

Szatmary Zoltan, Slovenska zdravotnicka univerzita

Szedély Erich, FAIR Bojnice,s.r.o.

Szeghy nml. Andrej, ŠVK v Košiciach

Szeghyová Blanka, Historický ústav SAV

Szekeres František,

Szelepcsényi, doc. PhDr., Mag. art., PhD. Ján, dôchodca - emeritný vysokoškolský učiteľ a diplomat

Szeman Michal,

Szemes Tomáš, PríF UK

Szenasi Gabor,

Szentandrási Tibor, UKF

Szente Vladislav,

Szentirmai Zsolt, dôchodca

Szobi Kristian,

Szolcsányi Peter, FCHPT STU

Szántóová Kristína, Prírodovedecká fakluta Univerzity Komenského

Szárazová Mária, Spojená škola Nitra

Székely Vladimír,

Szénási Norbert,

Szökeová Alexandra,

Szőllős Ján, Geografický ústav SAV

Sádecká Jana, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Sák Martin,

Sásiková Viera, dôchodca

Séraphine Rossi,

Sísová Viera,

Súkalová Ľubica, Prírodovedecká fakulta UK

Súkeník Milan,

Súrovská Miriam,

Süll, PhD. Tamás,

Sýkora Andrej, Ústav ekológie lesa SAV

Sýkora Jaroslav, Akademický senát Univerzity Komenského

Sýkora Milan, Prírodovedecká fakulta Univ. Komenského

Sýkora Peter,

Sýkora Peter, riaditeľ, Centrum pre bioetiku KF UCM

Sýkorová Veronika,

Sýsová Viera,

Sčibravy Dušan,

TIMÁR, PhD. doc. Ing. Pavel, FCHPT STU v Bratislave

TOMKOVA PETRA,

TOMORI, Professor MUDr, DrSc Zoltan, Lekárska Fakulta Univerzity P.J. )Safárika

TUHY PETER,

Tabačeková Marcela, UNPF SAV

Tahotná Dana, Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV

Tahy Alexej, historik umenia

Takacs Mikulas,

Takacsova ILdiko,

Takács Arpád, Výskumný ústav spojov, n. o.

Takács Gergely, SjF Slovenská Technická Univerzita v Bratislave

Takácsová Denisa,

Takáč Karol,

Takáč Martin, FMFI UK

Takáč Miroslav,

Takáč Miroslav,

Takáč Peter, Ústav zoológie SAV

Takáč Tomáš,

Takáč Zdenko, FCHPT STU v Bratislave

Takáčová Andrea, Bankovníctvo

Takáčová Darina,

Takáčová Iveta,

Takáčová Jozefína,

Takáčová Martina, Virologický ústav SAV

Takáčová Slávka,

Takáčová Táňa,

Talarovicova Alzbeta,

Talian Ivan, LF UPJŠ

Tamara Zemková, prekladateľka

Tancarova Monika,

Tancer Jozef, FiFUK

Taneckova Emilia,

Tanečka Jozef,

Tanečková Monika, Gzmnázium Púchov

Tanglmajer Rudolf, Ústav merania SAV

Tapajnova Zuzana,

Tapsik Kristian, EnMark

Tapsikova Jana,

Tarabkova Anna, student

Tarabkova Kvetoslava, SAV

Tarabová Denisa,

Tarabová Denisa, FCHPT STU BA

Tarabová Henrieta, LF UK BA

Tarabčáková, JUDr. Iveta,

Taragelová Barbora,

Taragelová Dorota,

Tarageľová Veronika, Ústav zoológie SAV

Taranová Eva, UK Bratislava

Tarasovičová Zuzana,

Tardová Lívia,

Tarábek Ján, Pedagogické vydavateľstvo Didaktis

Tatar Peter, Univerzitná nemocnica Bratislava

Tatarková Veronika,

Tatiersky Jozef,

Taušová Marcela, F BERG, TU v Košiciach

Taylor Taylor, tcDRgUWMRVVyJFWHPpv

Taylor Taylor, tculUjYbxWpTCHTuPtF

Tašárová Darina, súkromná osoba

Teglassyova Katarina,

Tej Juraj, Prešovská univerzita

Tekeljak Dusan,

Tekeľová Daniela, Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta

Teleki Aba, UKF v Ńitre

Tencer Lukáš, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Teplanová Ema,

Terek Milan, Ekonomická univerzita v Bratislave

Tereš Daniel,

Terpák Pavol,

Tesák Jerguš, OZ Prales

Tesák Juraj,

Thomas Thomas, CbfogdRlgsqA

Thomas Thomas, kclJjydLvujnrTcka

Thurský Branislav, TnUAD

Thurzo Alexander,

Thurzo Andrej, LFUK, OÚSA

Thurzo Dušan, FF UK

Thurzo Milan, Prírodovedecká fakulta UK

Thurzová Katarína,

Tibensky Robert,

Tibenská Martina,

Tic Martin,

Tichá Zdeňka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Tichý Eduard, Farmaceutická fakulta UK

Tichý Miroslav,

Tihlarik Radoslav,

Tilburg Tilburg, MVlOWBYzHOqqvpvJP

Tilburg Tilburg, kmDulBQjkYtpBwjohQ

Tilesch Juraj, Študentská rada vysokých škol SR

Tillová Eva, Žilinská univerzita v Žiline

Timkanič Radko,

Timko Martin, Divadelný ústav

Timko Štefan, UKF Nira

Timková Miriam, ÚHV SAV - odbor Hudobná veda

Timothy Timothy, GSxqPXweXwPnQFzEh

Timothy Timothy, venulxlClJHaSy

Timura Juraj,

Tinajová Andrea,

Tinkova Eva,

Tirinda Gabriel,

Tirinda Piroska,

Tirpák Martin,

Tirpák Peter, Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove

Tistan Boris,

Tišliar Pavol, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Tišliarová Helena, TU

Tišáková Lenka,

Tišťanová MUDr. Ľubomíra, LF UPJŠ

Tiža Juraj, Technická univerzita v Košiciach

Tkáč Ján, Chemický ústav SAV

Tkáč Lukáš,

Tkáč Milan,

Tkáč, prof. MUDr. PhD. Ivan, UPJŠ Lekárska fakulta

Tkáčiková Soňa, Lekárska fakulta UPJŠ

Tkáčová Ružena, Lekárska fakulta UPJŠ

Tlučková Katarína,

Tlučáková Anna, VÚVH

Tlučáková Lenka,

Tlášek Igor, Výskumný ústav spojov, n. o.

Tobolková Veronika, PF UKF v NR

Toderiška Matúš,

Tokarova Lucia, Filozofická fakulta Prešovská univerzita v Prešove

Tokolyova Zuzana,

Tokoš Ján,

Tokárová Anna, FF PU v Prešove

Tokárová Zuzana, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove

Toldiová Jana,

Tolnay Marián, Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Toma Štefan, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského

Tomacha Marek, FMFI

Toman Eduard, FMFI - UK

Toman Milan, odborný asistent SZU

Tomanova Lejla,

Tomaschová Eva,

Tomasova Janka,

Tomaško Branislav,

Tomaško Michal, Technická univerzita v Košiciach

Tomaškovič Milan,

Tomašková Stanislava,

Tomašovič Ján,

Tomašovičová Natália, Ústav experimentálnej fyziky SAV

Tomašovský Matej,

Tomašových Adam, Geologicky Ustav SAV

Tomaščíková Dominika,

Tomcova Ivana, La Jolla Institute for Allergy and Immunology and Institute of Chemistry SAV

Tomek Ľuboslav, VIPOa.s.

Tomeček Miroslav,

Tomisová Monika,

Tomiš Igor,

Tomka Miroslav,

Tomko Dusan, Astronomicky ustav SAV

Tomková Milica,

Tomková Zuzana,

Tomkuliaková Ružena, Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici

Tomlain Juraj, Ústav manažmentu, STU

Tommy Tommy, NwJgBdHDGAZggOgJpE

Tommy Tommy, ObaNixZMwkVcddCmhD

Tommy Tommy, uFrzzymNGZnmQVMJ

Tomori Zoltán, Ústav experimentálnej fyziky SAV

Tomova Anna,

Tomová Viera, Encyklopedický ústav SAV

Tománek Ľubor, FTVŠ UK

Tomáš Jurík,

Tomáš Stanislav,

Tomášek Ján,

Tomášiková Daniela,

Tomášiková Daniela,

Tomášková Ivana, SZČO

Tomášková Jana, Virologický ústav SAV

Tomášková Zuzana, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV

Tomášová Jarmila, CVRV

Tomíková Andrea, CVŽV

Tomčovčík Ľuboš,

Tomčovčíková Andrea,

Tomčovčíková Michaela,

Tomčíková Lucia, PF UMB

Tonarová Vladislava, VŠCHT v Praze

Tonková Mária, UKF Nitra

Tony Tony, onvsTqoKJhSLm

Tony Tony, pOyOApvLbxVNKF

Tooľská Alexandra, Vysoká škola zdravontníctva a sociálnej práce sv.Alžbety

Topercer Ján, Botanická záhrada UK

Toporcer Matúš,

Toporcer Miloš, Prirodovedecka fakula UK

Torda Marko,

Tormová Eva,

Tornyai Michal,

Torok Jozef,

Torok Marcel, odborný asistent, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ

Torvenyi Rudolf,

Toth Ladislav, Trnavská univerzita v Trnava

Toth Tibor,

Tothova Katarina, Právnicvká fakulta UK

Tothova Viktoria, VSS FPJJ

Totkovičová Diana,

Točíková Alena, LF UK Bratislava

Tragor Martin,

Trajtelová Jana, FF TU

Trakovická Anna, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Trančíková Alena,

Trcka David,

Trebatická Jana, LFUK

Trebatický Branislav, Lekárska Fakulta UK

Trebichalská Lívia,

Trebulová Lucia,

Trepáč Marek,

Tresova Petra,

Tretiníková Jana, urologická amb.PLK

Trgala Marián, Katedra experimentálnej fyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Trifonova Yordanka, Bulgarian Language Institute

Trinity Trinity, CmUXjlrkjWzFstfMQx

Trinity Trinity, EZYIcvqVAOssgUWLVFg

Tristan Tristan, MDraIAShXMgGDcEm

Tristan Tristan, QGffsIxhFgP

Tristan Tristan, vanNuiUXKL

Trizna Milan, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Triznová Eva, VOP Trenčín, a.s., prevádzka Liptovský Mikuláš

Trnavský Jaroslav,

Trnka Erika,

Trnkova Katarina, VU SAV

Trnková Katarína, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Odbor lekárskej mikrobiológie

Trnovsky Peter,

Trojak Jan,

Trojaková Lenka,

Trošan Peter,

Troška Peter, Prírodovedecká fakulta UK

Trstensky Vladmir,

Trubačová Lucia,

Trubíniová Denisa,

Trubíniová Soňa,

Truchan Peter,

Truchly Peter, FIIT STU

Truchlý Martin,

Trupl Martin,

Trusová Zuzana,

Trutz Marián, Ústav merania

Tryzňa Miroslav,

Tuhrinská Katarína,

Tulak Miro,

Tulinská Jana, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Tulkisová Jana,

Tumpach Bohuš, Univerzita Komenského

Tuna Jan, Tuvatech, s.r.o

Tuna Jan, Tuvatech, s.r.o.

Tunega Daniel, Ustav anorganickej chemie SAV

Tunegová Zuzana,

Turan Andrej,

Turek Milan, Prešovská univerzita v Prešove

Turek, prof.PhDr.Ing.CSc. Ivan, dôchodca

Turiaková Andrea,

Turianicová Erika,

Turianicová Mária,

Turza Richard,

Turzová Anna, Výskumný ústav potravinársky

Turzová Viera,

Turáková Ing. Katarína, Slovenská Technická Univerzita FCHPT

Turčan Peter,

Turčanová Alena, Spojená škola - ZŠ a G

Turčanová Kristína,

Turček Peter,

Turčeková Elena,

Turčoková Lucia, Ornitologická stanica Muzea Komenského

Turčíková Barbara,

Turňová Evelína, Prírodovedecká fakulta UK

Tusičišny Andrej, Columbia University

Tutka Jozef, LVÚ-NLC (bývala), znalec a poradca v lesníctve

Tutko Michal,

Tutoky Gabriel, Technická univerzita v Košiciach

Tuček Ján, Technická univerzita vo Zvolene

Tučeková Zlata,

Tučeková Zuzana,

Tučeková Zuzana,

Tušan Jozef,

Tušanová Adela, Technická univerzika v Košiciach

Tužinská Helena, FFUK

Tužinský Ladislav, TU Zvolen

Tužinský Vladimír,

Tvaroška Igor, Chemický ústav SAV

Tvarožek Michal, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Tvrdoň Peter,

Tvrdá Eva, Slovenská poľnohospodárska univerzita, fakulta biotechnológie a potravinárstva

Tvrdá Katarína, SvF STU

Tyciakova Silvia, Ustav experimentalnej onkologie SAV

Tyler Tyler, DadJpgOnUZdm

Tyler Tyler, TygZsmrRmaRXj

Tyler Tyler, xSfbhlACYcgFhZLmbmE

Tylková Božena,

Tyšler Milan, riaditeľ, Ústav merania SAV

Tyšlerová Eva,

Tyšš Igor,

Táborecká Alena, Slovenská národná knižnica

Tánczos Ladislav,

Tátošová Lucia, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Tížik Miroslav, Sociologický ústav SAV

Tóth Adrián, T-Systems Slovakia

Tóth Attila,

Tóth Jaroslav, Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta

Tóth Ján,

Tóth Ján, FEI STU

Tóth Rastislav,

Tóthová Jana, Technická univerzita v Košiciach

Tóthová Lenka,

Tóthová Lucia, Univerzita Karlova v Prahe

Tóthová Petra, UPJŠ v Košiciach

Tóthová Slavka, Národné lesnícke centrum - VS Košice

Tóthová Tímea, Lekárska fakulta UPJŠ

Tóthová Veronika,

Tóthová Ľubomíra, Prírodovedecká fakulta

Tóthová Tarová Eva, Prif UK Bratislava, Katedra molekulárnej biológie

Tökölyová Oľga, Slovenská národná knižnica

Tölgyessy Michal,

Tömösváryová Mária,

Török Peter,

Török Ľubomír, Inštitút matematiky a informatiky SAV a UMB

Töröková Michaela,

Túnyi Igor, Geofyzikálny ústav SAV

Túnyiová Mária,

Třetinová Dominika,

Třetinová Michaela,

ULRICH Koloman, MTF STU

URBAN Marek,

URBÁNIK, PaedDr. Roman,

Ucnik Lubica, Murdoch University

Udič Jozef,

Ugor Michal,

Ugorčáková Jana, Ústav molekulárnej biológie SAV

Uher Michal, emerit. prof. FCHPT

Uher Pavel, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského

Uherek Martin, FMFI UK

Uhereková Šmelková Daniela,

Uherková Andrea,

Uherková Veronika, SLSK

Uherova Hasbani Katarina, sukromna osoba

Uherík Ľubomír,

Uherčíková Eva, SNM

Uhláriková Adriana,

Uhlíková Ivana,

Uhnák Adam,

Uhrik Milan, FEI STU Bratislava

Uhrin Marcel, ÚBEV UPJŠ Košice

Uhrin Marian, Múzeum Slovenského národného povstania

Uhrin Mário, UK Komenského

Uhrinová Veronika,

Uhrová Petra, PriF UK, KAN

Uhrová Viera,

Uhrík Branislav, ÚMFG SAV

Uhrín Ján, Gymnázium

Uhrínová Lucia, Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ)

Uhrínová Marta, invalidná dôchodkyňa

Ujhazy Eduard, Ustav experimentalnej farmakologie a toxikologie

Ujhazyova Michaela, KFDF FiF UK Bratislava

Ujhelyiová Anna, FCHPT STU v Bratislave

Ujhelyiová Zuzana,

Ujházy Karol, LF TU vo Zvolene

Ujlakyová Viera, Lekárska fakulta UK

Ukropcová Dana, Independent

Ukropec Jozef, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV

Ulicny Dalibor,

Uličná Csilla, UK PU

Uličná Monika, ZŠ-CHMINIANSKÁ NOVÁ VES

Uličný Daniel,

Uličný Filip, študent ekonomická univerzita

Uličný Pavol, Komfos Prešov

Ulrichová Linda,

Unčík Stanislav, SvF STU v Bratislave

Uram Matej,

Uramová Mária, EF UMB

Urban Jozef, UGT SAV

Urban Ján,

Urban Ján, Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky UK

Urban Miroslav, Slovenská Technická Univerzita, Materiálovotechnologická fakulta

Urbancová Hana, Ústav hudobnej vedy SAV

Urbanek Jan, Geografický ústav SAV

Urbanová Kristína,

Urbanoá Laura, FF PU

Urbančoková Jana,

Urbán Michal,

Urbánek Vladimír, SZU

Urda Ján,

Uriková Soňa,

Urík Tomáš,

Usak Michal,

Usjiotps Usjiotps, TnkRQEInvgrg

Ustaník Michal,

Utekal Pavol, PriF UK

Uvackova Lubica, UGBR SAV

Uzeneva Elena, Institute for Slavic Studies Russian Academy of Sciences

Učníková Ing. Gertruda, YNNA spol. s r.o.

Učňová Lucia, Ústav Polymérov SAV

Ušáková Katarínha, Univerzita Komenského, PRIF, BA

VELIčOVá JANA,

VYskočilová Eva,

Vachalek Jan, SjF STU Bratislava

Vachálek Šimon, Študent Sjf STU

Vaclavikova Miroslava,

Vaculka Miroslav,

Vaculková Štefánia,

Vaculík Marek, Prírodovedecká fakulta UK

Vaculčiaková Veronika,

Vaculčíková Dagmar, UMB

Vaczyova Magdalena, GFU SAV

Vadovič Pavol, Virologický ústav SAV

Vadovič Peter, Matematický ústav SAV

Vadovič Rastislav,

Vadovičová Monika,

Vadovský Jozef, SZCO

Vadrna Michal,

Vagánek Adam, STU Bratislava

Vajcíková Dana, SZU

Vajda Ivan,

Vajda Michal,

Vajda Vitazoslav,

Vajdlová Miloslava, Ústav pro jazyk český AV ČR

Vajdová Ivana, Prešovská univerzita

Vajduľák Rastislav,

Vajkai Melinda, GFÚ SAV

Vajtersic Marian, SAV

Vajzer Ivan,

Vala Martin, SAV

Valach Lukáš,

Valach ml. Fridrich,

Valach, PhD. Fridrich, Geofyzikálny ústav SAV

Valachovic Milan, BU SAV

Valachovicova Martina, Slovenska zdravotnicka univerzita v Bratislave

Valachovicova Sona,

Valanský Ladislav, UPJŠ Lekárska fakulta

Valasek Zsolt,

Valasekova Eva,

Valaseková Enikő,

Valašik JUDr. Matej, AK Valašik&Partners s.r.o.

Valašik JUDr. Milan, AK Valašik&Partners

Valašík Miroslav,

Valašík Tomáš,

Valeková Barbora, Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Valent Dušan,

Valent Ivan, Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

Valenteje Anna, PriF UK Bratislava

Valentovič Peter, študent

Valentovičová Katarína, SZČO

Valentovičová Michaela,

Valentsova Marina, Ustav slavistiky Ruskej akademie vied

Valentínová Lucia, Ústav experimentálnej endokrinólogie SAV

Valenčáková Alexandra,

Valenčík Ivan,

Valenčík Ľubomír, VS SAV

Valeria Valeria, twXIashheQ

Valga Ján, fmfi uk

Valichnáčová Lenka, ZŠ J.Urbana

Valigura Miroslav,

Valigurova Andrea, SPU v Nitre

Valigurova Andrea, SPU v Nitre

Vališ Samuel,

Valka Jozef, Ustav ekologie lesa SAV

Valkarova Alice, Ustav casticove a jaderne fyziky, MFF UK

Valkova Danka, PriF UK v Bratislave

Valkova Ivana,

Valkovič Peter, Lekársk fakulta UK, II. neurologická klinika

Valkyova Helena,

Vallo Jakub,

Vallová Eleonora,

Vallová Mária,

Valo Tomáš,

Valovič Jakub,

Valovičová Zuzana,

Valová Paulína, SHMÚ

Valtýni Peter, FPV UMB

Valík Ľubomír, FCHPT STU

Valúšek Michal, Fakulta architektúry v Bratsilave STU

Valček Martin,

Valčo Miloslav, VSSAV

Valčuhová Daniela, Výykumná stanica

Vanc, M.Sc., PhD., Col., Ret. Milan, TnUAD

Vancisin Peter,

Vanek Juraj,

Vanek Stanislav, Stavebná Fakulta STU

Vanessa Vanessa, BYsRNFZMnoe

Vanessa Vanessa, OtIDGXHDlDvZpuL

Vanessa Vanessa, rNCDBctQCbT

Vanessa Vanessa, tcRmZwxRRFdEKMjZ

Vanessa Vanessa, wFIdWYwmsiwHUQrYka

Vanický Ivo, SAV

Vaniherová Ľubica, Správa účelových zariadení SAV

Vanko Branislav, Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Vanková Juliana,

Vanovičová Zora,

Vantuch Juraj, Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta

Vančo Ján, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Vančo Marian,

Varečka Ľudovít, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Varečková Alena,

Varečková Eva, Virologický ústav SAV

Varga Gabriel, TUKE, Svf

Varga Lukáš, UK - Lekárska fakulta

Varga Marek,

Varga Marián, FEI STU

Varga Michal,

Varga Michal,

Varga Michal,

Varga Tibor, VÚCHV a.s.

Varga Štefan, FCHPT STU

Varga Babeľová Ivana, MTF STU

Vargova Eva, PF UPJS, UFV

Vargova Miriama,

Vargovič Peter, Ústav Experimentálnej Endokrinológie SAV

Vargová Katarína,

Vargová Marianna, UPJŠ Košice

Vargová Michaela, PF UMB

Vargová Miroslava,

Vargová Mária,

Vargová Vladimíra, CVRV VÚTPHP

Vargovčák Marek,

Varhaníková Ivana, FMFI, UK

Varmus Michal, Žilinská univerzita, Fakulta riadenia a informatiky

Varmusová Jaroslava,

Vary Tomas, FEI STU

Vascakova eva,

Vasilev Martin, AT&T

Vasilková Zuzana,

Vasilová Zuzana, Prif UK

Vasiľová Mária, Ekonomická univerzita v Bratislave

Vass Peter,

Vataščín Miroslav, Prešovská univerzita v Prešove

Vatehova Zuzana, Chemicky ustav SAV

Vavrek Matej,

Vavrica Marek,

Vavrinský Erik, Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU

Vavro Jozef,

Vavro Ondrej,

Vavrová Ľubomíra,

Vavrová Ľudmila, OÚSA

Vaľko Lukáš,

Vaľova Lucia, Technicka Univerzita

Vaňková Katarína,

Vaňová Anna, EF UMB

Vaňová Michaela,

Vaňuga Anton, NEDU n.o. Ľubochňa

Vašica Stanislav, Správa účelových zariadení SAV

Vaško Marek, Ministerstvo financií SR

Vaško Martin, UKF Nitra

Vaško Rastislav,

Vašková Jana,

Vašková Lucia,

Vašková Magdaléna,

Vašková Zuzana,

Vašutová Anna, Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta

Vašíček Dušan, CVŽV Nitra

Vašíček Jaromír, Centrum výskum živočíšnej výroby Nitra

Vašíček Roman, STU

Vašíčková Vlasta, inv. dôchodkyňa

Vaščák Ján, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach

Vaššová Gabriela,

Važan Pavel, MTF STU v Trnave

Važan Rastislav, Lekárska fakulta UK

Vecanová Janka, LFUPJŠ

Vechter Juraj, Združenie slovenských spotrebiteľov

Velebný Samuel, Parazitologický ústav SAV

Velická Miroslava,

Velíšek Karol, MTF STU

Vencel Miroslav, UK Praha

Vencúrik Matúš,

Vendel Štefan, Prešovská univerzita

Vendelova Emilia, parazitologicky ustav, SAV

Venglovská Katarína, UPJŠ

Vengrin Jan,

Venhart Martin, Fyzikalny ustav SAV

Venhartova Jana,

Venit Tomáš, Ústav Molekulární Genetiky, CSAV

Verbich Otto, VUKI, a.s.

Veres Ján,

Vereš Ján,

Vereš Peter, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

Verešová Timea, PU

Vereščáková Mária,

Verná Lucia, PrifUK

Verný Tomáš, Partnersgroup SK

Veronika Zachová, dôchodkyňa

Veselovska Eva, Ústav hudobnej vedy SAV

Veselovská Adriana,

Veselovská Miroslava,

Veselovský Miroslav,

Veselská Zuzana, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

Veselská Želmíra,

Veselský Martin, Fyzikálny ústav SAV

Veselský Milan, PRIF UK

Vesely Vojtech, FEI/STU Bratislava

Veselá Jarmila, UPJŠ LF v Košiciach

Veselá Monika,

Veselý Marian, STU

Veselý Peter, Súkromná základná škola waldorfská

Veselý Ľubomír, CVŽV

Veternikova Jana, FEI STU

Vetrecin Michal, Ústav Anorganickej Chémie SAV

Vetrecin Štefan,

Vetrecin Štefan,

Vetrecinová Marta,

Vetráková Veronika,

Vevurková Gabriela,

Vicenik Jozef, Filozofický ústav SAV

Viceník Peter,

Vician Marek,

Vicianová Silvia,

Victoria Victoria, StfKBOIJkTsHCQH

Victoria Victoria, xZxNPhOLDJCRbWKSYeW

Vida Urban,

Vida Vida, hUhXMPvmJmqFnwM

Vida Vida, nbMOrDhYAweLMwXtn

Vidermanova Kitti, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Vidličková Ivana,

Vidovič Jozef,

Vidovič Jozef, čestný člen SAPV

Vidová Helena, prodekanka, Materiálovotechnologická fakutla, Slovenská techinická univerzita

Vidéky Juraj,

Viertl Jana, Univerzita Zürich

Vigašová Ľubica, CVRV-VÚTPHP

Viglasky Viktor, PF UPJS

Viglaš Peter,

Vikartovská Alica, Chemický ústav-SAV

Viková Andrea, LiAxx Biotech s.r.o.

Viktory Juraj,

Vikár Ivan,

Vikárová Helena,

Vilagi Jozef, FMFI UK

Vilborg Brian,

Vilem Denis,

Vilhanová doc.PhDr.DrSc. Viera, Ústav orientalistiky SAV

Vilikovský Ján, FFUK

Vilimová Viera, STU, FCHPT, Bratislava

Vilinovič Vojtech, GEOtest Bratislava, s.r.o.

Viljamaa Jonna, Slovak Akademia Vied

Viljamaa Jonna, Slovenská akadémia vied

Vilček Martin,

Vilček Štefan, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Vinterová Dagmar,

Virologický ústav SAV Elena Kocianová, Dr., Dúbravská cesta 9

Virostková Anna, SvU SAV

Virčík Vladimír,

Virčíková Edita, profesorka, Technická univerzita v Košiciach

Virčíková Mária, Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, TUKE

Virčíková Mária, Technická univerzita v Košiciach

Viskupičová Jana,

Visnovska Jana,

Vitai Attila,

Vitikač Peter,

Vitikač Ľuboš,

Vitkova Olga,

Vitkovič Martin, UACH SAV

Vitkovská Jana,

Vitos Erik, Zilinska univerzita

Vitázek Klement, FEI STU Bratislava

Vitázková Barbora, Prírodovedecká fakulta UK,

Vivoda Jozef, sukromna osoba

Vizárová Katarína, Slovenská technická univerzita

Vičan Josef, Žilinská univerzita v Žiline

Višňovský Emil, FiF UK, profesor

Višňovský Emil, ÚVSK SAV, profesor

Vladimír Hlavňa, Žilinská univerzita v Žiline

Vladimír Krátky,

Vlahyova Nina,

Vlasák Pavel, Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

Vlasáková Sabína,

Vlačiky Martin, ŠGÚDŠ

Vlašičová Oľga,

Vlcek Jan, SCA cic

Vlckova Silvia, SAV

Vlk Martin,

Vlk Peter,

Vlkovič Ondrej,

Vlnová Milina,

Vlček Daniel, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského

Vlček Milan,

Vlček Miroslav,

Vlček Miroslav, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV

Vlček Ondrej,

Vlček Tomáš, Západoslovenské múzeum

Vlčková Anna,

Vlčková Bernadeta,

Vlčková Radoslava, UVLF Košice

Vlčková Veronika,

Vlčková Viera, Prírodovedecká fakulta UK,

Vlčák Jozef,

Vlčák Martin,

Vnenková Miroslava,

Vnenčáková Janka, VÚCHV, a.s.

Vobora Jindrich,

Vojdanová Andrea,

Vojenciak Michal, Elektrotechnicky ustav SAV Bratislava, Karlsruhe Institute of Technology Nemecko

Vojs MArian, FEI STU

Vojsovič Michal,

Vojtek Jozef,

Vojtek Ján, Chromspec-Slovakia s.r.o.; pobočka Košice

Vojteková Nina,

Vojteková Viera, Univ. P.J. Šafárika, Prírodovedecká fakulta

Vojtela Igor,

Vojteček Marek, Archeologický ústav SAV

Vojtičková Mária,

Vojtko Peter, Geologický ústav SAV

Vojtková Mária,

Vojtková Mária,

Vojtášek Marek,

Vokaľová Tamara,

Vokoun Ivan,

Vokoun Jaroslav,

Vokoun Jaroslav, Dôchodca

Vokounová Dana, Ekonomická univerzita v Bratislave

Vokál Stanislav, KJaSF ÚFV PF UPJŠ

Volavka Dominik, Gymnázium Krompachy

Volekova Andrea,

Voleková Kateřina,

Volf Bystrík,

Vollárová Olga, PriFUK

Volner Karol, KC-SAV Smolenice

Volárová Veronika,

Volšíková Veronika,

Vongrej Martin,

Vonkomer Jakub, FEI STU

Vooková Božena, UGBR SAV

Vorosova Janka,

Vorčáková Katarína, Lekárska fakulta UK

Vozár Juraj,

Vozár Martin,

Vozárová Anna, Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

Vozárová Mária,

Vozárová Zuzana,

Voľanská Adriána,

Vošková Katarína, Fakulta architektúry STU

Voštinár Martin,

Voščinár Peter,

Vrabec Miroslav, JLF UK

Vrabel Peter, Rona,a.s.

Vrablec Ondrej, SRVS SR

Vragaš Stanislav, UMAT MTF STU v Trnave

Vrana Jozef, Technicka Univerzita Kosice

Vrana Kamil, HYDEKO-KV

Vranec Peter, UPJŠ

Vranková Mgr. Eva,

Vranková Stanislava, ÚNPF SAV

Vranovičová Beata,

Vranovská Andrea, vedecký pracovník, VÚVH

Vranová Jana,

Vravník Tomáš,

Vrban Branislav, Fei STU BA

Vrbicky Andrej,

Vrbjar Peter,

Vrbjarová Soňa,

Vrchovinová Danica, Slovenská národná knižnica

Vrláková Janka, Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Vrobel Lubos,

Vrtišová Lucia,

Vrtoch Marián,

Vrzalová Katarína, Ústav experimentalnej endokrinogie

Vrzgula Marko, v slobodnom povolani

Vrzgulová Monika,

Vráblová Barbora,

Vráblová Lucia, Žilinská univerzita

Vrábľová Júlia, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Vršanská Mária, Chemický ústav SAV

Vrška Milan, FCHPT

Vrťo Imrich, Matematický ústav SAV

Vrždáková Martina,

Vydareny Michal, Ing. Michal Vydareny

Vydra Anton, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Vykysala Magda, VUPOP

Vyletelka Juraj,

Vyskočilová Sońa,

Vyskočáni Michael,

Vyšin Jozef, Prešovská Univerzita v Prešove

Vyšnikov Nikolaj,

Vyšná Edita,

Vyšná Kristína,

Vyšný Ľubomír, EBF UK, študent

Václav Radovan, Ústav zoológie SAV

Václavek Peter,

Václavek Vlado,

Václavová Zuzana,

Váhovská Lucia,

Vámošová Zita, ZŠ

Vániková Petra,

Várková Andrea,

Váňová Jana, Pamiatkový úrad SR

Vášová Hana, GYNAPS s.r.o.

Vážna Ľubica,

Végh Ladislav,

Véghová Kristína,

Vídenský Marek,

Víglaský Jozef, Technická univerzita vo Zvolene

Vísmeková Eva,

Vítek Martin,

Vörös Ladislav, Historický ústav SAV

Výboch Martin, GEOtest s.r.o.

Výbochová Linda,

Výrosteková Vanda, Univerzita Komenského Lekárska fakulta

Výrostko Jozef, dôchodca

Vývleková Zuzana, CR SR

Věntusová Kateřina,

Wachtarczyková Jana, JÚĽŠ SAV

Wagneter Veronika,

Waldecker Miroslav,

Walko Martin,

Wallachová Jarmila, súkromná osoba

Walzel Ernest,

Waradzin Walter, t.c. dochodca, inak výskumný pracovník

Warchal Bohdan,

Warenichová Mária,

Warner Lukáš,

Weag Gerhard, Live Aid

Weber Bedřich, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU

Weberová Eva,

Weis Martin, vedecký pracovník, Fyzikálny ústav SAV

Weis Michal, Lekarska fakulta UK

Weis Peter, Žilinská univerzita

Weismanová Ľubica,

Weisova Elena,

Weisslechner Karol, Vysoká Škola Výtvarných Umeni Bratislava

Wildová Valéria,

Wilhelm Ivan, Univerzita Karlova

Willemsenova Zacharova Lucia, EWE

William William, iEdHSlCCBMdFGvZpoWD

William William, rtoLQazYlpemBxBX

Wilman Wilman, DzdgCxGlQHamroyv

Wimmer Gejza, Matematický ústav SAV

Wimmer jr. Gejza,

Wimmerová Margaréta,

Wimmerová Soňa, Slovenská zdravotnícka univerzita

Winkler Róbert,

Winterová Magdaléna,

Wiszt Erich, MMC SAV, pobočka Martin

Wiszt Radovan, anesteziolog

Witkovský Viktor, Ústav merania SAV

Wrona Małgorzata,

Wsólová Ladislava, SZU Bratislava

Wunsch Richard, Astronomicky ustav AV CR

Wyatt Wyatt, HZXJTJmpdyt

Wyatt Wyatt, IpmiUfVsxUTedwGH

Wyatt Wyatt, JfIPqBkFtO

Wyatt Wyatt, VGUspWwgBPdzSKRV

Wyatt Wyatt, cHwGRolFYkBgRJu

Wyatt Wyatt, tqtTNrdHhirhtSq

Wyatt Wyatt, uqiUyXegNaBHx

Wyatt Wyatt, zWzxADXmZgGFa

Wyatt Wyatt, zXcQcXEpYGfIjzklWh

Wágner Aleš,

Wágner František,

Wágnerová Magdaléna,

Wágnerová Magdaléna, Prírodovedecká fakulta UK

Xavier Xavier, FOjZZRtmlqdvDujf

Yulajev Piko, prírodovedecká fakulta uk

ZAJAC Radoslav, VUJE, a.s.

ZAUJEC KVETOSLAV, CVZV

ZIAK JAN,

Zabadalová Elena, Geografický ústav SAV

Zach Peter, Ústav ekológie lesa SA

Zachar Michal,

Zacharda Ivan,

Zachardová Oľga,

Zacharová Dagmar,

Zachary Zachary, WvviUgxlojAiohPwWzW

Zachary Zachary, jDvbYtvMTmAu

Zacher Tomáš, Katedra Fyzikálnej a teoretickej chémie PRIF UK v Bratislave

Zacherová Oľga,

Zagrapan Matej,

Zahatňanský Mikuláš,

Zahoran Miroslav, vedúci laboratória, Ústav experimentálnej fyziky SAV

Zahoranová Anna, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Zahoranská Barbora,

Zahorec Pavol, GFU SAV

Zahradnikova Barbora,

Zahradnikova Zuzana, sukromna osoba

Zahradník Pavol, PRIFUK

Zahradníková Alexandra, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV

Zajac Marian,

Zajac Milan, študent, TU Zvolen

Zajac Vladimír, Ústav ešxperimentálnej onkológie,SAV

Zajac-Vanka Peter, profesionalny skolitel manazmantu SZCO

Zajacova Ludmila,

Zajacová-Vanková Alžbeta, zamestnanec v súkromnej organizácii

Zajacová-Vanková Barbora, študentka vš EU

Zajkoska Petra, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava

Zajíčková Katarína, FASTU BA

Zak Radoslav,

Zakova Janette,

Zakova Veronika, GTA

Zalibera Lubomir, FCHPT STU Bratislava

Zalibera Michal, TU Graz

Zaliberová Mária, Botanický ústav SAV

Zalom Peter,

Zamboj Michal, MFF Univerzita Karlova

Zambor Ján, Filozofická fakulta Univerzity Komenského

Zamec Richard, Prírodovedecká fakulta, UK

Zaujecová Jana,

Zavacky Pavol,

Zavarský Svorad, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

Zavišová Vlasta, ÚEF, SAV

Zazrivcova Eva,

Zaťková Andrea, UMFG, SAV

Zaťovič Miroslav, Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spopl., a.s.

Zaťovičová Miriam, Virologický ústav SAV

Zbončák Vladimír, žiadna.

Zbynek Bajtek, STU Stavebná fakulta

Zbyňovská Dagmar, UMFG SAV

Zdechovan Lukáš,

Zdurienčíková Martina, študent

Zechelová Karolína,

Zelem Ján, Žilinská univerzita v Žiline

Zelenka Ján, UI SAV

Zelenka Roman, SID

Zelezník Juraj, Katedra financií, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave

Zeleňáková Jana, CVŽV

Zelinka Jozef, NEZES

Zelinova Zuzana,

Zelinová Martina,

Zelko Aurel, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu

Zelko Ivan, SAV

Zelnik Vladimir, Virologicky ustav SAV

Zeman Boris,

Zeman Igor, Univerzita Komenského Bratislava

Zeman Juraj,

Zeman Marek,

Zeman Michal, Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta

Zeman Tomáš,

Zemeková Beáta,

Zemjánek Tomáš,

Zemko Juraj,

Zemko Juraj,

Zemko Milan, Historický ústav SAV

Zemko Radoslav,

Zemková Zuzana,

Zervan Vratislav,

Zeľová Veronika, PF PU Prešov

Zhang Cziráková Daniela, Ústav orientalistiky SAV

Ziegelhoffer Attila, Ústav pre výskum srdca,, Slovenská akadémia vied

Zifcakova Lucia,

Zigo Pavel, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Zigová Katarína,

Zigová Michaela,

Zima Lukáš,

Zima Michal,

Ziman Mario, FU SAV

Zimermann Pavil, CHEMPAL

Zimka Rudolf, Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta

Zirko Andrej,

Zitová Katarína, Filozofická fakulta UK v Bratislave

Zizič Lukáš,

Zlatoš Pavol, FMFI UK Bratislava

Zlocha Alexej, živnostník

Zlocha Jozef,

Zlochová Katarína, BREH

Zmajkovic Jakub,

Zmetakova Alica, VSM/City University of Seatlle

Zmeták Igor, Slovenská národná knižnica

Zmorayová Katarína, SAV-UEF

Zoe Zoe, OKtFauHnbX

Zoe Zoe, TXZXULiVaYl

Zoe Zoe, VFdEOwsaZTKrxBiHHko

Zoey Zoey, KoyImwRMONdCvdbh

Zoey Zoey, eAPrbfEFeZBhyeFfIn

Zolcer Štefan,

Zongorová Anita,

Zorad Štefan, Ústav experimentalnej endokrinogie

Zorád Lukáš, OZ Pangaea

Zorádová Slavomíra,

Zozomová Judita, Botanický ústav SAV

Zozuľak Ján, PBF PU

Zozuľaková Viera, PBF PU

Zradula Ivan, LEJA, sro.

Zrníková Petra, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita

Zrubcová Mária,

Zsembera Róbert, študent Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave

Zuber Ľuboš, Správa účelových zariadení SAV

Zubko Peter, KU, PF

Zubrik Anton, Ustav Geotechniky

Zumerling Marcel, študent

Zupková Viera, sekcia IZKM MV SR

Zurek Jozef,

Zurek Martin,

Zureková Tatiana, školstvo

Zuscikova Monika, STU Sjf Bratislava, Ustav automatizacie, merania a aplikovanej informatiky

Zusko Radoslav,

Zuzana Váczy, UN LP

Zuzčin Jozef, študent; Fakulta aplikovaných jazykov (EUBA)

Zvalo Jozef,

Zvarová Zuzana,

Zvarík Michal, Trnavská univerzita

Zvarík Rastislav, Slovenský vodohospodársky podnik

Zvedelová Veronika,

Zverko Fedor,

Zverko Igor, dôchodca

Zverko Juraj,

Zverko Martin, Revolter Publishing

Zverková Mariana,

Zverková Mariana, Dôchodca

Zvoláreň Martin,

Zvonár Róbert, FMFI UK

Zvončeková Dáša, Jazykovedný ústav SAV

Zvončeková Dáša, lexikografka, JUĽŠ SAV

Zábavníková Marianna, KPRECH LF UPJŠ ,Košice

Zábojníková Michaela,

Zábovský Michal, Žilinská univerzita, FRI

Zábudlá Zuzana, KEF FMFI UK Bratislava

Záhorská Alica,

Záhorská Eva,

Záhorská Eva, PRIF UK

Záhorská Marta,

Záhorský Adam,

Záhorský Peter,

Záhorszká Zuzana,

Záhradníková Anna, Farmaceuticka fakulta UK

Zákopčanová Jana,

Zákopčanová Jana, KOS v Nitre

Zákutná Sandra,

Zákuťanský Peter, VŠMU

Zálešák Vladislav,

Zámečník ml. Juraj, Vysoká Škola Manažmentu Trenčín

Zápotocký Sergej, občan

Zápotočná Oľga, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Zápražný Zdenko, Slovenská akadémia vied, Elektrotechnický ústav

Závacký Martin,

Závodná Jana,

Závodská Elena,

Závodská Lucia,

a a, a

aaarscpkjz aaarscpkjz, http://nagppmzlkpfg.com/

abid fadi, comenius university

ahnfdhg ahnfdhg, http://gtazojokjgir.com/

aizqdb aizqdb, uraKbSVZ

antala mario,

ančicová lubomira,

ančicová lubomira,

ančicová lubomira,

ančicová lucia,

ančicová lucia,

ančicová lucia,

ančicová lucia,

ančicová lucia,

ančicová natália,

aumdhv aumdhv, http://lggvpyjttklh.com/

avtrun avtrun, http://ruzbxtpysckc.com/

azadlbhuao azadlbhuao, GKheGJbojFHIsVHPi

badinka dušan, soš stavebná liptovský mikuláš

bahno adam,

bakos jan, P SAV

bakos jan, sav

bakoš jozef,

bamxmhagks bamxmhagks, wDGMhUTScHNr

banoczka gabriella,

banoczky gejza,

began tomas,

behappy behappy, DaJhSHjkdM

behappy behappy, TcbkrauEUGf

behappy behappy, dmzGMhyqXIwwzvtb

belicová anna, UK v BA Prírodovedecká fakulta

belusakova silvia, student

bencik marcel, vysoka skola vytvarnych umeni

beníšek Zdenek, UVLF

bilcikova erika,

biscakova zuzana,

bittnerova sylvia,

bizoň michal,

blašková zuzana,

blažeková jana, SAV Zoologia

bobber bobber, CUfZoPLVCo

bobber bobber, qAjZJHzpSKJtuWojUbK

bohova jana, sav

bonser bonser, ALFAMxyoIAv

bonser bonser, KZfsDXTWzS

brecka matus,

bubla michal, grinpis

busch Christer, University of Uppsala, Department of Pathology

bvarscmis bvarscmis, http://bzazmixqhpwg.com/

bzduskova anna,

ccfnboxnh ccfnboxnh, CRhCUGoBuBqh

ccxypcghy ccxypcghy, http://nlwiairxdlcj.com/

certekova liliana,

choabmdgxb choabmdgxb, xEIEAdOw

choma pavel,

cibula peter,

cichova eva,

claudine Kieda, CNRS

coco888 coco888, JYIpwwVRlbktW

crazyfrog crazyfrog, AMXVrekarxKbmsqX

crazyfrog crazyfrog, PateijtgUkFaTSx

crazyfrog crazyfrog, QpfDCWGFibvebmiQ

cxdbdbd cxdbdbd, http://upvunetxuory.com/

daszdlym daszdlym, xrBxuCwxuE

deadman deadman, DOWeMEABgmCscPvnfl

dekan martin,

demianova zuzana,

dgvbff dgvbff, OthpKhsgobsIfUnVveG

dirtbill dirtbill, jmQIprvDxzanczg

dogkill dogkill, XIAnfYYJbDDLcumONGi

dogkill dogkill, lzhfYVrnmSxv

dogkill dogkill, oPJipOAoyGuSY

dolnikova valeria, obchodna

donkhqdnhqe donkhqdnhqe, GRjQcgHZJuBu

drienovská elena,

dro4er dro4er, QHMBxhFpDMMHcJs

dturokbcqlq dturokbcqlq, http://iuzjdzblkypx.com/

durný peter, uvn ružomberok

dzurko michal,

dávidíková alžbeta,

ebiqcn ebiqcn, AJCLdpNDFodUC

eblanned eblanned, VmvNMhpuAWzqb

emxhyilvz emxhyilvz, cNBEUSynYagc

eordrsqij eordrsqij, kCCalhhmKknOY

eriacta eriacta, gGMvvOmIlCfAp

fajqpmypq fajqpmypq, nCgcnVAPAqKBOU

fajta stan,

feilhauer juraj,

ferencová ľubica, mesto košice

foldvaryova katarina,

fpmdsxee fpmdsxee, http://ahjjrfyokmvi.com/

freelife freelife, MImUsJBqScEcQ

freelife freelife, NcihPapzGaSz

freeman freeman, enzeYolsmNyf

fricova magda, zs j.hanulu liptovske sliace

fvhlxmags fvhlxmags, yxviHQFHWYTUO

fwsmga fwsmga, WigCgCyR

gabahey gabahey, KkdahAfjujJGM

gažová ivana,

genzorová mária, sav

geskova zuzana,

getjoy getjoy, DflvfvSWcBgam

getjoy getjoy, ofbxndTDYtlnYtkk

gglomakrfx gglomakrfx, http://fybitqpqzjcc.com/

giooto giooto, http://whdjkeapqhbl.com/

gmktjfv gmktjfv, http://tbwwatntitjt.com/

gmuca stanislav, tec starobesevo

gobiz gobiz, gsEcGpfqyIMqm

gobiz gobiz, mQTwPMdQlRmOHRLUf

gobiz gobiz, sNAJfYrWKnFjNSGRtzL

goca roman,

goodboy goodboy, DbwlooDiGepBjAHy

goodboy goodboy, aEFlpJcvGfP

goodboy goodboy, kAdmGzKILEwzsz

goodboy goodboy, mUcYzrscIe

goodboy goodboy, rFRzTBFaxBhBanFKCbw

goodsam goodsam, eBEeJFQTOWoqnqgA

gordon gordon, ZTiMOtVLZOxHyIs

gordon gordon, vIFKqFCambAmQudb

grancová viktória,

greenwood greenwood, ILCxDAwGWEobVIqnN

greenwood greenwood, ggvUoktRUilspQwtD

greenwood greenwood, iEVxBAIKjc

hajdukova alexandra,

halac andrej,

hallova michaela, KOCh UK Bratislava

hanko tomas,

heyjew heyjew, TIifrkHlbLqWNsq

heyjew heyjew, pfcAlvXrMuywFhnYUj

hires ondrej, trenčianska univerzita

hohoš ladislav, univerzita komenského

hoking hoking, GqkUGxILNoM

hoking hoking, lJwHvqgMYOIMhm

hoking hoking, zNSbzNRQQePNFPjC

horny horny, BaQfhxaBngrOMKQJT

horny horny, DOiwMgrqSlt

horny horny, VcmDvNDsqZs

horny horny, dxSpGTkIMgpLD

horny horny, kNppgCZDURIw

horny horny, mvdXHJBBHNikP

horny horny, prWtIAYKMaTMXVL

horny horny, rvcVKyPbBVflOiKIo

horny horny, sJWEqSYbcD

horny horny, uITusHuJhIfgrwS

horny horny, zzleaHyLyRi

horvathova alica,

hostak patrik,

hrachová eva, ÚJČ AV ČR

http://qwercarlorht.com/ http://qwercarlorht.com/, http://qwercarlorht.com/

http://svenskacasinoonlinesource.eu/ http://svenskacasinoonlinesource.eu/, http://svenskacasinoonlinesource.eu/

hudak marek,

hujikova Ivana,

iilihs iilihs, http://prdwmkvwiuii.com/

ijvjzgplz ijvjzgplz, http://dcufqszbjwiu.com/

ikzsempuwqt ikzsempuwqt, http://rniseadrbpoy.com/

ilavský ján,

illes martin,

imvzyojc imvzyojc, http://atebilsjhqcv.com/

inawwc inawwc, hrPpzRwblY

incomeppc incomeppc, UyhafFUbJzvNcnkK

incomeppc incomeppc, XBeuTDJAUhWn

iotbay iotbay, azvKIOPJazO

irtnpgkpt irtnpgkpt, http://epboslkysvlk.com/

ivanco michal,

ivanic karol,

ivanova jana,

jablonicky viliam, historik kultury, publicista

jakusova veronika,

james james, WLQjvuXOG

janacova marta,

janegova zdenka,

janek ladislav, FPT

jankuliaková Jana,

jankyova stanislava, farmaceutická fakulta, univerzita komenskeho

jankyova stanislava, farmaceutická fakulta, univerzita komenskeho

jeybabcgm jeybabcgm, http://uxriskvoohmp.com/

ježeková erika,

ježeková zuzana Ježeková,

john john, AOsSCMwkGsPBSGceD

john john, GwGpADkbPzAln

john john, QFoQAePCLQcBb

john john, QYyBxYryWB

john john, TtrDCaqRILufL

john john, ZUultRfxpCL

john john, cAzMpaaqjrI

john john, trrFUokzuhlJj

john john, wRNZHGfbpewr

john john, xWSeOtgqrHSYNrci

kakoni rajmund, vsmu

kališová katarína,

kanát maroš,

kapšo Rudolf,

karacsony peter,

kello jozef,

khlmzxdp khlmzxdp, http://cpjcrtqwwcmj.com/

kiselakova janka,

kkfqtcxvz kkfqtcxvz, http://iiipxmxpaqnj.com/

kkkkk kkkk, kkkkk

klark klark, HWZHXziVsivAv

kokavcova dagmar, Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta

kolbasky stefan,

kollar karol, FiU SAV

kollarikova gabriela, UPo SAV

konqkdjavos konqkdjavos, http://wglxildlcsii.com/

kosterec miloš,

kostolanský ján, arttoday

kovacik tomas, FIIT STU

kovács rado, občan

kralova barbora,

krascsenitsova eva,

kreibiková zuzana,

krivočenková veronika, Univerzita Komenského - študent

krivošová zuzana, fa stu

krištofíková monika, štátny archív

krummholz martin, Ustav dejin umeni

krško kamil,

ksenakova anna, slovensko

kubala martin,

kvczupf kvczupf, HnrGaJpnqgCNr

kxayvvxat kxayvvxat, tMxeskuXbHdNUykA

lachytová markéta,

lachytová markéta,

lacušová gabriela,

langerova lubica,

lapošova michaela, FF PU v Prešove

lences radoslav,

levák Ľuboš, STU

lgkojaz lgkojaz, sAHmFWfdPhJrQ

lightsoul lightsoul, DDEwdRwsMyFUg

lightsoul lightsoul, eYsgNlCVQMErd

lightsoul lightsoul, fdlfvyjciH

lightsoul lightsoul, qxbdDTjUyw

ligus slavomír,

ligusová lucia,

litjens ivo-maria, Axxence GmbH

londarevova lubica,

loxvtauzml loxvtauzml, tgpnUldNcOysgd

luidji luidji, ddkqNpcUeVl

lukovicova michaela, Univerzita Komenskeho

lučivjanský tomáš, UPJS v Kosiciach

lyuuxgf lyuuxgf, http://xhmycjndeykd.com/

macinská jana,

makýš oto, STU BA - Stavebná fakulta

malinová Mária, Prif UK

markovicova emilia,

marta malikova, energoprojekty

martinák Igor,

masarykova jana,

matasovska viera,

matejov julius, sukromna osoba

matt matt, GimedBgatTKQXhQHEe

matt matt, JqbWCeYVbMWzlbt

matt matt, OHYDUvfweEsbMdXUdbU

matt matt, YvPTboOvxI

matt matt, iayuMIfBhrlJ

matt matt, oqSwHxkXAZWzX

matt matt, tokSLfNbJSpSFUZ

maďarová dália,

mcxljrz mcxljrz, rgHsSNnIOQOqZRPT

mezovská judita,

mezovská judita,

michal weis michal weis, Lekarska fakulta

michálek anton, geografický ústav SAV

miške michal,

mišíková katarina, PriFUK

mrva edo,

msbpnujez msbpnujez, OjfGBwEzF

murin pavol,

májeková Mária, PriF UK

nehilova klara,

nerušil boris,

nestak tibor,

nestakova jela,

neumann vlaadimir,

neumannova michaela,

neumannova silvia,

neumannova zuzana,

neveris juraj,

nicz miroslav, FVU AU

nogood87 nogood87, UBHiyfYnKumhH

nogood87 nogood87, dcpmYTGPpiA

nogood87 nogood87, ggEuENVfGdKqRhdDC

novakova eva, VU SAV

novák ivan,

ntwoan ntwoan, http://jipvhapwrygj.com/

nuinwaok nuinwaok, http://tauqmqoxmqap.com/

obert peter, student

obnesnqqi obnesnqqi, http://tbqrwkrulwpe.com/

ofukana katarina,

ohlivhfxboi ohlivhfxboi, http://htmerfzbghqi.com/

ondrejková Anna, UVLF

ondrisova sylvia,

ondruška michal,

oodbnobipk oodbnobipk, http://vumnarnqkkwz.com/

oros zsolt,

osvald jozef, elu sav

pagáč braňo,

paluch tomas,

parničanová sláva, KUŹP BB

pasteka milan, pdf tu

pastierik ivan,

patrik patrik, XXYopfKmONfqQGoraJd

patrik patrik, deGnXbmwzRbsG

patrik patrik, kxyeaUwcZEmikMjWgV

patrik patrik, uUUIuWdLkxa

peregrinová irena,

petrik jakub,

petrusova maria, chemicky ustav SAV

pfkjied pfkjied, WrSQDURyQEFdP

pglbrm pglbrm, http://hwmqqjhsqset.com/

pisecky michal písecký,

pitekova monika,

pitfighter pitfighter, YkiGaitUsd

pitfighter pitfighter, krCumHvpxRAxAMqYQEH

pitoňáková veronika,

pmiheilmtos pmiheilmtos, pBblLibykKEz

pobudova beata,

polakova silvia,

polcikova viera, SU Bratislava

polgarova kamila,

prancikova lucia,

pritula ondrej,

prof. Ing. NOZDROVICKÝ, PhD. Ladislav, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied

prof. JUDr. Ovečková, DrSc. Oľga, Ústav štátu a práva SAV

pueeayhxxpf pueeayhxxpf, MGrzzLDmXVhm

pwancrcwy pwancrcwy, http://vheutsanngqi.com/

qefhlneig qefhlneig, rZNEGuhaPnOkPpwTeH

qfznrdt qfznrdt, mIqnKpWTTyYiwuuE

quaker quaker, ALhZwFLhuOELlke

quaker quaker, jjRvdgGtsn

raslova katarina, metaboc centrum , szu

razer22 razer22, XAzKnEBkyALJ

repka andrej,

rikky rikky, CLVKpZPONvLk

rikky rikky, JnzeVsiluxiWwktYTp

rikky rikky, OTQSYsjvWTkdwaXKN

rkvvaisigj rkvvaisigj, http://jacbpjwsstsp.com/

rodjer rodjer, MaVyxKyqTWJs

ronny ronny, NbCCwVibmmBxLWJX

ronny ronny, lhqMQJyCTwlJ

rosa ladislav,

rtvavi rtvavi, zbreAkVFMV

sajgalikova barbora,

sally sally, EoKfXRJFSGPjhMxiQ

sally sally, aXXUSSHEGt

salner peter, ustav etnologie sav

samuel samuel, SeJiukVllXfQq

schlosser jozef,

sebestanova maria, mš

sicko lucia,

siskova maria,

sixzir sixzir, XXcvKqHCjZCcFuo

skultety miroslav, predtym VUZV,dnes dochodca

skultetyova nadezda, dochodca,byvala pracovnicka vo vyskume

slivkova zuzana,

slneková veronika, Katedra histórie FF UKF v Nitre

social bookmarks service social bookmarks service, http://crork.com/

sokira jozef, dôchodca

sqlauyr sqlauyr, http://wpmwcmeatmxt.com/

srghrmhwp srghrmhwp, http://jrlzughlpawl.com/

stanek ondrej,

staneková zuzana, Virologický ústav SAV

staneková zuzana, Virologický ústav SAV

stankovic erik,

steep777 steep777, XisJpLfqNGbHrJfhY

steep777 steep777, vYXwpSreYQFeRrFo

stolarikova katarina, SRVS SR

suirccprsem suirccprsem, http://fjohauroncfk.com/

sukenik frantisek,

svobodová stanislava,

szanto vladimír,

szobiova eva, FFUK

szobiova eva, FFUK

tarana milos, SZČO

taranova renata,

tcyhprctdia tcyhprctdia, http://iyewvsljtsmv.com/

tencer dennis,

tevec stanislav,

thebest thebest, zKzNSZcJoYAOWGK

turan dušan, Slovenská socio-synergická spoločnosť

turzo ivan, fyzikalny ustav sav

uddsvvsts uddsvvsts, KMmuzFxoy

unlove unlove, JCMOuWsTARHKZgJEU

unlove unlove, JzJrTQldUGUKVJ

uwcyzuuwh uwcyzuuwh, http://pukwnwfufmjg.com/

uxmcesgap uxmcesgap, aIodsLekmAL

vaginger marian, majme, s.r.o.

vagovicova silvia,

valentova eva,

vališ Juraj, Univerzita Komenského

valkova zuzana,

valo peter,

valo richard,

valová nora,

valášková anna, Slovenská národná knižnica

vanco lubomir,

varlog varlog, OEtNPehCwN

velicky lukas,

viagra online viagra online, http://gardencare.uk.com

vqkuvvfbn vqkuvvfbn, http://jozypbohmsvo.com/

vrsansky michal, AOCR

wagnerova monika,

wngxdo wngxdo, AiDhMFjfUrf

wolek tomas,

wollner ulrich,

www.ladomerylab.org Dr Michael R. Ladomery, University of the West of England, Bristol

xxpjfclz xxpjfclz, bQkMXrcsjvohx

xxqiajkagq xxqiajkagq, http://ovjpmpevnkwc.com/

xztuyms xztuyms, sdjJCWtWdTXahWAXBJ

ydqzoc ydqzoc, KTJUhRFXOc

yenrxo yenrxo, http://mcstysqonker.com/

ylbprmpo ylbprmpo, uPGWzIVAHnF

yvjqbwto yvjqbwto, chWvbvVgcTvkqqIZc

ywrcwgwkhyf ywrcwgwkhyf, ZOnCcMdqtSew

zachardova mária,

zcesgsxl zcesgsxl, http://lriukuejeknr.com/

zervan marian, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity

ziakova andrea, szco

zigo ondrej, ustav polymerov sav

zork zork, HadlMJVEqidR

zork zork, yZSGPByVfbhm

zuzic zdenko, SuzSav

zwvjhfwjuoz zwvjhfwjuoz, EwnwuSnHeigY

´Marečková Ida,

Ábelová Klára,

Ágh Lukáš, študent

Ágh Marek,

Élesztős ml. Pavel, TEN SLOVAKIA, s.r.o.

Úradníček Juraj,

ČERVEŇÁKOVÁ HELENA, ÚMV SAV

ČIČÁK Pavel, FIIT STU

Čabrová Zuzana, UPJŠ

Čabrák Milan, Stavebná fakulta STU

Čabrák Milan, Stavebná fakulta STU

Čacho Ing František, FChPT STU

Čagala Radoslav, FEI STU Bratislava

Čajkovič Stanislav,

Čajkovičová Alexandra,

Čajkovičová Ivana,

Čajági Martin,

Čambál Alexander,

Čaplovič Dušan, SAV

Čaplovič Ľubomír, Materiálovotechnologická fakulta STU Bratislava

Čaplovičová Martina,

Čaplovičová Mária, Prírodovedecká fakulta UK

Čarný Ladislav, Vysoká škola výtvarných umení

Čavarga Ivan, Univerzitná nemocnica Bratislava

Čavoj Vladimír,

Čavoj Vladimír,

Čavojová Anna,

Čavojská Jana, SZCO

Čebík Jozef, súkromne

Čech Pavol,

Čechovská Jana, SZČO

Čechová Mária, DeD Prešov

Čechová Natália,

Čejka Tomáš, Ústav zoológie SAV

Čellárová Eva, Univerzita P. J, Šafárika v Košiciach

Čemez Michal,

Čengerová Katarína, TU Zvolen

Čepelová Jana,

Čerba Štefan, FEI STU

Čerevka Vladimír, Technopol International, a.s.

Čerešňáková Zuzana, CVŽV Nitra

Čermák Peter, Université de Lille 1

Čermák Tomáš,

Čermáková Katarína,

Čermáková Lenka,

Čermáková Tatiana, CVŽV Nitra - Ústav včelárstva

Černecká Hana,

Černecká Ivana,

Černecká Ľudmila,

Černeyová Michaela, Technická univerzita vo Zvolene

Černička Jozef, KIWA spol.sr.o. Nitra

Černičková Ivona, MTF STU

Černotová Marta, FHPV PU

Černušák Ivan, Univerzita Komenského

Černá Alena,

Černá Dáša,

Černá Silvia, Slovenská zdravoptnícka univerzita

Černák Jozef, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika V Košiciach

Černák Juraj, prorektor, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Černák Viktor,

Černáková Lucia, KMV PriF UK

Černý Robert, Universita Karlova Praha

Čertek Martin, Fakulta informatiky a informačných technológií STU

Čertík Milan, FCHTP STU

Čertíková Marianna,

Červeň Maroš,

Červeňak Jaroslav,

Červeňanský Peter, EnÚ SAV

Červeňová Zuzana,

Červienka Peter,

Červienka Richard,

Červíková Marika, Slovenská národná knižnica

Čerňanský Oliver,

Čerňanský Slavomír,

Česanek Martin, Slovenská etnomologická spoločnosť

Čiampor Fedor, Ústav zooloģie SAV

Čiampor, prof. MUDr., DrSc Fedor, Virologický ústav SAV

Čiamporová Milada, Botanický ústav SAV

Čiamporová-Zaťovičová Zuzana, Ústav zoológie SAV

Čierna Anna,

Čierna Martina,

Čierniková Irina, HTF VŠMU

Čierny Andrej, BISLA

Čierny Miloš,

Čihák Juraj,

Čikoš Štefan, Ústav fyziológie hospodárskych zvierat

Činčura Juraj, FMFI UK

Činčurová Mária,

Čipková Jana, PRIF UK

Čipková Hamplová Lujza, MtF STU

Čitáry Michal,

Čićo Karol, ELU SAV

Čičaj Viliam, Slovenská historická spoločnosť pri SAV

Čičatková Lenka,

Čičková Helena, Ústav zoológie SAV

Čičkán Juraj,

Čičman Andrej,

Čičman Jozef,

Čičmanová Lenka, Ústav experimentálnej psychológie SAV

Čičmanský Andrej,

Čičáková Oľga, FEI STU Bratislava

Čižmár Jaroslav,

Čižmár Radovan,

Čižmárik Tomáš,

Čižmáriková Katarína, Slovenský syndikát novinárov

Čižmáriková Ružena, Farmaceutická fakulta UK

Čižmárová Mária,

Člunková Veronika, OMS, spol. s r.o.

Čmelková Viera, Žilinská univerzita

Čobej Milan, dôchodca

Čobejová Maria, dôchodkyňa

Čokáš Július, dochodca

Čokášová Denisa, UPJŠ doktorandka LF Ústav experimentálnej medicíny

Čomajová Marta, SNM knižnica Bratislava

Čomor Ľuboš,

Čonková Andrea, Filozofická fakulta

Čopan Peter,

Čopjak marek,

Čorba Miroslav,

Čorbová Eva,

Čorejová Katarína,

Čorejová Zuzana, Výskumný ústav potravinársky

Čovan Miroslav, Katedra archívnictva a pomocných vied historických

Čuchorová Mária,

Čuchta Pavel, nezamestnaný

Čuchta Peter,

Čuchtová Lenka,

Čudek Martin,

Čulá Zuzana,

Čunderlík Jozef, CVRV - VÚTPHP Banská Bystrica

Čunderlíková Eva, HTF VŠMU

Čupeľová Katarína,

Čuridlo Jozef, CVRV Piešťany

Čurilla Ľubomír, FMFI UK

Čurillová Lenka, Študentská rada vysokých škôl SR

Čurka Daniel, STU Bratislava

Čurnek Martin,

Čársky Dávid, VŠVU

Čík Štefan, geologický ústav SAV

Číž Milan, Biofyzikální ústav Akademie věd ČR

Čížková Katarína,

čekon miroslav, STU Stavebná fakulta

černeková miroslava,

čuchranova maria,

ĎURICA Milan S., Ústav dejín kresťanstva na Slovensku

Ďorďayová Nikoleta,

Ďurana Marián,

Ďuranna Richard, STU SjF

Ďuračková, Prof., Ing., PhD. Zdeňka, Univerzita Komenského, Lekárska fakulta

Ďurdíková Lucia,

Ďureje Ľudovít, UBO AV ČR

Ďuriak Marek, Žilinská univerzita v Žiline

Ďuricová Miroslava,

Ďuriga Tomáš,

Ďurikovič Roman, FMFI, Univerzita Komeského

Ďurina Marián,

Ďurina Pavol,

Ďurinda Jakub, FEI STUBA

Ďuriníková Erika, PriF UK (študent)

Ďuričková Alexandra, PRIF UK

Ďuriš Dušan, SAV-Geografický ústav

Ďuriš Martin,

Ďuriš Pavol,

Ďurišová Dominika, študentka PriFUK BA

Ďurišová Eva, Botanický ústav SAV

Ďurišová Mária, Slovenská akadémia vied

Ďurišová Ľuba, SPU

Ďurková Katarína, FMK UCM v Trnave

Ďurková Mária,

Ďurníková Natália,

Ďurovcová Eva, LABMED, a.s.

Ďurovčíková Eva,

Ďurošová Kristína,

Ďurčanská Daniela,

Ďurčanská Katarína,

Ďurček Libor,

Ďurčeková Elena,

Ďurčeková Tatiana, Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda

Ďurčík Karol,

Ďurža Andrej, Prírodovedecká fakulte UK v Bratislave

Ľahká Naďa, študentka VŠMU

Ľahký Michal, UKF

Ľuba Kucejová,

Ľuba Miroslav,

Ľuba Vyšná,

Ľubica Hrinková, Základná škola Vranov nad Topľou

Ľupták Jaroslav,

Ľuptáková Zuzana,

Ľuptáčik Peter,

Ňuňuková Alena,

Őri Dušan,

Řehánková Paulína,

Řeháček Vlastimil, STU FEI

ŠIMONOVÁ Valéria,

ŠULAVÍKOVÁ Blanka, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Šabľová Veronika,

Šafárik Marek,

Šajban Ján,

Šajdík, Ing. Dušan, dôchodca

Šajgalíková Jana, WOS Reality

Šajgalíková Zuzana, Divadlo Aréna

Šajna Ľuboš,

Šajnar Jiří, Nemocnice sv.Zdislavy Mostiště

Šajánek Milan, ÚEE SAV

Šalamún Peter, Parazitologický Ústav SAV

Šalgovičová Danka, Výskumný ústav potravinársky

Šaling Samuel,

Šalitrosova Bozena,

Šalitroš Ivan, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Šalitroš Jaroslav,

Šalitrošová Bozena,

Šalitrošová Diana,

Šalmík Jakub,

Šamaj Jozef,

Šamaj Jozef, profesor, Palackeho Univerzita v Olomouci

Šamaj Ladislav, FÚ SAV

Šamajová Jana,

Šandorová Jana,

Šariková Danica, CVRV-VÚA Michalovce

Šarišská Jana,

Šarišský Rastislav,

Šarlina Roman,

Šarmírová Soňa,

Šarík Boris,

Šarík Dušan,

Šaríková Dušana,

Šaríková Mariana,

Šatalová Barbora, Ústav krajinnej ekológie SAV

Šatalová Ema, FiF UK

Šatka Alexander, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

Šauša Ondrej,

Šaušová Soňa,

Šebanová Gabriela, Ustredná knižnica SAV

Šebek Jozef, TI SAV

Šebekova Katarína, LF UK

Šebeková Katarína, St.Barbarau.St.Elisabeth Krankenhaus, Halle/S.

Šebeková Zuzana, AFAD/VŠVÚ Bratislava

Šebest Peter,

Šebesta Martin,

Šebesta Radovan, Univerzita Komenského v Bratislave

Šebestová Anna, JÚĽŠ SAV

Šebestová Zuzana,

Šebeňa Martin,

Šebo Dušan, Geografický ústav SAV

Šebo Juraj,

Šebo Pavol, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

Šebok Ján, SMU Bratislava

Šebová Anna,

Šedivá Mária, Chemický ústav SAV

Šedivý Jozef,

Šedivý Juraj, FiF UK v Bratislave

Šedivý Marek,

Šedivý Peter,

Šefčiková Martina, ÚEF SAV

Šefčovičová Eva,

Šefčovičová Jana, Slovenská akadémia vied

Šefčíková Miroslava,

Šelmeci Roman,

Šemrinec Pavol,

Šenkárová Beáta,

Šenkárová Elena,

Šenkýř Tomáš,

Šereš Mário, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV

Šeršeň František, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Šeršeňová Zuzana,

Šesták Jozef, VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.

Šesták Michal,

Šestáková Anna, Prir F UK

Šestáková Ivana,

Šestáková Marcela,

Šestáková Soňa, Výskumný ústav dopravný, a.s.

Ševc Ján, FHPV PU

Ševc Peter, Ústav materiálového výskumu SAV

Ševc Vladimír, univerzita

Ševce Peter, E.ON Slovensko

Ševcech Jozef, FCHPT STU BA

Ševcech Michal,

Ševčovič Daniel, Univerzita Komenského

Ševčík Jaroslav,

Ševčík Juraj, PřF UP v Olomouci

Ševčík Marián,

Ševčík Miroslav,

Ševčík Peter,

Ševčíková Monika,

Ševčíková Mária,

Šeďo Milan,

Šeďová Michaela,

Šibík Jozef, Botanický ústav SAV

Šidlovská Miroslava,

Šidíková Ľudmila,

Šiket Martin,

Šiketová Mária,

Šikula Milan, Ekonomický ústav SAV

Šikulová Ivana, Ekonomický ústav SAV

Šikulová Zuzana,

Šilanová Nina,

Šimandl Josef, ÚJČ, Akademie věd ČR

Šimanovská Tatjana, ÚM STU Bratislava

Šimanská, Mgr. Jana, Základná škola Apoštola Pavla

Šimeková Eva, Neulogy, a.s.

Šimeková Kristína,

Šimečková Oľga, SZU

Šimka Ján,

Šimka Ján,

Šimkanin Ján, GFÚ AV ČR, v.v.i.

Šimko Bruno, U.S.Steel Košice

Šimko František, Ústav Anorganickej Chémie, SAV

Šimko Ivan, Universität Wien

Šimko Jakub,

Šimko Jozef,

Šimko Jozef, Spojená škola internátna

Šimko Ján,

Šimko Marian,

Šimko Marián, FIIT STU

Šimko Peter,

Šimko Peter, Výskumný ústav potravinársky

Šimko Stanislav,

Šimko Štefan,

Šimkovic Vladimír,

Šimkovic Vladimír, Energy Concept, s.r.o.

Šimková Anastázia, ZŠ Záhorská Ves

Šimková Dana,

Šimková Hana, Ústav experimentální botaniky AV ČR

Šimková Mária, SAV

Šimková Petra,

Šimková Soňa, VŠMU

Šimková Svatava, Univerzita Komenského v Bratislave

Šimková Zuzana,

Šimlaštík Martin,

Šimna Vladimír, MTF

Šimo Branislav,

Šimo Vojtech, študent

Šimon Pavel,

Šimon Peter, FCHPT STU Bratislava

Šimoničová Lucia,

Šimonová Barbora,

Šimonová Viera, Prírodovedecká fakulta UK, Katedra geológie a paleontológie

Šimončičová Koóšová Petra,

Šimovič Pavel,

Šimovič, Ing., PhD. Viliam, Trenčianska univerzita, A. D.

Šimovičová Zuzana,

Šimovičová Zuzana,

Šimunič Jozef,

Šimuničová Mária,

Šimunková Mária,

Šimurka Marek,

Šimurka Miroslav, fyzická osoba

Šimúth Róbert,

Šimúthová Gabriela,

Šimúthová Zuzana,

Šimčík Daniel, Pedagogická fakulta PU Prešov

Šimčík Ľubomír, Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta

Šimčíková Edita, Prešovská univerzita

Šinalová Dušana, Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto

Šindler, Ing. Vratislav,

Šinger Miroslav, FMFI UK

Šingliarová Barbora, Botanický ústav SAV

Šintalova Lucia,

Šip Maroš, PBF PU v Prešove

Šipold Juraj,

Šipoldová Zuzana, FMFI UK v Bratislave

Širaň Michal, Univerzita Komenského

Široký Pavel, VFU Brno

Široký Pavol, o.z. ZA MATKU ZEM

Širáň Jozef, STU Bratislava

Širáň Miloš, Vupop

Šivec Peter,

Šivová Mária, Ústav polymérov SAV

Šiška Jozef,

Šiška Peter,

Šiška Robert,

Šišková Alena, UP SAV

Šišková Gabriela,

Šišková Helena,

Šišková Katarína,

Šišková Mária,

Šišková Ľubica,

Šišmiš Milan,

Škamla Michal,

Škereňová Mária,

Škerlíková Dagmar, VÚSAPL

Škodová Iveta, Botanický ústav SAV

Škodová Zuzana, JLF UK v Martine

Škodáček Igor, Klinika detskej psychiatrie

Škodáček Igor, Lekárska fakulta UK,Klinika detskej psychiatrie

Škojec Pavol, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

Školiaková Martina,

Školiaková Martina,

Školník, Ing. CSc. Juraj, Dôchodca

Škopek Peter,

Škorec Milan,

Škorecová Emília, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Škorvaga Milan, Ústav experimentálnej onkológie SAV

Škorvagová Katarína, Právnická fakulta Univerzity Komenského

Škorvánek Ivan, ÚEF SAV

Škoríková Michaela,

Škoviera Andrej, Slavistický ústáv Jána Stanislava SAV

Škoviera Ján,

Škoviera Peter, Základná škola, Raková č. 950

Škovierová Alena,

Škovran Matej,

Škrabák Pavol,

Škrinár Andrej, Stavebná fakulta STU

Škrobánek Peter, ÚBGŽ SAV

Škrátek Martin, UM SAV

Škultetyova Simona,

Škultéty Jozef,

Škultéty Marek,

Škultéty Milan,

Škultéty Ľudovít, Virologický ústav SAV

Škultétyová Ivana, Merck s.r.o.

Škutchanová Alena,

Škvarka Miroslav,

Škvarková Lucia, SAV

Škvrnda František,

Škvrnda František, Ekonomická univerzita

Škára Martin, FF UPJŠ

Škára Martin, FF UPJŠ v Košiciach

Šlahor Ľudomír, Univerzita Komenského

Šlapák Jan,

Šlenker Marek,

Šlesingerová Eva, Fakulta sociálních studií MU

Šmajda Beňadik, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v košiciach

Šmajda Pavel,

Šmajdová Búšová Katarína, FF UPJŠ Košice

Šmatlák Martin, Vysoká škola múzických umení

Šmelko Marián, FO

Šmelko Miloš,

Šmelko, člen SAPV Štefan, Lesnícka fakulta TU Zvolen

Šmelková Monika,

Šmida Roman, ŠVŠ

Šmidák Roman, Prírodovedecká fakulta UK

Šmigeľ Michal, UMB v Banskej Bystrici

Šmigová Jana,

Šmigáň Peter, ÚBGŽ SAV

Šmihál Martin,

Šmondrk Palo,

Šmondrková Kristina,

Šmotláková Zuzana,

Šmáriková Michaela,

Šmátralová Veronika, študentka PriFUK BA

Šmíd Jaroslav,

Šnajdarová Eva, CVRV Piešťany

Šofranková Alžbeta,

Šoka Imrich,

Šoka Matej, FMFI UK

Šoková Blanka,

Šoková Kornélia,

Šoková Mária,

Šolek Peter, Strojnícka fakulta STU

Šoltisová Viktória,

Šoltés Ladislav, ÚEFT SAV

Šoltés Radovan, Prešovská univerzita

Šoltésová Alena, UEM LF UPJS

Šoltésová Dorota, Prírodovedecká fakulta UK

Šoltésová Veronika,

Šoltésová Zuzana,

Šoltýs Dominik,

Šoltýs Ján, Elektrotechnický ústav, SAV

Šoltýs Róbert, TUKE SvF

Šomodiová Kristína,

Šomodíková Jolana,

Šooš Ľubomír, Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Šotkovská Viera,

Šotkovský Peter,

Šoucová Jana, Filozofická fakulta UK Bratislava

Šourková Anna,

Šoučík Ivan,

Šovčík Filip,

Špajdel Marián, Trnavská univerzita

Špak Ivan,

Špaleková Margita, Univerzita Komenského Lekárska fakulta

Špaček Martin,

Špaček Robert, Slovenská technická univerzita, fakulta architektúry

Špetnyj Boris,

Špeťková Lucia,

Špilárová Ivana,

Špir Róbert,

Šponiarová Slávka, MO SZAA

Šprlák Milan,

Špánik Peter,

Špánik Tomáš,

Šramatyová ArtD. Veronika,

Šramelová Marta, Prírodovedecká fakulta UK

Šramko Andrej,

Šramo Erik,

Šramo Radovan,

Šramová Barbora,

Šrank Jaroslav, PdF UK

Šrank Pavel,

Šrenkel Michal,

Šrámek Martin, Trojsten

Šrámeková Paula,

Štafura Andrej, ÚHV SAV

Štafura, MVDr. Andrej,

Štafura,Ing. Darina,

Štafuriková Beáta, UPOL

Štalmach Pavol,

Štammová Erika, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach

Štangler Andrej,

Štangová Soňa,

Štefan Jozef, Univerzita Komenského v Bratislave, PdF

Štefanec Branislav,

Štefanec Ing Ľudovít, dôchodca, naposledy manažér a.s.

Štefanigova Daniela,

Štefaniková Soňa,

Štefaniová Marta, Prešovská univerzita v Prešove

Štefanka Juraj,

Štefanková Ivana, Prírodovedecká fakulta UK

Štefanková Klára,

Štefanov Igor, NR SR

Štefanovičová Andrea,

Štefanová ml. Ingrid,

Štefančík Radoslav, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Štefančíková Astéria, Parazitologický ústav SAV

Štefaňák Martin,

Štefaňák Michal,

Štefaňák Peter, ElU SAV

Štefek Milan, ÚEFT SAV

Šteffek Andrej,

Šteffek Jozef, ÚEL SAV, FEE TU Zvolen

Štefková Markéta, SAV / VŠMU

Štefuca Michal,

Štefuca Vladimír, LiAxx Biotech, s.r.o.

Štefánik Adam,

Štefánik Dušan,

Štefánik Ján,

Štefánik Miroslav, Ekonomický ústav SAV

Štefánik Pavel, ÚMMS SAV

Štefániková Eva,

Šteger Anton, Univerzita Martina Luthera v Halle

Šteininger Anton, Insuria Consulting s.r.o.

Štekauerová Vlasta, Ústav hydrológie SAV

Štelmák Michal,

Štetiarová Jana, ÚEF SAV

Štetka Ján,

Števko Martin, Katedra mineralógie a petrológie, Prírodovedecká fakulta UK

Števková Mária, Vydavateľstvo BUVIK

Števo Stanislav, FEI STU

Števurková Viola, UEO SAV

Šteňo Juraj, Lekárska fakulta UK Bratislava

Štibrániová Iveta, Virologický ústav SAV

Štich Ivan, riaditeľ, Fyzikálny ústav SAV

Štiglinc Martin,

Štofan David,

Štofko Peter, SOVVA

Štolc Svorad, vedecký pracovník, Biont, a.s.

Štoselová Alžbeta, A-SAPV

Štrauch Peter,

Štrba Michal,

Štrbková Denisa, SPŠ Strojnícka

Štrbková Lucia,

Štrbák Vladimír, predseda vedeckého kolégia SAV pre lekárske vedy

Štrbáková Edita, lekárka

Štrupl Ladislav, ŠOP SR

Štuchalová Katarína,

Štujberová Magdaléna,

Štulajter Ľubomír,

Štulajterová Linda,

Štulajterová Radoslava,

Štuller Jaroslav,

Štulrajter Marián,

Štundl Jan, Přírodovědecká fakulta UK, Praha

Štupáková Beáta,

Šturák Peter, GTF PU

Štúber Michal,

Šuba Ján,

Šuba Stanislav, Technická univerzita v Košiciach

Šubr Zdeno, Virologický ústav SAV

Šubín Miroslav,

Šuch Ondrej, Univerzita Mateja Bela

Šucha Mateh,

Šucha, Ing. Šimon, Honeywell Technology Solutions

Šuchová Xénia, HÚ SAV - pob.

Šudák Milan, LF UPJŠ

Šudáková Marie, LF UPJŠ

Šufliarska Alexandra, Jazykovený ústav Ľ. Štúra SAV

Šufliarska Radka, UVZ LF UPJŠ

Šugerek Peter, UPJŠ

Šugár Ján,

Šujanová Jana, Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave

Šujanová Jana, Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave

Šulc Michal,

Šulejová Lucia, Historický ústav SAV

Šulek Peter, STU Bratislava

Šuleková Jana,

Šuleková Viera, Základná škola

Šulik Marek, FMK UCM v Trnave

Šulovská Denisa, Fil. fakulta Univerzity Komenského

Šulvová Lucia,

Šumberová Kateřina, Botanický ústav AV ČR

Šumichrast Adam,

Šumichrastová Ivana,

Šumichrastová Monika,

Šumichrastová Monika,

Šupala Michal,

Šupalová Mária,

Šurina Bohumil, VÚPOP Bratislava, t.č.člen SAPV, dôchodca

Šurina Igo, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Šury Juraj,

Šustek Zbyšek, Ústav zoológie SAV

Šusteková Barbora, študentka

Šustrová Šustrová, SZU

Šutaj Štefan, Spoločenskovedný ústav SAV

Šuteková Jana, UK v Bratislave, Filozofická fakulta

Šutriepková Katarína,

Šuvada Jozef, KDHO

Šuľák Martin, ÚFHZ SAV Košice

Šuška Pavel, GgÚ SAV

Šušková Lucia,

Švajlenková Zuzana,

Švandová Martina, S5P a.s.

Švantner Tomáš, ÚMMS - SAV BA

Švančárek Peter, UACH SAV

Švasta Jaromír, ŠGÚDŠ

Švastová Eliška, Virologický ústav, SAV

Švač Vladimír,

Švaňa Kamil,

Švec Pavol, STU v Bratislave

Švec Peter, Fyzikálny ústav SAV

Švecová Andrea,

Švecová Katarína,

Šveda Dušan, UPJŠ, Prírodovedecká fakulta

Švedová Denisa,

Švehlíková Zuzana,

Švelan Filip,

Švihran Ján,

Švihranová Jarmila,

Švihranová Jarmila,

Švihranová Jolana,

Švihura Lukáš,

Švihura Lukáš,

Švirková Adriana,

Švorc Pavol, Ústav fyziológie LF UPJŠ

Švorc Peter, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity

Švorc Ľubomír, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita

Švorec Jozef, FChPT,STU

Švída Marián, UPJŠ Košice LF ÚLI

Švíková Katarína,

Šácha Dušan, Spoločnosť Aqua vita

Šágová Tatiana, Správa účelových zariadení SAV

Šálková Lucia,

Šándorová Mária, Univerzita Komenského Bratislava

Šándorová Patrícia,

Šándorová Zuzana,

Šárkozi Rudolf,

Šípek Vladimír, Grace Slovakia

Šípka Miloslav, Štátna vedecká knižnica

Šípková Želmíra,

Šípoš Dávid, ASFEU

Šípoš Ján, Mladí vedci Slovenska

Šípoš Rastislav, FCHPT STU

Šírová Marta, ÚMFG SAV

Šírová Vieroslava,

Šútor Marek,

Ščerbová Anna,

Ščevlik Michal, študent

Šľuchová Ľudmila, Slovenská národná knižnica

Šťastná Elena,

Šťastný Pavel, SPU

šebeňa michal, študent VŠ

ševčík jaroslav,

ševčíková andrea,

šimiček pavol,

šingovský marek,

škapik Radoslav,

šujan martin,

švonavcová zuzana,

ščurková Katarína, študent VŠ

Ťapaj Peter,

Ťapajna Jozef,

Ťapajna Milan, ElÚ SAV

Ťavoda Ondrej, Botanický ústav SAV

ŹILAVý MARTIN, slovnaf Petrochemicals a.s.

Źilavý Lukaš, Slovnaft Petrochemicals a.s.

Žabka Ján,

Žabka Matej, Prírodovedecká fakulta UK

Žadánský Roman,

Žaludek Stanislav,

Žarnay Martin,

Žarnay Michal, Žilinská univerzita

Žarnayová Tatiana,

Žarnovičan Hubert, PriF UK

Žarnovičan Jozef, JZ Consult

Žatková Edita,

Žatková Lucia,

Žatkuliak, PhDr., CSc. Jozef, Historický ústav SAV

Žatkulák Martin,

Žaár Ondrej, FF UKF Nitra

Žažová Henrieta,

Železkovová Jana,

Želinský Tomáš, TU Košice

Žemlička Ľubomír, dôchodca

Ženiš Tibor, FMFI UK Bratislava

Ženišová Katarina, Vyskumny ustav potravinarsky

Ženišová Zlatica, UK v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Ženišová Zlatica, UK v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Žeňuch Peter, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

Žeňuchová Katarína, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

Žežula Ivan, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Žiak Dávid, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Žiak Ing. Juraj, ŠOP SR

Žiak Juraj, PU v Prešove

Žiak Matej, Prif UK

Žiak Ondrej, Lekarska fakulta UK

Žiaková Andrea,

Žiarna Nikola,

Židek Radoslav, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Žideková Mária,

Žideková Zoja, S5P a.s.

Židlík Štefan,

Židlíková Jana,

Židlíková Katarína,

Židlíková Marcela,

Žigo Pavol, Filozofická fakulta UK

Žigo Pavol, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

Žikavská Tatiana,

Žila Pavel, VŠB-TU Ostrava

Žilavá Ľudmila, ÚEE, SAV

Žilavá Ľudmila, ÚEE,SAV

Žilinská Miroslava,

Žilková Michaela,

Žilčayová Jana, EKS

Žitný Peter, Trnavská univerzita v Trnave

Žitňan Dušan, Ústav zoologie SAV

Žitňanová Ingrid, LF UK Bratislava

Živor Pavol,

Živorová Iveta,

Živorová Lucia, učiteľka na ZŠ

Živý Peter, Humanistické centrum Narovinu, Zvolen

Živčák Marek, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Žiška Ján,

Žiška Milan, FEI STU

Žižková Petronela, Ústav experimetnálnej farmakológie a toxikológie

Žižňovský Jozef, Astronomický ústav SAV

Žofajová Alžbeta, CVRV Piešťany

Žofčáková Jana, LF UPJŠ

Žuffa Ján, dôchodca

Žuffa Martin, Občianske združenie LOD

Žultáková Silvia, Prešovská univerzita v Prešove, FZO

Župina Miroslav, Prešovská univerzita v Prešove, PBF

Žužič Zdenko, Správa účelových zariadení SAV

Žák František,

Žák Jaroslav, Ž.J.

Žákovičová Veronika,

Žákovský Rudolf,

Žáryová Tatiana, ÚK a ŠIS VŠMU

Žáčik Miroslav,

Žáčik Pavol,

Žáčik Tibor, Matematický ústav SAV

Žáčiková Anna, CVRV - VÚTPHP

Žáčiková Dária,

Žúžiová Zuzana,

žiačková adriana,

Podporte petíciu